DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMOC POSTPENITENCJALNA to:

działania wobec byłych więźniów, polegające m.in. na pomocy w powrocie do życia społecznego, znalezieniu mieszkania, źródła utrzymania (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.113

KONSOLIDACJA, SOCJALIZM UTOPIJNY, EURYBIONT, KURACJA, ART BRUT, ODRĘTWIENIE, POMOC STYPENDIALNA, KASATA, JEŻ AMURSKI, KOREK PAROWY, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, WIROSZYBOWIEC, OTWARTOŚĆ, DRAMAT EPICKI, PRZEDMIOT PRACY, TRASZKA, OGNISKO DOMOWE, STANDING FINANSOWY, AGNOZJA TWARZY, OWSIAK, WOKALIZA, GATUNEK KATADROMOWY, MALARSTWO IKONOWE, ŻYWIENIE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WNUK, SOLIDARNOŚĆ, CHOROBA HORTONA, SARMACKOŚĆ, MIESZACZ, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, WIĘŹNIARKA, ROZWIĄZALNOŚĆ, DELEGAT, DZIAŁANIE, SAMOSIA, KUPCZYK, WISKOZA, RZEŚKOŚĆ, ANTYSOWIETYZM, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WULWODYNIA, GALAGO, JONOFOREZA, ANTYPODY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TERROR, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, ZASOBY NATURALNE, IMPOTENT, MYLONITYZACJA, PARCIE, PRZYDUPAS, MANSZETA, BOLSZEWIZACJA, GRA NA ZWŁOKĘ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CWENARSK, SOCJOPOLITYKA, ŚWIĘTY, KARMA, ETOS, PRZEBUDOWA, ARDEBIL, PRZEŻYCIE, PASYWNOŚĆ, KAPTUR, OGNISKO RODZINNE, WYRAK, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, NOŻOWNICTWO, RANA CIĘTA, DELIKATNOŚĆ, ZASIŁEK CELOWY, BOJER, CHIRURGIA DZIECIĘCA, CYPRYSOWCE, IKONA, POCZCIWIEC, FALOWNIK NAPIĘCIA, ŻYCIE OSOBISTE, WARSTWA OZONOWA, TORFOWISKO WISZĄCE, KOMPLEKS EDYPA, USŁUGA OBCA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, OBLĘŻENIE, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, OBSŁUGIWANIE, ATETOZA, DOMINACJA CAŁKOWITA, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, BUDYNEK INWENTARSKI, PUNKT OPATRUNKOWY, ANTYROSYJSKOŚĆ, EROTYZACJA, SSAK MORSKI, LIBERALIZM GOSPODARCZY, LIST PRZEWOZOWY, DAR, ODPAD, RZECZNIK PATENTOWY, KWATERUNEK, BIOLOGIA, TRZYDZIESTOPAROLATKA, STERYLIZATOR, NOZDRZAKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, HERMAFRODYTYZM, ANTYSEPTYKA, NIEWYDOLNOŚĆ, URODYNAMIKA, EKSPARTNERKA, KORONKA KLOCKOWA, JASKINIOWIEC, SMÓŁKA, PRAWA MIEJSKIE, MOWA EGOCENTRYCZNA, HIPOPOTAM, POLE BEZŹRÓDŁOWE, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, SQUATTER, PARALIPSA, OPIEKA SPOŁECZNA, RANA OPARZENIOWA, CWIKIER, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, TRYB ŻYCIA, PIRAT, SKWAPLIWOŚĆ, TRIUMWIRAT, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, EKSPARTNER, GALAGO, LARWA, FACHOWOŚĆ, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SUBSYSTENCJA, DOKŁADNOŚĆ, AMNIOCENTEZA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ANTYROMANTYZM, ŚMIERĆ KLINICZNA, FALSYFIKACJA, PARTNER, DOM, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, SZOWINISTA, WINDUP CAŁKOWANIA, NIEMOŻNOŚĆ, SYBARYTYZM, MISJA DYPLOMATYCZNA, WAPNICA, ŚLEPUCHOWATE, GHUL, RTS, KRETY