EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT LENSE-THIRRINGA to:

efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.553

PETRYFIKACJA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, INWENTARZ ŻYWY, MOST, KLOCEK, ZAWIKŁANIE SIĘ, PŁAZY OGONIASTE, FLUID, NIEBO, ŁOPATA, KONTROLA, BLASZKA, SHIMMY, OBSZAR CELNY, ODZYWKA, WIERSZ OBRAZKOWY, EROZJA GENETYCZNA, NEOFITA, POSTERUNEK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, CZEREŚNIAK, PLASTYKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, CHOROBA THOMSENA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, TERMOOBIEG, ZMAGANIA, ROOIBOS, ZAPUSTY, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WYLĄG, LOG, ADAPTER CUMOWNICZY, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PODWOIK BAŁTYCKI, PODCHLEBSTWO, GRABBE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, RENTIER, SZUM, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, BOREWICZ, SŁUP, ZSTĘPNICA, JĘZYK, STYL TOSKAŃSKI, DESKA KLOZETOWA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, FONDUE MIĘSNE, BIEŻNIK, MONOTOPIZM, ORCZYK, MIKROGRAFIA, DELFIN BIAŁONOSY, LOSOWANIE PROSTE, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KLUCZ, CIĄGUTKA, LEZGINKA, BIEGŁOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, KOCIOŁEK, CHÓR, PEPPERONI, SEJMIK RELACYJNY, KRWIOBIEG, FANATYZM, GOSPODARKA WODNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, FIZYKA JĄDROWA, SĄCZEK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BEZA, PRZENIKLIWOŚĆ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, ORZESZEK PINIOWY, WOREK TRZEWIOWY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SZTUKA KONCEPTUALNA, DRAPACZ, PRYZMA, BIOLOG, ASYRYJSKI, LOTNOŚĆ, LAUFER CZARNOPOLOWY, EMULSJA, DOMENA INTERNETOWA, PASCHA, AZTREONAM, UKŁAD KIEROWNICZY, UŚMIECH SARDONICZNY, GAMBIR, GONGORYSTA, LATO, SZOTRING, PRZEŻYCIE, MIKROFON LASEROWY, SZEREG HOMOLOGICZNY, NIEREGULARNOŚĆ, KALCYFIKACJA, MIEDNICA, MOŁOTOW, MAMIDŁO, SNICKERS, ODLOT, BRZUCHAL, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PONAGLENIE, SKALICA, KLATCHIAŃSKI, CEREBROZYD, OSTRY BRZUCH, POLONIZATOR, ŁĘG OLSZOWY, ANGEOLOGIA, TURANIEC, KARTAGIŃSKI, KOPUŁA LAWOWA, IMPROMPTU, RYGIEL, WYSMUKŁOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, WEDYZM, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ODWIETRZNIK, SKÓRZAK, ABDERA, TEATR EPICKI, JAZZ, LATINO, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, JARZYNIAK, MŁAK, FEERIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, BOMBA EKOLOGICZNA, BON VIVANT, KATEGORYCZNOŚĆ, WITEKS CZCZONY, WICIOWCE, ROCK PROGRESYWNY, KOLIBER, TORBIEL BĄBLOWCOWA, LOGOPEDKA, BEZKRĘGOWIEC, WYŻYNKA, ANGLOSASKI, KORONA, NASKÓREK, BRUZDKOWANIE, KARDAMON, CYKL ASTRONOMICZNY, DEFICYT HANDLOWY, WALC WIEDEŃSKI, GIMBOPATRIOTYZM, SYNERGIZM, PRACA INTERWENCYJNA, KAPRYŚNICA, PROGRESJA, WOLNOAMERYKANKA, SYNDROM WILKOŁACZY, EONIZM, RECEPTA PUNKTOWA, CANOSSA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, GORZELNIA ROLNICZA, OSNOWA, WYDAWNICTWO ALBUMOWE, UKŁAD TRAWIENNY, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, ZIELONE PŁUCA, TOCZENIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DOLICHOCEFALIA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SZTURMAK, DIETA KOPENHASKA, PRZEDGÓRZE, ROK PODATKOWY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, LAUR, WTYCZKA, TEKST, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, TROFOBLAST, BACKGROUND, MASZT, OSŁONKA, GONIOMETRIA STATYCZNA, TRANSFORMATORNIA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, AEROZOL, PŁYN ZŁOŻOWY, SIECI, KAMIZELKA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, GRANDA, RUNDA, RODNIK TLENOWY, TYK, UKŁAD WIELKOŚCI, WARUGA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, POLISACHARYD, SUNDAJKA, MUGOL, INCYDENTALNOŚĆ, NOC, ŹRÓDŁO, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WIELOŚCIAN FOREMNY, KANCONA, CZUJNIK GENERACYJNY, RULETKA, GWIAZDOR, GREEN, CHAŁTURSZCZYK, DACH NAMIOTOWY, LENIWIEC PSTRY, AKTORKA, BAMBUS, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, KURECZKA, FARMERYZACJA, KOCZOWNIK, DWUŚCIAN, GARBARSTWO, TOPR, PERFORACJA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KONTRAST NASTĘPCZY, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, CIEMNOGRÓD, NISKOŚĆ, WĘGIEŁ, PISARZ, SKORPIONY, LICEUM, OZON, WYKRZYKNIK, LATAWIEC, NAGRODA, MARSZ ŚMIERCI, NASOSZNIK TRZĘŚ, WĄCHACZ, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZATOKA, ESPRESSO, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SYZYGIA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DUSZA, SAMOUK, INFORMACJA, WĘŻOWIDŁO, DROGA KROPELKOWA, WYBUCHOWOŚĆ, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PROMIENIOWANIE ALFA, GARDEROBA, OTWORZENIE SERCA, BIURO PODAWCZE, PIAST, MECHANIZM JEZDNY, RAGLAN, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, EFEKT WYPIERANIA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BAS, PARA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ADAPTACJA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WARSTWA PODSTAWNA, ZAWARTOŚĆ, CYKL PRECESYJNY, ZADRAPNIĘCIE, KOSA, PAMIĘĆ BUFOROWA, SKÓRZAK, STUDENT, LANDARA, FARMAKOEKONOMIKA, UKŁAD POKARMOWY, KAPRYŚNIK, ZATOR, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PALATOGRAFIA, BUCHTA, HEMIKRYPTOFIT, STAROEGIPSKI, ?PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT LENSE-THIRRINGA efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT LENSE-THIRRINGA
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym (na 20 lit.).

Oprócz EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - EFEKT POWSTAJĄCY, GDY OBRACAJĄCE SIĘ MASYWNE CIAŁO O DUŻYM MOMENCIE BEZWŁADNOŚCI WŁÓCZY UKŁAD INERCJALNY W SWOIM POLU GRAWITACYJNYM. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast