POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA DYSKONTOWA to:

polityka, której celem jest określanie przez bank centralny poziomu stopy dyskontowej, której wysokość ma ścisły związek z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym oraz służy do określania wielkości tych kredytów (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.509

GLIKOZYD FENOLOWY, PLEMIĘ, LAKKOLIT, SIEĆ KABLOWA, UBOGOŚĆ, CYFRA ARABSKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OWAL, DISC JOCKEY, CZAGRA SENEGALSKA, KAPŁAK, ANDANTE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, JESIOTR, BOREWICZ, TYTOŃ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, WENTYL, OPINIA, SALAMANDRA EGEJSKA, SINGEL, GLINIASTOŚĆ, FUNKCJA UNIMODALNA, FILOZOFIA RELIGII, FILM SCIENCE-FICTION, UKŁAD KRWIONOŚNY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SABOT, ZIMNICA, POSZKODOWANY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CHLOREK MIEDZI(II), FRAMUGA, NOSICIEL, KUKLIK SZKARŁATNY, WIELORYB, ASTRONOMIA, DZIEŃ OTWARTY, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, PIGMENT, PŁACA ZASADNICZA, PIEC, TONIKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OBROŃCA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PLEBISCYT, OKUPACJA, PALLADIANIZM, SPARTA, ROŚLINY NACZYNIOWE, SMUŻKA STEPOWA, PROTOROZAUR, ARMIA, SSAKI JAJORODNE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, JĘZYK JAPOŃSKI, AKSAMITNA REWOLUCJA, JUNKIER, BARWA, MARCÓWKA, WYRZUT, MOC, KOŃ NA PATYKU, MIECZ UCHYLNY, SITO, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, DUŻY EKRAN, SAMOUPROWADZENIE, OSTROŚĆ, LICZBA HITTORFA, ŚWIERK BREWERA, NISZA, ŻARTOWNIŚ, LEFLUNOMID, RELACJA PUSTA, HISTORYCYZM, FROTKA, TWORZYWO SZTUCZNE, HAMULEC CIĘGNOWY, BUCCINA, WYSOKI KOMISARZ, ZIMNE NÓŻKI, GALIARDA, RADA GABINETOWA, CZEKOLADA MLECZNA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, CELOWNIK, REFLEKSOLOGIA, SPLOT, KLEKOTKA, ACID WESTERN, POMOCNOŚĆ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, CHRZEST, WAPNO GASZONE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KANONIK, GROOMING, ASYSTA, STYLING, INSTANCJA, ŻARÓWKA, COCKNEY, ASOCJACJA PHACE, DUMPING, DRUK OFFSETOWY, PRZYSŁÓWEK, POLNIK ŚNIEŻNY, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, TANATOLOGIA, METR KATOLICKI, FOTOGRAM, TOKARKA KARUZELOWA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, SŁABEUSZ, HIPOTEZA SUSLINA, DOLNOSASKI, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, TERMINARZ, LASONOGOWATE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, STARODAWNOŚĆ, REGULATOR WATTA, KURZYSKO, FORMACJA DEFENSYWNA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, AKUMULATORY, MIENSZEWIZM, STYGMATY, PLUS DODATNI, EPIKA, KŁOBUK, SREBRNY EKRAN, POŁOZ ZIELONY, HOSTEL, TERAPIA SYSTEMOWA, MIESZANKA BETONOWA, KUPA, OKRUTNOŚĆ, ŻÓŁTY KARZEŁ, ODLEWA, KLIRING PRACY, PREWENCJA RENTOWA, SYNOD DIECEZJALNY, POLE MAGNETYCZNE, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, KURATOR, GRAF DOSKONAŁY, LÓD, GLADIATORSTWO, NIJAKOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, RAFA, ROBOTA, ARMIA, ŚWIERGOT, ARCHETYPOWOŚĆ, GROŹBA KARALNA, KOZERA, PIERWSZY PLAN, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, PŁAT CIEMIENIOWY, FLORYSTA, PERKOLACJA, DOBROWOLNOŚĆ, GAZ PIEPRZOWY, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, ŚLAD, DYNAMIKA, KONCERT, HALO, SPŁACALNOŚĆ, KOLOKWINTA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, DZIEŃ DZISIEJSZY, ODPOWIEDNIOŚĆ, FRANK, PODTYBINKA, DRÓB, MORTAL KOMBAT, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, ZASADA DOMINA, ROZWIĄZŁOŚĆ, MISIEK, TRZEŚNIA, KOLUMNA, OŚZIEMI, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, BUFET, OPRAWA, OKO OPATRZNOŚCI, MECZ MISTRZOWSKI, REDINGOT, SPEKULANT, LICZBA CHROMATYCZNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, EMETYK, PŁOTKARZ, ASOCJACJA VATER, MONOCHROMATYZM, BOFORS, FALISTOŚĆ, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, KWIATUSZEK, DRZEWO OWOCOWE, TV, WYPADEK PRZY PRACY, SZPIK, NAFTOWNICTWO, KARTOFLANKA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, CHŁYST, ASYMPTOTA, KOREAŃCZYK, WEKSEL TRASOWANY, DŁOŃ, REDUKCJA, NĘDZA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, WYGASZACZ, NARÓW, PAKERNIA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, FELICIA, WAŻNOŚĆ, HYDROKSYZYNA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PROJEKTOR FILMOWY, MATOWOŚĆ, POKRZYWOWATE, AZOT AMONOWY, MUNSZTUK, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PROEPIDEMIK, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, WOŁYNIAK, BŁONICA KRTANI, NEGOCJACJE AKCESYJNE, BEZLOTKI, CHOROBA GÓRNIKÓW, MASYWNOŚĆ, DRAPACZ, BEMBA, DIABELSKOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, OBŁOŚĆ, KLUCZ, POKRZYWDZONA, CZWARTACZKA, ILUZORYCZNOŚĆ, UMOWA BUKINGOWA, CYGARO, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ZAWIŁOŚĆ, MINERAŁ ZABARWIONY, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, RZEŹBA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, PITU PITU, CHLUBNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, CECHA PODZIELNOŚCI, OPTYKA, ROŚLINY OSIOWE, MIESZANIEC, WNĘKA WĄTROBY, CHLOREK AMONU, OBI, KAUTOPIREIOFAGIA, POLICYJNOŚĆ, ADRESATKA, KREDYT KUPIECKI, PROFIL TOPOGRAFICZNY, NITROZWIĄZEK, ROK ANOMALISTYCZNY, LATA, AMFORA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KATEGORIA SPOŁECZNA, NADZÓR OCHRONNY, BROWARNIA, OKAP, ACETYLENEK SREBRA, FETOSKOPIA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, TATARKA, CZARNA, CIS, CZUCHUNIA, DYCHAWICA, ?FOSFORAN PIRYDOKSALU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA DYSKONTOWA polityka, której celem jest określanie przez bank centralny poziomu stopy dyskontowej, której wysokość ma ścisły związek z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym oraz służy do określania wielkości tych kredytów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA DYSKONTOWA
polityka, której celem jest określanie przez bank centralny poziomu stopy dyskontowej, której wysokość ma ścisły związek z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym oraz służy do określania wielkości tych kredytów (na 18 lit.).

Oprócz POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - POLITYKA, KTÓREJ CELEM JEST OKREŚLANIE PRZEZ BANK CENTRALNY POZIOMU STOPY DYSKONTOWEJ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK CENTRALNY BANKOM KOMERCYJNYM ORAZ SŁUŻY DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI TYCH KREDYTÓW. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x