STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEK BIOLOGICZNY to:

stopień ogólnej sprawności i żywotności organizmu w każdej fazie życia (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.457

CHLEB, KOMAROW, PINGLE, ODZYSK, PSYCHOGENEZA, REUTT, ZEŚWIECCZENIE, WIEK PRZEJŚCIOWY, MIĘSISTOŚĆ, WIRUS, SEKULARYZACJA, SZPONIASTE, EKSPARTNERKA, BARTON, EPIFIT, BLOCZNOŚĆ, KOMANDOR, MONERA, GUBERNATOR GENERALNY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, STOPIEŃ, AFIRMACJA, BIEDA AŻ PISZCZY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, STOPIEŃ, POMPA INSULINOWA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, NIEDYSPOZYCJA, PROPRIOCEPTOR, KARMAN, SAINETE, LYNCH, SZARŻA, PENTERA, ISTNOŚĆ, ALMANACH, DODATEK SZKOLENIOWY, CHOMIKOWATE, POPŁÓD, NAZWA KODOWA, GAZOMETRIA, MAGISTERIUM, KAPRAL, CHRYSTUSOWE LATA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, GIMNASTYKA, ARCT, PAW, TRZYDZIESTKA, LIBIDO, LĘK SEPARACYJNY, GENERACJA, BELKA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, STAN PRZEDZAWAŁOWY, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, DWUTERCJA, STAROEGIPSKI, RYBA WĘDROWNA, MURARKA OGRODOWA, MROZOODPORNOŚĆ, PIERWSZY BIEG, BŁONA MIĘŚNIOWA, WSCHÓD, MISTERIUM PASYJNE, PRZYRODOLECZNICTWO, EKSPOZYCJA, EKOSFERA, OFICER, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, CURWOOD, GEROME, PRZESILENIE WIOSENNE, DOKTORAT HONOROWY, DIONIZYJSKOŚĆ, APARAT, STRAŻ OGNIOWA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, PASYWISTA, PRZODOWNIK, KUZYNOSTWO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, LEJTNANT, LEPILEMUROWATE, TRZYDZIESTOPAROLATKA, BIOLOGIA, TRIERA, NEOSTYGMINA, BIOFILNOŚĆ, KONSTABL, LEKTORAT, SETKA, ZAKON RYCERSKI, WĄTROBIARZ, EUDAJMONIZM, STRATEGIA, KAPITAN, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, URYNA, SENTENCJA, GENERAŁ BRYGADY, HM, EGZYSTENCJA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, HARCMISTRZ, PRZEŻYCIE, RYBA AMFIDROMICZNA, FAZA ANALNA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KONTRADMIRAŁ, KACHEKSJA, HYGROPSAMMON, WIELBŁĄD, WŁOS CZUCIOWY, BIOLOGICZNOŚĆ, WRAŻENIE, MARSZAŁEK POLOWY, OJCZYZNA, REAKCJA WARUNKOWA, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, PAŃSTWO TOTALITARNE, DZICZ, NORMALIZACJA, RZEŚKOŚĆ, NOWOŻYTNOŚĆ, AEROFIT, BOSMANMAT, UTRZYMANIE, REM, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, DR HAB, SOCJOPOLITYKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KLERYKALIZM, GŁOWNIA, CIAŁO OBCE, WYJĄTEK, KASKODA, SPORT SAMOLOTOWY, BOSMANMAT, SYNDYKAT, EKSKRETY, BOGUCKI, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WLEWKA, KOLEJE LOSU, ZWARCIE DRZEWOSTANU, WIEK TLENOWY, INFORMACJA GENETYCZNA, APOLLON, TEST WYSIŁKOWY, SPARTANIN, KOMANDOR PODPORUCZNIK, ANAMNEZJA, JEZIORO EUTROFICZNE, DELIKATNOŚĆ, ZWARCIE, LATA, BIOLOGICZNY OJCIEC, KOSTNIAK KOSTNAWY, HIPSTER, SZTUKA PASYJNA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, MARYNISTYKA, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, REGENERATOR, ANTROPOLOG KULTURY, ZGROMADZENIE, RZEŹWOŚĆ, HIBERNACJA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, WIRULENCJA, WIEK BIOLOGICZNY, DOKTOR, MARTWOTA, ETOS, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WIEK DOROSŁY, SYBARYTYZM, MAJOR, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, KAWAŁEK CHLEBA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, CHIRURGIA DZIECIĘCA, STOPIEŃ, REHABILITACJA, FRYKCJA, UPOLITYCZNIENIE, WIEK, KELLER, KRYPTOKLID, LAICYZACJA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, GUYS, PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI, NAJBLIŻSZA RODZINA, NĘDZA, KRUKOWATE, AKLIMATYZACJA, FORMACJA, PROZA, MOIETY, SUE, AEROBIONT, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DAN, WLEW, BOSMAN, PREKURSOR, SATURACJA, PEŁNOLETNOŚĆ, OGNISKO RODZINNE, UMIERANIE, PELOMEDUZOWATE, GRACJALISTA, ANTYBIOZA, ADIUNKT, LOTI, PERŁA, ALENCAR, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, KUREK, ŚLUZICE, WRAŻLIWOŚĆ, FILTR KUBEŁKOWY, DENACYFIKACJA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PATOLOGIA, ŻYWIENIE, TEJU WODNY, EUKLIDES, TERCJA, CYJANELLA, JAKOŚĆ ŻYCIA, WYDZIELINA, ZŁOTOROST, ŚCIÓŁKOWANIE, MIKROKLIMAT, SAMOODNOWA, BAKAŁARZ, KOMANDOR PORUCZNIK, ROZPRAWA HABILITACYJNA, ORGANIZM, MAJOR, ZGŁĘBNIK, SONDA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BAŁAGULSZCZYZNA, BUDOWA, IKONA, PRÓBA TUBERKULINOWA, MARSZAŁEK POLOWY, CHORĄŻY, OSADA FABRYCZNA, RECEPTYWNOŚĆ, ĆMA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, POTENCJA, PUŁKOWNIK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, HEDONIZM, GOEBBELS, DEMOLUDY, ADMIRAŁ, SUBDIAKONAT, PARADOKS EASTERLINA, PROBANTKA, TIEPOLO, SZEOL, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, KRIONIKA, DZIECIĘ WIEKU, ASCETKA, OZONOSFERA, KANE, MEDYCYNA LOTNICZA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, CHLEB POWSZEDNI, NIEMOWLĘ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, TRIERA, MIASTO OGRÓD, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, SYSTEM NERWOWY, OPTYMALIZACJA, SZKŁA, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, VRIES, POZIOM, PEDOFILIA, AFRYKATA, SZOK TERMICZNY, PALINGENEZA, WARSTWA OZONOWA, WITAMINKA, RACHUBA, SZCZENIĘCE LATA, STOPIENIEK, ?BIREMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEK BIOLOGICZNY stopień ogólnej sprawności i żywotności organizmu w każdej fazie życia (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEK BIOLOGICZNY
stopień ogólnej sprawności i żywotności organizmu w każdej fazie życia (na 15 lit.).

Oprócz STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - STOPIEŃ OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI ORGANIZMU W KAŻDEJ FAZIE ŻYCIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x