INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

VIOLA DA BRACCIO to:

instrument z grupy chordofonów smyczkowych; pudło rezonansowe zbliżone kształtem do pudła skrzypiec, odziedziczone po lirze da braccio; 4 struny, strojone w kwintach, biegną nad podstrunnicą bez progów; nawinięte na kołki umieszczone w komorze ze ślimakiem; grający trzyma instrument na przedramieniu, stąd nazwa (wł. braccio = ramię), nie przyciskając go brodą (jak w przypadku skrzypiec); kolejne ogniwo rozwojowe violi, dające początek skrzypcom, altówce, wiolonczeli (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.442

AUTOMOBIL, WALKA Z WIATRAKAMI, SZPIEGÓWKA, RZĘSOREK RZECZEK, ELUWIUM, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, KĄT TRÓJŚCIENNY, LINKOMYCYNA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PANOWANIE, KULTURA MAGDALEŃSKA, GRAF SKIEROWANY, OKAP, NIENORMATYWNOŚĆ, MARKETING TERYTORIALNY, SZWABSKI, BAŁACHNA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, SPIRYTUS SKAŻONY, WSIOWY FILOZOF, PERSKIE OKO, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, STRYJ, ELITARYSTA, WARTOWNIK, OZONOSFERA, DEFILADA, JĘZYK ROSYJSKI, SIOSTRA KRWI, NAFTEN, PRAWICZEK, PRL, BIELINEK KAPUSTNIK, SAMOCHÓD OSOBOWY, GADACZ, DANDAKOZAUR, CYTRA, STAROSTA, KOŁATKA, CHUJÓWKA, ELBAIT, BYKI, PIÓRO, NARWALOWATE, ALBATROSY, RYBY, NADREPREZENTACJA, MROK, KONIK POLSKI, KRAŃCÓWKA, SWOJAK, AUTOMAT, ŚLEPY TOR, GIESSEN, KAWKA, KORCZAK, DUREŃ, POZŁOTKA, GALICKI, KASZANKA, BISMARCK, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, ESCUDO, DARMOCHA, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, FIGURA KARCIANA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SOLA, POMORZE, LICZNIK, PROWANSALSKI, HARD CORE, MIKADO, WIEŻA SZYBOWA, METABOLIT WTÓRNY, PATRONKA, SEGOU, PÓŁKRYTEK, TWIERDZENIE RAMSEYA, NASOSZNIKOWATE, ŚMIGŁOWIEC, AUGSBURG, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, BEZ, PIELĘGNIARKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GETRY, KARŁOWATOŚĆ, BOREOPTERUS, KOMBINACJA ALPEJSKA, JĘZYK GERMAŃSKI, DYSTANS, STIP, PRODUCENTKA, ADWOKACJA, ALNICO, ECHO, GŁUSZYCA, INSTRUMENT POCHODNY, POSEŁ NIEZRZESZONY, SEKURYT, OFFTOP, SSAK JAJORODNY, ULSAN, DOMATOR, BOSKA CZĄSTKA, OŚLICA BALAAMA, REPUBLIKA WŁOSKA, KONKURS, AMATORKA, KALIMBA, INTERFEROMETR RADIOWY, KAT, GUBAL, DYMISJA, EWKA, BECHTER MOSKIEWSKI, REALIZM, WORKUTA, STRZYKAWKA, BECZKA BEZ DNA, GRAF PŁASKI, WASĄG, DRUMLA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KURATELA, SERCE JAK DZWON, SZALENIEC, TONAŻ, JEŻ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, BRACK, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ALT, APPALOOSA, BASKINA, GÓRA KALWARIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, ULTRAFILTRACJA, START, MAKRO, ORANI, BROŃ GŁADKOLUFOWA, OPOLE, WIĘŹ SPOŁECZNA, GRUZD, DOSŁOWNOŚĆ, PIŁOGON, SOBRADO, OBLĘŻENIE, BUŁGARSKI, GRATKA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, ZIEMIA RUDZKA, NAZWA KODOWA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, MARTWY PUNKT, PŁASKOGON HENKELA, ROZUMIENIE, CNOTA, GAZ IDEALNY, NEPALI, NAPŁYW, HAMBURG, BABINIEC, PUSZKA, DRZEWIAK, POWSINOGA, GROMNICZNA, BRYGADZISTA, ALAPULLA, PUDŁO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PIŁA, SUKNIA DEJANIRY, MILFORD, TORTOWNICA, NADAWCA PUBLICZNY, SPRAWNOŚĆ, NOWOGRÓD, FANABERIA, DOM WARIATÓW, SALE, SEWILLA, CARILLON, ALMARAZ, GATUNEK BLIŹNIACZY, FUJARKA, GADSDEN, PLATFORMA, EKSPROPRIACJA, RURKA INTUBACYJNA, KRZYŻANOWICE, HUMANIORA, PAS RATUNKOWY, NIEMĘSKOŚĆ, PANOPTICUM, WĄSY, JUKAGIRKA, DELIRIANT, WICEHRABIA, ŚLUZICA, POLE BRAMKOWE, MŁODOGRAMATYCY, PARAFARMACEUTYK, SIMO, FUKS, NIECHLUJA, RELACJA BINARNA, BASISTA, ZYS, NABLA, CZAS OCHRONNY, EPISTEMOLOGIZM, STARY LIS, FANEROFIT, DERP, POWŁOKA, INDIANKA KECZUA, RYCYNA, PIESZY, DYPTYK, PEDOSFERA, TRANSCENDENCJA, TYMPANON, SITAR, DEPARTAMENT, WINA NIEUMYŚLNA, DZIDZIA-PIERNIK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, GEELONG, POGODNOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, STRUKTURA DECYZYJNA, OGNIWO ZASADOWE, SUCHAR, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PASCHA, RADON, PLASTYK, BRETOŃCZYK, FIOŁEK STOPOWATY, ZASADZKA, PÓŁCZŁOWIEK, SENIORAT, FOLGA, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, TAMARINA, ŚLEPY NABÓJ, WROŚNIAK PACHNĄCY, KONFORMACJA, JĘZYKI KAUKASKIE, KARTA PŁATNICZA, MŁÓDKA, KOLUMBIA, SODA OCZYSZCZONA, JATA, WOLUNTARYZM, DITERPEN, MINUSIŃSK, ZATOKA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SITAR, KISZKA, BUŁKA FRANCUSKA, DOKUMENTACJA BUDOWY, MLECZAK, GZIK, ODŁAM, GŁADKOŚĆ, PASYM, NAZWA POSPOLITA, INDOEUROPEJCZYK, BRAMKA, KOCIE OKO, CALARASI, WIOCHMEN, BEZ CZARNY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, CHORÓBKA, ASTEROIDA, ODRZUT, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, LORD, KROWIA GĘBA, STARUSZKOWIE, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, WOŁŻSKI, KSYLOFON, POOLE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GAZ SZLACHETNY, FRANCUSKI, WIOLA, ?WIHAJSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
VIOLA DA BRACCIO instrument z grupy chordofonów smyczkowych; pudło rezonansowe zbliżone kształtem do pudła skrzypiec, odziedziczone po lirze da braccio; 4 struny, strojone w kwintach, biegną nad podstrunnicą bez progów; nawinięte na kołki umieszczone w komorze ze ślimakiem; grający trzyma instrument na przedramieniu, stąd nazwa (wł. braccio = ramię), nie przyciskając go brodą (jak w przypadku skrzypiec); kolejne ogniwo rozwojowe violi, dające początek skrzypcom, altówce, wiolonczeli (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

