MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEKOWCE to:

Monotremata - rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością, występujące na obszarze krainy australijskiej, a ściślej na kontynencie australijskim, na Nowej Gwinei i Tasmanii; nazwa łacińska, Monotremata (jednootworowce), nawiązuje do faktu, że ich układ pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy mają wspólne ujście w steku (cloaca) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.109

MACHANIE RĘKĄ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BEAR, KĄTNIK, ŁZA, BYK, STYL TOSKAŃSKI, TECHNIKA ŚWIETLNA, TROMPA, STRÓJ HISZPAŃSKI, HARMONIJKA USTNA, ROZBIORY, ISTOTA ZBITA, SONDA, SYJON, WYCHOWANKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DOBROĆ UKŁADU, BANK, KURTYNA WODNA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000, ŚLEPOTA KOROWA, PUSTY DŹWIĘK, MACARONI WESTERN, DZIEŁO SZTUKI, SKROMNOŚĆ, GRZEBIEŃ, MORESKA, PEJZAŻ, KABINA STEROWNICZA, SADOWNICTWO, ABLUCJA, EV, HOL MIĘKKI, ILUZJA PIENIĄDZA, DEZYNFEKCJA, AMPLITUDA, EKOSFERA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, ŁAŃCUSZEK, FRANCA, POŚCIELÓWKA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, REEDUKACJA, NAPAD, MYSZ DOMOWA, PACZKA FALOWA, GLIKOGENOZA, PRYZMA AKRECYJNA, FALA DŹWIĘKOWA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, RADIOSTACJA, TUŁACZ, OMACNICA, INTERESOWNOŚĆ, RUDERA, ŁOWCA, POLIMER, JUWENALIA, GLAZURA, PŁYWACTWO, TAMARAW, PRAWO JOULE'A, PURYNA, IMPULS, NACZYNIAK GRONIASTY, MECH IRLANDZKI, DACH MANSARDOWY, TERAPIA REINKARNACYJNA, BRODZĄCE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, PRAWO MATERIALNE, NAROST, PRZYĆMIENIE, KROK SKRZYŻNY, SOLARIUM, SEROWNIA, NAPIĘTEK, WYSŁUGA LAT, FLORYSTA, PŁYNNOŚĆ, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, UJŚCIE, PĘCINA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, HIPERPOWIERZCHNIA, DIAGRAM KWIATOWY, BARIATRA, STRAJK GŁODOWY, RUMIEŃ NAGŁY, ANALIZA KOSZTÓW, IZOCHRONA, SOLAMNIJSKI, TRAWELEBRYTA, BARCZATKA, STROFA ALCEJSKA, PILATES, KIJEK, DETEKTYW, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TRANSPARENCJA, NAUKI O POZNANIU, BOKÓWKA, KOD BINARNY, ODPŁYW, GŁODÓWKA, OFIAKODONTY, CZŁOWIEK INTERESU, FILOZOFIA POZNANIA, GRUBA KRESKA, UJŚCIE, SEKRETARZ, NIEWYDOLNOŚĆ, ŁOPATONOSY, TEATR LALEK, RZĄD, SUSZARKA, ŁOPATECZKA, ŁAMANIEC, SZTYWNIAK, SAROS, OSTATNIA POSŁUGA, SIDA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, OSYPISKO, WOKANDA, EPIC TRANCE, PANAMA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ROZGŁOŚNIA, KOWALIK KAROLIŃSKI, OTWARTOŚĆ, MAK OPIUMOWY, STRZELEC POKŁADOWY, GOTOWOŚĆ, GRUBOSKÓRCE, PRZEWLEKŁOŚĆ, WIDEŁKI, CYKL MIESIĄCZKOWY, ANKSJOGENIK, SREBRNA PAPROĆ, CYLINDER, OBRONA SKANDYNAWSKA, SIKWIAKI, SODOMA I GOMORA, VIBRATO, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, CZARCIA MIOTŁA, BLASK, SEROHEMATOLOGIA, MIELINA, RURKOZĘBNE, KAMPANIA, GLORIETKA, TUPANDAKTYL, ZWIĄZEK ORGANICZNY, BRODZĄCE, KURNIK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SĘDZIA KALOSZ, FIKNIĘCIE KOZŁA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, WERSJA STABILNA, PERILLA ZWYCZAJNA, LODOWIEC DOLINNY, KAZAN, POKRACZKA, PŁÓCIENNIK, ARCHITEKTONIKA, RYM ŻEŃSKI, WYBIELENIE, PIES OZDOBNY, WRONA, BRUNELLESCHI, MIKROWENTYLACJA, ZIMNA KATODA, KARBIDKA, PARAGENEZA, AUDYTORIUM, KOKTAJL, CHOROBA