WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZNOŚĆ to:

własność, którą cechują się działania dodawania i mnożenia, która polega na tym, że kolejność wykonywania obliczeń nie ma wpływu na wynik, a rezygnacja z nawiasów nie zmienia znaczenia zapisu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁĄCZNOŚĆ

ŁĄCZNOŚĆ to:

możliwość nawiązania kontaktu, także: sam kontakt z czymś lub kimś (na 8 lit.)ŁĄCZNOŚĆ to:

specjalny oddział wojsk, który utrzymuje kontakt z innymi oddziałami (na 8 lit.)ŁĄCZNOŚĆ to:

dział komunikacji, dotyczący przekazywania informacji, np. poczta (łączność pocztowa), radio (łączność radiowa), telewizja (łączność telewizyjna) itp (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.805

NIEZRĘCZNOŚĆ, MOTYLEK, PRZEDMIOT, GAMEPLAY, CENTRUM, MOST, EUPELYKOZAURY, KWIAT, BIEG, PIRAMIDA, WETERYNARIA, WSPOMOŻYCIELKA, IN MEDIAS RES, RÓWNOWAGA OGÓLNA, METALOFON, JEDYNA, PRZETARG OGRANICZONY, PRZESZKODOWIEC, METAL CIĘŻKI, KOWARKA, KOMORNICA, UPAŁ, CIASNOŚĆ, SIODLARSTWO, MISIACZEK, POWIERZCHNIA WALCOWA, WYMÓG, IMPLANTACJA, BĄBEL, GRA TOWARZYSKA, MŁODZIK STARSZY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PINZGAUER, LOKATA DYNAMICZNA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, OPINIA, FAŁD KORZENIOWY, KRATA, TEST, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ROOIBOS, SUBSTANCJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, SENSOMOTORYKA, KANDYDEMIA, NASIONO, PRÓG PODATKOWY, POWSTRZYMANIE, ALGEBRA OGÓLNA, PIEKARNIA, CELOWNICA, NIEMETAL, ADRES KORESPONDENCYJNY, ZIMNO, CINKCIARZ, KRET, GWIAZDARZ, BUKSA, RADIESTETA, WIERTNICZY, WYLĄG, PASMO PRZEPUSTOWE, PKB PER CAPITA, PIES RODZINNY, PUB, ROKOWANIA ZBIOROWE, PROTROMBINA, SUKNIA DEJANIRY, PŁOMYCZEK, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, LOGIKA PRAWNICZA, ŚWIATŁA DROGOWE, GRZAŁKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, ZAPRAWA, BIOETYK, TOPSPIN, IMPULS WZROSTOWY, POLITYK, WÓDKA, WYWROTNOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, ZDARZENIE, MAŁPY WĄSKONOSE, OSIEDLE MIESZKANIOWE, TWIERDZENIE, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SANDBOX, OSTATKI, GORĄCZKA DUM-DUM, CHLOREK HEMATYNY, ZMAGANIA, JANUSZ, RADZISTA, BIBUŁKARZ, DISACHARYD, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, METEOROID, ZABORCA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, GEKON PAZURZASTY, SPLOT, MUR, UKRZYWDZONY, BRYZOMANCJA, BALANS, MIKROSKOP SKANINGOWY, WAR, ŻEGLARZ, TABLETKA GWAŁTU, METAPLAN, TABORYTA, KRASNAL, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, OBLITERACJA, KÓŁKO, ROPOMOCZ JAŁOWY, STACJA TELEWIZYJNA, ILOCZAS, PRZYDAŚ, EKSKLAWA, NEWTON, ORKIESTRA DĘTA, ŁABĘDZIA SZYJA, TEATR LALEK, GHUL, E-MAIL, POLAJ, KURS, HIMALAJE, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, DYSTONIA TORSYJNA, GLORIA, HANDLARZ, MARTWA FALA, GWAJAKOWIEC, MIEDNICA, PAKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CZEK BEZ POKRYCIA, ESPERANTYSTA, ZAJCEW, WYBIERACZ, CYKL EKONOMICZNY, RASOWOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, BÓL DUPY, GETTO, KOLANO, LUŹNOŚĆ, ZŁOŻENIE PODPISU, PLIK GRAFICZNY, PŁYWACZKA, LETARG, PATRON, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, DAMULA, FASETA, AGRANULOCYT, STRZAŁKA MAŁA, TEREN ZIELONY, INTERMEZZO, WSIOWY FILOZOF, KLEJONKA, FLASZKA, CIĄGUTEK, GLUKOZOAMINOGLIKAN, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BANANOWA MŁODZIEŻ, ODSKOCZNIA, WOŁOSKI, PANŚWINIZM, CZOŁO, KARAKUŁ, ARCHIWISTA, PIES MYŚLIWSKI, MORS, DOMINACJA PEŁNA, GOBELINIARZ, MASKA WSTYDU, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, BÓB KOŃSKI, NIEDYSKRETNOŚĆ, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, TALENT, PLANKTON, KANONISTYKA, KANCIASTOŚĆ, EKOLOGISTYKA, SOBÓR, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ASPOŁECZNOŚĆ, ALBUMIK, TRYL, KRAWIECZYZNA, BABKA, RÓWIEŚNICZKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, KORZENIOPLASTYKA, UMOWA SPONSORSKA, UKORONOWANIE, NUMERANT, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, RADYKALNA PRAWICA, SIATKA, KOMPLEKS GLEBOWY, SONOMETR, PORTRECISTKA, DZIECIĘ WIEKU, POLICJA POLITYCZNA, GŁOWNIA PYŁKOWA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, WAGON, BRANSOLETA KRZYWICZA, NEONTOLOGIA, FIZYK, WSTECZNOŚĆ, DYNAMIKA, ARESZT, ZAMEK NA PIASKU, PRZYGARŚĆ, PODUSZKA KURTYNOWA, DZIELNIK, FACET, DAGLEZJA SINA, ZAKŁADKA, TAKSON, TIERIESZKOWA, WODA-WODA, WARSTWA PODSTAWNA, SAKRAMENT, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, NIEAKTYWNOŚĆ, HETEROTROFIA, ELASTYK, GRA WSTĘPNA, KOCIE OKO, ZEWNĘTRZE, CYRKOWIEC, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, PORTRECISTKA, MIENIE ZAMIENNE, GRA WYŚCIGOWA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, CHEMIA KWANTOWA, PRZELEW, TAMANDUA, NIEJEDNOLITOŚĆ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, RUCHLIWOŚĆ, POLICJA OBYCZAJOWA, ŻYWY POMNIK, ZBIÓRKA, WAŁ, ZĘBNICA, NOSACZ, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PODEJRZANA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, NIEDOPUSZCZENIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, OBIEG OKRĘŻNY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, MNIEJSZE ZŁO, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, DANA, CHUDOPACHOŁEK, TARCZA, CIĘŻAR, UWAGA, FUZJA PIONOWA, BOHATERKA, CHAOS, RZADKOŚĆ, PODMIOT ZBIOROWY, ODSTĘPSTWO, PRZYCZYNEK, PRE-PAID, ANTYCYKLON, ADMINISTRACJA MORSKA, BAJT, OBSZAR ALIMENTACYJNY, KUCHTA, RAK STAWOWY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, STAN SUROWY, DYZUNITA, POCISK NIEPENETRACYJNY, SIŁA, HRABINI, PNEUMATOLIZA, SŁUGA BOŻY, BIBLIOPOLA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, ?SPRAY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZNOŚĆ własność, którą cechują się działania dodawania i mnożenia, która polega na tym, że kolejność wykonywania obliczeń nie ma wpływu na wynik, a rezygnacja z nawiasów nie zmienia znaczenia zapisu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZNOŚĆ
własność, którą cechują się działania dodawania i mnożenia, która polega na tym, że kolejność wykonywania obliczeń nie ma wpływu na wynik, a rezygnacja z nawiasów nie zmienia znaczenia zapisu (na 8 lit.).

Oprócz WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WŁASNOŚĆ, KTÓRĄ CECHUJĄ SIĘ DZIAŁANIA DODAWANIA I MNOŻENIA, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OBLICZEŃ NIE MA WPŁYWU NA WYNIK, A REZYGNACJA Z NAWIASÓW NIE ZMIENIA ZNACZENIA ZAPISU. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast