PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BERA to:

Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkimbera to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy grupy odmian gruszekbeurré) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BERA

BERA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 4 lit.)BERA to:

odmiana gruszy charakteryzująca się wydłużonymi owocami o aromatycznym, soczystym miąższu (na 4 lit.)BERA to:

odmiana gruszy; masłówka (na 4 lit.)BERA to:

podłużna gruszka (na 4 lit.)BERA to:

soczysta gruszka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.028

FOSFOREK, ŁYSZCZYK, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BAT, CHRANCUSKI, FISZBINOWCE, REOSTAT, STALÓWKA, PRZYJEZDNY, SZTURWAŁ, KALORIA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, MONOGAMIA, PROTEROZUCHIDY, PRZEGRODA, PION, SALSA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, TURANOWIE, PLAC ŁUBIAŃSKI, NIELOTNOŚĆ, PUNIJCZYK, CELOWOŚĆ, SZKARADZIEŃSTWO, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, HUMANIORA, OBROK, WSIOK, ŁYCZAK MUSZLOWY, ZACHODNI GORYL NIZINNY, GOŹDZIENIEC, AHISTORYCZNOŚĆ, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, BULANŻERIA, WYNIKANIE LOGICZNE, ŻEBRO, BYSTROŚĆ, LIS MORSKI, RAJDÓWKA, KOLATOR, SPOT, OUTSIDER, STAN STACJONARNY, BEZRĄBEK, MIEDZIOWNIK, SAMOBÓJCA, MASA KAJMAKOWA, ZASIŁEK OKRESOWY, ARABSKI GREYHOUND, TERYLEN, LUDZIK, KWAS SIALOWY, OWCA WIELOROGA, INTERMEZZO, GRUPETTO, STOPA, ETANOLOAMINA, LAKTYD, DEKO, WIELOMIAN UNORMOWANY, COLEMANIT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, IZOPRENOID, KROKODYLE WŁAŚCIWE, TĘTNICA KREZKOWA, LUKASÓWKA, RACJONALIZM, SYMETRALNA, WSPINACZKA SPORTOWA, ANACHRONICZNOŚĆ, KUC CONNEMARA, PUDDING, IDEALIZM, NATRYSK, ŚLUB CYWILNY, SZYMPANS, KOŚĆ ŁOKCIOWA, OCZKO W GŁOWIE, RENMINBI, ALTANNIK FIOLETOWY, KOZŁOWIEC, ZORBA, KROWIA WARGA, MANAGER, CHRZEST, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SUSEŁ WASHINGTONA, SYGNAŁ DYSKRETNY, MUSZKIETER, SUCHAREK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ŁOŻYSKO GAZOWE, FAWORYT, GIMNASTYKA, OPONA PAJĘCZA, PATRON, OMACNICA, SŁUŻALCZOŚĆ, MANEWROWY, GRZYB OKAZAŁY, ZAJĄCZEK, WĄTŁOŚĆ, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, FIGURA KARCIANA, ŁOKIEĆ TENISISTY, BIELINEK, FENYLOETYLOAMINA, NUKLEOTYD, DIODA PROSTOWNICZA, CHLOROKOKOWIEC, ŁUSKA, OBROŃCA, ALTEMBAS, POPYT NIEELASTYCZNY, OZDOBA, GAGAUZKA, ALTÓWKA, OMACEK, FENOL, TERGAL, BIURO, POLICYJNOŚĆ, SYSTEM DZIESIĘTNY, KASZANA, KULTURA MINOJSKA, ANAKREONTYK, PASCHA, CENTRALA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, JĘZYK INDOIRAŃSKI, GŁUCHOŚĆ, CYTRULINA, EWANGELIA, SIECZKA, ATLANTYDA, PREDYKATYW, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, KĄPIEL GAZOWA, KAŁMUK, POSTNIK, NORNIK POLNY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, RETROGRADACJA, KRETOWATE, OŚMIORNICA, RACJONAŁ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, FIRLETKA, KOCANKA WŁOCHATA, PRECEDENSOWOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, KASTYLIJSKI, STRZELANKA, DRĘTWA, KOZA, LOTNY