SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOSICIEL to:

sprzęt wojskowy, któremu przypisana jest funkcja transportowa lub funkcja podstawy pod jakąś broń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOSICIEL

NOSICIEL to:

osobnik zarażony chorobą zakaźną lub posiadający nieprawidłową wersję genu recesywnie dziedziczonej choroby genetycznej, lecz nie wykazujący objawów chorobowych (na 8 lit.)NOSICIEL to:

człowiek, który coś nosi (na 8 lit.)NOSICIEL to:

rozsiewa zarazki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.386

UDAWACZKA, GRZYB TRUJĄCY, UŻYTEK LEŚNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TOPÓR, BIOLOGICZNY OJCIEC, PIONEK, NACHALNOŚĆ, ALGA, NABÓJ BOJOWY, ZIĘCIASZEK, AQUAFABA, RELISH, WSPARCIE, KONTROLA DOSTĘPU, FIRMÓWKA, TOWARZYSTWO, LESER, SKŁAD PODATKOWY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KORA, SPODENKI, GŁUPTAS, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, BOSS, TRĄBKA SYGNAŁOWA, BIAŁA HERBATA, KORYTKO, FLUORESCENCJA, ANTYCYPACJA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ROJALISTA, PRZEKAZ, FALA, TYMIANEK, KIPA, KAWALER, PARSZYWOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, KLAUZULA HORNA, ADRES WZGLĘDNY, JEŹDŹCZYNI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ALBUM, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KARDIGAN, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, CIEŃ, TABLICA, RYCERZYK, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ZBROJA BIAŁA, BELLADONA, PĘDZLIK, RAMA, POMROK, KOZŁOWIEC, KUSICIEL, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ROWER POZIOMY, PALCAT, DWORNOŚĆ, WYDMIKUFEL, KONSEKWENTNOŚĆ, PATRON, KURATORSTWO, KNOT, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, JARZĄB GRECKI, ANTROPOLOGIA MISYJNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, LANDLORD, DERYWACJA UJEMNA, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, UKŁAD NIEINERCJALNY, RUCHLIWOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, WIĘZIEŃ, PRACOWNIK FIZYCZNY, ENEOLIT, BIOLOG MOLEKULARNY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PALPACJA, WĄTŁOŚĆ, ERPEG, ANTYHITLEROWIEC, DYSK ELASTYCZNY, HIPSTER, AIDEOLOGICZNOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, BROŃ STRZELECKA, SKRĘTNIK, SILNIK, WAGA, POLEPA, GLINIASTOŚĆ, WASABI, ARABICA, KROWIENIEC, TYTOŃ, SKUN, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WRAK, FAŁSZYWIEC, JON KARBONIOWY, MOBBING, NIEGUSTOWNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, JĘZOR LODOWCOWY, EKSPARTNERKA, NIESAMOISTNOŚĆ, DWUDZIESTY TRZECI, BANITA, DRUŻYNA, KĘS, PODKŁAD, CZEREŚNIA, ZAKOLE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PRZEDROŚLE, OSTRY DYŻUR, SPACHACZ ZIELONAWY, BRZEMIĘ, CENZURA, PLEWA, ESKORTA, MIKROTRON, DEKOMPRESJOMETR, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ABSYDA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PRZĘSŁO, PRZEBUDOWA, PRAWO HOOKE’A, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, SIECZKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, KARAFKA, CO, PEPICZEK, KĄT PROSTY, OLEJEK ABSOLUTNY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PIERNIK, AKCJA AFIRMATYWNA, KONIEC, AEDICULA, ANTONI, LIMUZYNA, GEREZA KRÓLEWSKA, ŚLIWKA, MAPA POZNAWCZA, LIGAND, ZŁOŻENIE FUNKCJI, BRUK, ZAPOTRZEBOWANIE, KANIBALIZACJA, CZARNA SKRZYNKA, POKAZOWOŚĆ, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, PAUPER, CZEDAR, UKŁAD RZECZOWY, PISTOLET MASZYNOWY, DWUSTRONNOŚĆ, TŁUSTY DRUK, HORYZONT, TROCINIARKI, TRYNITARIANIZM, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, UKŁAD LOGICZNY, MYKOHETEROTROF, DOSTĘP WARUNKOWY, WANIENECZKA, RZEMIEŚLNICTWO, SZCZEP, BORECZNIK SOSNOWIEC, CYTOKININA, ETYKIETA, ROZŁÓG, JOGURCIK, MUZA, PÓŁKOSZULEK, CIĘGNO KOTWICZNE, WARSTWA ABLACYJNA, MNOŻNA, PIĄTA WODA PO KISIELU, ODDANIE, SOS TATARSKI, PALIWO KOPALNE, MEFLOCHINA, ORMIAŃSKI, KUPLET, WARIACJA, ESPERANTYDA, RECEPTYWNOŚĆ, PALNIK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ANTEPEDIUM, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, LEJEK, KASZTELANIA, SZABAS, BEZWODNIK, POLICJA SĄDOWA, JAMRAJ, PREFIKS, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PRZENOŚNOŚĆ, PIĘTRO, CESARZ, ZABURZENIE UROJENIOWE, PŁAWKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MATKA, KROPKA, TOREBKA, SZYPLIN, MOPEK, ANACHRONICZNOŚĆ, KONWENANS, GARNITUR, ŁAGODNOŚĆ, MONARCHISTA, PRZESTAWNIA, SZUPINKA, GATUNEK ZBIOROWY, RAMA, RESZTKA, PROSZEK DO PIECZENIA, CHOCHOŁ, RÓŻNOWICIOWCE, IMPEDYMENTA, ZWROT, NABIODRNIK, ABAKUS, WIDNOŚĆ, KLON, SEMESTR LETNI, FUNKCJA, NACISK, NICPOŃ, DELEGATURA, APARAT SZPARKOWY, KIEROWNICTWO, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, NIEGOTOWOŚĆ, HOMESPUN, CHRAPY, BLOKADA, MĘTNIAK, CHŁODNIK, DEZINSTALACJA, SKUNKS, ZAJOB, KRĄGLIK, TOPOLOGIA SZYNOWA, TWIST, DUMP, SYRENA, WISZER, NARÓD WYBRANY, SAMOLOT WOJSKOWY, ARTYLERZYSTA, CORSA, FILM KATASTROFICZNY, KREDYT INWESTYCYJNY, OWAD, PROCH BEZDYMNY, PRADZIAD, PRZYRODNI BRAT, HANTLE, LEKCJA, LODÓWKA, SŁOWACKI, TYGIELEK, BALON, KORA, ŁAŃCUSZEK, GRA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, TECHNIKA ANALOGOWA, UWERTURA, EMERYTURA POMOSTOWA, DŻUNGLA, HEMOSTAZA, SEŁEDEC, JESIOTROWATE, JASKINIA LODOWA, TUALETA, KRATER PASOŻYTNICZY, DIRCIK, KOTERYJNOŚĆ, WKLĘSEK, MĘDREK, ?RUCH BEZWIZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOSICIEL sprzęt wojskowy, któremu przypisana jest funkcja transportowa lub funkcja podstawy pod jakąś broń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOSICIEL
sprzęt wojskowy, któremu przypisana jest funkcja transportowa lub funkcja podstawy pod jakąś broń (na 8 lit.).

Oprócz SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SPRZĘT WOJSKOWY, KTÓREMU PRZYPISANA JEST FUNKCJA TRANSPORTOWA LUB FUNKCJA PODSTAWY POD JAKĄŚ BROŃ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x