W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELEGACJA to:

w prawie: przeniesienie części lub całości swoich uprawnień, kompetencji z reguły przez organ wyższego stopnia na organ niższego stopnia (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DELEGACJA

DELEGACJA to:

grupa ludzi, która jest dokądś przez kogoś wysłana w określonym celu (na 9 lit.)DELEGACJA to:

wyjazd służbowy (na 9 lit.)DELEGACJA to:

zaświadczenie (może to być też ostateczne rozliczenie) potwierdzające czyjś wyjazd w delegację (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.961

BIOGEN, IZOMER, KALWARIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ŻARLIWIEC, DYWERGENCJA, NOWOUJGURSKI, KOLEGIUM KONSULTORÓW, KASZT, KASA POŻYCZKOWA, REPUBLIKA ADYGEI, CHORAŁ LUTERAŃSKI, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, DORYCKI, APLIKACJA, STRÓJ, LUK ŁADUNKOWY, KOMBINACJA LINIOWA, KANAŁ ENERGETYCZNY, WESTERN, NUŻENIEC LUDZKI, HISZPAŃSKI, UKŁAD, RAUT, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, STAJANIE, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, SYSTEM WBUDOWANY, KROKIET WIOSENNY, UTRILLO, OTWÓR, SATYRA, GAMBIA, POZYCJA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PORT, KAPITAN, PERFUZJA, GARNITUR, PENDENT, PAMIĘĆ OPERACYJNA, LICZEBNIK ZBIOROWY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, IPERYT, BANK DOMICYLOWY, WĘDRÓWKA, KAPŁAK, CERAMIKA SZNUROWA, PIESZEK, MALUNEK, STATUS, TAŚMA MONATAŻOWA, GHI, MARGARYNA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, ŻUŁAWA, WICIOKRZEW, MINUTA, BAJA, DIMERKAPROL, PEWNIAK, KULT LUNARNY, JANKES, CHROBOTEK, ŻABA DALMATYŃSKA, ODSYŁACZ, PAPUGA, ADAPTOWANIE SIĘ, TORT DOBOSA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SILNIK STRUMIENIOWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, ABIOGENEZA, RODZINA KATYŃSKA, PARTYCYPACJA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, AKOMODACJA, MŁOTOWNIA, OBLĘŻENIE, IMPEDYMENTA, KUMOTERKI, WSPINACZKA SPORTOWA, AGATIS, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, GNIAZDO, AMFIPRION, HUTNIK, KOSZULKA, ORZECH, BRYŁA SZTYWNA, JARZĘBINA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, CIĘGNO KOTWICZE, KAPLICA LORETAŃSKA, KOSTKOWANIE, KOPUŁA LODOWA, KONFESJA, GOLONKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, FALA, PEAN, OTOCZKA MIELINOWA, CECHA, SZPARA POWIEKOWA, STOLIK, WĘZEŁ, KOLUMBARIUM, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, BIEŁGOROD, STRZELNICA, AKADEMIA, JEMIOŁA, KREWNIAK, RAFA KORALOWA, WYLĘGARNIA, STRATA, SALMONELLA, BRYTYJSKOŚĆ, WYLEW, LAMA, ZAŁATWIANIE, BOKSERKA, ESKORTA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WYZWISKO, DECEPCJA, MAJORAT, PRALNIA, GNIOTOWNIK, DAMARA, WINYLEUM, ASYSTENCJA, WIETLICA ALPEJSKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, RADIOMAGNETOFON, PUDOŻ, HARACZ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KIROW, MACIEJ, STRADIVARIUS, CHOLEWKA, DANA, INSTYTUT, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, WILK Z GÓR CASCADE, MIĘTÓWKA, ZIEMIA NICZYJA, ULTRAMARYNA, FRUSTRACJA, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, ODRĘBNOŚĆ, EMOCJA, BEZPANCERZOWCE, KUŁACTWO, PUŁAP, PROMOTOR, JĘZYK RETOROMAŃSKI, ŁUK, PATENA, PIANOGUMA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, OSTRYGA, SŁOBODA, FAZA, NOC KAIRU, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KONSOLA, PRANIE PIENIĘDZY, EXLIBRIS, KĄPIEL, ŚPIEW, DOBRA STRONA, MONITOR, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ROZJAZD, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ZWARCIE, SUKCESJA, FLOTA, STRONA WWW, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, LARYNGEKTOMIA, WCIĄGACZ, INFORMATYK, GAŁĘZIAK, KESON, BURKA, ZNAK, JASKÓŁKA, ROZWÓJ WSTECZNY, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, ADIDAS, OKOCENIE SIĘ, CIELĘCINKA, PORCELANA STOŁOWA, ARABESKA, DOUBLE DUTCH, ŁABA, OPISTORCHOZA, WKŁAD DEWIZOWY, MIÓD SZTUCZNY, RADA SPOŁECZNA, VIBRATO, JAPONKI, PIGMENT, NAKŁADKA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, ABRAZJA, KAUCZUK BUTYLOWY, KREDYT REDYSKONTOWY, TEMBLAK, DANIO, KONCERN, KORWIN, WIĄZANIE POTRÓJNE, NIDERLANDZKI, MIKROKARTA, ZAPALENIE, SOCJALIZM REALNY, NOWY JORK, MRÓWKA, ŚMIECH, CROSS, ZAZDROŚĆ, JEDYNY, SĄD POLUBOWNY, ULGA BUDOWLANA, USZYSKO, RENER, OFENSYWA, PIEGUS, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, PODKŁAD, KONDOMINIUM, ADRES KORESPONDENCYJNY, LEVEL, ARAK, KRAINA, GOŚCIU, ZBROJNIK, WYWŁASZCZENIE, DRAMATYZM, OKNO, BOCZNOTRZONOWIEC, UKŁAD OPTYCZNY, REGIMENTARZ, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, BEZSZELESTNOŚĆ, DANE, UŻYTEK, KOMPETYCJA, STOPIEŃ NAUKOWY, GĄBKA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BIWAK, CHOROBA BRUGADÓW, TAJSKI, OŚCIEŻE, AKCENT, PRÓBA, NAKO, GEEK, CHEMOATRAKTANT, NORMA REAKCJI, DZIELNOŚĆ, ZASADA REAFERENCJI, ZRZUT, MIŁOŚĆ, KOVACIĆ, FORT, DRACHMA, ROZPRUWACZ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PERLICZKA, NUKLEOZYD, KOLORATKA, NIZWA, MARZEC, SZALKA, AUTOMOBILISTA, SUPERMOCARSTWO, LEKCJA, WYŚCIGI, REGULATOR KWASOWOŚCI, CHOINKA, TRAP, ANTYPATRIOTYZM, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PODCAST, STROIK, GARMAŻERIA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, CHIMEROKSZTAŁTNE, ?S/Y.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELEGACJA w prawie: przeniesienie części lub całości swoich uprawnień, kompetencji z reguły przez organ wyższego stopnia na organ niższego stopnia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELEGACJA
w prawie: przeniesienie części lub całości swoich uprawnień, kompetencji z reguły przez organ wyższego stopnia na organ niższego stopnia (na 9 lit.).

Oprócz W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W PRAWIE: PRZENIESIENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI Z REGUŁY PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA NA ORGAN NIŻSZEGO STOPNIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x