WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASCHA to:

Wielkanoc - święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; termin ten jest częściej używany w prawosławiu i katolickich kościołach obrządku wschodniego, ale nie tylko (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASCHA

PASCHA to:

święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan (na 6 lit.)PASCHA to:

tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego, przygotowywana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii (na 6 lit.)PASCHA to:

w języku religijnym (z judeo-chrześcijańskiego kręgu kulturowego): ofiara, poświęcenie czegoś na życzenie, w imię Boga (nazwa wywodzi się od zwyczaju, święta znanego w plemionach semickich jeszcze przed Mojżeszem - zabijania na ofiarę jednego z najbardziej okazałych zwierząt jednorocznych w stadzie przed wyruszeniem na wypas i zjadania go na wspólnej kolacji w imię braterstwa pomiędzy ludźmi i przymierza z Bogiem) (na 6 lit.)PASCHA to:

danie wielkanocne z białego sera z dodatkiem żółtek, masła i rodzynek (na 6 lit.)PASCHA to:

jedno z największych świąt judaizmu obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu (na 6 lit.)PASCHA to:

WIELKANOC; w chrześcijaństwie obrządku wschodniego (na 6 lit.)PASCHA to:

potrawa wielkanocna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.209

PROTAGONISTA, CIAPOWATOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, TRANSAKCJA WIĄZANA, ANAEROBIOZA, CZYSTA ALEKSJA, KOŁPACZEK, WZNIOS, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, OBUNOGI, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, LINEARNOŚĆ, SAMOCHÓD OSOBOWY, CHIPPER, FIRMÓWKA, CHŁÓD, NIEWYCZERPALNOŚĆ, UMBRA, VIOLA DA BRACCIO, DWUCYFRÓWKA, GOTYCYZM, KORONATOR, LYGODIUM PALMIASTE, FRAMUGA, PRAGMATYCZNOŚĆ, HERBATA BIAŁA, PROMENADA, DIMER, MILU, OSZCZĘDNOŚĆ, PŁOMYCZEK, AKT ADMINISTRACYJNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, MERITUM, RACJONALIZACJA, TANK, JĘZYKI TURAŃSKIE, ZDROWY, WYNIKANIE LOGICZNE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ZŁOTA PŁYTA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, EMISJA PIENIĄDZA, PIĘĆSETKA, DAWCA SPERMY, MOCARSTWO REGIONALNE, JUDASZ, CARSKIE WROTA, KROBNIKOWATE, WARSTWA JASNA, GALIOTA, FRANCZYZA, SITO, RELACJA SYMETRYCZNA, OSPAŁOŚĆ, CZARNY KARZEŁ, ALE, OSŁONOWOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, FLAK, WOLNOŚCIOWIEC, CIAŁO STAŁE, GMT, CYKL PASYJNY, POMOC, NALOKSON, PRACOHOLIK, PRODUKCJA PIERWOTNA, WNIEBOWSTĄPIENIE, GOL SAMOBÓJCZY, DEIKSA, HALUCYNACJA, NISZA, ŻAKINADA, KRUPNIK, NIBYŁOPATONOSY, SYNDROM WILKOŁAKA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, CUKIER LODOWY, FILTR CZEBYSZEWA, UWYPUKLENIE, REGLAN, OMNIPOTENCJA, MANDAT WOLNY, ODCHYLENIE, APROKSYMACJA, NOWENNA, ŁUSKA, PURPURA, JĘZYK NYANJA, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, HIPOSTAZA, LEMING, REGIONALISTA, STRATEG, TURBOSŁOWIANIN, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ZATRZASK, NIECHLUJNOŚĆ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, SABOT, ROZPACZLIWOŚĆ, ABREWIATURA, STARONORDYCKI, PASJONAT, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WIECUJĄCY, ROK GWIAZDOWY, BLEDZIUCH, INSTRUMENT POCHODNY, WOLNA AMERYKANKA, KARKOŁOMNOŚĆ, KORPORACYJNOŚĆ, REGLAN, PRONATALIZM, GUZDRAŁA, RECYTATYW, PULPIT, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, CIASTO, WAŁ, BEZBRZEŻE, KROK, ANDANTE, ZAWIŁOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DWUBARWNOŚĆ, EWKA, URSZULANKA