FINISZ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, JEDNOSTKA WALUTOWA, POSEŁ NIEZRZESZONY, MERAK, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, KOLORYSTA, GALASÓWKA, FRYZ, SINOZAUR, EGZAMIN, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, PLANTACJA NASIENNA, DUŻY FIAT, KULTURA MUSTIERSKA, SZPETNOŚĆ, ŁAMLIWOŚĆ, PTASZNIK GIGANT, IZBA, OKRĘT LOTNICZY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, ODCHÓD, CHLOREK WAPNIA, KINAZA, CYPROFLOKSACYNA, BŁYSK, KORSYKAŃSKI, MOMENT, ŁAŃCUSZEK, PISMO OKÓLNE, LEPTOPLEURON, GENTELMAN, SROGOŚĆ, GALLIMIM, TREND BOCZNY, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, MAŁPKA, WYRAŹNOŚĆ, PIERWSZY, REALIZM, AGAR, STREFA PRZYGRANICZNA, GNIAZDO, BUISINE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, TARYFIARA, POSIEW, WARUNEK, TARCZA, AZBEST SERPENTYNOWY, GIĘCIE, NADAKTYWNOŚĆ, GRZYB KAPELUSZOWY, METAL ALKALICZNY, WSCHÓD, POJĘCIE LOGICZNE, BUJAK, NIETYPOWOŚĆ, SPISZAK, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, UŻĄDLENIE, RYNEK NABYWCY, NIEŻYWOŚĆ, WRAK, LOTNIK, NIECIEKAWOŚĆ, ABRAKADABRA, SZCZĘKOT, NIEOSTROŚĆ, HEREZJA, ZAGRANIE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, POWAŻNOŚĆ, DOBRA STRONA, WODA PODSKÓRNA, SPORT WODNY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, CHOLESTERYNA, KWILMEZAUR, SŁODYCZ, POSPÓLNOŚĆ, ŚRUBOWIEC, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, PEJZAŻ, MEROZAUR, POINTYLIZM, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, OPASKA BRZEGOWA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, BZOWINA, OPOŁEK, ROŚLINA UPRAWNA, EUFONIA, GRODZA, PRZYJEZDNA, METANOGENY, ASNYKOWIEC, CENOBIORCA, KBK, KWARTET, KROKODYLOWATE, WKŁUCIE CENTRALNE, ZACIĘTOŚĆ, ABSOLUTYZM, KONSERWATORNIA, NEWIRAPINA, SCHAB, WĘGIERKA, HALMA, ROZRZUTKOWATE, BRATANKA, IKONOGRAFIA, ROZWIĄZŁOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, ŚWIERZOPA, DELTA, ELEKTROLIT, LOTOKOT, TAHITI, PAPILOTEK, MAJKA, MYRMEKOFIL, BEZPŁCIOWIEC, HENTAI, STATYSTYKA OPISOWA, OWULACJA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SILUOZAUR, FALKARIUS, KRET EUROPEJSKI, BAWEŁNIANKA, KOŃ WIELKOPOLSKI, SITWA, UNIKATOWOŚĆ, GEOFIT RYZOMOWY, WOLUMTERYCZNOŚĆ, ALLEN, LIRA KORBOWA, BOJNICZANKA, ?ZŁUDNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BERA Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkimbera to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy grupy odmian gruszekbeurré) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BERA
Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkimbera to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy grupy odmian gruszekbeurré) (na 4 lit.).

Oprócz PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PYRUS COMMUNIS 'BERA HARDY' - JEDNA Z ODMIAN UPRAWNYCH GRUSZY, PRAWDOPODOBNIE JEST TO POWSZECHNA NAZWA ODMIANY BERA HARDY (LECZ PRZEDE WSZYSTKIMBERA TO PO PROSTU SPOLSZCZENIE FRANCUSKIEJ NAZWY GRUPY ODMIAN GRUSZEKBEURRÉ). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x