RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IDENTYCZNOŚĆ to:

równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.)TOŻSAMOŚĆ to:

równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.734

FORMA DWULINIOWA, KOGUT, CYPRYSIK GROSZKOWY, FILEMON SĘDZIWY, STRATEG, ŚLICZNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, SĘKACZ, CENTRALNE OGRZEWANIE, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, INTEGRALNOŚĆ, SUCHY PROWIANT, GRĄD SUBATLANTYCKI, CHOMIK, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ZBOCZENIEC, HAKONOS, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ŁABĘDZIA SZYJA, KOLUMNA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, JUDAIZM, KROPLA W MORZU, PRZYCZYNA MATERIALNA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, LUŹNOŚĆ, PRZEMĄDRZALEC, SYMULANT, FALABELLA, SYSTEM REPARTYCYJNY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MARTWA FALA, REEDUKATOR, CHLORYN, MAFIA, PORZĄDEK CIĄGŁY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BAJRONISTA, ŁATEK, PŁONINA, DOBITNOŚĆ, DEPOZYCJA, PODAŻ ELASTYCZNA, NIECHLUJA, CAP, WSZETECZNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, LUJEK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, POMAZANIEC BOŻY, SKIOFIT, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, SZELMA, PEWNIK, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, WYROSTEK RZĘSKOWY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, CELOWOŚĆ, GRYPA AZJATYCKA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, IRLANDZKOŚĆ, LIROGON SKROMNY, WŁÓCZĘGA, POLE, KWADRANT, ZNANOŚĆ, KONDOR KRÓLEWSKI, GITARA HAWAJSKA, ŻYWIEC, PODRZĘDNIK, DYSKRECJA, ANTYRAKIETA, LIROGON ALBERTA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, LIROGON WSPANIAŁY, AZATIOPRYNA, ROCZNIKARZ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MARTWY, PROFANATORKA, FENKAMFAMINA, ANABAPTYŚCI, KANADYJSKI CUTTING HORSE, JUDASZ, CHOROBA DARLINGA, WELON, SPIERDOLINA, PAPA MOBILE, FASOLKA MUNG, MERYSTEM, DALEKOPIS, DRIBLING, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, RADIOELEKTRONIKA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, BIURO PERSONALNE, KUSICIEL, SZAFIARKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ARTERIOGRAFIA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, KONTRDEMONSTRACJA, TRYUMFATOR, ŚMIECIARZ, STOPKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GLADIATORSTWO, SZCZEP, SZPILKA, PODUSZKA, DZIESIĄTKA, MODYFIKACJA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, MIOTEŁKA, NIEJAWNOŚĆ, CIĄŻA PRZENOSZONA, HALMA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ROZDZIAŁEK, HYDRA, PIANA, ŚWIECZKA, EDESTYDY, KOPISTKA, SZAROWIPTERYKS, KOSZTORYS INWESTORSKI, DILERKA, LYGODIUM PALMIASTE, TANECZNOŚĆ, KABRIOLET, ANALIZA CZYNNIKOWA, ANALIZA KANONICZNA, USŁUGOWOŚĆ, WIETRZNOŚĆ, OPONA BEZDĘTKOWA, MLECZARKA, PIRAT, ŁOPATA, ENIGMATYCZNOŚĆ, STAŁA HUBBLE'A, PRZESTRZEŃ FAZOWA, KUKLIK SZKARŁATNY, DŻAGA, OSŁABIACZ PODRZUTU, FURMAN, PARAFRAZA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ANTYHITLEROWIEC, WYWRÓT, FAJKA WODNA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, MONUMENT, CHRONOMETR MORSKI, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, USTRÓJ RODOWY, TYMOLEPTYK, STREFA ZGNIOTU, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, MÓZG, PŁONNOŚĆ, GRZYBIARZ, UKŁAD DARLINGTONA, LUDZIK, KLUBOWICZKA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ROZBRATEL, JĘZYK DUŃSKI, RAD, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, TRZYNASTKA, KLATKA BŁAZNÓW, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DOBRO PUBLICZNE, BAJCA, ZMARŁY, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, KOKIETKA, NASADA, DOBRO, RYSUNEK, KRYSZNAIZM, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, PIJUS, LIRYCZNOŚĆ, KOMUNIA, SKLEPIKARZ, PILCH, NIKOLAICI, SPORT WODNY, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ROBIGROSZ, LICZEBNIK, AGAR, POMOCNOŚĆ, GAŁĘZIAK, FACHOWIEC, HOKEJ, DRAGA, EKSKLUZYWIZM, MIEDNICZKA, GOGLE, KOTWICA ZAPASOWA, WYRÓWNANIE, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, METAJĘZYKOWOŚĆ, BURRITO, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, RELACJA LEKSYKALNA, MIARA NIEZWARTOŚCI, SYNTETYZATOR, ZEBRA, FUNKCJA CELOWA, ORTOPTYK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, NIMFOMANKA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, MISTRZ CEREMONII, EMISJA PIENIĄDZA, TURBINA GAZOWA, GÓWNOZJADZTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, GARDA, HEJT, NIEKULTURALNOŚĆ, WIGILIA, WINIETA, JĘZYK ARABSKI, SOLARKA, SABOT, UTWÓR WKŁADOWY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PRZECIWSKAZANIE, ODGAŁĘZIACZ, PASCHA, CHOROBOWE, KOLORYZATOR, KRĘGARSTWO, DYPTYCH, HORMON TROPOWY, NAZWA RZETELNA, IMPULS, INTERPRETATOR, OKO, OSA DACHOWA, NIECIEKAWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, SZANKIER TWARDY, KOZA, KILKUNASTOLATKA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, MAGNAT, ETER, PODKASZARKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PAS, MIKROWAGA, OBSZAR GÓRNICZY, STAROISLANDZKI, AKCJA, USTĘPLIWOŚĆ, PSTRYKACZ, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, SZKŁO AKRYLOWE, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, GOLKIPER, OSCHŁOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, OTCHŁAŃ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, NAPLECZNIK, STREFA HEADA, HUBA WIERZBOWA, HIPSTER, PAJĄK, LAMPA PUNKTOWA, TASMANIOZAUR, POTENCJA, PASYWIZM, PRÓG PODATKOWY, SPOŻYWCA, KRETOWATE, ZACISZNOŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, KOMPUTER KWANTOWY, STRYJO, PIĘCIORNIK SIWY, KRUPNIK, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ?GAŚNICA PIANOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IDENTYCZNOŚĆ równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.)
TOŻSAMOŚĆ równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IDENTYCZNOŚĆ
równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.).
TOŻSAMOŚĆ
równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.).

Oprócz RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast