Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODSTAWOWY OBSZAR ROBOCZY W SYSTEMACH OPERACYJNYCH, KTÓRYCH POWŁOKA GRAFICZNA (INTERFEJS GUI) OPARTA JEST O TZW. OKNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PULPIT to:

podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PULPIT

PULPIT to:

rodzaj sprzętu (mebla) na którym kładze się otwartą księgę, czy też pojedynczą kartę w celu łatwiejszego jej czytania lub edycji dla człowieka będącego w pozycji stojącej (na 6 lit.)PULPIT to:

blat (zwykle ruchomy) biurka lub stolika (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWY OBSZAR ROBOCZY W SYSTEMACH OPERACYJNYCH, KTÓRYCH POWŁOKA GRAFICZNA (INTERFEJS GUI) OPARTA JEST O TZW. OKNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.848

PRINSEPIA CHIŃSKA, ABSOLUTORIUM, ZDERZAK, ANTYKLINA, WIELOFAZOWOŚĆ, HERBATA BIAŁA, SYRENA OKRĘTOWA, OKRĄGŁY STÓŁ, START MASOWY, AZYL DYPLOMATYCZNY, INSTRUMENT DREWNIANY, METAL KOLOROWY, TAJEMNICA ADWOKACKA, FAWORYT, KOMPENSATOR, GRECKOŚĆ, FILTR BESSELA, POSZLAKA, AMFIBIJNOŚĆ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, BLOK, TEREN DWUJĘZYCZNY, ASYMILACJA, OPOŁEK, UMOWA KONTRAKCYJNA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, FILOZOFIA PRAWA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, IDEALISTKA, DOBRO PRYWATNE, NAGANIACZ, MURARKA RUDA, URODNOŚĆ, GRADIENT, SKORUPIAKI, ANTRYKOT, ZALEŻNOŚĆ, MORWOWATE, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ROZKŁADOWOŚĆ, KADŁUB, MOPEK, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, SZKODNIK, PRZESTRZEŃ BARW, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, TELEFON, SZARPAK, KĄPIEL POWIETRZNA, POBUDKA, BYSTRZAK, AKTYWNOŚĆ, ZAKAUKAZJA, CIEPŁO, CZEK PODRÓŻNICZY, HALENY, TUNDRA, GRUZIŃSKI, KLINKIER, ZMOWA, OENEROWIEC, STROIGŁA, KRĄGLIK, OSNOWA, FILOZOF, KECZ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, NADAWCA, WYCZUWALNOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MECZ MISTRZOWSKI, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, AUTENTYCZNOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, FORMA DWULINIOWA, DODATEK KOMPENSACYJNY, NIESTANOWCZOŚĆ, KERALA, PROTEINA, PROREKTOR, EKSPARTNER, SUPERPRZEBÓJ, NIL, TURECCZYZNA, POLE, POLEWA, ODWRÓCONY DASZEK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, NIECELOWOŚĆ, RYTUAŁ, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KOLEJKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GARDZIEL, BRAMINIZM, ZASADA DUALNOŚCI, ZWIĄZEK KOMUNALNY, OBOŹNY KORONNY, GŻEL, SER PODPUSZCZKOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, NÓW, DELEGACJA, LEKSYKOSTATYSTYKA, KRATOWNICA, HIPNOTYK, WĘŻOJAD CZUBATY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, CIĄG GŁÓWNY, CHESTER, REWIR, BEZECNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, SAMIEC, ŚRÓDNERCZE, NAWIAS OKRĄGŁY, DWORNOŚĆ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, HELMINT, KRYTERIUM CAŁKOWE, PRYMITYWNOŚĆ, MÓZG, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, AEROFON, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, CEWKA PUPINOWSKA, NIECHLUBNOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PODSZYWACZ, IMPAS, PŁASKOSZ, MŁODZIAK, JĘZYK MASZYNOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, AMBITNOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, KORPUS DYPLOMATYCZNY, LUŹNOŚĆ, ZAPIS, KRZYŻAK ROGATY, KREACJA PIENIĄDZA, MAŁGORZATKA, SERBISTYKA, MOCNA STRONA, PALEOBOTANIKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PLUTOKRACJA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, ODNOWA BIOLOGICZNA, SUBSTYTUCJA, LUKRECJA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, RAK SZLACHETNY, MIGDAŁ, SŁODYCZ, ZBIOREK, ZAZDROSTKA, RAJD OBSERWOWANY, RACJA, HEDONIZM, METAMORFIZM WSTECZNY, PUNKT OGNIOWY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, EDESTYDY, DROGOMISTRZ, , GEOPATIA, LOT ŚLIZGOWY, BORECZNIK SOSNOWIEC, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, CHROPAWOŚĆ, PENDRIVE, CORDOBA, BAŻANT, GRĄD SUBATLANTYCKI, GLOSA, ROZRZUTNIK, PODDAŃCZOŚĆ, ALFABET MIGANY, STRUNOOGONOWE, ROZKŁAD MAXWELLA, KLIPER, SZACHY AKTYWNE, FRYBURG, SENSUALIZM, BADANY, DOKUMENTACJA BUDOWY, PANŚWINIZM, HOMINIDY, SUBTELNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, MIKROTRON, STACJA OBSŁUGIWANA, FANABERIA, STREFA EKONOMICZNA, RYJEK, GRUPA TOPOLOGICZNA, OSIOWCE, ARMEŃSKI, ZACIĘTOŚĆ, TAŚMOWY, POMURNIK, NIEŚCISŁOŚĆ, CYWILNOŚĆ, GRANULA, TRWAŁOŚĆ, KRWIOBIEG, PROSTACKOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, WINO LIKIEROWE, ŁYSIENIE POSPOLITE, SOJA, ALKOWA, PRAWO HUBBLE'A, KRANIOTOMIA, ADWEKCJA, BŁONA LOTNA, OTWARTOŚĆ, OHYDZTWO, PRZYZWOITOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, MAH JONG, MARGINESOWOŚĆ, SYKATYWA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BRUTALNOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, WIRTUOZOSTWO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, HYPOSTYL, WIELKA PŁYTA, POMOST, BUJOWISKO, ZASADA MACHA, AMORY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ZŁOTA FUNKCJA, GRZYB STROJNY, WORKOWCE, PRĄŻEK, MAŁY EKRAN, ZACHYLNIK, GNUŚNOŚĆ, DŻDŻYSTOŚĆ, TURYSTYKA KONNA, TARCZA, PIĘTKA, RECESJA LODOWCA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, KIESZENIÓWKA, KONWENT, MIKROOTOCZENIE, ELEKTROŚMIECI, ZACHOWAWCZOŚĆ, WIGOŃ, SZEREG ROZBIEŻNY, SEKSTA, POLIMER WINYLOWY, HETEROATOM, KAMICA MOCZOWA, DŻUNGLA, PRAWORZĄDNOŚĆ, KOMANDYTARIUM, SWAR, CYPRYSIK GROSZKOWY, MGŁAWICOWOŚĆ, PRZENOSICIEL, ROZDZIELCZOŚĆ, ZGREDEK, LOGOGRAM, WAŁEK, ABRAZJA, CIEMNOTA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, OPRAWA, BRUTALIZM, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PŁEĆ, STARSZY CZŁOWIEK, PLEMIĘ, PEŁNIA, REGULATOR POGODOWY, OPCJA TERMINOWA, TAGER, NIEROZUMNOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DWUMECZ, ZARZEWIE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, BERET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWY OBSZAR ROBOCZY W SYSTEMACH OPERACYJNYCH, KTÓRYCH POWŁOKA GRAFICZNA (INTERFEJS GUI) OPARTA JEST O TZW. OKNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pulpit, podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PULPIT
podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x