RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO STAŁE to:

rodzaj fazy skondensowanej; każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.352

PATROLÓWKA, ROBEREK, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, UNDERGROUND, BROSIMUM, REDAKTOR TECHNICZNY, PASEK, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, ELEKCJA VIRITIM, PRACOBIORCA, SKONTO, NOMINALIZM, STAŁA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, NIESZCZEROŚĆ, UCZEŃ, MEDIEWAL, PODEJRZANA, SIWAPITEK, OTWÓR STRZAŁOWY, ŁOWIEC, PRACA, CZAPKA WĘGIERSKA, EDMARKA, STORCZYK, DILER, OSTATNIA, MORENA ŚRODKOWA, KORYTOZAUR, GETTO ŁAWKOWE, BABA, NIPA, SZKOPEK, ISTOTA, FLEGMA, ŻABA RYŻOWA, WSPARCIE, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KLAOZAUR, CIEŃ AKUSTYCZNY, ROZDZIALIK, STRZAŁKA, GIPS SZPACHLOWY, FILOZOF, SUFFOLK, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PAPRYKARZ, SKALAR, BERGAMOTKA, RULETKA, PUPILEK, RDZEŃ GRAFU, OBRONA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, BOMBA LOTNICZA, PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, SHERGOTTYT, PRZEWÓD, CYJANOŻELAZIAN, HUMOR SYTUACYJNY, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, PRZECHÓW, WYNAJMUJĄCA, REKIN WIELORYBI, CHMIELOGRAB, MIM, STAŁA MICHAELISA, ROZKŁAD MAXWELLA, AZT, BACHANTKA, ŁAŃKA, CHORÓBKA, SZAFOT, PINZGAUER, ZNACZENIE, NAWALANKA, WARKOCZ, PLEZJOZAUR, CZAS OCHRONNY, WOLE OCZKA, NIECIĄGŁOŚĆ, ZASADA KOMPENSATY, GNEJS OCZKOWY, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, HEJT, MAKATKA, WIRTUOZERSTWO, LINIA, WARSTWOWANIE, BRAMKARZ, ŻYWOŚĆ, IPHONE, PEGAZ, NADWZROCZNOŚĆ, NIEAKTYWNOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, STAW KULISTY WOLNY, NEOKATECHUMENAT, NEKENRAPTOR, WIECHEĆ, GASTONIA, DZIECKO WIEKU, DYSKRYMINACJA CENOWA, SŁUŻBISTKA, KREACJONIZM, ABSTRAKCJONISTA, SZPATUŁKA, FOTOREALIZM, INTELIGENCJA PŁYNNA, OKAP, KONTRAST, SYMETRIA, SARDYNOPS, CHOROBA FRIEDREICHA, OKRES, FRANCZYZA, LEWAR, ZAINTERESOWANA, OMACNICOWATE, BINDA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, MUSZKIETER, DELFIN, ŁYCZAK, POWIETRZNIA, RETENCJA, KANCONETTA, KOSMOS, ANTYNOMIA RUSSELLA, GORCZYCZNIK, GRAMATYKA GENERATYWNA, ENTEROKOKI, ZAPALENIEC, KASZANKA, ŚWIETLÓWKA, KURZOWIEC, TWÓR, KRATA, SICHRAWA, MELOFRASA, SODA, SADYSTYCZNOŚĆ, ANALIZA KOSZTÓW, TEKSASET, PIĘĆSETKA, JEZIORO OSUWISKOWE, BANK EMISYJNY, LUBIEŻNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, MUCHOMOR BULWIASTY, MONITOR ODSŁUCHOWY, BREST, DEMIURG, FUNKCJA SCHODKOWA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, GRASER, ROŻEK, BEZPRZEWODOWOŚĆ, EP, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, GRUPA, FAZA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, BUFOR, OPTOMETRYSTA, ORMIAŃSKI, DUCH, BALON PILOTOWY, ADIUWANT, CYNK, KORZONEK, PIENIĄŻEK, MAŁOLETNOŚĆ, LEPIK, MALFORMACJA MACICY, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, JĘZYK MANX, UŻYŹNIACZ, FAKTOR, ZWIĄZKOWIEC, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZAMPION, BEZCZELNIK, PARNIK, ABORCJONISTKA, DRYF GENETYCZNY, PILOTKA, NAKO, MIOTACZ OGNIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DROGA, OŚWIECENIOWIEC, TRADESKANCJA, HAMULEC CIĘGNOWY, POPYT NIEELASTYCZNY, OŚLICA BALAAMA, WŁOK, HEMOCYT, KUREK NA KOŚCIELE, SŁODKA BUŁKA, METR NA SEKUNDĘ, WASABI, ODTWÓRCA, OLBRZYMKA, RYTMICZNOŚĆ, SMOŁA WĘGLOWA, TRZECIE OKO, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SUBWOOFER PASYWNY, PŁOMIEŃ, DNO, GRUPA TOPOLOGICZNA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, CYTWARNICA, OKRĘT LOTNICZY, GROOMING, LOTNY FINISZ, BOCZNOTRZONOWIEC, SYMETRYCZNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, WYŁAPYWACZ, TŁUSZCZYK, STRAJK GŁODOWY, TAJNOŚĆ, PRZĘŚLIK, AKATALEKSA, FANDANGO, PRZEPUST, UTATSUZAUR, DYSRUPCJA, DRZEWORYT, ZARADNOŚĆ, DWORNOŚĆ, LUJEK, DYWETYNA, EPAKTA, KIKUTNICE, BIEG JAŁOWY, IDIOMAT, TURBOSŁOWIANIN, METAL PÓŁSZLACHETNY, FENIKS, OPRAWA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, TRANSSEKSUALISTKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PLATYCERIUM, ODCZYN, TOPOLOGIA MAGISTRALI, IZBA, CHROPAWOŚĆ, PRZEKŁADKA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ŚMIESZKA, PŁAWICA, SILNIK GAZOWY, MIAŁ, ARESZT TYMCZASOWY, BOWLS, PATOGEN, TOKAMAK, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, LEPSZOŚĆ, WERBLISTKA, CYTADELA, NIEOKREŚLENIE, BUŁAWNIK, BARELIEF, FAWORYTKA, BYŁA, OGIEŃ KRZYŻOWY, KASA CHORYCH, PATRON, ŁAZĘGA, ZŁÓG WAPNIOWY, KARABINEK AK, HARTOWNOŚĆ, SIERŚĆ, TYRANOTYTAN, KONTO, KIJANKA, RAK KRAWIEC, ZLOT GWIAŹDZISTY, CZERWONE CIAŁKO KRWI, NARCIARSTWO DOWOLNE, NIEDOTYKALNOŚĆ, PUSZKARSTWO, FLUWIOGLACJAŁ, DWADZIEŚCIA JEDEN, PRZEGLĄD, ŁAŃCUCH, NACZYNIAK GRONIASTY, MURSZ, AMPUTACJA, PENDENT, BRUDNA ROBOTA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, ŁUGOWNICA, GRUNT, ?OBCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO STAŁE rodzaj fazy skondensowanej; każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO STAŁE
rodzaj fazy skondensowanej; każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RODZAJ FAZY SKONDENSOWANEJ; KAŻDA SUBSTANCJA, KTÓRA NIE JEST PŁYNNA, CZYLI ZACHOWUJE KSZTAŁT I JEST NIEŚCIŚLIWA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast