IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZGRACZ to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)BAZGRAŁA to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)GRYZMOŁA to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAZGRACZ

BAZGRACZ to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)BAZGRACZ to:

ten, kto niewyraźnie pisze, nieudolnie rysuje, bazgrze (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.151

JEDNOSTKA LEKSYKALNA, NIELOTNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICZKA, BUDYŃ, DOGRYWKA, KAMARYLA, ŚLUZICOWATE, WŁÓKA, DZIEŃ REKTORSKI, DZIEŃ POLARNY, CHWYT PONIŻEJ PASA, PRZYBYSZKA, MATA GRAWITACYJNA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OBRAZICIEL, FAZA, TOLERASTA, DZIEWIĘTNASTKA, POURPOINT, BRAK, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ASYMETRIA, DZIECIORÓB, NIEŻYCZLIWOŚĆ, OFF, PRZECIĘTNIACTWO, NAZWA ABSTRAKCYJNA, DIAKON, DIABEŁ, ODWÓD, BEZCIELESNOŚĆ, FILOZOFIA NAUKI, KREDYT ZAUFANIA, KALEKA UMYSŁOWY, NADBUDÓWKA, BEZTALENCIE, ANTYSZACHY, DZIECINNA ZABAWKA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, POCZUCIE HUMORU, RZADKOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, ODSZCZEPIENIEC, KPINA, WSPOMNIENIE, CHIP, KASZANA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PREFEKT APOSTOLSKI, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, TRAFNOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PROSIAK, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, NIEOBLICZALNOŚĆ, CYGAN, NIESKWAPLIWOŚĆ, IMPRODUKTYW, WYSŁANIEC, TATUSIEK, NEOPOZYTYWIZM, NIEWIERNOŚĆ, EWANGELICYZM, SŁODYCZ, BURAK POSPOLITY, BLIŻSZOŚĆ, DZIURA, OWOC RZEKOMY, ŚMIERDZIEL, UCZCIWOŚĆ, POUFAŁOŚĆ, WĘDROWNIK, KORONATOR, WARZYWO GRUNTOWE, ZBOCZENIEC, KWAS BEZTLENOWY, CUDOTWÓR, OBSZCZYMUR, SPRZĘG, MARA, GRAF PLANARNY, GRAF NIESPÓJNY, PERYPATETYK, WTÓRNIK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WATA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WIERCIPIĘTKA, ANEMIK, INDIAŃSKI, KORYBANT, KAPUŚCIANY ŁEB, BLUFFIARZ, WARTOŚĆ WŁASNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KOMPLETNOŚĆ, JĘZYK IZOLUJĄCY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PASCHA, SEKURYT, MAMICIEL, ZESPÓŁ ROTORA, SALDO CYKLICZNE, MASŁO CZOSNKOWE, NOC ASTRONOMICZNA, PIĘDZIK SIEWIERAK, MURMAŃSK, GRAF DWUDZIELNY, DYSCYPLINA POKAZOWA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, SZALONA GŁOWA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, NULLODA, WOLNY SŁUCHACZ, SPORTÓWKA, PASMO PRZENOSZENIA, POŻYTEK, BEZWYZNANIOWIEC, ZAKŁAD, NIESTATECZNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, HETEROATOM, CZYNSZ WOLNY, POLIGAMIA, MISTRZU, MOTOR, UKŁAD ODOSOBNIONY, WIESZCZ, METAFIZYCZNOŚĆ, SROKACZ CZARNOGARDŁY, TRAMPKARZ, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, NORMATYWISTA, VIOLA DA BRACCIO, OBRAŹNIK, ZDROWY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, CHAŁUPNICA, BEAR, PLEBEJUSZ, REPETYTYWNOŚĆ, EWKA, SPÓLNIK, KROPLA W MORZU, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, PRACOHOLIK, WDÓWKA, TOWARZYSZ NIEDOLI, ZASIŁKOBIORCA, RUTYNIARZ, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, FIKCJA LITERACKA, ZAKRĘT, CIASTO, MIŚ, DOGODZENIE SOBIE, WYBRANIEC, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KLASKACZ, TRYB, EKRANIZACJA, GRAF PŁASKI, CIAMAJDOWATOŚĆ, EMPIRYZM LOGICZNY, MROK, MASŁO, NAJDUCH, PARTNERKA, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, ZJAWA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SZARPANKA, BEZSTRONNOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, AKERMAN, POPRZEDNIK, JULA, MASA, PEDAŁOWICZ, STREFA CISZY, PARTNERKA, NOWINKARSTWO, EKSKLUZYWIZM, MODRASZEK REBELA, GAŁGAN, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ŻYCIAN, PODRZUTEK, TRAMP, BODZIEC PODPROGOWY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, EMAKI, FRAKCJONISTA, RELATYWIZM MORALNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NIEMODNOŚĆ, ODSTRZAŁ, NIEGUSTOWNOŚĆ, NEUTRALIZM, WCINKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, SŁONKO, STRUKTURA DRAMATYCZNA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ZDZIERUS, POLEMIZATOR, CHUDZIĄTKO, LITERA KSIĘŻYCOWA, ASESOR, BIOPOLIMER, WAŁKOŃ, BEZGRANICZE, KATEGORIA SŁOMKOWA, ŚCIANA DZIAŁOWA, INSPIRATOR, NIEPODZIELNOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BADANIE PRZESIEWOWE, BECZKA BEZ DNA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, NIEOSTROŻNOŚĆ, AGRANULOCYT, DNO, ZBÓJNICZEK, STAGNACJA LODOWCA, SKOTYZM, ANTROPOSFERA, MARKIERANT, ELITARYSTA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ROZBITEK, SYDEROFIR, ŚLEPE ŹRÓDŁO, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, SYSTEM KONSORCYJNY, ŚMIESZKA, PIES OGRODNIKA, KIMONO, STARANIE, FRONT STACJONARNY, NOOB, INWARIANT, TAJEMNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, GRAWITON, PRZEWODNICZĄCY, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, BAZGRACZ, RZEŹ, DELATOR, CYWILKI, STRAJK GŁODOWY, BOA KRÓTKOOGONOWY, FAŁSZYWOŚĆ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, WSPÓŁREGENT, POLE SIŁOWE, KONTYNUATOR, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, NIECZYNNOŚĆ, DEMÓWKA, PODAWACZ, NĘDZARZ, ZWIERZCHNIK, OSTATECZNOŚĆ, LUSTRATOR, KOLANA, OBLAT, BŁAZEN, MARTWE PRAWO, SZTYWNA SPACJA, NIESŁUSZNOŚĆ, PANI, PEDAGOG, POWSINOGA, CHYBOTLIWOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, RANDKA W CIEMNO, RYBA AMFIDROMICZNA, GOLIZNA, AVIZO, KPINKARZ, MIANOWANIEC, NIEOKRZESANIEC, SZCZUR ŚNIADY, GETRY, PAPIER GAZETOWY, ALBEE, NIEUNIKNIONOŚĆ, EDYCJA, ŚMIERDZIUCH, ?BEZOBSŁUGOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZGRACZ ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)
BAZGRAŁA ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)
GRYZMOŁA ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZGRACZ
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).
BAZGRAŁA
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).
GRYZMOŁA
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).

Oprócz IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast