NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYJANOŻELAZIAN(II) to:

nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +II stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.334

SEKTOR PRYWATNY, ASTER, STADIUM LARWALNE, WZNIOS, SUPERNOWA, KOMANDOR, TRINITROFENOL, NOGA, GRUPA TOPOLOGICZNA, RUMUN, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WYCINKOWOŚĆ, FUNKCJA SCHODKOWA, UKŁAD WIELOFAZOWY, PROGRAMOWALNOŚĆ, GRA POJEDYNCZA, SPACHACZ ZIELONAWY, SZCZWANY LIS, FRANCUSKI, GEOLOGIA, PARK DINOZAURÓW, BRUTALNOŚĆ, KOZIBRÓD, KOALICJA, CHŁOPAK, PONAGLENIE, EPOKSYD, UBYTEK, CHLOROZA, ELEKTRON DODATNI, KLAWISZ FUNKCYJNY, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, SZKARADZIEJSTWO, REKIN, KANAPA, UMIEJSCOWIENIE, WYCIEK, KLIMAT, MATEMA, BAZYLISZEK, OUTSIDER, URZĄD, TRAKTONIUM, PAKA, KOSTIUMERNIA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, WIELKA JEDNOSTKA, BONANZA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, NICPOŃ, OPERA, DING, NAFAZOLINA, ZACHOWAWCZOŚĆ, FORMA, MANGANIAN(VI) POTASU, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NEGACJONIZM, MISJOLOGIA, SPIERDOLINA, POBIAŁKA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, AFRYKAŃSKI, ADOPCJA, OWCA WIELOROGA, TASZCZYN PSZCZELI, TRAFIKA, BODZIEC WARUNKOWY, WYŚMIENITOŚĆ, CYRKUMFLEKS, PIEC MUFLOWY, DUPERELA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, STANOWOŚĆ, TALK SHOW, SNIFFER, ANTECEDENCJA, SPEKTROMETRIA MAS, KOMPOSTOWNIK, STAN WODY, REAKTOR GAZOWY, ODCHYLENIEC, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, DETEKTORYSTYKA, RZADKOŚĆ, TWIERDZENIE MENELAOSA, SZWABSKI, ARESZT, ŁOTEWSKI, AEROFON, HISTORIA SZTUKI, OGNISKO, SZMELC, WANIENKA, GLOBALNOŚĆ, ATLANTYDA, GŁOŚNIK JONOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, GAROWNIA, SKAŁA LUŹNA, OLEJÓWKA, PULPIT, HIPERESTEZJA, HAMULEC CIĘGNOWY, WYŚMIENITOŚĆ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, SKOCZNIA, RZECZ RUCHOMA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DURGAPUR, OLEFINA, ITABIRA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CIEMNA ENERGIA, EGRETA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, FILOZOFIA, PODŁOŻE MALARSKIE, KWAS WALPROINOWY, BEZINTERESOWNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, CUKRZYCA BRĄZOWA, POPĘDLIWOŚĆ, LIRYCZNOŚĆ, RĘKAW, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, PEŁNIA, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, WOLNA AMERYKANKA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, ODLEWNIA, LOTNIK, LICZBA POJEDYNCZA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, CAMPUS, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, ZAPISOBIORCA, WŁAŚCIWOŚĆ, SYSTEM OBRONNY, FLAK, NIESTANOWCZOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, GÓRKI, BANKSTER, OBEDIENCJA, SUPERWAJZOR, ARSENAŁ, AGAMIA, MATERIALIZM DZIEJOWY, LOPOLIT, KAWA, METYLDOPA, MUŁ, KWAS PIROGRONOWY, JATKA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, WOJSKOWY, TARCZA, PODWIECZÓR, ZNAK, RAJFURKA, CHOROBA ZASADOWA, PŁOMIEŃ, DOROSŁOŚĆ, BEZRUCH, TARŁO, ODŁÓG, CHLOROMETAN, ANACHRONICZNOŚĆ, OKSOKWAS, WZNIOS, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, MECZ MISTRZOWSKI, HEKSAFLUOREK SIARKI, ADIUTANT, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, GOLKIPER, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WAGON, GLINIASTOŚĆ, OKOLICZNIK CELU, LEKSYKOSTATYSTYKA, CHUDOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, GLIKOL ETYLENOWY, ARSENAŁ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, TANIEC, CWANOŚĆ, YAOI, PALIWO CIEKŁE, DOBRO PODSTAWOWE, OSŁABIACZ PODRZUTU, DRIBLER, ŁUSKA, MINIATURKA, WYRAŹNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, POGROBOWISKO, PASJONISTA, SERŻA, POLIMORFIZM, ODŻYWCZOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, UŁAMEK ZWYKŁY, NATURALIZM, KULTURA ŁUŻYCKA, KOSZATNICA, WIRTUOZERIA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, STRZEMIĘ, CHOROBA AFEKTYWNA, ZŁOTE RUNO, SYMETRALNA, BLADOŚĆ, TECHNOKRACJA, GROCH CUKROWY, ZAKŁAD KARNY, WSPÓLNY ZASÓB, MIEJSCOWY, ROWER POZIOMY, ŻŁOBECZEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, UNIA PERSONALNA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SYFON, CHIRURGIA, AKTOR, TELLUREK, ALKOHOL BUTYLOWY, SILNIK SZEREGOWY, SAUNAMISTRZ, TRIAL, KONTRPOCHÓD, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYPŁATA, ETAPOWOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SZYBKI BILL, IKRA, GIDIA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, OCZYSZCZALNIA, ŻEGLUGA PROMOWA, KWIATEK, DZIEŃ, KARZEŁ, BĘBEN MAGNETYCZNY, GEOMETRIA PŁASKA, ROZPACZLIWOŚĆ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, COSINUS, SKUBANIEC, ARSENEK GALU, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, DYSK ELASTYCZNY, RZUT PROSTOKĄTNY, LICZBA, GOL SAMOBÓJCZY, RACJA, STAN STACJONARNY, MIASTECZKO STUDENCKIE, POPRZECZKA, KONSULENT, HUANGSHI, FAJERWERKI, ZDARZENIOWOŚĆ, TWIST, HEMOCYT, RÓWNOŚĆ, ANTYCYPACJA, NOWA, EDREDON, KLATKOWIEC, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, STREFA HEADA, HAMULEC KLOCKOWY, CZUJNIK GENERACYJNY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, CIĘŻKOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, SKORUPIAKI, CZEK PODRÓŻNICZY, PODSTAWA POTĘGI, WARTOŚĆ DODANA, POLISA UBEZPIECZENIOWA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GAZÓWKA, GROMBELARD, BURRITO, SJENA PALONA, ?SIATKÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYJANOŻELAZIAN(II) nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +II stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYJANOŻELAZIAN(II)
nieorganiczny, jonowy związek kompleksowy, w którym anionem jest kompleks jonu żelaza na +II stopniu utlenienia z anionami cyjanowymi, a kationem jest jon metalu (na 18 lit.).

Oprócz NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NIEORGANICZNY, JONOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, W KTÓRYM ANIONEM JEST KOMPLEKS JONU ŻELAZA NA +II STOPNIU UTLENIENIA Z ANIONAMI CYJANOWYMI, A KATIONEM JEST JON METALU. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x