OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA to:

optymalna wysokość na której statek powietrzny lub ptak uzyskuje po wznoszeniu właściwą dla niego prędkość przelotową, dla statku powietrznego wysokość ta ściśle związana jest z poziomem lotu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.921

KUGLARSTWO, FREGATA, REDEMPTORYSTA, CYGAN, SYNOGARLICA, SUPERPOZYTYW, MATKA, KIJ, KOK, OZDOBNIK, CZERWIENIDŁO, PTASIE MLECZKO, DIU, KRAN, PINI, BANDA, STYL, TWIERDZENIE, DZIANINA, SUBSTANCJALNOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, AKROBACJA LOTNICZA, DMUCHAWA, WAŁ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, DOCHODZĄCA KOBIETA, BŁYSK, DOPŁYW, PICA, DISNEY, ORLICZKA KRETEŃSKA, WYRAFINOWANOŚĆ, LIBRA, KAMELEON ŻYWORODNY, DEASEMBLACJA, LEGWAN GŁUCHY, KALETA, WPADKA, WYDATKI, PORTER, KROPLÓWKA, LALA, TURECCZYZNA, EKSPEDYCJA, BOCZEK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NIEZWYKŁOŚĆ, ONELINER, DZIADOWINA, IMPULSYWNOŚĆ, EDIAKAR, DRAJREP, TANIEC, STROIK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, LARYNGEKTOMIA, KOBIECISKO, SIARKA ROMBOWA, KLUCZ OBCY, DYFERENCJA, KUBEK, BICZ BOŻY, ZGROMADZENIE CZYNNE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KONDOMINIUM, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, PÓŁKREW, MANDAT, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, MAŁŻEŃSTWO, SZAŁAS, CIEK, SUKIENKO, KISZKA ZIEMNIACZANA, KAŁAMARZ, POKER DOBIERANY, GELDERLÄNDER, KISZKA, ENDOCENTRYZM, PLECHOWIEC, FOLKLOR, MINA MORSKA, BOM ŁADUNKOWY, ZAPONA, GRODZISZCZANKA, AROMAT, SITNIK, BARWNIK, PODATEK TONAŻOWY, MIZUNA, PRZYCZYNEK, RZEŹBIARSTWO, BINGO PIENIĘŻNE, KALKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SYSTEM SYMBOLICZNY, RAK AMERYKAŃSKI, ANTYKATOLICYZM, WALUTA MIĘKKA, SYMPATYCZNOŚĆ, CIĘGNIK, PANTOGRAF, KOTONINA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, SZCZEROŚĆ, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, DYSONANS, STARY WYŻERACZ, DZIECINKA, ŁOPATA, ODPRAWA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, DEKRETACJA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SWOJAK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, FUTER, IRYS, TRATWA RATUNKOWA, TWIERDZENIE MENELAOSA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, FORMAT, KLON, KACZKA, KANTYNA, POKOLENIE SANDWICZOWE, LIRA, ZAKUP, PSZCZOLINKA RUDA, PODGRUPA NORMALNA, KORYFEUSZ, ANASTYLOZA, SABIA, IZOZYM, RÓWNOWAGA STACJONARNA, DZBANEK NA KWIATY, KIESZEŃ, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, RZYMSKI, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ANTENA ŚRUBOWA, DZIELNOŚĆ MORSKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, LUGER, OBWISŁOŚĆ, RENATA, KOSMOGONIA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, ZŁODZIEJKA, KLASA INTEGRACYJNA, BUM, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TIUL, MONITOR, MELIPONY, MNICH, PARTIA, PUCHAR, WARTOŚĆ BILANSOWA, REGULACJA KASKADOWA, KLAR, ŚCIANKA, BRĄZOWNIK, EKONOMIA