SZARA, SEKSOWNOŚĆ, KOMORA CIŚNIENIOWA, FAKTORYZACJA, BEZSENSOWNOŚĆ, NADAWCA SPOŁECZNY, REGION WĘZŁOWY, WIELKANOC, RAJDÓWKA, SZCZEPICIEL, PIĘCIOKROTNOŚĆ, DIODKA, SPRZĘT MECHANICZNY, TRITYLODON, FIOŁEK ALPEJSKI, LUJEK, PRZETWÓRCZOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KUPA, OBROŃCZYNI, SYNANTROP, STUDIO FOTOGRAFICZNE, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, WIATRAK HOLENDERSKI, STRĄD, LIBERTY, DEKRET, MĘDRZEC, SPRĘŻYSTOŚĆ, POPYT PROPORCJONALNY, SUGESTIA, MARUNA NADMORSKA, EKONOMIA POLITYCZNA, USTRÓJ RODOWY, JASKÓŁKA, SPOKÓJ, GRA W CIEMNO, EGZARCHA, CECOLIT, PRZEKŁADNIA PASOWA, LIMIT, KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBRZĄDKU ORMIAŃSKIEGO, NIŻSZE NACZELNE, NIEPOTRZEBNOŚĆ, BIAŁA HERBATA, ROŚLINKA, DYSZA WYLOTOWA, SZARAK, STĘPAK, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CZARCI POMIOT, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, TRĄBKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, JEDENASTA MUZA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, RIDE, WOLNA KONKURENCJA, POSTULATYWNOŚĆ, REGENERATOR, NALEGANIE, SALON, GLADIATORSTWO, AKCJA NIEMA, PASTOR, OPOZYCJA, ŻARTOBLIWOŚĆ, NIEOBFITOŚĆ, NEGATYW, SZEBEKA, RABV, SAMBA, TRZMIEL CIEMNOPASY, GMINA GÓRNICZA, TERMIN ZEROWY, NOSIDŁO, RÓŻNICA ZBIORÓW, CHOLEWKA, MISTRZYNI, BEZGLUTENOWIEC, FRONT STACJONARNY, LAPAROTOMIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CYBERNETYZACJA, ZAPALENIEC, DESKOROLKOWIEC, KOZERA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, KNAJPA, KONCERT, USŁUGOBIORCA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, MRÓWKA ĆMAWA, SKAŁA LUŹNA, MAHATMA, NIEDOMÓWIENIE, SROGOŚĆ, PROMOTOR, MASŁO, WIMBLEDON, NURNIK, SZMELC, NARWAL, GWARANCJA, NIEWYRAZISTOŚĆ, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, MOCHWIAN, CHŁOPAK, PODGRZYBEK, WOLUNTARYZM, NAMOLNOŚĆ, INKOHERENCJA, FANATYCZNOŚĆ, DOBRO LUKSUSOWE, ALFABET MIGANY, SKIBKA, KANGUR RUDY, OBRONA CYWILNA, ZDATNOŚĆ, LICZBA DOSKONAŁA, ŁYŻECZKOWANIE, MAMUT POŁUDNIOWY, BEŁT, OBYCZAJNOŚĆ, PÓŁGĄSEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PASTA, DZBANEK NA KWIATY, PIERDU-PIERDU, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, MINISTRANT KRZYŻA, BYLICA POSPOLITA, SKOCZNIA MAMUCIA, OBSZAR WIEJSKI, ZAPYCHACZ, BBS, MURSZ, SAMOISTNOŚĆ, REFORMATOR, ŻARÓWKA, STAN WZBUDZONY, HELIOFIT, WRÓBEL POŁUDNIOWY, WAZONKOWCOWATE, KAZUS, MOHRG, ROZRZUTNIK, OPIEKUŃCZOŚĆ, ASFALT, BIAŁY MURZYN, SALDO CYKLICZNE, OPTYKA FALOWA, OCZKO, SZALEŃSTWO, NOSACZ MENTAWAJSKI, POTOCYZM, POMOC, OSIOŁ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, WSZETECZNOŚĆ, ?STRZAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASCHA Wielkanoc - święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; termin ten jest częściej używany w prawosławiu i katolickich kościołach obrządku wschodniego, ale nie tylko (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASCHA
Wielkanoc - święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; termin ten jest częściej używany w prawosławiu i katolickich kościołach obrządku wschodniego, ale nie tylko (na 6 lit.).

Oprócz WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WIELKANOC - ŚWIĘTO UPAMIĘTNIAJĄCE ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA; TERMIN TEN JEST CZĘŚCIEJ UŻYWANY W PRAWOSŁAWIU I KATOLICKICH KOŚCIOŁACH OBRZĄDKU WSCHODNIEGO, ALE NIE TYLKO. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x