UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REJESTR to:

układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REJESTR

REJESTR to:

pismo zawierające wyliczenie osób, rzeczy, elementów, czynności, zdarzeń itp. mających jakąś wspólną cechę (na 7 lit.)REJESTR to:

część skali dźwiękowej głosu człowieka lub instrumentu, o charakterystycznej barwie (na 7 lit.)REJESTR to:

grupa piszczałek w organach, strun w klawesynie lub stroików w akordeonie o podobnej budowie i brzmieniu, obejmująca też dany fragment skali, tzw. głosy (na 7 lit.)REJESTR to:

przycisk w organach piszczałkowych, służący do załączania pojedynczych głosów instrumentu lub grup głosów (na 7 lit.)REJESTR to:

urządzenie w automatycznej centrali telefonicznej rejestrujące numer abonenta żądanego (na 7 lit.)REJESTR to:

część skali dźwiękowej lub instrumentu o charakterystycznej barwie dźwięku (na 7 lit.)REJESTR to:

urządzenie w organach do włączenia głosów o różnej wysokości i barwie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.706

SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, MYKWA, PRZEDROSTEK, KLUCZ, TYPOGRAFIA, WLEW, REJESTR, UKŁAD NERWOWY, ŻÓŁW SĘPI, ARCHITEKTURA, WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY, LAWATERZ, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, PETABAJT, ŁĄCZNIK GWINTOWY, PODWODNY STATEK BADAWCZY, ŁĄCZÓWKA, GORSET, TUSZ, MUFKA, DŁONIAK, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, HALA MASZYN, IZBA ROZLICZENIOWA, REJESTR, DIAGRAM VENNA, OWOCARKA, BEMAR, POLER, OKTANT, ZABAWKA, DEPRYWACJA ZMYSŁOWA, ECHOSONDA, LUK, SASZETKA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, BUTLA, KASOWNIK, METABOLIZM INFORMACYJNY, UROMETR, SYSTEM ZNAKOWY, CADUS, PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY, ŹRÓDŁO INFORMACJI, SPIS, SIODZI, BATERIA WANNOWA, WECK, LUZAK, OSNOWA, SEKWENCJA, KANALIZACJA SANITARNA, METKOWNICA, SEKRETARZYK, TRANSPORTEREK, MODERN, TRANSPORTER OPANCERZONY, SFEROMETR, OBIEKTYW, ZAPŁON, KOŁEK, CYTOARCHITEKTONIKA, CINERARIUM, KARETKA REANIMACYJNA, MAŹNICA, ASFALT, SIEĆ ENERGETYCZNA, SIATKA, DYSPENSER, LIGATURA, PAŁĄK, BADANIE PODMIOTOWE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, MASZYNA MATEMATYCZNA, UKŁAD DOKREWNY, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, DOM JEDNORODZINNY, OKRĘT HYDROGRAFICZNY, TRATWA, PAMIĘĆ, TELLURIUM, SCALAK, UKŁAD HAMULCOWY, GREKA, BARIERA KREW-MÓZG, UKŁAD, OBJĘTOŚĆ, RAMA, BODOT, SZKIELET LUDZKI, FLAKON, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, SKOBEL, UKŁAD KOSTNY, KOMÓRKA, TRANSPORTOWIEC, JOTTABIT, REJESTRATOR, BANKOWÓZ, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, TŁUMIK, MECHANIZM RYGLOWY, SIATKA GEOGRAFICZNA, SYSTEM PARTYJNY, RESPIRATOR, FILTR CYFROWY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, SPICHRZ, KARABINEK, PIEZOMETR, TERMOOBIEG, PLOTKARSTWO, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KOPIA FILMOWA, POMADKA, KOSMETYK KOLOROWY, OPORA, KOŁOBIEG, UKŁAD PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, UKŁAD CIAŁA, ŻURNALISTA, TORPEDA, BAŃKA, STARTER, WZIERNIK, URCEUS, MONOCHORD, CYBORIUM, KORYTKO, NOWOZACIĘŻNY, SILNIK KOREKCYJNY, PODZIAŁ LOGICZNY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, ŁZAWNICA, MEBLOWÓZ, WOLE MIODOWE, CELOWNIK, KOMPAS MAGNETYCZNY, UKŁAD ZAPŁONOWY, KUSTODIA, CHWYTAK, REFERENDARZ, KABLOWIEC, PION, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KOLUMNA, LINIE PAPILARNE, KASETA VIDEO, FORUM DYSKUSYJNE, NÓŻ, ELEWATOR ZBOŻOWY, TELEGRAF HUGHESA, RACA, NACZYNIE SKIPOWE, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, ANALIZA KONKURENCJI, WIDEO, METRUM, PALEC, GURKHA, GUGIEL, BANK GENÓW, MAPA, TABLICA SYSTOLICZNA, KABINET, HAK, MENADŻER PLIKÓW, UCHWYT, PRZEKŁADKA, KARMNIK, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, PĘTLICA, JATA, NIEWIEDZA, BOY, TENDER, GARDEROBA, CYNGLE, PŁOZA, DOBROĆ, NOWINKARSTWO, KONSTELACJA, YBIT, GOOGLE, DOM HANDLOWY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, KONTRADMIRAŁ, TYCZKA, MAZER, MOC, SOLNICZKA, KONSERWACJA, MROŻONKA, PSEUDOBIELICA, KREDKA ŚWIECOWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MIKROFON KONTAKTOWY, LODOWNIA, MONSUN, MECHANIZM PODNIESIENIOWY, INFANTERZYSTA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY, RYSUNEK TECHNICZNY, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, POMADA, PIEZOMETR, BALISTYT, SZOPA, STÓŁ, KREDKA, KONEW, ROZGRZEWACZ, OSADNIK, IMPULS, WZMACNIACZ, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, TAKSONOMIA, REJESTRZYK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KACZKA, BAŃKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, SPEAKER, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, STAUROTEKA, TUSZ, CARAVAN, HACZYK, TAJEMNICA SKARBOWA, KOMBINACJA, KATASTER, BIMETAL, MASKA TLENOWA, KASKADA, JASZCZ, REGIONALISTA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ENTROPIA WARUNKOWA, YB, ORUROWANIE, GRAJCAR, NASŁUCH, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, SYMPATYKOMIMETYK, DETEKTOR AKTYWACYJNY, MAGAZYN, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, KACZKA, RÓWNOWAGA, OKRĘT-BAZA, MECHANIZM CHWYTAKOWY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, PIECHOCINIEC, GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, DWUSTER, MAZER, PODPAŁ, TRAMWAJ, DIPOL, STRUKTURA GEOLOGICZNA, TENDER, TARAN, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, PRZEKŁADNIA, ALBARELLO, ROZPAŁKA, ENKODER, STATEK TRANSPORTOWY, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, DWUSTER, KOMERAŻ, APERIODYCZNOŚĆ, ROZRZĄD, FLAKONIK, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, CZŁON DYNAMICZNY, LIST PRZEWODNI, POZYCJA, KB, NACZYNKO, SŁUP ENERGETYCZNY, SŁOWO, PANTOGRAF, PROM ŚRÓDLĄDOWY, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, STRÓJ KĄPIELOWY, ŚRODEK CUCĄCY, NEURON, GRAMOWID, WARUNKOWANIE, TRÓJNÓG, PŁACHTA, ZACHOWANIE, PĘTCA, BRUDOWNIK, SPIKER, ?DANE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REJESTR układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REJESTR
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji (na 7 lit.).

Oprócz UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - UKŁAD SŁUŻĄCY DO PRZECHOWYWANIA I ODTWARZANIA INFORMACJI. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x