WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODZYSK to:

wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODZYSK

ODZYSK to:

... surowca z odpadów (na 6 lit.)ODZYSK to:

odpady użytkowe (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.475

WALABIA PARRY’EGO, ZASIEDLENIE, KARTA, SEROKONWERSJA, CENZURA, ŁUK, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PIERDU PIERDU, ZESPÓŁ USHERA, STOPIEŃ WARSTWICOWY, KAWA, ŚRODKOWOŚĆ, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, NIESPŁACALNOŚĆ, KNEDLE, WARKOCZ, GYROS, RYBA UKWIAŁOWA, NIEMIECKOŚĆ, CHORÓBKA, ATRAKTANT, SZCZUDŁO, MELINA, JEGOMOŚĆ, KUCHENKA MIKROFALOWA, SONOMETR, SAGA, KOLCZATKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PODTYP, DOMENA MAGNETYCZNA, POZWOLENIE EMISYJNE, KARKAS, ARMEŃSKI, KINO SAMOCHODOWE, WIESZAK, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, DOM STUDENCKI, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KOM, MESA, SZPARNICOWATE, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GAMBIT, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, LUZACKOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, ROZKRUSZKI, RÓG, DYKTATOR, SMERFETKA, BURLESKA, WEKTOR, SANITARIUSZ, WITAMINA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPRAWNOŚĆ, ZMIANA PATOLOGICZNA, HELMIOTOLOGIA, DEBEL, SZKAPLERZ, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, STRONA, ODCZYNNIK, LWIA CZĘŚĆ, MADISON, PODOKARP, DOKTOR, EMBARGO, OFLAG, RUCH SAMORZĄDOWY, INWESTOR, BIAŁA ARMIA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, MINUSIŃSK, GEOFAGIA, OLIWA Z OLIWEK, ZASUWA, GRAF PŁASKI, ŁAWA, SYSTEMIK, ZOONOZA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, WOLT, CYGAŃSKIE DZIECKO, LISTA, SKŁADAK, POTENTAT, SZLAK ŻEGLUGOWY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, SUPOZYCJA, TIKSZOZIERO, ŻYWIOŁ, EGALITARYZM, REZULTAT, WALIDACJA, EBOLA, WIECZÓR PANIEŃSKI, WYRĘBA, GALERIA BOJOWA, IZBA GOSPODARCZA, GRUCZOŁ MLEKOWY, KANTOR, CHORÓBKA, ELASTYK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ZBIOROWISKO, ŻÓŁW OLIWKOWY, DYPTYCH, SOCZEWKOWANIE, SZAŁAŚNICTWO, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, TEKST, PRZYGOTOWANIE, PREKURSOR, SOSNA ŻÓŁTA, STRZAŁ, ZWŁOKI, POZYCJA TESTOWA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, CYTODIAGNOSTYKA, WŚCIEK DUPY, JĘZYK, ŻYWY TOWAR, LARGHETTO, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, ZAPŁOTKI, KANAŁ ENERGETYCZNY, BEZŁAD FRIEDREICHA, ISLANDIA, RÓŻA SKALNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, ZABIEG FIZYKALNY, EFEKT ZATŁOCZENIA, PAJĘCZAK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PROSTA POTĘGOWA, SZUM, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, PAN, KOT, DEZERTER, STEK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PIANKA, SILNIK INDUKCYJNY, FRONT STACJONARNY, EUDAJMONIZM, OPERA, TRYSKAWKA, BAT, PISMO, NARYBEK, KERO, DYMARKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, RATY, MARK, INDEKS GLIKEMICZNY, KASZA KUKURYDZIANA, ALMARIA, TANDEM, PAJACYK, NIEUCZCIWOŚĆ, EPOKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, KWADRATNIKOWATE, INKASKA, WIĘŹ, STARZĘŚLA, PROMIENIOWANIE, NIEMĘSKOŚĆ, PROLIFERACJA, CYKL MSZALNY, OWOCNIA, ERUPCJA, POSTOJOWE, WIELOMĘSTWO, SZTUCIEC, SKOK, NIESKRĘPOWANIE, TELEDETEKCJA, KOSTUR, IMPRESJA, ODPADY STAŁE, IMANDRA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, STRATEGIA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, LEGACJA, BACIK, ANTEPEDIUM, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, HOMESPUN, ARCHIWISTA, FIZYKA MOLEKULARNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, SMUTY, WIĄZ, GALÓWKA, TRAMWAJ WODNY, ŻYWIENIE, ZAMROŻENIE PŁAC, RETENCJA, MANDAT IMPERATYWNY, BŁYSK, DWUNASTKA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, ZESTAWIK, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ETOS, CHOROBA MASZKARONÓW, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DYSKRECJA, ORŁORYB, ONEGA, KWADRATURA, MATURKA, LEKTORIUM, BŁĄD POMIARU, FIGÓWKA, GOSPODARSTWO DOMOWE, REMIS, PERKOZ BIAŁOCZUBY, POLONISTYKA, JER SŁABY, SEPTET, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MISKA, MINERAŁ, AWERSJA DO RYZYKA, ELLE, MIESZANIEC, TŁUSZCZAK, TARLATAN, PREZENT, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STAŁOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, KIOSK, WILCZY OBŁĘD, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PORCELANA STOŁOWA, KLAMRA, TABLETKA, NISKOŚĆ, SAUTE, OBELGA, MIŁOŚĆ, CZYŚCIOSZKA, NIECHLUJA, BOMBER, REMIKS, JOSE, MASZOPERIA, INTUICYJNOŚĆ, KALANDER, WISIELCZY HUMOR, HISTOGENEZA, OPCJA WALUTOWA, PINGWIN CESARSKI, DOBRO PRYWATNE, DENAT , OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, OBRĘCZ, KONWERTER, POMOC, KREDKA ŚWIECOWA, ANTRYKOT, ZARADNOŚĆ, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, WYRAŻENIE, ZNAK LEGITYMACYJNY, ZAKŁÓCENIE, STRZYKAWKA, KAJAK, KOŚCIÓŁ FARNY, ADRES, PEWNOŚĆ, HOLOGRAM, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SATELITA, HOOKE, ROZWIERAK, PRZESYŁ, MASZYNA CIEPLNA, ATONIA, TRASZKA OGNISTA, ŚCIÓŁKOWANIE, KENTUCKY, PANSEKSUALIZM, MARAMPA, PERŁY, INTERIOR, ?FOCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODZYSK wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODZYSK
wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania (na 6 lit.).

Oprócz WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WSZELKIE DZIAŁANIA, NIE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUDZI LUB DLA ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI, MATERIAŁÓW LUB ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x