ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARMIA to:

związek operacyjny składający się z kilku korpusów lub dywizji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARMIA

ARMIA to:

nadrzędny wojskowy związek operacyjny składający się z korpusów, dywizji i brygad (na 5 lit.)ARMIA to:

instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku, siły zbrojne danego kraju (na 5 lit.)ARMIA to:

lądowe siły zbrojne danego kraju; wojska lądowe (na 5 lit.)ARMIA to:

o ludzicach - wiele, mnóstwo (niekoniecznie zgromadzonych w jednym miejscu) (na 5 lit.)ARMIA to:

WOJSKO; ogół sił zbrojnych państwa (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne (na 5 lit.)ARMIA to:

uciekł z niej dezerter (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne; wojsko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.357

KONWENCJONALIZM, KRYPTOREKLAMA, MORA, REEDUKACJA, AZYL, AKTYWISTA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, KOBIETON, KAWOWIEC, MINUTA, LICENCJA POETYCKA, SEN ZIMOWY, BIELIZNA, ODPADY STAŁE, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, CUKIER OWOCOWY, GIRLANDA, WNĘTRZNOŚCI, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, GRA RPG, WEBMASTER, OSTRY BRZUCH, PROCES ODWRACALNY, ANGLEZ, WEZWANIE, OREGANO, DZIEŁO ROGOWE, PROCES POSZLAKOWY, SPĄGNICA, WYŁĄCZNIK, WRĄB, AUSTRONEZYJCZYK, SAMOZAPŁON, ŁOPATA, DEMENTI, WIERNOŚĆ, OKUCIE, ORZECHÓWKA, WIRUS, ECCHI, MAJÓWKA, BOCZEK, OPOZYCJA, WYKRAWACZ, KOREGENT, STACJA TRANSFORMATOROWA, LEGHORN, POLITYCZNY, POJEDYNEK, ODWYKÓWKA, SKANER BĘBNOWY, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PAWĘŻ, SINFONIA, OZNAKA, SOK, OSOWIAŁOŚĆ, KRÓLEWIĘTA, WAMPIR, NIERUCHLIWOŚĆ, NIETYPOWOŚĆ, CYTOSTATYK, RÓG, BUJAK, GRA W BUTELKĘ, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, ZAKŁAD WZAJEMNY, KRA, SPRAWNOŚĆ, WYSYP, PIŻMOWIEC, KONCENTRACJA, CZAKRA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, WYŚCIG, ACHROMATYNA, REDINGOTE, SZKOCKI, LANTANOWIEC, GRA, SZESNASTKA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KULEBIAK, KATEGORIA OPEN, TERAPIA ODRUCHOWA, AFILIACJA, DIAGNOSTA, CHOROBA BUSCHKEGO, TAKSYDERMIA, GORĄCZKA DUM-DUM, ZRAZIK, ZBÓJNIKOWATE, SŁUGA BOŻA, BISFENOL A, CHARAKTER, MAMUT KARŁOWATY, PRZYNĘTA, LAKONIZM, PŁOMYCZEK, KRĄŻNIK, ZAWAŁ, DŁAWIDUDA, BIURO PARLAMENTARNE, KWAS AZOTOWY, PŁUCA, PRYMITYW, WÓŁ, DAR ZIEMI, MARKA, ARAGO, NIEPRZYJACIEL, INŻYNIERIA TKANKOWA, FANATYZM, TRANSFUZJA KRWI, CZOŁO, TĘTNICA NERKOWA, KACZKA, OGNISKO, AGREGATY MONETARNE, WOJEWODA, BRYŁA SZTYWNA, FAŁD KORZENIOWY, ULTRAPRAWICA, INHALACJA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, MATOŁ, REPLIKATOR, UKŁAD WIELOKROTNY, DAMAST SKUWANY, BRYTYJSKOŚĆ, COCKTAIL, ALIENACJA RODZICIELSKA, AŁUN POTASOWY, KINETYKA CIECZY, WYŻYNA, BROMEK FENYLU, PRZYDAWKA, TRZYDZIESTKA, SPRZĄGLE, CYKL FIGURALNY, PAKLAK, POMOC STYPENDIALNA, CHOROBA WENERYCZNA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, DOLA, POTNICA, HASHTAG, SZMALCÓWKA, WYROBNIK, ROBUSTA, CERKIEW, PUCHLINA WODNA, UDAR, DOLMAN, SINGEL, BARKAN, HELIOFIT, PRZYJACIEL, ADAPTOR, UPOMNIENIE, ALDEHYD GLICEROLOWY, WYCHOWANKA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, PETRYFIKACJA, PRZESTĘPNOŚĆ, ALKOHOL METYLOWY, REPOZYCJA, DOBYTEK, PIERWSZY, TRIADA CHARCOTA, MAMUT CESARSKI, ZOOFAG, MIASTO POWIATOWE, CYC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, EKSPANSYWNOŚĆ, PŁOZA, GRZEBUŁA, EREKCJA, ASYSTA, CIENKA SKÓRA, BARONIĄTKO, OSTROGA PIĘTOWA, OKULARY, POWSTRZYMANIE, JESIOTRY, BASEN ARTEZYJSKI, KRYZA, RDZENIARZ, HYBRYD, HARMONIJKA, RZYGACZ, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, ZYGOTARIANIN, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SOWIETY, ŚMIAŁOŚĆ, GAZ, KONFIGUROWANIE, SYSTEMIK, BASZTAN, KASETA, TEST PSYCHOLOGICZNY, ŚRYŻ, CHOROBA GENETYCZNA, KOSMOLOGIA, PODATEK TONAŻOWY, GNIAZDO PROCESOROWE, LEGOWISKO, WSZOŁY, STOPIEŃ HARCERSKI, TRZĘŚLIKOWCE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SROKOSZ, ROZTERKA, IMPOTENCJA, PRIORYTET, HUBA, ZAWÓD, WRAŻENIE, TABU, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, LIZ, GITARA HAWAJSKA, STRAJK GŁODOWY, BOLA, ZATRZYMANIE, IZOTROPOWOŚĆ, PRZECHOWANIE, BOMBARDON, ANTYOKSYDANT, GRZYWA FALI, AŁMA ATA, CZASOPISMO, NOSICIEL, DANE BIOMETRYCZNE, HIPOTEKA, ILUZYJNOŚĆ, NOWALIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WERYSTA, FROTTE, KASTRAT, KOSZAROWOŚĆ, PRZESIEW, GARNEK, DERESZ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GLORIETA, PARKIET, BLENDA, ZŁA PRASA, PACJENCJA, TRANSSEKSUALISTKA, OTWARTOŚĆ, RACJA, TEMPO, TAMPON, VIP, HUTNICTWO, CEMENT, REGENERACJA, SZRAF, UDRĘCZENIE, WĘGLÓWKA, INDYKAN, MAŁA OJCZYZNA, TYGIEL, SPRAWA, CIEŃ, KIESZEŃ, ZEGAR MOLEKULARNY, TRANSFORMATORNIA, CYTADELA, NIĆ, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PŁATKI ZBOŻOWE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, KORSARZ, AMULET, LEKCJA, DEGRENGOLADA, GASTROENTEROLOGIA, ANTYPKA, CIEŃ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, WIERNI, ROZETKA, PRAGNIENIE, NIEJEDNOLITOŚĆ, PRZEPOCZWARZENIE, EFEKT LOTOSU, PIANINO, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZAGNIEŻDŻENIE, JUJUBA, WIRTUOZERIA, FATALIZM, ?FOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARMIA związek operacyjny składający się z kilku korpusów lub dywizji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARMIA
związek operacyjny składający się z kilku korpusów lub dywizji (na 5 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZWIĄZEK OPERACYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU KORPUSÓW LUB DYWIZJI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x