TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSULENT to:

tytuł zawodowy, używany w niektórych landach Austrii i odpowiadający tam prestiżem tytułowi profesora, z tym, że profesor jest tytułem nadawanym przez prezydenta całego kraju i obowiązuje w całej Austrii, podczas gdy konsulent jest tytułem nadawanym przez władze kraju związkowego i obowiązuje tylko w danym landzie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONSULENT

KONSULENT to:

doradca, konsultant (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.712

KREDYCIK, KARRAKA, GAMBIR, MORA, CIASTO PARZONE, PRZEMYŚLNOŚĆ, NACZELNIK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, TUNIKA, PODRÓŻ, FARBKA, ORLICZKA KRETEŃSKA, LAJKRY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, WÓŁ PIŻMOWY, ANAPLAZMOZA, WĘGLÓWKA, POTOCYZM, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, MIKROKRYSZTAŁ, ANORMALNOŚĆ, CYKL LUNARNY, WZIERNIK, MONOGENEZA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, JĘZYKI DARDYJSKIE, TAMARYNDA, OKRES WEGETACYJNY, JEDNOSTKA CZASU, HADŻAR, RESZTKA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, HAJDUK, POKAZ, SPOŻYCIE, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, MONOPOL FISKALNY, JASTRZĘBIE OKO, PIÓRO, DZIECINNA IGRASZKA, WIELKODUSZNOŚĆ, CICHA MSZA, PRASAD, UMYWALNIA, ZAPISOBIORCA, MAFIJNOŚĆ, NUDYSTKA, GRZYB SKALNY, ODŚRODKOWOŚĆ, MUSEEUW, CZUBATOŚĆ, PRZEBITKA, JEZIORO ENDOREICZNE, KOD GRAYA, SKIZ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, POKOLENIE SANDWICZOWE, PROKURATURA APELACYJNA, WYDAWNICTWO SERYJNE, KAZURO, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, POŁUDNIE, PODGORZAŁKA, WSZETECZNOŚĆ, GRUPA ABELOWA WOLNA, RYTMICZNOŚĆ, INFORMACJA, NIZAM, HORMON GONADOTROPOWY, PLAN PEŁNY, ŻYŁA OCZNA DOLNA, PILATES, DRYBLER, ZDRADZIECTWO, DYREKCJA, LOTNIK, BIOSFERA, SSANIE, LASZCZKA, MENAŻKA, POCZUCIE WINY, BRETOŃSKI, PAUPER, FAZA, BARANIA GŁOWA, JODŁA SYBERYJSKA, SAMOWYLECZENIE, WRZASKLIWOŚĆ, TURYSTYKA WYJAZDOWA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, STOPIWO, BUDDYZM TYBETAŃSKI, FLETROWERS, CACHE, CHOROBA ZASADOWA, WYMIANA, KOSZATNICA, MAŁGORZATKA, RZEŹBA KRASOWA, KALKA TECHNICZNA, FENOMENOLOGIA, DELEGACYJKA, UŚCIE NAD ŁABĄ, ŻNIWIARKA, UJŚCIE, WYDZIELINA ORGANIZMU, NÓŻ STOŁOWY, SILNIK SYNCHRONICZNY, ZESPÓŁ LEŚNY, GRAB, PRZERYWACZ, PRODUKCJA WTÓRNA, SZPERACZ, BĄBEL, TURBINA POWIETRZNA, MIEDNICZKA, PRZYCISK, HEJNAŁ, MIEDNICZKA NERKOWA, NIECIĄGŁOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KRZYŻ MALTAŃSKI, MONOPOL SKARBOWY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PIEC OPOROWY, SPRZĘT MECHANICZNY, PREPER, JEDNOSTRONNOŚĆ, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MIEJSCOWA, DZIUPLA, PENSUM DYDAKTYCZNE, ISTOTA, CYGAŃSTWO, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, AUSTRYJACZKA, INKRETYNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, TERMIN PREKLUZYJNY, SIMMNER, POWŁÓCZYSTOŚĆ, WYŚCIGÓWKA, SŁABIAK, PIERWSZOROCZNY, ZDERZAK, PŁYWAK, BOGDANIEC, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, SUBSTYTUCJA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, MIECZOGONY, ARMEKT, OPERATOR UNITARNY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KALKA, DWUTLENEK, PARAFIA, OŚMIOKROTNOŚĆ, SKRZYDLIK, SZYKANA, KARP KRÓLEWSKI, KAMELEON ŻYWORODNY, ODBIORNIK RADIOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, WYROSTEK