ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOTOWOŚĆ CYWILNA to:

zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.378

KLASTER, GŁUPI JAŚ, PRACA ORGANICZNA, WĘGLARSTWO, GANASZOWANIE, TACZANKA, OFERTORIUM, SONDA, PĘTO, TRESKA, PEDIATRA, IZBA ADWOKACKA, WERBOWNICTWO, KWIAT PUŁAPKOWY, GNIOTOWATE, OZDOBNIK, MURSZ, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, ŚCIANA, OMDLAŁOŚĆ, CEWKA PUPINIZACYJNA, ZDROWOTNE, PORÓD POŚLADKOWY, APLIKACJA RADCOWSKA, KOLEKCJA, CÓRKA ŚMIECIARZA, KONTRAKT TERMINOWY, KOSZT KONTROLI, OBSŁUGA, METAPSYCHIKA, RENN, SEANS, HOMEOPATIA, ZATOR PŁUCNY, SŁUŻBA ZDROWIA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, MOC WYTWÓRCZA, LICENCJAT, BROŃ RADIOLOGICZNA, BATAGURY, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, KAMUFLAŻ, PLACYK, ZAPACH, EROZJA ŚNIEŻNA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, HOLTER, GRUPA INTERESU, ROTOR, KIEROWNICTWO, TROMBOLITYK, GOSPODARKA MIESZANA, MAPA AKUSTYCZNA, TERMIN INSTRUKCYJNY, NEGOCJACJA, GESTAGEN, PAŃSTWO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, KOMÓRKA, SZCZYTÓWKA, RACHUNKOWOŚĆ, ZAGRYWKA, PION, TAN, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, YOUTUBER, LOTNOŚĆ, PRODUCENT, ENHARMONIA, STABILIZACJA, KWAZIKRYSZTAŁ, TEFILIM, LAN, DYNAMIKA UKŁADÓW, PODSTACJA TRAKCYJNA, ORLICZKA WRAŻLIWA, MALARSTWO FIGURATYNWE, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, APANAŻ, INSTRUMENT DŁUŻNY, GARBARZ, LOGIKA, BURGOS, APLIKACJA PROKURATORSKA, GULA, POCIĄGNIĘCIE, WSZECHŚWIAT, NIEWYDOLNOŚĆ, GWIAZDA ZMIENNA, IKONA, MOC OBLICZENIOWA, PRZEDSZKOLE, TOLERANCJA, ZASŁONA, PILARKA RAMOWA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, LEGUN, KOZA SAANEŃSKA, SCYNK, DRAGONADA, PRAWO WYZNANIOWE, KIT, RUCH OPORU, KORDON, EDYCJA, NAUKA ŚCISŁA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, MOTOR, GMERK, WIRTUOZERSTWO, REUMATOLOGIA, ZWIĄZEK MOTOROWY, OPERACJA, NACZELNIK, PAKIET STYMULACYJNY, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, EKSHIBICJONISTA, OCZYSZCZALNIK, BANK KORESPONDENT, GLUTYNA, WĘZEŁ, RADIODIAGNOSTYKA, KONFERENCJA PRASOWA, REFORMACJA, KIERMANA, INHALATOR TLENOWY, MAKROKOSMOS, SENSYTYWNOŚĆ, LOOP, POLITYKA PRZESTRZENNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ANALIZA SEKTOROWA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MADONNA, KREDYCIK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SELEKTOR NEUTRONÓW, BIOMETRIA, SŁOWO WSTĘPNE, LESBOS, OBLICZE, KILOMETRAŻ, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WSZECHŚWIAT, TAO, NEOFASZYSTA, PATRONKA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, OFIARA, PAMIĘĆ MUZYCZNA, CZOŁG POŚCIGOWY, WICESZEF, PREPARAT, PORÓD LOTOSOWY, KAPA, METODOLOGIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, TABLICA MENDELEJEWA, MIŁOŚĆ, GRZYB CHRONIONY, KARYKATURALNOŚĆ, KPINA, NIMFA, STEREOTYPIA RUCHOWA, WYDATEK MAJĄTKOWY, HERMLIN, WODA-WODA, MODRZEWIOWE, IKAROWE SKRZYDŁA, USTAWA KOMINOWA, DOBRO KLUBOWE, POTENCJAŁ BIOTYCZNY, KATAPULTOWANIE, MIĘKISZ WODNY, ARESZT, KRZYŻÓWKA, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, SZOGUN, HODOWLA ZARODOWA, TAKTYKA, FORMA KWADRATOWA, BIEGUN NIEBIESKI, DIMERKAPROL, WAGA, TOLTEK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, BEZPIECZNIK, ARENDT, PASYWNOŚĆ, PSIA MINA, POWIEŚĆ BRUKOWA, KRANIOTOMIA, WSTRZĄS, BAMBERG, ODDYCHANIE, PRZESIĘK, PALIATYWA, SIANO W GŁOWIE, CZOP ŚLUZOWY, STRUKTURA, EOPTERANODON, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, PRZEZIERNIK, PIAT, DEZERCJA, DŻEM, LICZARKA BANKNOTÓW, PRAWO MATERIALNE, WYKOPKI, GROMADA ZUCHOWA, PREKLUZJA, FEERIA, OPATRUNEK UCISKOWY, LANCASTEROWIE, POMALOWANE, ZNAK PRZESTANKOWY, GEOLOGIA, BIURO PODAWCZE, NICEA, SOLIPSYZM, ODPRAWA POŚMIERTNA, PATRONAŻ, EWALUACJA EX-POST, PRZEBIEG, ALGEBRA BANACHA, POKRZEPICIEL, MIKOLOGIA, GÓRNICTWO, EONIZM, NADZÓR BANKOWY, UPRAWA ROLI, ŻÓŁTY ALARM, UGRUPOWANIE, NOŚNOŚĆ, GLADIUS, PRZEPONA, AC, NAGOŚĆ, DUŻY EKRAN, REGUŁA KOLIZYJNA, HUMOR, POPARZENIE, WŁOS, PERKOZEK, ZAMKNIĘCIE CELNE, LICZARKA, JĘZYCZEK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, FRAKCJONISTA, GRANICA, SIODEŁKOWCE, AKREDYTACJA, INDEKSACJA, MUSZTRA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, FLORA, MEDIUM, BIEG, CZARNA SKRZYNKA, SUMATOR, NIECHLUBNOŚĆ, CZUJKA, ZBOWID, TOWARZYSTWO FABIAŃSKIE, KWADRUPOL, OPCJA, WYDATEK SOCJALNY, RECEPTYWNOŚĆ, ARGUMENT, GRUSZA, LABOLATORIUM, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, PRZYRA, SIŁA NABYWCZA, PODPIS CYFROWY, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, CIUPAGA, OFIARA, TERMOLOKACJA, ANDRIĆ, ZAGŁADA, POKÓJ, PLUWIAŁ, UHSE, ŚLUB, NIEDOŁĘSTWO, GRUPA, STULENIE USZU, GRYNSZPAN SZLACHETNY, ZIELONA KARTA, TRZECI ŚWIAT, WZIERNIK, NOWINIARZ, WYBIEG, SZPICEL, ORTODOKSJA, DROGA BEZPRZETARGOWA, NURKOWIEC, NIEZRĘCZNOŚĆ, ?DRAMAT GROTESKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOTOWOŚĆ CYWILNA zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOTOWOŚĆ CYWILNA
zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x