UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURONIÓWKA to:

utarte określenie darmowego posiłku (ściślej mówiąc zupy - była to podobno grochówka), który był wydawany na ulicach Warszawy biednym mieszkańcom miasta m.in. osobiście przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia na początku lat 90. XX wieku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURONIÓWKA

KURONIÓWKA to:

nazwa zasiłku dla bezrobotnych, która narodziła się po przemianach ustrojowych w latach 90. XX w. w Polsce (na pewno została utworzona od nazwiska Jacka Kuronia; niektórzy twierdzą, że została przeniesiona wprost z nazwy darmowej zupy - kuroniówki) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.115

NIUCHACZ, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, STOPOFUNT, BEZPŁCIOWIEC, DOLINA U-KSZTAŁTNA, UT, ZAWÓR, QUENYA, DINODONTOZAUR, OSET KĘDZIERZAWY, TICO, NIEPRZYTOMNY, GOSZYZM, TRIUMFATOR, POLITYKA SPOŁECZNA, JEŹDŹCZYNI, PUNK, OBSZCZYMUREK, CHOROBA BOSTOŃSKA, SARACEN, AZYMUT ASTRONOMICZNY, RACHMISTRZ SPISOWY, AKTUALIZM, ODZIERCA, KLASA ZEROWA, KOZIOŁ, FILTR CYFROWY, ZORZA PORANNA, TUSZ, PLUWIAŁ, TURBINKA KOWALSKIEGO, BADANIE, INTERNACJONAŁ, WAGON BREKOWY, TEATR CIENI, ZADYMKA, VITARA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, KLAUZULA DUALNA, ŻMIJA, WÓZ, DOKTORAT HONORIS CAUSA, KRAV MAGA, OWOCNIK, KAMERTON STROIKOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, IPERYT, STAROISLANDZKI, KLASTER KOMPUTEROWY, PISTOZAUR, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, JANSENIZM, DYSKOGRAFIA, MOKASYNY, DZIECI KWIATY, PAREO, KARAT, RURA OGNIOWA, WYSZUKIWARKA, MODERATOR, LICZBA PARZYSTA, ŻER, ZŁOTY CIELEC, MODRASZEK ALKON, LINIA ŚRUBOWA, ADAMÓW, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, PENIUAR, PAPUGA, BÓG, RUTYNISTA, GAZY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, FATALIZM, MIŚ, PSYCHOGERIATRIA, KRĄŻOWNIK, ANALITYK, GIOCOSO, KULTURA ŚWIDERSKA, BIEGACZ, FIUT, GEKON GARGULCOWY, PIES, ECCHI, BEARS, SCHETYNÓWKA, ALIKANT, MINIATURZYSTA, CEREMONIALNOŚĆ, PRZYSTAWANIE, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, CZŁONEK, WNĘKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, RZEZANIEC, SZEW, ŻAGIEW, OGIER, PAROLATEK, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, RATOWNICTWO GÓRNICZE, MILA POLSKA, KURZOWIEC, LUTÓWKA, PSALMOGRAF, CUDOWNY OWOC, SYSTEM INSTANCYJNY, PRECYPITACJA, CHILIAZM, CHORAŁ PROTESTANCKI, PRYMAS, WYDAWNICTWO ZWARTE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, EDAM, SUWNICA POMOSTOWA, MEKSYKAŃSKI, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, DZIESIĘCINA SNOPOWA, PALIWO KOPALNE, ŹRÓDŁO RADIOWE, WICCA, PENETRACJA GENU, TEORYJKA, BAJA, ROZPACZNIK, ZGUBICIEL, SAMOOKALECZENIE, NIXON, CZARNA SOTNIA, GAULEITER, NÓŻ KIESZONKOWY, BRACTWO SZPITALNE, AMNEZJA WSTECZNA, ŻÓŁW BRUNATNY, MIKOŁAJ, PIKAIA, LITERATURA WAGONOWA, PRAMIĘSOŻERNE, JAROSZENKO, WIELKA RUŚ, KINO DOMOWE, WYDAJNOŚĆ PRACY, DELEGAT, ŚWIADEK KORONNY, SIEDMIOLECIE, GRATIS, MIARODAJNOŚĆ, NARNIA, GORĄCZKA DUM-DUM, CIĄGUTKA, RENTA, KULTURA AZYLSKA, ŁATA, GOLIAT, RUCH