RZĘSKOWY, WICEKRÓL, KĄT DEPRESJI, MOC PRODUKCYJNA, ANGIELSKI, USTNIK, HANKO, PRZESIEDZENIE, HAFT ATŁASKOWY, MINUSIŃSK, KABANOS, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PRZYZWYCZAJENIE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, KARBORYZATOR, DRÓBKA, STOPA LODOWCA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, METALMANIA, KSIĄŻĘ KORONNY, NEOKLASYCYZM, TYFUS OSUTKOWY, WYTWÓRSTWO, NOAKOWSKI, ŻYWOTNOŚĆ, LIMON, BACYTRACYNA, NAPĘD TAŚMY, OFENSYWA, HALMA, MIRZA, BALSAM, PRALNIK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ZASILANIE SIECIOWE, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BROWAR, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TRANSGRESJA MORZA, DRAGONADA, MIECZ UCHYLNY, PALCAT, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, CHODNIKOWIEC, KOSZARNIAK, RASKOLNICY, ZDATNOŚĆ, OZNAJMIENIE, EKSPLOATACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, GRUCZOŁ SUTKOWY, EPOKA INDUSTRIALNA, MERZYK GROBLOWY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TOWARZYSZKA BRONI, HOMILIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ARCHEOLOGIA, MANGABA RUDOCZELNA, EROZJA BOCZNA, OSOBA, OTTER, PLON REFERENCYJNY, ADAPTOWANIE SIĘ, BYSTROŚĆ, SMURF, OPONA BEZDĘTKOWA, PERKOZ SĘDZIWY, UJŚCIE GARDŁOWE, CZEŁKOWSKA, BLADZIUCH, WYWIETRZNIK, PIASEK SANDROWY, STAŁA KOSMOLOGICZNA, MIEDZIANE CZOŁO, BŁONA DOPOCHWOWA, ŚNIEĆ, GLONY ZŁOCISTE, RAD, PRZYPADEK, PRZECIWCIAŁO, KOSSAK, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, WIELOETNICZNOŚĆ, RAMDYSK, KAKAO, ODBIJACZ, PODTRZYMKA, SROMOTNIK WOALKOWY, MAH JONG, NISZA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, CZUCIE TRZEWNE, WIDELCZYK, NIECHLUBNOŚĆ, CHOROBA STARGARDTA, KASTA, MARYNISTYKA, PISANINA, CZARA GŁOSOWA, OSTROŚĆ, LAMINAT, KONTRAKT MENADŻERSKI, MÓZG, BAWARCZYK, PROCH, LISTEK, ZBIORNIK NASIENNY, SPLĄTANIE, NADZÓR OCHRONNY, PRAWO GÓRNICZE, KOKCYDIOZA, FIRMÓWKA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, MITSUKURINA, FIZYKA STATYSTYCZNA, BIOMETRYKA, ZŁOTE RUNO, AMORTYZACJA PODATKOWA, BAZYLEUS, NIEAKTUALNOŚĆ, STYKA, NIDA, EOLE, MAJORAT, APOKRYFICZNOŚĆ, SENSUALIZM, STOPA, CHODNIK MINOWY, PRONATALIZM, ?GOL KONTAKTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSULENT tytuł zawodowy, używany w niektórych landach Austrii i odpowiadający tam prestiżem tytułowi profesora, z tym, że profesor jest tytułem nadawanym przez prezydenta całego kraju i obowiązuje w całej Austrii, podczas gdy konsulent jest tytułem nadawanym przez władze kraju związkowego i obowiązuje tylko w danym landzie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSULENT
tytuł zawodowy, używany w niektórych landach Austrii i odpowiadający tam prestiżem tytułowi profesora, z tym, że profesor jest tytułem nadawanym przez prezydenta całego kraju i obowiązuje w całej Austrii, podczas gdy konsulent jest tytułem nadawanym przez władze kraju związkowego i obowiązuje tylko w danym landzie (na 9 lit.).

Oprócz TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TYTUŁ ZAWODOWY, UŻYWANY W NIEKTÓRYCH LANDACH AUSTRII I ODPOWIADAJĄCY TAM PRESTIŻEM TYTUŁOWI PROFESORA, Z TYM, ŻE PROFESOR JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ PREZYDENTA CAŁEGO KRAJU I OBOWIĄZUJE W CAŁEJ AUSTRII, PODCZAS GDY KONSULENT JEST TYTUŁEM NADAWANYM PRZEZ WŁADZE KRAJU ZWIĄZKOWEGO I OBOWIĄZUJE TYLKO W DANYM LANDZIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x