POLITYCZNA, ELEMENT, SETKA, FETYSZYSTA, KOTLARNIA, NIESAMOISTNOŚĆ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, PARABANK, AKOLITA, ROZWIĄZŁOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WEREŻKA, ANGIELSKA FLEGMA, KAMIEŃ, PREZBITERIUM, CZUPRYNA, EFFIGIA, WARKOCZ, DIAMENT, NARTA, PLAN SYTUACYJNY, TUKAN, KABRIOLET, DRAMATURGIA, KRYTERIUM HURWICZA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PRYMAT, UNIKALNOŚĆ, SUBSTANCJA DODATKOWA, STANEW, ZWORKA, SZKLANKA, TOKSYNA SINICOWA, SKROMNOŚĆ, DEMENTI, KOŁDRA, ORZECHÓWKA, DAWCA NARZĄDÓW, MEDYCYNA REGENERACYJNA, NOTOWANIA, STADO, NIEAKTUALNOŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ŁAWA KOMINIARSKA, PULPIT, DODATEK MOTYWACYJNY, PRACE KONSERWACYJNE, TUKAN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ADAGIO, ZIEMIA, KOJEC, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, KLAUSTROFOBIA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WIDMO RENTGENOWSKIE, FILM, GRUPA CZASOWNIKOWA, SZONIZAUR, WAŻNIK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PODWIELOKROTNOŚĆ, GOŚĆ, DEK, LEGOWISKO, DIORAMA, BATUTA, MUZYKA TŁA, CENTRUM URAZOWE, WESOŁOŚĆ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, MASZKARON, GEOCENTRYZM, ZGNIŁOŚĆ, PRZYBYSZ, ROZBIERANKA, NADFIOLET, SZCZYTÓWKA, BIAŁA BIERKA, SZYLKRET, AORYST ASYGMATYCZNY, STREFA WOLNOCŁOWA, POLITYKA DYSKONTOWA, CZEREŚNIA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KALIKO, PIKIETA, FASOLA, STREFA NADGRANICZNA, NOCEK BRANDTA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, SKÓROSKRZYDŁE, SILNIK DOLNOZAWOROWY, POLICJA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PRIORYTET, UMOWA BARTEROWA, ORGANIZATOR, CIĄG, PRAPTAK, PIEPRZ MNISI, MIMOZA, WSPÓŁŻYCIE, ŚWISTUŁA, POEMAT DYGRESYJNY, RYBA PO GRECKU, LICZBA, WOLTAŻ, KWAS HUMINOWY, FIORD, NACZYNIE, NAKAZ, KIEROWNICTWO DUCHOWE, SZPAK, ZAWODY, RAJFURKA, HURTNICA PODOBNA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, DOBRO PRAWNE, IBIS, SER, CHINON, KRUCHOŚĆ, LOŻA HONOROWA, ZNAK LICZBY, BRODAWNIK, ANALIZA WARIANCYJNA, ŻOŁĘDNICA, PAWIĄZ, MUFA, LICHWA, RADAR GEOLOGICZNY, KOZŁOWANIE, KLEJÓWKA, KIESZENIÓWKA, ?SNICKERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA optymalna wysokość na której statek powietrzny lub ptak uzyskuje po wznoszeniu właściwą dla niego prędkość przelotową, dla statku powietrznego wysokość ta ściśle związana jest z poziomem lotu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA
optymalna wysokość na której statek powietrzny lub ptak uzyskuje po wznoszeniu właściwą dla niego prędkość przelotową, dla statku powietrznego wysokość ta ściśle związana jest z poziomem lotu (na 18 lit.).

Oprócz OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OPTYMALNA WYSOKOŚĆ NA KTÓREJ STATEK POWIETRZNY LUB PTAK UZYSKUJE PO WZNOSZENIU WŁAŚCIWĄ DLA NIEGO PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWĄ, DLA STATKU POWIETRZNEGO WYSOKOŚĆ TA ŚCIŚLE ZWIĄZANA JEST Z POZIOMEM LOTU. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x