OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAT KRWI to:

osoba płci męskiej, która jest dla kogoś jak brat, mimo że nie ma pomiędzy nimi relacji pokrewieństwa biologicznego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.267

KOMPLETNOŚĆ, WYBIJACZ, ENERGICZNOŚĆ, TRYBUN, MACIERZ NILPOTENTNA, RETORYCZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, LINIA, SZPICEL, MIŁOŚĆ, TRAKEN, NIECIĄGŁOŚĆ, WSPÓŁMAŁŻONEK, SALUT, MIKROTRON, SPACER, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, POLEGŁA, LOKAL SOCJALNY, EKSPREZYDENT, RADIOECHO, PORTIERNIA, SOKOLE OKO, WIOLINISTA, NOWINKARZ, BYLICA POSPOLITA, CZARNE, EWKA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KANAR, KONFEDERACJA, KLAPA, ANGIELSKOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, KASZANA, WYNIOSŁOŚĆ, MIKSTURA, OWAL CASSINIEGO, BIEDAK, SROGOŚĆ, TRANSSEKSUALISTKA, GETTER, KRETOWATE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PRAKTYKARZ, HIPERESTEZJA, SOPRAN SPINTO, KOGNAT, ZASTAW REJESTROWY, OWODNIOWCE, PODCZERWIEŃ, BIEG JAŁOWY, SZÓSTKA, WŁÓCZYKIJ, RATOWNIK GÓRNICZY, UPARTOŚĆ, PRZEBUDOWA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CIĄG GŁÓWNY, ROZBIERANKA, DYPTYK, WSPÓŁREGENT, ASTER NOWOBELGIJSKI, OPRAWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, AKCJA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, GŁUPIĄTKO, PALCE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ZAIMEK ZWROTNY, LEGALIZACJA PONOWNA, KLEJÓWKA, KIEROWNIK DUCHOWY, KONKURENCJA, CRACK, HUMOR, MAJOWY KIEROWCA, ZACNOŚĆ, SOŚNIAK, KLASA, ROMBOEDR, MOSTEK TERMICZNY, UBRANIE OCHRONNE, DŻUNGLA, ETIOPKA, RACJA, GEOGRAFIA REGIONALNA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, HORMON TROPOWY, IGŁA, ŻARTOBLIWOŚĆ, WIMBLEDON, NUŻENIEC LUDZKI, GLOSA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, WOZIDŁO, ŁYŻECZKOWANIE, PREWENCJA RENTOWA, PIRAT, TROFOBLAST, BRAT MLECZNY, AEROFON, GĘSTOŚĆ, DELICJA, RACHUNEK LAMBDA, LOTOKOTOWATE, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, IRONICZNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, ASCETA, MODYSTKA, DEMÓWKA, SPEKULANT, ZESZYT W KRATKĘ, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, BEZPOWROTNOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ALTANNIK FIOLETOWY, MUNSZTUK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, CHODZĄCY SZKIELET, ABNEGATKA, DOMICYL, PSZCZOLINKA RUDA, OBYCZAJNOŚĆ, LENIUSZEK, FUTURE, ODDZIAŁ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FELERNOŚĆ, OGÓREK MAŁOSOLNY, GRUPA TOPOLOGICZNA, TURBINA GAZOWA, BEZDOMNOŚĆ, MATAMATOWATE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, ALOZA NIEBIESKA, KONTRALT, ELASTIK, IMPULS TELEFONICZNY, OSA DACHOWA, SPRAWDZIAN, DONICZKOWCE, PIERWSZAK, INTERFEROMETR LASEROWY, PRĄD ZAWIESINOWY, ETOLOGIA, SIŁA SPOKOJU, REFLEKSYWNOŚĆ, ŚWIATŁO, KWASOWOŚĆ, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, HEJT, GRA NA ZWŁOKĘ, REKIN WIELORYBI, KULMINACJA, KUMOTER, PATRYCJAT, OPRAWA, ŻEGLARZ, KANTYNIARZ, FPS, RZECZYWISTOŚĆ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, CYTADELA, IKSIŃSKI, HELIKOPRION, STUDNIÓWKA, MUR PRUSKI, ADVOCATUS DIABOLI, OBROŃCA, LITERATURA, AZATIOPRYNA, ALTANNIK LŚNIĄCY, SŁOIK, KOŃ NA PATYKU, WYLEW, FORMA, SZKLANKI, ZARAZA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, SNOBISTYCZNOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, USZATEK, ALLEN, NAPASTNICZKA, OUTSIDER, POWTÓRZENIE, CZTERDZIESTOPAROLATEK, BÓG, DAKAR, LITERATURA FAKTU, ŻABKA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PLASTYK, GRATKA, PRZEWROTNIK, MĘŻNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, DANAIDA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, GNEJS OCZKOWY, ORLICZKA KRETEŃSKA, WYTWÓRSTWO, ŚRODEK PRACY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, TĘSKLIWOŚĆ, MSZAK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, RDZA ZBOŻOWA, BAŁWOCHWALSTWO, BIDET, FIGURA OGRANICZONA, POWSINOGA, WYRAK SUNDAJSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, SZCZELINA DYLATACYJNA, OBER, DYPTYCH, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, OBORA, SCEPTYK, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, HARLEQUIN, POJAZD SPECJALNY, OBŁOŚĆ, LAKOLIT, KLESZCZOWINA, DWÓJKA, WARUGA, KUŁAK, FANATYCZKA, ANTYPSYCHOLOGIZM, PRZYPAŁ, RZUT STEREOGRAFICZNY, GUTAPERKOWE, ZMARŁY, NOWICJUSZKA, WUJECZNY BRAT, NACZYNIA POŁĄCZONE, WOLANT, ODSKOK, DŁUGI RÓG, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, KONFISKATA, MAŁY EKRAN, WYŻSZE NACZELNE, MIZANTROPIA, PŁOZA, ZWOLNIENIE, OSTENTACYJNOŚĆ, TAŚMIAK, HISTORYZM, ADAPTACYJNOŚĆ, KASZTAN, HALA MASZYN, BRAT, POSIEW, MŁODZIEŻOWIEC, KOŚCISTOŚĆ, PAZURNICE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, AZYL, VIOLA DA BRACCIO, ROZSTRZYGALNOŚĆ, GALAKTOLIPID, WIDMO, MARZANNA, ADEPTKA, KRAWĘŻNICA, PIŁA, FRAZA, UKOCHANIE, ROZGRZEWACZ, ALPAKS, BŁYSZCZ BIZMUTU, JADZICA, WAŁ, POWIĄZANIE, POZYTYWIZM LOGICZNY, WIRTUOZOSTWO, CENZURA, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, ZAPYCHACZ, ONIRYCZNOŚĆ, BOCHENEK, RACJONAŁ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, HIPOSTYL, AKT MOWY, ?KSZTAŁCENIE USTAWICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAT KRWI osoba płci męskiej, która jest dla kogoś jak brat, mimo że nie ma pomiędzy nimi relacji pokrewieństwa biologicznego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAT KRWI
osoba płci męskiej, która jest dla kogoś jak brat, mimo że nie ma pomiędzy nimi relacji pokrewieństwa biologicznego (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSOBA PŁCI MĘSKIEJ, KTÓRA JEST DLA KOGOŚ JAK BRAT, MIMO ŻE NIE MA POMIĘDZY NIMI RELACJI POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGO. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x