CIĄGŁY, OPTYKA, KOFAKTOR, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, BIEG, KOMBATANCKOŚĆ, HIBERNACJA, VACAT, LIBONEKTES, KOPARKA POPRZECZNA, UPROSZCZENIE, ŚWIERGOT, TECHNOKRATA, BÓBR AMERYKAŃSKI, KANAŁ TEMATYCZNY, AKTUALIZACJA, UDANOCERATOPS, PRZYZWYCZAJENIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, BULION, ODLEWNIK, STOŁÓWKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WINA UMYŚLNA, JODEŁKA, TORBAN, CHEMIK, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, CZARNY MAKAK CZUBATY, ZRZESZONY, CUCHA, DYSPLAZJA, ŻYŁKA, DOCHÓD NARODOWY, FASOLA SZPARAGOWA, GÓWNOZJAD, ASNYK, ORZECZENIE, RUCH, KOKARDKA, DIAGRAM KWIATOWY, KURCZĘ, PAPIEREK, GRUPA ETYLOWA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ARAGOŃSKI, KATALOŃCZYK, FURGON, PŁUGOWY, PUDLINGOWANIE, GŁOSKA NOSOWA, RÓWNIAK, TERPEN, PCHEŁKI, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KARNIAK, RENTA SZKOLENIOWA, HACJENDER, PALMA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, TWIST, PIEGOWATY, POSAG, KSIĄŻĘ, CWIBAK, KĄT, PLATFORMA PALEOZOICZNA, KOMPOZYCJA, WJAZD, WAHLIWOŚĆ, SZALBIERZ, ANTOWIE, REGIMENTARZ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, WIBRACJA LABILNA, SSE, HIPOTEKA KAUCYJNA, DRAB, BOGUCKI, KOŁNIERZYK, OKREŚLENIE, GRZEŚ, WYCISK, KEDYW, DAWKA PROMIENIOWANIA, MISTRZ, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, GRUCHOT, CHARLESTON, ADIDAS, SKUTOZAUR, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, SARATI, WYPRAWA KRZYŻOWA, STARTUP, CEREMONIAŁ, GROCHÓWA, RUBEL BIAŁORUSKI, ZŁOŚLIWOŚĆ, PRZÓD, PAENULA, KIERMANA, UMOWA KONTRAKCYJNA, INTONACJA, PRASAD, MOTYLEK, KAMERTON GWIZDKOWY, ZEZ ROZBIEŻNY, DŻINIZM, ZATRUDNIENIE, SKRZYNIA BIEGÓW, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, GRACZ, POŁYKACZ, GĘSIARZ, SYSTEM KASTOWY, ŁAWA TORTUR, TOŁUMBAS, KRONOZAUR, ZATRZASK, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, MAŃSKI, DEIZM, KWEF, AKTOR, GIEŁDA, SOLO, WIDEŁKI HERETYKÓW, KENOZOIK, WIKARYZM, WYDZIELINA, REZYDENT, PRANKSTER, NOŻYCE CEN, LEKCJA MISTRZOWSKA, IRAN, SOLFUGI, WIĘŹ SPOŁECZNA, SEX, MOPS, RATAJ, TANK, ESKONTO, ?IGLISHMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.115 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURONIÓWKA utarte określenie darmowego posiłku (ściślej mówiąc zupy - była to podobno grochówka), który był wydawany na ulicach Warszawy biednym mieszkańcom miasta m.in. osobiście przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia na początku lat 90. XX wieku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURONIÓWKA
utarte określenie darmowego posiłku (ściślej mówiąc zupy - była to podobno grochówka), który był wydawany na ulicach Warszawy biednym mieszkańcom miasta m.in. osobiście przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia na początku lat 90. XX wieku (na 10 lit.).

Oprócz UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - UTARTE OKREŚLENIE DARMOWEGO POSIŁKU (ŚCIŚLEJ MÓWIĄC ZUPY - BYŁA TO PODOBNO GROCHÓWKA), KTÓRY BYŁ WYDAWANY NA ULICACH WARSZAWY BIEDNYM MIESZKAŃCOM MIASTA M.IN. OSOBIŚCIE PRZEZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JACKA KURONIA NA POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x