SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYFRONIK to:

specjalista, który zajmuje się tworzeniem projektów układów komputerowych oraz elementów w nich wykorzystywanych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.012

GWARA MIEJSKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ALIENACJA RODZICIELSKA, RADIOBIOLOGIA, EKSTERN, DIAŁ, SYNTETYK, POLIMORF, GUZDRAŁA, KOMFORT CIEPLNY, REKLAMIARZ, ELITARYSTA, EXPRES, DOUBLE DUTCH, NAGRODA, LAKIERNICTWO, UBRANIÓWKA, POJAZD KOSMICZNY, WIDEŁKI, KAZUS, EKSPEKTORACJA, NIECKA, WIATR POZORNY, HYLOFIL, POŚLIZG, TRYWIALIZM, KOFFLER, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, NOUMENON, PROCH, PAS BEZPIECZEŃSTWA, BUTNOŚĆ, OPONA PAJĘCZA, BUTELKA, MÓL BOROWICZAK, ODKUWKA, SETKA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, OBSERWATOR, BATYMETRIA, WRZECIENNIK, TUBKA, SYSTEM KOMPUTEROWY, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, DZIEWIĘTNASTKA, KAWALERYJSKA FANTAZJA, WIECZNE NIEODDANIE, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, CZAMBON, ORNAMENTYKA, BIMBROWNIA, RĘKAWEK, PKB PER CAPITA, CIEMNOTA, MIKWA, ŻONGLERKA, ZACHOWANIE, CUKIERNICZKA, LUMPKA, KLASA ZEROWA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, AMORFICZNOŚĆ, AGROMETEOROLOGIA, ŚWIĄTKI, DOJRZAŁOŚĆ, GATUNEK AMFITERMICZNY, ELEKTRON WALENCYJNY, HETEROATOM, FUNDUSZ PŁAC, GALOIS, DWUSETKA, RAUT, METAMERIA, PRZYBYTEK, PSYCHODELIK, SONDA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, IMIGRANTKA, WROŚNIAK, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, RIDER, SOLISTA, DETERMINIZM, PERKOZ DWUCZUBY, COCKNEY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, SENTYMENTALNOŚĆ, SALEP, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, OSTRY DYŻUR, SYMBOL NIETERMINALNY, CZARNY SZLAK, SAPONINA, POMOC, UPAŁ, NIEPRZYTOMNY, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, BIAŁKO, LENIUCH, SKLERODERMIA, LOGIKA DEONTYCZNA, KOMUNA, MAJÓWKA, BETON STRUNOWY, LAS GRĄDOWY, WAGA RZYMSKA, PRACA WYJŚCIA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, JĘZYK AJNOSKI, KERALCZYK, LUTNIA, CZAS FIZYCZNY, ARCUS TANGENS, BACIK, AMYLOFAGIA, ŚWIĘTOKUPCA, RUCHOMY PIASEK, PLAN SYTUACYJNY, KRATOWNICA, ŻART, TURAS, ZATOKA, DYSTORSJA, CIĄGUTKA, PANTOGRAF, GERONTOLOGIA, MANTYLA, BŁAZENEK, DINUKLEOTYD, BLIŹNIACZOŚĆ, GILOSZ, CYRANKA ZWYCZAJNA, ROPUCHA PANTEROWATA, JĘZOR, MECHANIZM ŚRUBOWY, KONSONANS, IZBA OBRACHUNKOWA, ZAPALENIEC, SIATKA, OBLACJONARIUSZ, SKOMPROMITOWANY, GEN EPISTATYCZNY, GRACZ, INTEL, SERWITUT, RAKIETOWIEC, CYTRYNADA, PIES, WSKAZÓWKA, KARDYNAŁ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, BYDŁO DOMOWE, SYLABA OTWARTA, OBRÓT PUBLICZNY, KOZOJEBCA, OLBRZYMKOWCE, WACHLARZ, SZUMKA, WYTRAWERSOWANIE, BĘCNIĘCIE, NAWIJACZ, USZTYWNIACZ, STEREOTYPIA RUCHOWA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ANTENA REFLEKTOROWA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, LINIA GEODEZYJNA, KSIĘŻYC W PEŁNI, CIĄŻA, AGRANULOCYT, ART ROCK, TERAPIA GESTALT, INTERNACJONAŁ, SEKSUOLOGIA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, SYSTEM PREZYDENCKI, MUFLA, MĄŻ, MŁODZIAK, BOREWICZE, MEDALION, PARK KRAJOBRAZOWY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, DOMOKRĄŻCA, GINEKOMASTIA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, PŁYTA OCEANICZNA, TURKIESTAN, UŁAMEK PIĘTROWY, PŁASKOŚĆ, LOG, WSPÓŁCZYNNIK, PANDAN, MEDYCYNA LOTNICZA, OKNO, MADURA, KOŁO, TOALETA, RANA SZARPANA, KANKA, STOŻEK ŚCIĘTY, CHRUPKOŚĆ, DREWNO WCZESNE, SZABLA, EPOKA KAMIENIA, METAMORFIZM, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ARCHIWISTA, EKSPANSYWNOŚĆ, DECERNAT, ANTYKOAGULANT, OSA ŚREDNIA, PANKREATYNA, REGRESJA MORZA, MORA, PISARZ POLNY, FILAKTERIE, MAK, SNYCERZ, KSEROGRAFIA, BULION, KRWINKA, ZSYPISKO, MUCHY W NOSIE, NARZĄD ROZRODCZY, ZAWAŁ BLADY, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOMORA NABOJOWA, KOSZT SPRZEDAŻY, TRZMIEL WIELKOOKI, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, DUKLA CHODNIKOWA, EKLEKTYCZNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, MONARCHIA STANOWA, KOŁATKA, WARZYWNIAK, REZERWACJA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KAUCZUKOWIEC, KATAKUMBY, KOMPUTEROWIEC, GNEJS OCZKOWY, FILOZOFIA MATEMATYKI, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CHOMIK MONGOLSKI, POSŁUSZNIK, CECHA POŚREDNIA, ODPRAWA CZASOWA, SZERMIERZ, MALUCZKOŚĆ, PŁUGOWY, ORIENTACJA, KORWIN, ETANOLOAMINA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, RODZICIEL, ASTERIX, HOBBISTA, DZIECINNOŚĆ, SREBRNY MEDALISTA, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, KAPOK, MIELINA, KISZKA WĄTROBIANA, SEMITYSTA, SUBSYSTENCJA, WYGRZMOCENIE SIĘ, BUDŻET PAŃSTWA, FALKONKA, MALI, RZĄDNOŚĆ, WELUR, CHESTER, NAWALANKA, RYZY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, USTNOŚĆ, BELLOTTO, CESJA NALEŻNOŚCI, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, SYGNIFIKATOR, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KOTLARNIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, TERMINAL NAFTOWY, PARAPECIK, ALGEBRA LIEGO, CUKIER, BOA DUMERILA, UTYLITARYZM, MELON, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, BIDON, PIÓRO, KONFRONTACJA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, SUKIENNIK, ?KADŁUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYFRONIK specjalista, który zajmuje się tworzeniem projektów układów komputerowych oraz elementów w nich wykorzystywanych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYFRONIK
specjalista, który zajmuje się tworzeniem projektów układów komputerowych oraz elementów w nich wykorzystywanych (na 8 lit.).

Oprócz SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SPECJALISTA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM PROJEKTÓW UKŁADÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ELEMENTÓW W NICH WYKORZYSTYWANYCH. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast