CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBROWOLNOŚĆ to:

cecha działania: to, że coś jest robione samodzielnie, bez zewnętrznego nakazu itp (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.602

, STREFA ODRUCHOWA, PRAWDA, GNIAZDKO, CECHA PODZIELNOŚCI, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, KONFEDERACJA, CHAMSTWO, NIESKWAPLIWOŚĆ, ANTURAŻ, OBOJĘTNOŚĆ, CHŁOPSKI FILOZOF, NAJEMCA, PIERWOTNOŚĆ, KISZKA, WARSTWA OZONOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, BIOLOGIA, USŁUGOWOŚĆ, WZNOSZENIE, CIEKŁOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, ZAPROSZENIE, POWŚCIĄG, KOMISJA NADZWYCZAJNA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PODDAŃCZOŚĆ, PÓŁSZOREK, WYSPIARSKOŚĆ, PAPU, WYZNACZNIK, NALEGANIE, PLACEK PO WĘGIERSKU, NEGATYWIZM, WŁOSKOŚĆ, PLEŚNIAK, HARTOWNOŚĆ, POJAZD NIEMECHANICZNY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, GOŁODUPIEC, SZKARADA, GLEBA AUTOGENICZNA, ROTACJA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIEMRAWOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, LICYTACJA, MLEKOWIEC, OBRÓT, PUBLIKATOR, NIECHLUBNOŚĆ, SAMOGŁOSKA CZYSTA, INDEKS, DWÓJKA PODWÓJNA, ROZWAŻNOŚĆ, WYROŚL, WĘGRZYNEK, ODŁUPEK, STRUKTURA HOLDINGOWA, KONFISKACJA, ZROZUMIAŁOŚĆ, ADIANTUM KLINOWATE, SĄD POLUBOWNY, NIEWZRUSZALNOŚĆ, REDUTA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PŁATKI ZBOŻOWE, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, WARKOCZ, PASTERZ, WYTRAWNOŚĆ, ZESTAWIENIE, BILLBOARD, ZERO ABSOLUTNE, FIRCYK, BYLEJAKOŚĆ, OBLEW, CZOŁG POŚCIGOWY, LEWICOWOŚĆ, KOSA, OGIER, ŚWIECA, HELMINT, PASKUDZTWO, KRWIOBIEG PŁUCNY, ZACHYLNIK, STABILIZACJA, SPALONY, ŚRODOWISKO, KULA U NOGI, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, MINI-ALBUM, PRZETWORNIK, WYKAZ, JUBILEUSZ, WOREK, FAŁSZYWOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KOLEKCJONERKA, ANTYPATYCZNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, IMPROWIZATOR, DELEGOWANY, BLISKOŚĆ, PARZYSTOKOPYTNE, NACISK, LANDSZAFT, LEPIĘŻNIK BIAŁY, AUTSAJDER, AFISZ, WAZA, SZYFON, WRAŻLIWOŚĆ, NIELOGICZNOŚĆ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, ŚMIESZKA, WIZYTÓWKA, TAMARYNDA, TUNBERGIA MYSORSKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, CYRKUMFLEKS, ARSENEK, ELEKTROLIZA, LOKATA DYNAMICZNA, HERMETYCZNOŚĆ, DYFERENCJA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, GŁOWA DOMU, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, FROTKA, ZAUROPTERYGI, SADYZM, SUPERKONTO, ZBOCZENIEC, LUDY TURAŃSKIE, BAJECZNOŚĆ, GEJOSTWO, ODŚRODKOWOŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, TEFLON, FILOZOFIA KRYTYCZNA, MOLETOWANIE, DRZAZGA, KOLEJNA WODA PO KISIELU, BUDOWACZ, NIEDOKONANOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, KOSZATNICZKA, POŚWIST, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KOD PREFIKSOWY, PAPA MOBILE, ATOMOWOŚĆ, ALTERNATYWA, CHWAST, DZIECINNOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, MECHANIZM, POBRATYMCA, ROKPOL, KOKON, KANADYJSKI CUTTING HORSE, METAMORFIZM WSTECZNY, BIAŁY PUCH, SPEKULACJA, ODPOWIEDNIOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, ODZYSK, FOLKLOR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NONA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TRAPER, OWRZODZENIE PIERWOTNE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PINGWIN MAŁY, SMACZNY KĄSEK, WENESEKCJA, POBLISKOŚĆ, ZAKĄTEK, SAUTE, PROFESOREK, AZT, GAPOWICZKA, TWIERDZENIE HARTOGSA, GADATLIWOŚĆ, TAKSÓWKARKA, CYJANOŻELAZIAN(III), NUDYSTA, NONSENS, PERYFERIE, ABSOLUTNOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, PROEPIDEMIK, MINIPIŁKA, LOGOGRAM, KIERUNEK, BAJKA, OBSADA, BARANIA GŁOWA, OLEJEK KAMFOROWY, CHORĄŻY, NEOGOTYK, STAŁA MICHAELISA, MIŁOŚCIWOŚĆ, BRACHYCEFALIA, KANAŁ, TYMOLEPTYK, PORTUGALSKI, GENTELMAN, PINGWINY, PIERWSZY, KATOLICKOŚĆ, RANA SZARPANA, ODPÓR, OZDOBNIK, PUNKT KARNY, WYTWÓRCA, KOZERA, HAMBURGER, GRYZ, LENIWIEC, GRAFIKA, IDEALIZM, NUMERANT, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SKRĘT, BEZCZYN, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ŚCISŁOŚĆ, ZWROT, PTOZA WRODZONA, KĘDZIERZAWKA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, IDIOTYCZNOŚĆ, ŚRODKI TRWAŁE, WRZASKLIWOŚĆ, SKOCZKOWCE, ŁATWIZNA, MLECZAN ETAKRYDYNY, ZEBRA STEPOWA, PROPAGANDÓWKA, COMBER, NIEŻYCZLIWOŚĆ, APARAT, PŁOMYK, OBLĘŻENIEC, SUWERENNOŚĆ, WASĄG, SPÓD, REPUBLIKA BANANOWA, CZEK PODRÓŻNICZY, DZIWO, RAK SZLACHETNY, STAWKA, IKAROWE SKRZYDŁA, POSUWISTOŚĆ, SKOK, ZDJĘCIA LOTNICZE, PODŁOTA, POLE BEZWIROWE, IMPULSYWNOŚĆ, SALA, GÓWNOZJAD, JĘZYK MARTWY, PŁACZKA, PARCIE, BUJDA NA RESORACH, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, DOBRO RZADKIE, BEZTREŚCIOWOŚĆ, MAJĄTEK, SZCZUPŁOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, SYRENY, PRZECIWIEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DELFIN BIAŁOBOKI, OKAZAŁOŚĆ, SKŁADNIA RZĄDU, PIEŃ TRZEWNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, MAMIDŁO, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ZŁOŚLIWOŚĆ, OSTATNI DZWONEK, LENIUCH OSPAŁY, CIS POŚREDNI, ?HALLOTRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.602 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBROWOLNOŚĆ cecha działania: to, że coś jest robione samodzielnie, bez zewnętrznego nakazu itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBROWOLNOŚĆ
cecha działania: to, że coś jest robione samodzielnie, bez zewnętrznego nakazu itp (na 12 lit.).

Oprócz CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA DZIAŁANIA: TO, ŻE COŚ JEST ROBIONE SAMODZIELNIE, BEZ ZEWNĘTRZNEGO NAKAZU ITP. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast