ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOTOWOŚĆ CYWILNA to:

zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.378

ROBOTA, USZKODZENIE, MIARA NIEZWARTOŚCI, METAMORFIZM, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, REPUBLIKA ADYGEI, DEROGACJA, LEPKOŚĆ CEN, STEROWNIK LOGICZNY, RUGI, KAPUSTA KISZONA, SŁUŻBISTKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, RELACJA, WRAŻLIWOŚĆ, ÓSEMKA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, PODCHLEBSTWO, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, PICOWNIK, TRANSLACJA, TATERSAL, DROGA BEZPRZETARGOWA, KONTRASYGNATURA, PLUS, KOHORTA, APANAŻ, WALKA ODWROTOWA, EWALUACJA EX-POST, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ELEKTRORECEPCJA, GENETYKA POPULACYJNA, PHISHING, ROZBIEG, KABOTYNKA, ZBÓJNIKOWATE, ROZPRAWA, NUR PACYFICZNY, ŚWIADEK KORONNY, STUDZIENKA, JASNOWIDZKA, BRAMA TRIUMFALNA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KONCENTRACJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DELACJA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, KOMPRADOR, ORBITER, JĘZYK FLAMANDZKI, AKADEMIA, NAWIGACJA SATELITARNA, SERIA, GNUŚNOŚĆ, SYSTEM WALUTOWY, CYKL KOMÓRKOWY, REKLAMKA, KAZUISTYKA, KARCIANE DOMINO, ZWAPNIENIE, PODPIS CYFROWY, ARES, LANDSKNECHT, TĘSKNOTA, RZĄDY POŚREDNIE, KNECHT, SIHHIJCZYCY, ZEŚWIECCZENIE, FREGATA, PARAZYTOFIT, WYPADEK LOSOWY, FREMENI, LOPOLIT, JASNOWIDZTWO, OBERLUFT, BROŃ ATOMOWA, DELEGAT, OKRES PRZEDRZYMSKI, ZAWODY, FASETA, PÓŁETAT, ŁOŻE TORTUR, PILEUS, LANCASTEROWIE, MATEMATYKA STOSOWANA, BUDRYK, PANAMERYKANIZM, HYDROFOB, FENAZOPIRYDYNA, MŁODOHEGLISTA, KLAN, MARTWICA, ZMARTWYCHWSTAŃCY, WYDATKI MAJĄTKOWE, KREDYT POMOSTOWY, STATYNA, OPAS, WTYCZKA, RETUSZ, IDA, MAŁOPOLSKOŚĆ, PARSZYWA OWCA, MORENA KOŃCOWA, BIONIKA, OKO, INTERPRETACJA, ODWAŻNIK, SMUTNI PANOWIE, AMPLIFIKACJA, OKO, KASJERKA, LINIA LOTNICZA, DŁUG PUBLICZNY, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, PLENUM, STOP-KLATKA, PAKIET KLIMATYCZNY, NAWALANKA, MODRZEWIOWE, SZTYLPA, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, DOPALACZ, KORSARZ, OBSŁUGIWANIE, AKCJA NIEMA, WARSTWA GRANICZNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, KOLEKTA, AKCENT, FALSYFIKOWALNOŚĆ, NEOFASZYSTKA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ZAPYTANIE OFERTOWE, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, DEZERCJA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ARESZT, MOTORYKA DUŻA, RZEKOTKOWATE, DZIEDZICTWO KULTUROWE, DRĘTWOTA, MINISTRANTURA, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, ZJAWISKO ZENERA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, DŁUGOSZOWATE, CECHOWNIA, SZEFOSTWO, KURACJA SZOKOWA, ZAPORA WODNA, BEZTORBIKI, LONDEK, AUGUR, DECYMA, SPLIT, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, REFERENDUM LOKALNE, TRILOFOZAUR, PSIA MINA, BARTNIK, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ŚCIANA, GRAJCAR, AKCJA, PODTYP, ZAPALNOŚĆ, ATAK RAKIETOWY, MONTER, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, PAKIET STYMULACYJNY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, METFORMINA, FALKON, DRAMAT WOJENNY, SAPROTROF, AGENT, ORTOPTYSTA, TOROMISTRZ, EKSPERYMENT MYŚLOWY, WICEWOJEWODA, KORUPCJA, KONTENERYZACJA, WIELOKROTNOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, HALLOTRON, SZKUTNICTWO, PRZEJRZYSTOŚĆ, MELIORACJA WODNA, CIĘŻAREK, JAZ ZASTAWKOWY, AMH, WEKSEL WŁASNY, ANGIOLOGIA, POLIGINIA, EGZEMPCJA WOJSKOWA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ZAPACH, MIĘKISZ WODNY, ROŚLINNOŚĆ, TOR, NIPPON, ZORZA, ROZPORNICA, LOOP, SKOK KWANTOWY, POSŁANIE, APOLOGETYK, SÓL, MYRMEKOFIL, NIEAKTYWNOŚĆ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ZAPORA, KOMPETENCJA MIĘKKA, GŁUPI JAŚ, PATRONAŻ, JASTRZĘBIE OKO, SEKWENSER, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, CZARNA MAGIA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, BELLAY, PREPER, ODRĘTWIENIE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, RZUTKA, SITO, REGUŁA KOLIZYJNA, WYZNANIE WIARY, RUN, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SKRĘTKOWCE, BIAŁY, ENDEMIZM, SIEĆ RZECZNA, GRUSZKA MIŁOSNA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, URLOP WYCHOWAWCZY, KYNOLOGIA, NACISK, NÓŻ NA GARDLE, OLEJ DO GŁOWY, STRUNOBETON, KREDYT, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, PLEBISCYT, ROZDZIAŁ, IZOMER, JESIOTROKSZTAŁTNE, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, TEORIA POTENCJAŁU, TYPIZACJA, ADYGEJA, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, RANA POSTRZAŁOWA, MARYJNOŚĆ, PILOT, WSPINALNIA, UMOWA ADHEZYJNA, PASYWIZM, SOLO, UKŁAD ZAPŁONOWY, ŁĄCZYNA, SYSTEMATYKA, ANGORA, INTROJEKCJA, RĘKOJMIA, KOMITET, MAKIAWELISTA, POSZKODOWANY, PRZYRA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KOMANDYTARIUM, CHOROBA MIKROFALOWA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, JASTRZĄB, BORGIS, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ASTRONOMIA, USŁUGA POWSZECHNA, SEJMIK RELACYJNY, PISEMKO, RYTM, AKUMULACJA, ZBRODNIA WOJENNA, ŚLUB CYWILNY, GRENADIER PANCERNY, TEST PASKOWY, WEŁNIANKA, AKCJA, ALBERT, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, SZCZĘŚCIE, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, ?ATAWIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOTOWOŚĆ CYWILNA zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOTOWOŚĆ CYWILNA
zdolność sektora cywilnego do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w określonym czasie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku w sytuacjach kryzysowych; jej zadaniami są m.in: zapewnienie ciągłości administracji i publicznych instytucji w czasie kryzysu, zagrożenia, wojny, wspieranie międzynarodowych akcji humanitarnych, wspieranie misji sił zbrojnych (na 15 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ZDOLNOŚĆ SEKTORA CYWILNEGO DO PODJĘCIA PLANOWANEGO I ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W OKREŚLONYM CZASIE I W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM, ICH MIENIU I ŚRODOWISKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH; JEJ ZADANIAMI SĄ M.IN: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ADMINISTRACJI I PUBLICZNYCH INSTYTUCJI W CZASIE KRYZYSU, ZAGROŻENIA, WOJNY, WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH, WSPIERANIE MISJI SIŁ ZBROJNYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast