RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IDENTYCZNOŚĆ to:

równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.)TOŻSAMOŚĆ to:

równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.734

OSESEK, RENTGENOLOGIA, OGROM, ARCHETYPOWOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, NOMOKRACJA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, HARACZ, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, MUZYKA TŁA, RAMKA CZERPALNICZA, NAWA GŁÓWNA, NAGANIACZ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, LICZBA PIERWSZA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, CYNKOTYPIA, PSIARKA, DWUNASTKA, DZIEŃ DZISIEJSZY, DOROBKIEWICZ, EKSPRES DZBANKOWY, RONDELA, KANGUR OLBRZYMI, NAFCIARSTWO, COŚ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KLĘK PROSTY, DOBRO PODSTAWOWE, CHOJNOWSKA, PODEJŹRZON, ROZRZUTKOWATE, FRYZ, PRAGMATYCZNOŚĆ, ZDERZAK, ATU, UKŁAD EKLIPTYCZNY, OFENSYWA, KUBEK, WODA LECZNICZA, REGRESJA LINIOWA, GUMKA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, ENERGIA, ANTYELEKTRON, ZWINNOŚĆ, ASPAZJA, REIFIKACJA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, DZIAŁANIE, MACIERZYŃSKOŚĆ, SIECIARZ JASKINIOWY, MILICJA, SZALONA GŁOWA, CHALKOGRAFIA, FAZA, ANALIZA PORTFELOWA, TWARDA SPACJA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KONIECZNOŚĆ, PISARZ, KORYTARZOWY, WARTOŚĆ NOMINALNA, ZAĆMA POURAZOWA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, WICEMISTRZYNI, STYGON, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, PILA, PARABOLA SZEŚCIENNA, DETERMINIZM, DZIKA RÓŻA, WRZASKLIWOŚĆ, MORUS, SĘDZIA RINGOWY, MANAGER, KATODA ŻARZONA, WYJĄTKOWOŚĆ, LOMUSTYNA, CZESALNIA, LIBRA, BIAŁY WĘGIEL, NAMPULA, ROZKŁADOWOŚĆ, ŻYŁKA, ZNACZNIK, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PAPRYKARZ, SZCZEKACZ, DZIKUSKA, FIMBRIA, POLEWA, OC, CORBETT, GAMONIOWATOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, PRANERCZE, MROCZEK POSREBRZANY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, TEREN ZAMKNIĘTY, BLACHA, KOMIN, SAMMER, DZIEDZIC, PERKOZEK, INFORMACJA GENETYCZNA, KONTRDEMONSTRACJA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ZBÓJCZYNI, SYMETRIA, SATELITA, SEKWENCJA KODUJĄCA, NIEJADALNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, SAKSOŃSKI, INDETERMINIZM, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, UNIKALNOŚĆ, INTELEKTUALIZM, KAGU, KREDYT RATALNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, USYTUOWANIE, SIARCZEK, NIECHLUJ, MODRASZEK ORION, BIAŁKO, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DOŁEK, DWUDZIESTKA, KONFEKCJA, PORZĄDNOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, PODDANY, BUMER, DWORAK, CHRUPKOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, WŁÓKNO SZTUCZNE, HOMARZEC, SUROWOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ODŻYWIANIE, EUROLAND, PIGMENT, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, BALOWICZ, CHLORYN, TRAKTONIUM, MINIVAN, LICZEBNIK, BENZYNA OŁOWIOWA, AUTSAJDER, RUMUN, BĄBELEK, RADAR GEOLOGICZNY, ZATRUDNIENIE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, MAŚLANY RYNEK, FIGLARNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, PARASOL, PRĄŻEK, MIEDZIOWNIK, URAZ, NIELICZNOŚĆ, DYTYRAMB, ZERO ABSOLUTNE, HÄNDEL, PUBLICZKA, WÓŁ ROBOCZY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, WIECHEĆ, GRA, GŁUSZYCA, KRATOWNICA, MEA, DIAFTOREZA, GARIBALDKA, BŁYSK, KARON, OSTATNIA, JĘZYK, REKIN OWSONA, ZBITOŚĆ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PRZYROSTEK, BRUTALNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, ZANOKCICA MUROWA, SUBSKRYBENTKA, ROBOTNICA, CZERWONKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, CIEŃ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SINGIEL, NEGACJONISTKA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SUPERKLIENT, WNIEBOWZIĘTA, GŁUPKOWATOŚĆ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PODRZĘDNIK, KRWIOBIEG, STAROŚWIECKOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, TON, ANALFABETA, DEPRESJA CYKLICZNA, HALOFIT, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, RATING, WIELORYB, MOPEK, LEK NASENNY, KOCANKA WŁOCHATA, KOSIARKA ROTACYJNA, PODLIZYWACZ, MINBAR, BEDŁKA MUCHOMOR, SZKODNIK, MURZYN, OKNO, MOCNA STRONA, OKRES LITERACKI, MŁODA, PROSZEK DO PIECZENIA, ONTOLOGIZM, KOSZATNICZKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, NADNATURALNOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, SPOŻYWCA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GRUPA ABELOWA, REKLAMANT, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, ADVOCATUS DIABOLI, WARIAT, KRAJANKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KOMORNICA, GRZYB MAŚLAK, ŁAPACZ, DZIECINNOŚĆ, MENADŻER, HISTORIA, MASTYGONEMA, ELEKTROFON, NIEREALNOŚĆ, POCISK NADKALIBROWY, WYRZUT SUMIENIA, URZĄD SKARBOWY, BER, TELEWIZORNIA, JĘZYK MANX, SHERGOTTYT, PRZYZWOITKA, SZKUDNIK, KONTRAKT MENEDŻERSKI, WKŁAD BUDOWLANY, OBROTNICA, WIEK POPRODUKCYJNY, SUPERTOSKAN, UBRANIÓWKA, BECZKA Z PROCHEM, ODZIERCA, MODEL, GUMOWE UCHO, SPAMER, GRA W KARTY, PIERWSZEŃSTWO, MUCHA, ZAPYCHACZ, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, NACZYNIE WIEŃCOWE, GROŹBA KARALNA, CHCIWSTWO, STRUKTURALISTKA, KOBIETA SPOD LATARNI, ZNAMIENNOŚĆ, COSINUS, ODMIENNOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ILUZYJNOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, KLAWITERAPIA, POLICJA SĄDOWA, REKULTYWACJA, UWERTURA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, SAMOBÓJCA, ?TUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IDENTYCZNOŚĆ równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.)
TOŻSAMOŚĆ równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IDENTYCZNOŚĆ
równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 12 lit.).
TOŻSAMOŚĆ
równość - relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 9 lit.).

Oprócz RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RÓWNOŚĆ - RELACJA, KTÓRA JEST RELACJĄ RÓWNOWAŻNOŚCI, JEST ZWROTNA, PRZECHODNIA I SYMETRYCZNA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x