ZARAŹLIWA, KORZENIE, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, DEFERENT, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, MIŁOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WŁADCZOŚĆ, CYWILNOŚĆ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, NIL, CERKIEW ŁEMKOWSKA, WIZJER, RYŻOJAD, ENERGIA GEOTERMALNA, SAPER, PRĄCIE, WYRWIZĄB, CYMES, KORALE KAMIENNE, TEUTOŃSKI, TAMANDUA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, PINGWIN BIAŁOOKI, ASTROCHEMIA, TELEGRAF OPTYCZNY, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, CHALKOGRAF, FRYGOWIE, FISZBINOWIEC, PUNKT KARNY, NAJDA, PIJAR, WIRTUOZOSTWO, ORYNNOWANIE, TERRARYSTA, WRAŻENIE, SYNTEZA WZROKOWA, FUNT ANGIELSKI, BEZROBOCIE SEZONOWE, GRUPA WSPARCIA, ANTROPOCENTRYZM, ZUŻYCIE, SZEREG HOMOLOGICZNY, RUCH PRECESYJNY, UCHWYT, CYKL KONIUNKTURALNY, GILBERT, DRUT, MAGISTRALA, OGONOPIÓROWATE, SAMOUK, DZIADZIENIE, APANAŻ, TRÓJSKOK, WYWIJAS, KONKURS ŚWIADECTW, EKSTREMIZM PRAWICOWY, CHŁODNIA KOMINOWA, BULDOG, UDERZENIE, BLOK SOCJALISTYCZNY, FINAŁ, DODAJNIK, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ZAKŁADZINY, GŁOWIK, KSIĘGOWOŚĆ, KOTEWKA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, DASZEK, FARBIARSTWO, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, GNIAZDO NASIENNE, GÓWNIARSTWO, PROSZEK DOVERA, PIONEK, POŁYSK, TRZEŚNIA, UKŁAD RĄBKOWY, MISIACZEK, NAZWA POSPOLITA, DOJŚCIE, BANDA, ŚWIT KALENDARZOWY, KAZIRODCZOŚĆ, AL SECCO, KARETKA REANIMACYJNA, BUDOWLA CENTRALNA, HIPOSTAZA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KRZYŻAK OGRODOWY, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, NEPALSKI, FIZYKA TEORETYCZNA, MOTYWIK, BEZWZGLĘDNOŚĆ, GOTHIC METAL, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, TEORIA KOLEJEK, LAMINAT, JĘZYK KENTUM, ALKA, WRZAWA, KLEMENTYNKA, PROLIFERACJA, UJŚCIE GARDŁOWE, ZAMRAŻARKA, KLEJNOT HERBOWY, GRZBIETORODY, SZAMA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, CHLEB CHRUPKI, ABSOLUT, SAMOUPROWADZENIE, NEGATYWIZM, ?ISTOTA BIAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEKOWCE Monotremata - rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością, występujące na obszarze krainy australijskiej, a ściślej na kontynencie australijskim, na Nowej Gwinei i Tasmanii; nazwa łacińska, Monotremata (jednootworowce), nawiązuje do faktu, że ich układ pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy mają wspólne ujście w steku (cloaca) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEKOWCE
Monotremata - rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością, występujące na obszarze krainy australijskiej, a ściślej na kontynencie australijskim, na Nowej Gwinei i Tasmanii; nazwa łacińska, Monotremata (jednootworowce), nawiązuje do faktu, że ich układ pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy mają wspólne ujście w steku (cloaca) (na 8 lit.).

Oprócz MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MONOTREMATA - RZĄD PRYMITYWNYCH SSAKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ JAJORODNOŚCIĄ, WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE KRAINY AUSTRALIJSKIEJ, A ŚCIŚLEJ NA KONTYNENCIE AUSTRALIJSKIM, NA NOWEJ GWINEI I TASMANII; NAZWA ŁACIŃSKA, MONOTREMATA (JEDNOOTWOROWCE), NAWIĄZUJE DO FAKTU, ŻE ICH UKŁAD POKARMOWY, WYDALNICZY I ROZRODCZY MAJĄ WSPÓLNE UJŚCIE W STEKU (CLOACA). Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x