VIOLA DA BRACCIO
instrument z grupy chordofonów smyczkowych; pudło rezonansowe zbliżone kształtem do pudła skrzypiec, odziedziczone po lirze da braccio; 4 struny, strojone w kwintach, biegną nad podstrunnicą bez progów; nawinięte na kołki umieszczone w komorze ze ślimakiem; grający trzyma instrument na przedramieniu, stąd nazwa (wł. braccio = ramię), nie przyciskając go brodą (jak w przypadku skrzypiec); kolejne ogniwo rozwojowe violi, dające początek skrzypcom, altówce, wiolonczeli (na 14 lit.).

Oprócz INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - INSTRUMENT Z GRUPY CHORDOFONÓW SMYCZKOWYCH; PUDŁO REZONANSOWE ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO PUDŁA SKRZYPIEC, ODZIEDZICZONE PO LIRZE DA BRACCIO; 4 STRUNY, STROJONE W KWINTACH, BIEGNĄ NAD PODSTRUNNICĄ BEZ PROGÓW; NAWINIĘTE NA KOŁKI UMIESZCZONE W KOMORZE ZE ŚLIMAKIEM; GRAJĄCY TRZYMA INSTRUMENT NA PRZEDRAMIENIU, STĄD NAZWA (WŁ. BRACCIO = RAMIĘ), NIE PRZYCISKAJĄC GO BRODĄ (JAK W PRZYPADKU SKRZYPIEC); KOLEJNE OGNIWO ROZWOJOWE VIOLI, DAJĄCE POCZĄTEK SKRZYPCOM, ALTÓWCE, WIOLONCZELI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x