OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKOSFERA to:

obszar wokół gwiazdy, w którym warunki umożliwiają rozwój życia opartego na białku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKOSFERA

EKOSFERA to:

strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody (na 8 lit.)EKOSFERA to:

obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki dopuszczają możliwość istnienia życia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.986

FERROMAGNETYZM, POLAJ, PODESZŁY WIEK, DNI, ROZWÓJ ZALEŻNY, POLARNA CZAPA LODOWA, WARSTWA ZIARNISTA, SYNGIEL, KONTRPOCHÓD, MAGNETYZM ZIEMSKI, MONARCHIA PARLAMENTARNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, CZUJNIK KONTAKTOWY, TEUTOŃSKI, SILNIK SZEREGOWY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, PASYWISTA, RADIOKABINA, PANTALON, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TABULA RASA, PAŃSTWO WYZNANIOWE, AUTOTRANSFUZJA, CEWA, SZYBKOWAR, RAYET, NEGATYW, LAKTON, JUTRZYNA, PRZEMIANA POKOLEŃ, GARA, ORBITA, BARIERA, JĘZYK SOGDYJSKI, LOGIKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, PIENIĄDZE, MARTWOTA, POLIEN, RUSEK, NAWAŁNIK WILSONA, GEREZA KRÓLEWSKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, ŻAŁOBA, WALEC KOŁOWY PROSTY, PŁÓCIENNICA, WOLUMIN, ŁOŻE BOLEŚCI, TROJAŃCZYK, SELENOFIZYKA, RÓWNIKOWY PAS CISZY, ODWSZALNIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, DAJNA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, NOWICJAT, CERKWISKO, STADIUM LARWALNE, KAWIARENKA INTERNETOWA, FUGA, DRZEWOŁAZOWATE, BÓR MIESZANY, GMERK, DAR, MESMER, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, JAGODZISKO, HELING, DOWÓD WPROST, ŻABA BŁOTNA, PISMO WĘZEŁKOWE, KOROZJA BIOLOGICZNA, SERWER, HIPERALGEZJA, NATURYZM, ALKIN, ANDROPAUZA, KWASICA, MUMIA, MIKROSOCZEWKA, KRYSZTAŁ, SEPTYMA, TURANISTA, CNOTA KARDYNALNA, WYPŁONIENIE, STEEL PAN, KRYNICZYSKO, EKOSFERA, WSCHÓD, GAMBIT MASONA, KLATKOWIEC, ROŚLINA KSEROFILNA, PODSTAWKA, WARUNEK LOKALOWY, BIOLA, BINGO FANTOWE, MASELNICZKA, KOLEBKA, CHOROBA AFEKTYWNA, MUSICAL, SZEREG HARMONICZNY, KOLONIA, POLE, FILM PSYCHOLOGICZNY, PRĄD PRZEMIENNY, TEREN, SZARY RYNEK, SEN ZIMOWY, PLUSY, STÓŁ MONTAŻOWY, PORA, RULETKA, RAMIFLORIA, AFRYKANIZOWANIE, FOTOSFERA, GRANULA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, CHRZEST PRAGNIENIA, KONFORMER, PODUSZKA, BAR, ŁAŃCUSZEK, KLĘK PROSTY, KLUCZ UNIWERSALNY, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, BUFOR, FENOLAN, ASTROBIOLOGIA, EKLOGA, FRANCISZKANIZM, NARRACYJNOŚĆ, RAMKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, EKRAN AKUSTYCZNY, WALEC, HOBBYSTA, NEFF, KALEJDOSKOP, KUSACZ CYNAMONOWY, FILOLOGIA SERBSKA, DROGA KOLEJOWA, GRAMATYKA GENERATYWNA, AUT BRAMKOWY, ZNAMIĘHALO, SYJAMSKI, ORKUS, MŁODZIEŻOWIEC, ROZSADNIK, OGOŃCZA DIAMENTOWA, STAN WOLNY, ATASZAT, PROREKTOR, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, GNIAZDKO, BULANŻERIA, KUBECZEK, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ŁYSIENIE POSPOLITE, CHEMIA, MYJNIA, KRYSZTAŁEK, PSEUDOBIELICA, RZEŚKOŚĆ, KOD PREFIKSOWY, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, TOMASZEWSKI, KERALA, ETER, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, SKOTOPASKA, IZOMER KONFIGURACYJNY, SERDAR, DORE, RYNEK, BŁYSTKA OBROTOWA, METABOLIA, OGNISKO, WÓZ SKARBNY, SUBSYSTENCJA, WERSJA LEKTORSKA, BAR TLENOWY, KRYMINAŁ, DIARCHIA, WOKALIZA, POLAR, IRANISTAŃSKI, BIOLOGIA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, UKŁAD REGULARNY, CESARSTWO, IDIOFON, ZAKRĘT ZĘBATY, POLE KARNE, MAŁA GASTRONOMIA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, MURZYŃSKOŚĆ, HALO, FORMA, KROCZKI, MŁODZIK, TYGIEL, PIRAT, DYSK GALAKTYCZNY, TABLICA, SĄD GRODZKI, BRONCHOGRAFIA, SKŁAD PODATKOWY, LAS, ZABŁOCIE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, ŁOŻYSKO TOCZNE, TRYLMA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, HERSCHEL, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, UŻYTEK LEŚNY, PRZEWRÓT, HALOGENOALKAN, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ŁOŻYSKO KULKOWE, ANDROSTERON, ZASIEDLENIE, KAWALEC, DEBL, OPERA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, CYKL METONA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, TOPIK, MICKIEWICZOLOG, DNI OTWARTE, SIEDLISKO, HEIMAT, DZIEŃ REKTORSKI, MAŁY REALIZM, TRYB ŻYCIA, OGNIWO SUCHE, OKRĘG, SZPONIASTE, OBNIŻENIE, POCZEKALNIA, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, POMALOWANE, ANALOG, RÓWNANIE CAŁKOWE, KOSTIUMERNIA, DOTHRACKI, JURYSDYKCJA, RELING, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SIEDZIBA, KARBOKATION, DIALEKTYKA, ORBITA, KOSS, POLIANDRIA, RAJOKSZTAŁTNE, SYJON, WSTRZĄS, SILNIK OBCOWZBUDNY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, MAKROBIOTYKA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, SĘP ARABSKI, STREFA BENIOFFA, TERAPIA GESTALT, PAŃSTWO AUTORYTARNE, DZIUPLA, WIDZOWNIA, DZIEŃ, KATEDRA, ULEPSZACZ, EWANGELIA, MENEDŻMENT, RELIEF PŁASKI, PROCES GLEBOTWÓRCZY, HISTORYZM, PIERWSZY, KWIAT MUSZKATOŁOWY, MALARSTWO IKONOWE, WIETNICA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, PARKING ROWEROWY, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, MAORI, OŚ ZIEMI, DRĄG TŁOKOWY, KREDENS, TEATR, PORT, ZADZIERZGNIĘCIE, OBIEG SYNODYCZNY, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, ?GLORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKOSFERA obszar wokół gwiazdy, w którym warunki umożliwiają rozwój życia opartego na białku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKOSFERA
obszar wokół gwiazdy, w którym warunki umożliwiają rozwój życia opartego na białku (na 8 lit.).

Oprócz OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OBSZAR WOKÓŁ GWIAZDY, W KTÓRYM WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ ROZWÓJ ŻYCIA OPARTEGO NA BIAŁKU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x