TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UNIWERSYTECKOŚĆ to:

to, że coś jest uniwersytetem, cecha uczelni wyższej wyrażająca się w używaniu przez nią nazwyUniwersytet, wynikająca z charakteru instytucji jako jednostki prowadzącej działalność naukową, badawczą, mającej uprawnienia do nadawania tytułów naukowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.131

STRATUS, NIEBOSKIE STWORZENIE, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, PARAMAGNETYK, ANIMAG, BLASZKA, LOTNIK, WĘDRÓWKA, PRZEPITKA, MANIERKA, BRZEMIĘ, DRAMAT MUZYCZNY, WYWROTNOŚĆ, RZEZ, KRAWAT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WYPYCHACZ, ZGODNOŚĆ, HISTORIA, WSPÓŁCZYNNIK, KORBA, ŻYŁKA, KLASTER DYSKOWY, GANOIDY KOSTNE, GALISYJSKI, BALDACHIM, NOTORYCZNOŚĆ, LIST ŻELAZNY, ANTYDEPRESANT, BAJT, CHOROBA ZAKAŹNA, OSIEMDZIESIĄTKA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, KOSTKA BRUKOWA, BALIA, POLA ELIZEJSKIE, KONTO, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, SŁONECZNOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, MODULARNOŚĆ, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, ŚREŻOGA, KATANGA, ADRES LOGICZNY, KOCIOŁ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, WIHAJSTER, MASŁO, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, EUDAJMONIZM, SZWABSKI, GNIAZDKO, ZWALISTOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, RYNNA SUBGLACJALNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SZPILKA, OKSACYLINA, NIEPOJĘTOŚĆ, ARENA, ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, CUKIER MLEKOWY, WAMPIREK, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, KAPANINA, PADOK, TELEFONIA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, EKSPRES DZBANKOWY, MANDYLION, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, FAKT PRASOWY, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, TURBOSŁOWIANIN, KARP PEŁNOŁUSKI, POLITYKA DYSKONTOWA, KLARYSKI, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, EGIPSKI, SPŁYWNIK, PODUSZKA BALANSOWA, LEMUR KARŁOWATY, DECENTRALIZACJA, RÓWNOLICZNOŚĆ, KILOWAT, TEFILIN, CZEPIEC, GUZ ŁAGODNY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, MAŹ PŁODOWA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SYNONIMICZNOŚĆ, ACETYLOKOENZYM A, DOPING, MIŁOŚĆ, ŁOŻYSKO GAZOWE, SFERA BIOTYCZNA, NALEGANIE, WYŚCIGÓWKA, LORA, SZALOTKA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, OTCHŁAŃ, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, DZIURA BUDŻETOWA, BANANA SPLIT, SKOK, WAFEL, WYKROCHMALENIE SIĘ, ZGNILEC EUROPEJSKI, NAROŻNICA, ZMAGANIA, DYSK GALAKTYCZNY, KASA, KWINTET FORTEPIANOWY, AKTYWNOŚĆ, GRUPA, NACZYNIOWE, KONWOKACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, NALEPA, ASTER ALPEJSKI, CHLEB POKŁADNY, BĄK, KONIDIUM, OGONEK, PRZETWÓR, SOLNISKO, DZIENNIK, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ROZŁOŻENIE SIĘ, ZNAMIĘ BECKERA, MAJÓWKA, STRUGACZ, UKROP, RACHUNEK CIĄGNIONY, DOGMAT, ZĄBEK, SŁOŃ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, SATELITA, KROWIAK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, WICEHRABIA, PELHAM, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ZAWÓR REGULACYJNY, STROIK, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, PŁAZY BEZOGONOWE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KIEROWALNOŚĆ, SETKA, LIDO, RZEŹNIA, KRATKA VICHY, STRUNOWCE, SZAMBELAN PAPIESKI, POWINOWACTWO CHEMICZNE, TEATR, KISZKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ZNAJOMY, BASEN MODELOWY, GMINNOŚĆ, CYBORIUM, OSTRĘŻYNA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, POLNIK BURY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, SŁONICA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, EMIGRACYJNOŚĆ, RZEŹNIK, KOLORATKA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, WYCISKANIE, WICCA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, CYNADRA, PATRON, DESKA RATUNKU, BEZDENNOŚĆ, KROPLA CHMUROWA, WIEŚNIAK, DURNOWATOŚĆ, DOCHÓD OSOBISTY, MAKI, EPICYKL, ASPIRANT, POŻYTEK PUBLICZNY, RÓŻDŻKARZ, POMOC, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PIERWSZY, ONOMASTYKA, GRAMATYKA, MAGISTRALA, DETEKTYW, TERYTORIUM POWIERNICZE, PIANOGAZOSTYLIKAT, BODY PAINTING, NIEJEDNOLITOŚĆ, ASZKENAZKA, KURATOR, BODARZ, BECZKA BEZ DNA, KRYZA, PRZĘDNOŚĆ, DŁAWIEC, PLACOWE, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, INWOKACYJNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, SZMARAGD NILU, TRANSLACJA, RAK AMERYKAŃSKI, SKRYTOBÓJSTWO, WIRTUOZERIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, LITERATURA WAGONOWA, MNOŻNIK, ŁAPACZ, GRUSZA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ROZMODLENIE, BOFORS, DŻAMAHIRIJJA, MIESZEK, ODDZIELANIE, BEZKLASOWOŚĆ, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, EKSPOZYCJA, IMPRESYJNOŚĆ, SZKOLARSTWO, MODEL AMERYKAŃSKI, KOSTUREK, PAPILOTEK, IMPERIUM GHISCARI, TYCZKARZ, ETYMOLOGIA LUDOWA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, TYTANOZAUR, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, GETRY, HEJT, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GRA CYLINDRYCZNA, ERA MEZOZOICZNA, MIĘSISTOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MARUNA NADMORSKA, EUGENIKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, NIEKONKRETNOŚĆ, SZASZŁYK, EKSFOLIACJA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, OBIEKT MOSTOWY, REWIDENT, PŁÓCIENNICA, INTERESOWNOŚĆ, PRZEMYSŁ SIARKOWY, KLIRING, PROSTA, OPOZYCJA, MAKARON, NURNIK, MIKANIT, DYPTYCH, NIEUPRZEJMOŚĆ, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, GAŁKA OCZNA, BLISKOŚĆ, MISTRZ, WYRAŻENIE, ŚLUZ, HERODY, CESARZ, EPIC TRANCE, ŁUPEK, MACZANKA, MIKROFON DYNAMICZNY, PROWENIENCJA, LEPIARKOWATE, BŁAHOSTKA, ?PĘCHERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UNIWERSYTECKOŚĆ to, że coś jest uniwersytetem, cecha uczelni wyższej wyrażająca się w używaniu przez nią nazwyUniwersytet, wynikająca z charakteru instytucji jako jednostki prowadzącej działalność naukową, badawczą, mającej uprawnienia do nadawania tytułów naukowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UNIWERSYTECKOŚĆ
to, że coś jest uniwersytetem, cecha uczelni wyższej wyrażająca się w używaniu przez nią nazwyUniwersytet, wynikająca z charakteru instytucji jako jednostki prowadzącej działalność naukową, badawczą, mającej uprawnienia do nadawania tytułów naukowych (na 15 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST UNIWERSYTETEM, CECHA UCZELNI WYŻSZEJ WYRAŻAJĄCA SIĘ W UŻYWANIU PRZEZ NIĄ NAZWYUNIWERSYTET, WYNIKAJĄCA Z CHARAKTERU INSTYTUCJI JAKO JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, MAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA TYTUŁÓW NAUKOWYCH. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast