WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDIANA to:

wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEDIANA

MEDIANA to:

środkowa trójkąta; odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem jego przeciwległego boku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.801

CZERWONY NADOLBRZYM, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, ILOCZYN WEKTOROWY, NOŚNIK, IZOFONA, MYKOLOGIA, BASZTAN, WANNA, OGNISKO, DOWÓD APAGOGICZNY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, OSZOŁOM, ZWIĘZŁOŚĆ, KOSZT KONTROLI, KABINA RADIOWA, OZONOSFERA, POLOWANIE, DZIEŃ REKTORSKI, RZEMIEŚLNICZEK, FTYZJOLOGIA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, OBURĘCZNOŚĆ, ŚMIECISKO, STYL TOSKAŃSKI, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, DEZERCJA, OGIEŃ, OSTATNIA PROSTA, ANAMNEZA, REASORTACJA GENOWA, ŚLIZGACZ, ARETOLOGIA, BRAT SYJAMSKI, KRÓLEWICZĄTKO, OWCA MERYNOSOWA, SCHWANNOMA, WIROLOT, KAMELEON, BEZWZGLĘDNOŚĆ, STARY WYGA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PANNUS, HIPOTEZA HANDICAPU, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, TOREBKA BOWMANA, ORLĘ, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, RULETKA, PŁOMYKÓWKA, ŚMIGŁO, ANTYNATURALIZM, MONTAŻYSTA, BRAMOWNICA, LITEWSKI, MĘTY SPOŁECZNE, PRZEJAZD, ADRES ŹRÓDŁOWY, DARŃ, ALEJA SZTYWNYCH, POINTER, KARA TALIONU, POLICJA SĄDOWA, AMFITEATR, ODSKOK, TWARDZINA, MORENA SPIĘTRZONA, DRZEWO, SZTUKI PIĘKNE, CIELĘCE LATA, GAZ KOPALNIANY, ZAPŁATA, LEKCJA POGLĄDOWA, UPOJENIE SENNE, OSTINATO, DWUGŁOS, CZAS MĘSKI, REJON, GNIOTOWE, CZUJNIK GENERACYJNY, KARAFKA, ORGANISTA, OPRYSZCZKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ŁODYGA, NAWYK, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PARTIA ANGIELSKA, HARMONIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, NIMFA, KARKAS, ZNAMIENITOŚĆ, KRYSTALOFIZYKA, WNĘTRZNOŚCI, REKINY, SUMA ZEROWA, AWANS, COCKNEY, KOKSIAK, NOZDRZE TYLNE, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŻWAWOŚĆ, SWAWOLA, LOKALIZACJA, SZOWINISTA, BEZAWARYJNOŚĆ, PRZEGRANA, EGZOTYK, KOŚĆ CZWOROBOCZNA MNIEJSZA, STWIERDZENIE, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, UNIK, LITOSFERA OCEANICZNA, BORSUK, BEZGRANICZNOŚĆ, KRĘTARZ DUŻY, ZOOLOGIK, GERONTOLOGIA, FORMA, SATELITA GEOSTACJONARNY, RZEŹWOŚĆ, SZARMANT, STOPA, OKULISTYKA, ZIOŁO, MIĘTA, KONFESJA, INKWIZYCYJNOŚĆ, CHŁYST, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, GENETYKA EKOLOGICZNA, DEMOBILIZACJA, ZRZĄDZENIE, FUZJA WERTYKALNA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, GÓWNOBURZA, TURBINA CIEPLNA, RAGLAN, INDYWIDUALNOŚĆ, DETERMINIZM, NUR LODOWIEC, DOBRO POZYCJONALNE, GIPSORYT, KOLEGIUM, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, FITOGEOGRAFIA, BIOMARKER, BĘBEN, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KASZA PERŁOWA, GRADACJA, NIECHCIUCH, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KROK PÓŁROZKROCZNY, ASFALT, OPROWADZACZKA, KSIĘGOWY, SAMOROZPAD, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, LISZAJ BIAŁY, PROJEKT UNIJNY, CZUJNIK JONIZACYJNY, SYNTETYK, ROZETKA, POŻEGNANIE, UKRAINISTYKA, POJAZD LĄDOWY, WYKŁADNIK POTĘGI, SYGNAŁ, ARMIA, KANAPA, CUMMINGS, FIBROMIALGIA, ŻURAW, SOLARZ, GWIAZDARNIA, PRAWOMOCNOŚĆ, MISKA OLEJOWA, EWANGELICYZM, PRZYĆMIENIE, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, MORZE AZOWSKIE, SAMOPAŁ, WIZJER, CHOROBA REUMATYCZNA, STROFA ALCEJSKA, TEMPERATURA KRYTYCZNA, TRZYDZIESTKA, ZAPRAWA, STAROŻYTNIK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, CHRONOMETR, ONOMASTYKA, ZAKŁADKA, PODŁOGA, SZKOŁA WYŻSZA, RATUSZ, ALARM POWODZIOWY, GATUNEK KATADROMOWY, WARTOŚĆ GODZIWA, WYBORY PROPORCJONALNE, JĘZOR, DŁAWICA PRINZMETALA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BLOK, MOGIROTACYZM, MONSTRUM, CEWA, AEROZOL BIOLOGICZNY, PRZEPITKA, ODKRYCIE DUSZY, ADLER, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, EURYTOP, GRECKI, SPRAWNOŚĆ, SŁONICA, WYWROTNOŚĆ, REWERENCJA, CREPIDA, KASJER, PODZIAŁ, SROKOSZ, MAGDALENKA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, TOR WODNY, PARNIK, STOPIEŃ CELSJUSZA, INWESTYCJE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, JURYSLINGWISTYKA, SALADA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, UPADŁOŚĆ, ANTROPONIMIA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, UŁAMEK WŁAŚCIWY, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, KSIĘGOWA, JAJKO PO FRANCUSKU, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, ANTYLIBERALIZM, PRZESZUKANIE, KOPA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, NEOGAULLIZM, UDAR MÓZGOWY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, HISTERYK, KOCZOWNIK, KONCEPT, NOOBEK, SZTUKA, RZECZY OSTATNIE, CHOROBA KUFSA, HUMOR, IN MEDIAS RES, WYWIAD, PŁATKI, WYRĘBISKO, PÓŁROCZNIK, LIŚĆ ŁODYGOWY, PROTETYKA, TRIADA KARTAGENERA, KANAŁ HAVERSA, MONOLOG LIRYCZNY, SZKWAŁ, OSIEMNASTKA, GABINET LUSTER, GRUPA ACETYLOWA, FLAWONOID, PIĘTRO REGLOWE, PLAN AMERYKAŃSKI, PAJĘCZYNA, CNOTA, PRAWO DŻUNGLI, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SPORT WODNY, ROSZCZENIOWOŚĆ, NAGRODA, WŚCIK DUPY, POSTĘPOWANIE, HOMEOPATIA, SAVE, STEREOIZOMER, PRĄD STAŁY, DŁAWIDUDA, PIERWORODZTWO, IMADŁO ŚLUSARSKIE, DRUCIARZ, PENITENCJARYSTYKA, DRYBLAS, LISOWCZYK, PUNKT RÓWNONOCNY, LAMPA CROOKESA, ?TRIMER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDIANA wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDIANA
wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji (na 7 lit.).

Oprócz WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WARTOŚĆ CECHY W SZEREGU UPORZĄDKOWANYM, POWYŻEJ I PONIŻEJ KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNAKOWA LICZBA OBSERWACJI. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x