WORKOWATE, PRALNIA CHEMICZNA, SIELANKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, EUROENTUZJAZM, ENDOPSAMMON, BEZINWAZYJNOŚĆ, EN GRISAILLE, KLATKOWIEC, MASZYNA PROSTA, OPINIA PUBLICZNA, WIKARIUSZ GENERALNY, TYCZKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, AFRYKANIZACJA, TERAPIA SENSU, UCIECZKA, PĘCHERZOWCE, EKSTREMOFIL, BRZDĘKNIĘCIE, PLATFORMA, PARTNER, JEJMOŚCIANKA, AMOKSYCYLINA, OTĘPIENIE, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PATOL, WYDATEK SOCJALNY, URODZENIE ŻYWE, SMITH, TUŁACTWO, MICKIEWICZOLOG, KIJANKA, DUJKER JENTINKA, URBARIUM, WĘGLARSTWO, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, WAZELINIARZ, PANSPERMIA, NAPRAWIACZ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WIERNOŚĆ, PAS, PSYCHOGENEZA, EKOSFERA, EGGE, TABULA RASA, DÉSINTÉRESSEMENT, SZARMANTERIA, CZAS MĘSKI, PAŃSTWO POLICYJNE, OSŁONA, BIOGEN, BLOK SOCJALISTYCZNY, REPRESJA, ATMOSFERA, IRONIA ROMANTYCZNA, SPOSÓB, ANALIZA RYZYKA, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, HAGIOLOGIA, PROSIĄTKO, JĘZYK PORTUGALSKI, GLORIA, LECZENIE HIPOTENSYJNE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, TWITTEROWA REWOLUCJA, LUJ, ITERATYWNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, TERAPIA REINKARNACYJNA, PARWOWIROZA PSÓW, ISTNIENIE, DORE, SZCZENIĘCTWO, OJCZYZNA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, SCYNKI WODNE, WYRZUT SUMIENIA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, NOMADYZM, OSADA, ZAKON, PASTWA, LOGIKA, STRATEGIA, WYCZUCIE, BEZPRZEWODOWOŚĆ, MIANOWANIEC, POLE, NOTA PROTESTACYJNA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SERCE, BOY, CYKL BIOLOGICZNY, ROŚLINA SUCHOLUBNA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, HISTEROSKOPIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SAMOODNOWA, ZAGNIAZDOWNIK, JEZIORO POLITROFICZNE, RÓJ METEORÓW, DZIEWKA, FREDROLOG, ABERRACJA, WYŁADOWANIE, TYP GOSPODARKI, ZORZA, DZIARSKOŚĆ, KOMISJA MATKA, FUNDATOR, OKSYBIONT, APARAT REGENERACYJNY, ANTYPATIA, MIŚ KOALA, POSTÓJ LODOWCA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, MURARKA RUDA, ZAPACH, KONTRAST NASTĘPCZY, RENTGENOMETR, ANTECEDENCJA, WYCINEK, WODNIAK, MILICJA OBYWATELSKA, OSCYLACJA LODOWCA, PERFORMATYWNOŚĆ, CEFADROKSYL, MANTELLOWATE, PENETRACJA, OSTATNIE PODRYGI, KOMATSU, NIEWYDOLNOŚĆ CIEŚNIOWO-SZYJKOWA, ?OSTRY BRZUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMOC POSTPENITENCJALNA działania wobec byłych więźniów, polegające m.in. na pomocy w powrocie do życia społecznego, znalezieniu mieszkania, źródła utrzymania (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMOC POSTPENITENCJALNA
działania wobec byłych więźniów, polegające m.in. na pomocy w powrocie do życia społecznego, znalezieniu mieszkania, źródła utrzymania (na 22 lit.).

Oprócz DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - DZIAŁANIA WOBEC BYŁYCH WIĘŹNIÓW, POLEGAJĄCE M.IN. NA POMOCY W POWROCIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, ZNALEZIENIU MIESZKANIA, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x