UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIMPLEKS to:

układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIMPLEKS

SIMPLEKS to:

w matematyce zbiór wypukły, będący uogólnieniem trójkąta i czworościanu na dowolną przestrzeń liniową (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.581

SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, ROZDZIELCA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, APERIODYCZNOŚĆ, GALERIA, CHEMOTAKSJA UJEMNA, WARUNKOWANIE, KOSTIUM, PANTOGRAF, UKŁAD CHOLINERGICZNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, WACHLARZ, KOLCZAK, OBIPIĘTA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KWADRYGA, ZIELONE, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, TELEMARK, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, KANADYJKA, HARMONIA, PODZIAŁ LOGICZNY, MUZA, KONWERTER, SYSTEMOWOŚĆ, FILOLOG, ALFABET MIGANY, JASKRAWOŚĆ, NIECKA, STRATYFIKACJA, POZŁOTKA, BORECZNIK SOSNOWIEC, DUPLEKS, BOM, OLIGOPOL, MUNCH, ANEMOKLINOGRAF, SIEĆ KOLEJOWA, KLAUZURA, ROZŁUPKA, UKŁAD LIMBICZNY, TRADYCJA LITERACKA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, BEZROLNY, STUPOR, SAŁATA DŁUGOLISTNA, ŁOŻYSKO SWOBODNE, CHOMIK KAUKASKI, BESZBARMAK, GNIAZDO ABONENCKIE, ZOONOZA, FELLINI, UKŁAD ODDECHOWY, ARYTMETYKA PRESBURGERA, BREAKDANCE, DRYBLING, PIKNIK, AKSJOMAT WYBORU, SELEKTOR, JAZDA BEZ TRZYMANKI, UKŁAD KALKULACYJNY, ANTYPASAT, SUPERNOWA, UKŁAD MINIMALNY, DŁUGOSZOWCE, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, REFLEKTOR, KATAKAUSTYKA, REPERTUAR, MIKROCZĄSTKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, KAMERDYNER, WIELOKRĄŻEK, SMOK, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, SZAKŁAKOWATE, IDEALIZM OBIEKTYWNY, LIROGON WSPANIAŁY, RURKOZĘBNE, UKŁAD REGULARNY, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, NIERÓBKA, TWÓR SIATKOWATY, KANAŁ, UKŁAD ODNIESIENIA, PROFIL, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KODEKS PRACY, DWÓJNIK, KOD, JEDNOKROTNOŚĆ, SZPERACZ, ARMIA, MÓRG, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, KURATOR SĄDOWY, WEHIKUŁ, TRAWERS, ZACHOWANIE, ANTYLOPA DERBIEGO, KOLOKWIALIZM, ROZRZUTKA ALPEJSKA, WIERCIPIĘTKA, TRAKTAT WERSALSKI, CAP, KAMERA WIDEO, STER, ORUROWANIE, KOMPILACJA, KONTRAST NASTĘPCZY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ZAPŁON, PAKARANOWATE, UKŁAD STACJONARNY, TOR KABLOWY, SKINNY, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, MAPA, OSTRONOGOWATE, ROZPAD, UKŁAD DOKREWNY, SCARPA, SYF, TRÓJCA ŚWIĘTA, BASZTA, KOD GRAYA, FORSYCJA, MOSTEK H, TELEINFORMATYKA, WALTER SCOTT, MÓJ, SERWER WIDEO, SZOT, UKŁAD KRĄŻENIA, BRYZA, LEMUR KARŁOWATY, SKUPISKO, ŁĄCZE, SERMONIZM, TYPOGRAFIA, OBROTNICA, RÓG MYŚLIWSKI, NARKOTYK, MASOWY MORDERCA, FIOŁEK ALPEJSKI, ŻYWA LEKCJA, ENDEMIZM, ETER, TWIERDZENIA TALESA, EUKARIONT, RATA BALONOWA, KOŚĆ, BUKIET, PORZĄDEK, RODZINA, OBLAT, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, TAKSON PARAFILETYCZNY, B, UKŁAD WYŻOWY, UKŁAD MIĘŚNIOWY, POLIGAMIA, LOKACJA, TRÓJCA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, UKŁAD SYMPATYCZNY, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, PERLICA CZUBATA, PĘTLICA, OBRÓT, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PLAN SYTUACYJNY, MANIPULACJE, BROŃ RAKIETOWA, AJ-AJ, WARAN BEZUCHY, WSPOMAGANIE, NERD, CIĄG, STEROWANIE NUMERYCZNE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PRZEKAŹNIK, KAFETERIA OTWARTA, WIDZENIE MASZYNOWE, RAMÓWKA, TELEMECHANIKA, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, FAZA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, TABUN, KŁĄB PSZCZELI, AREN, MAZER, WNIOSKOWANIE W TYŁ, POSŁUSZNICA, AEROLOGIA, CHUDEUSZ, JEDNOSTKA INFORMACJI, BOCZNIAK, KONCERT, SZWEDZKI PÓŁMISEK, TRÓJPOLÓWKA, HYBRYDA, PIROGA, REFLEKTOR, GRA SIECIOWA, TABLICA SYSTOLICZNA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BRZUCHORZĘSKA, OŚ STRZAŁKOWA, EMULSJA, FILTR WIENERA, ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI, BRANLE, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, DYŻURNA RUCHU, GRZEBIEŃ FALI, UKŁAD WIELOFAZOWY, CIESAK, UKŁAD, UKŁAD JEZDNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, WYRZUT, UKŁAD RZECZOWY, AGREGAT, TELEGRAF OPTYCZNY, AGAWA, KODOWANIE TRANSFORMATOWE, GOL SAMOBÓJCZY, SELEKCJA, SIEDZIBA, KORYTKO, ELEKTROENCEFALOGRAF, KAZAN, KIERZYNKA, SEKCJA, PISCHINGER, PRZECIĄGANIE, SILNIK KOREKCYJNY, UKŁAD ZAMKNIĘTY, KLIWERSZOT, PRAWO, METRUM, MODEL FIZYCZNY, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, ŻÓŁW OLIWKOWY, ANTROPOIDY, CUGOWIEC, LABIRYNT, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MONOPOL, RAK STAWOWY, HEL, APLANAT, EKSPRES, LIBRACJA, UKŁAD CIAŁA, SZOT, UŻYŁKOWANIE, MULTIPLEKSER, TRIO, OPOZYCJA PRYWATYWNA, OBSZAR METROPOLITALNY, SYRENA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, TELEROTAMETR, NOWA KLASYCZNA, SZEREG, BAZA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, SIEĆ TROFICZNA, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, MEJOZA, GRZBIET FALI, SKAKUNY, MARMOZETA BIAŁA, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, STALNICA, PŁOTKA, SOLIPSYZM, STEROWANIE UKROTNIONE, MISKA, PROMENADA, MIRAŻ, KWADRA, PACHWINA, DYSOCJANT, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KĄT PROSTY, JEDNOSTKA, MACIERZ, ?SEKWENCJA AMINOKWASÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIMPLEKS układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIMPLEKS
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku (na 8 lit.).

Oprócz UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - UKŁAD TELETRANSMISYJNY POZWALAJĄCY NA PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TYLKO W JEDNYM KIERUNKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast