PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEDUŁA to:

publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEDUŁA

CEDUŁA to:

rejestr rzeczy, które mają być przewożone danym środkiem transportu (na 6 lit.)CEDUŁA to:

sporządzany przez obsługę pociągu raport dotyczący sprzedanych danego dnia biletów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.410

RYCINA, TEREN ZALEWOWY, MACZUGA, ODKRYCIE, STRZELNICA, CEDUŁA, CZAS PÓŁTRWANIA, HASTA, TERYNA, SKONIA, ŻUPA, UJŚCIE, KURAŚ, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, PATROLOWIEC, ŁOWIECTWO, TELETURNIEJ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KAPUSTA KISZONA, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, KREDYT KASOWY, AZDARCHOIDY, RYPS, PRZEWIELEBNOŚĆ, PARK MASZYNOWY, WĘZEŁ, AMFITEATR, ODCIĄG, ODEZWA, ADOPCJA, CLEARING, SYMPATYKOMIMETYK, TAŚMA FILMOWA, PODODDZIAŁ, OPADY, ZAPOJKA, KARZEŁ, REGUŁA RAMSEYA, LUDOBÓJSTWO, GROŹBA KARALNA, WYSYPKA, SODÓWKA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, WOJNA CELNA, WOAL, PIRAT, ŚCIGAŁKA, PODBIERACZ, TEMPERATURA KELVINA, PANI, ANGLIK, ZAWAŁ, JAGLANKA, PAŃSTWO MACIERZYSTE, SILNIK PRZELOTOWY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, OPUS, ŁUK DZIENNY, KOLOROWOŚĆ, ŚWINKA, KYNOTERAPIA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TONSURA, ŚRUBSZTAK, JĘZYK, TYP WIDMOWY, KALWINIZM, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, CHOROBA GENETYCZNA, OSTANIEC, ADADŻIO, CUDZOŁOŻNICA, ŻONISKO, SALEZJANIE, SZUMOWINA, DZIADEK DO ORZECHÓW, INWALIDA WOJSKOWY, PODUSZKA, SINGIEL, HIACYNT, SEKWENCJA BOUMY, EGZAMIN POPRAWKOWY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, POSTOŁ, DAWKA, WIZYTOWNIK, ŚLEPA AMUNICJA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, JEDNOPŁAT, DEWIZY, LAND ROVER, ZAWIEW, AKROBATYKA SPORTOWA, PĘCHERZ, OKUPOWANIE, CONCEPT ART, LINIA ŚREDNICOWA, ALERGIA PYŁKOWA, URLOP, WYWOŁYWACZ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KWAS CHLEBOWY, KLESZCZ, KIEŁBA, KOKSIARZ, METODA PORÓWNAŃ, INTERPRETACJA, DEKANTER, CLERK, KARABIN AUTOMATYCZNY, BLANK, RANO, MENTALNOŚĆ, METODA AGLOMERACYJNA, ADAT, ŚWIT, SZACHY TRZYOSOBOWE, BERLAGE, ZGRUPOWANIE, MOTYLEK, ZŁOTE RUNO, KOSZARNIAK, OBRÓT PIERWOTNY, POCIĄGŁOŚĆ, BRUK MORENOWY, CARRUCA, DRZEWO IGLASTE, WASĄG, ZGRED, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, POWĄTPIEWANIE, PODSTAWA, PIJAR, POSADZKA, ZIELONI, BYLICA CYTWAROWA, ŻACHWA, GETRY, DROŻNOŚĆ, SIEDLISKO, SUBEMITENT, KARIOLKA, FRACHT, LEKCJA, MIASTO STAROŻYTNE, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, GASTROFAZA, DANE TELEADRESOWE, KARMIENIE, IMITACJA, ASTRAGALOMANCJA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, POSZKODOWANA, MIŁOŚĆ, MURRINA, GENIUSZEK, BAMBO, PRZYDANKA, STROLLER, PYŁ, PŁOZA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ZAĆMIENIE, ROGOWACENIE, PRZEPOJA, PŁUCZKA, CHAŁWA, SOJA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PRASA, NEUROHORMON, KOREKTA DOMOWA, MARINA, MANIOK, INWEKTYWA, SPIS, SIŁA AERODYNAMICZNA, PHISHING, PAWANA, CZABAN, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, KRYMINALISTYKA, AMPUŁA, KANCONETTA, FLIGELADIUTANT, STATYKA, WOLNY RYNEK, STYPENDIUM SOCJALNE, UMIEJĘTNOŚĆ, KAMELIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, LIRA TURECKA, LATARNIA, KOSTKA BRUKOWA, DZIEWCZYNIĄTKO, WSPOMNIENIE, KRUCJATA, KARB, TABLICA, KLAUZURA, ASESOR, GRAFIKA RASTROWA, OBRAZ, SAKLA, STREFA EURO, STRZELNICA SPORTOWA, OSTENTACYJNOŚĆ, JĘZYK FARERSKI, ABSOLUCJA, TŁUMIK, GUGLE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, WILKI WORKOWATE, WŁASNOŚĆ, WÓŁ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, LINIA MONTAŻOWA, MONITOR, KONSULTANT, ŁACHA, KAWAŁEK, DAEWOO, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, GLORIETA, AKROCYJANOZA, FIGURA, TUNIKA, CZAPRAK, LICZNIK KILOMETRÓW, PLAMA, CYKL LUNARNY, MIECH, BEZTORBIKI, PAŁĄK, ZŁOTOKAP, WSKAŹNIK SIMPSONA, KALETA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ANIMACJA, POŁĄCZENIE, WULGARYZM, GWARANCJA, PRAWO TALIONU, URZĄDZENIE MECHANICZNE, GĘSTE, HEADHUNTER, LOT, ANIOŁEK CHARLIEGO, OPERATOR, TOALETA, SŁUŻBA DYŻURNA, GIRLANDA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, AULA, FEJHOA, POŁAĆ, PODKŁAD, TRADER, TEORIA NAZW, KORONA, IMMUNOGLOBULINA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, HERB, FERMA, BAZA MONETARNA, BRÓD, UCHWAŁA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, NIERUCHLIWOŚĆ, PASTYŁA, SZAFA GRAJĄCA, MODERATOR, NIEDŹWIEDŹ, MECHANIZM OBRONNY, REGIMENT, WSPÓŁWŁADCA, WÓR, GARBATE ANIOŁKI, ETAPOWOŚĆ, SAUNA, ORBITA BIEGUNOWA, ARKUSZ AUTORSKI, ŚREDNIA KWADRATOWA, ZASZŁOŚĆ, TORFOWISKO WYSOKIE, STACJA POMP, CYMELIUM, CHRYZOFITY, KLUCZ OBCY, ZBOŻE, FLASZKA, AGAR, PORÓD RODZINNY, CZARNINA, MIKSER, ?SKARYFIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEDUŁA publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEDUŁA
publikowany każdego dnia przez giełdy wykaz kursów walut, papierów wartościowych, dewiz lub cen towarów, według których dokonywano transakcji giełdowych (na 6 lit.).

Oprócz PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PUBLIKOWANY KAŻDEGO DNIA PRZEZ GIEŁDY WYKAZ KURSÓW WALUT, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DEWIZ LUB CEN TOWARÓW, WEDŁUG KTÓRYCH DOKONYWANO TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x