IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZGRACZ to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)BAZGRAŁA to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)GRYZMOŁA to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAZGRACZ

BAZGRACZ to:

ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)BAZGRACZ to:

ten, kto niewyraźnie pisze, nieudolnie rysuje, bazgrze (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.151

ZASTÓJ, CIUĆMA, OPIEKUŃCZOŚĆ, BADYL, POMALOWANE, KANCIASTOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, FARBOWANY LIS, PANNA, NIEPOPULARNOŚĆ, STRZAŁA KUPIDYNA, OCEAN, KORUPTOR, NOSICIEL, NIECHCIUCH, ŁĄCZNOŚĆ, DEKRET, BENEFICJENT, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, STAN WODY, WARIANT NORMY, ANTYHITLEROWIEC, DOMINACJA CAŁKOWITA, OZNAJMIENIE, PASMO PRZEPUSTOWE, SEKTOR PRYWATNY, MOCODAWCA, SYNDROM WILKOŁAKA, DZIECIORÓB, CZEK BEZ POKRYCIA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, CIAŁO AMORFICZNE, GRYZMOŁA, PŁATNIK, BEZROBOCIE UKRYTE, PRZYJEZDNA, MAMICIEL, SPLOT, PRYZMA, UŚMIESZEK, PLECHA, CHCIWSTWO, JUROR, KORTOWY, BUDYŃ, DOPŁYW, WSPINACZKA LODOWA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ODZYSK, MAJSTER, WOLNY SŁUCHACZ, ŻELAZNA RĘKA, BRAMKA, PIERDU PIERDU, KAZUISTA, TŁO, BURŻUJ, ZALEŻNOŚĆ, STARY KAWALER, PLEBEJUSZ, ZAZDROŚĆ, EKSPARTNER, CZAS, DECORUM, ZAPCHANIE DZIURY, NIEWIERZĄCY, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, RYZYKO KREDYTOWE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, POSTOJOWE, WYCHOWANKA, INWALIDA, NERCZYŁUSK, DOGRYWKA, DIUCZEK, ZWIĄZEK NASYCONY, ASOCJALNOŚĆ, WĘDROWIEC, EKSKLUZYWIZM, NIKOLAICI, FIRCYK, KOT, PREZENTACJA, WŁÓKA, STREFA POŻAROWA, GAZ DOSKONAŁY, NAJEŹDŹCA, BYCZEK, JĘZYK NAUKOWY, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, WSTĘŻNIAKI, NIEKONSEKWENCJA, PLEWY, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, DZIEŃ POLARNY, JEŻOWATE, SYNDROM WILKOŁACZY, POŻĄDLIWOŚĆ, DEWIANT, ANONEK, STREFA UNIKANIA, ŁAD, GACEK BRUNATNY, WŁÓCZYKIJ, DERP, ZŁOTA PŁYTA, ROZŁUPKA, BOJOWIEC, ALUZJA, GROSZ PRZY DUSZY, OBCY, BEZNADZIEJNOŚĆ, SZTORM, TRYLMA, DUPA BLADA, STREFA CISZY, IKS, PATYK, STRAJKUJĄCY, STRZAŁA AMORA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, OBJAWIENIE PRYWATNE, PAKA, BENIAMINEK, IDIOM, ADA, WICEADMIRAŁ, PRZEPUKLINA RICHTERA, VIOLA DA BRACCIO, BRATEK, FORMUŁA ATOMOWA, LIST DEDYKACYJNY, LOGOGRAF, GORSZA POŁOWA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NIECENZURALNOŚĆ, POPOVER, BARONIĄTKO, ŻYCIAN, ALUZJA LITERACKA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ADAPTER, SYSTEM KONSORCYJNY, ROLSKA, KAPRYŚNIK, BAZGRAŁA, HUCULSKI, TRZECIE OKO, CZARNUCH, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, APASZ, PISUM, SZEREG ROZBIEŻNY, ŻYWA LEKCJA, MECENASKA, OBWIEŚCICIEL, MARTWY PUNKT, MARKA, CALLZNA, KREDYT ZAUFANIA, KREOL, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CHLOASMA, UKŁAD, OWOC POZORNY, CHRONICZNOŚĆ, UPIERDLIWOŚĆ, BEZDNIA, PROROK, BIAŁE NOCE, MNICH, DUCHOWY PRZYWÓDCA, OSZUKANY, SYNDROM PARYSKI, MAJACZENIE, RADZICIEL, RETORYCZNOŚĆ, ADAT, NIEOKREŚLONOŚĆ, BEZDEŃ, DZIAD, INTERFEJS, STRAJK GŁODOWY, GOMÓŁA, SZCZUR ŚNIADY, SZMATA, KOREGENT, ARYJCZYK, RAJ UTRACONY, WCINKA, SILNIK STRUMIENIOWY, SITO, SIEROCTWO SPOŁECZNE, DZIEWOJA, UZDROWICIEL, WYŁUDZACZ, ACHROMATYNA, ANTYIMPERIALISTA, MARUDER, LUNONAUTA, ROZRZUTNIK, GRYMAŚNICA, GUMA DO ŻUCIA, HRABIĄTKO, TABLOID, CIĘŻKI TYŁEK, MARKETING INWAZYJNY, RELIKWIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, HEJT, DOPEŁNIENIE ZBIORU, POLIANDRIA, GEOMETRIA CZYSTA, RELIKWIA, STARUSZKOWIE, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KOGNATKA, OSTOJA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KĄT ROZWARTY, ŚLAD, LOKATOR, DANIE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ZASIEDLENIE, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ABSOLUTYZM, WDÓWKA, ZUCH, KRZYKACZ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, NIECHLUJNOŚĆ, DOBRO WOLNE, DOMINANTA STYLISTYCZNA, EWANGELIZATOR, NIEBOSZCZYK, PAT LEGISLACYJNY, NIEUNIKNIONOŚĆ, WSPÓŁLAUREAT, PUNKT WĘZŁOWY, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, SYLABA SŁABA, NIESZLACHETNOŚĆ, INFLACJA KONSUMENCKA, NAPRAWIACZ, KULOODPORNOŚĆ, WARSTWOWANIE, SMYCZ, GŁOS DORADCZY, SPRZĘCIOR, DIALOGICZNOŚĆ, TAKTYK, PRACOBIORCA, GŁOWA, GRZECH, BEZWIETRZE, ŚWIATŁO, PRZERABIACZ, HIPERTRICHOZA, EKSŻONA, ZASIEK, GRYZMOŁA, CUDA WIANKI, PUSTY DŹWIĘK, KSIĘŻULO, JAWNOGRZESZNICA, KAMIKAZE, KRÓLIK, PORZĄDEK, NIEGUSTOWNOŚĆ, DILERKA, CICHY WSPÓLNIK, TATUSIEK, BEZCIELESNOŚĆ, FECHTY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TOPÓR WOJENNY, KATOLICKOŚĆ, ACHIROPITA, MŁOTKOWY, TERAPIA STRUKTURALNA, STRONA, NIEDOSTATECZNY, KOLEŻEŃSTWO, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, IN MEDIAS RES, NIUCHACZ, CHODZĄCY TRUP, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, GIGANT, ZASIEDZIAŁOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KISZKA, POWINOWATY, ?POTWARCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZGRACZ ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)
BAZGRAŁA ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)
GRYZMOŁA ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZGRACZ
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).
BAZGRAŁA
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).
GRYZMOŁA
ironicznie o kimś, kto nie ma talentu literackiego (na 8 lit.).

Oprócz IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - IRONICZNIE O KIMŚ, KTO NIE MA TALENTU LITERACKIEGO. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x