DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDOWNICTWO WODNE to:

dział budownictwa zajmujący się wznoszeniem budowli wodnych (np. jazów, kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych) w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi danego terenu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.325

TRIADA CHARCOTA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, OPERACJA PLASTYCZNA, SYSTEM PREZYDENCKI, GAŁĘZIAK, KWASOWĘGLÓWKA, ROPUCHA WODNA, KROKIET, NORITO, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ABISAL, DZIECINNOŚĆ, ZOROASTER, WYSPA KUCHENNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KAMBIUM WASKULARNE, PRZYBŁĘDA, KRĘG LĘDŹWIOWY, PIEC TYGLOWY, ZAPRAWA, JUDASZ, OCHRONA KATODOWA, WSPÓŁZAWODNICTWO, EPOLET, STÓŁ GIMNASTYCZNY, KLUCZ KODOWY, SPACJA, DYSKWALIFIKACJA, LITEWSKI, WSTRZYMANIE, POSŁANIEC, MÓL BOROWICZAK, LOSOWANIE PROSTE, PEPTON, POSTRZEGALNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, WINDA, NORMA REAKCJI, WSKAŹNIK SIMPSONA, ZAKRES POJĘCIOWY, KANIKUŁA, OSKRZELE, NIENASYCENIEC, ŚLIWA, POZYCJONER, PAWILON, GORĄCZKA DUM-DUM, KONTRALT, ŁAMANY DACH POLSKI, ROŚLINA EGZOTYCZNA, BUFFETING, PARK TECHNOLOGICZNY, MELANODERMA, TEORIA KOLEJEK, REGIONALISTA, KUCHTA, PRZEDROŚLE, LOCH, ŻŁÓB, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, JEJMOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, TOCZYSKO, SUBSKRYBENT, ESPERANTYSTA, ZAZDROŚĆ, OBIJACZ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, STARA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PANOWANIE, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, PRZYBLIŻENIE, KOŁO, SIEWKI, LOG, MALKONTENCTWO, WOW, PIERWOTNIAK, CYKL, DZIESIĄTKA, INSTRUMENTOLOGIA, BLOK STARTOWY, DYFTERYT, GRUBA ZWIERZYNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, KOŁATANINA, LIŚĆ ZARODKOWY, METEOR, AGREGAT POMPOWY, MOIETA, CENA MINIMALNA, CREPIDA, BOHATER LIRYCZNY, KWADRANT, WIDZIADŁO, WCIĄGARKA, GIPSORYT, ZESPÓŁ BEHRA, PULSACJA, PLAN OGÓLNY, LORDOSTWO, PLEŚNIAWKA, ŁATA, OLIGOPOL, PŁONNIKI, BUDOWLANIEC, PRZEDSTAWIENIE, ZŁOTY BLOK, LÓD SEGREGACYJNY, POKARM, NERWOWOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KOD OGRANICZONY, WALTER SCOTT, ROŚLINA TRANSGENICZNA, ZEGAR WODNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, THAULOW, KARUZEL, KSYLOFON, CHIROPTEROLOG, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, STROIK PODWÓJNY, SYSTEM NICEJSKI, NAKŁAD POŁOWOWY, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, KOŁKOWNICA, AUTOSZCZEPIONKA, WŁADCZOŚĆ, WKŁAD GRUNTOWY, KANDYDEMIA, MOLOS, NAZWISKO MÓWIĄCE, DESYKANT, RUSYCYSTYKA, RETORYCZNOŚĆ, JAPOŃSKI, KRATKA ODPŁYWOWA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, KIJANKA, ROBOTA, PACZKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SZTURMAK, DOJŚCIE, NOUMENON, KRÓLIK, HIPOTEZA KNUDSONA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SROGOŚĆ, GIMBOPATRIOTYZM, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, WAPIENNIK, BÓBR KANADYJSKI, OBSYPISKO, RYSUNKI, ŻALE, WIRUS, PADOK, OLEJ MIGDAŁOWY, PRZYCZEPNOŚĆ, PRAKTYKA RELIGIJNA, MALAKOLOGIA, TERMOS BUFETOWY, TERMINAL KONTENEROWY, ANGLISTYKA, AL SECCO, DEISTA, PŁYTA KORKOWA, EGZORCYZM, TRYMOWANIE, NOTA EDYTORSKA, GAZ ELEKTRONOWY, KACZKOWATE, PSYCHOLOGIA, SADOWNICTWO, PRZETARG OFERTOWY, RUSKI, TRANSWESTYTKA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, PRZEBIEG, SCHWANNOMA, ORTOSTAT, MUSICAL, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CEMENTOWE BUTY, MIĘSO, GLOTTODYDAKTYKA, PREZENTACJA, REGUŁA INFERENCYJNA, GRZYBEK HERBACIANY, FILOZOF PRZYRODY, MAHAJUGA, SYSTEM JĘZYKOWY, MAKSYMALIZM, TAMANDUA, ROMANISTA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ALBUM, RECEPTA PUNKTOWA, ASZKENAZYJCZYK, SŁUGA BOŻA, REGESTRATOR, SNOBISTYCZNOŚĆ, AMORTYZACJA LINIOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PERLISTOŚĆ, SZYNOBUS, NIEZADOWOLENIE, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, SOCZEWKA, WIECZÓR KAWALERSKI, LINIA ŚRUBOWA, RESPONDENT, FALKON, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SALWINIOWCE, ANTROPONIMIA, SITARSTWO, SIŁA PŁYWOWA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, MAPA SZTABOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, KOLEJKA METRA, TUALETA, INICJATYWNOŚĆ, KOLOR, WYNAGRODZENIE, INKA, NARAMIENNICA, LANGUR WSPANIAŁY, ŻYŁA, METRUM, GENETYKA EKOLOGICZNA, GŁÓWKA, HALLOTRON, KABOTYNIZM, FAJCZARNIA, LAWINA GRUZOWA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KREDYT ZAUFANIA, ZAMIENIALNOŚĆ, UKŁAD INERCJALNY, CHARLES, TRAŁ, GROOMING, WYGIĘCIE, PŁYN, MORSZCZYN, NADGORLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ, MIRA, GARDA, DEKORATOR WNĘTRZ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, DRUK ROZSTRZELONY, DRAMATOPISARSTWO, KREOL, SEKURYTYZACJA, LATINO, NARTA WODNA, HEAD-HUNTER, AUTOTELICZNOŚĆ, KALENDARZ, CROSSING-OVER, TUNNING, KARLIK KUHLA, REJTERADA, CHOROBA GOODPASTURE'A, KAPUSTA, FANDANGO, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, BANK HIPOTECZNY, KRAJNIK, CHOROBA MIKROFALOWA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, CURLING, PREPER, FRONT STACJONARNY, ŚLIZG, ZDERZACZ, LARWA, KARAFKA, TEORIA GIER, FRYKCJA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, PODSTAWA, WYŚWIETLARNIA, GRAMATYK, AZDARCHY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ?FIRMAMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDOWNICTWO WODNE dział budownictwa zajmujący się wznoszeniem budowli wodnych (np. jazów, kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych) w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi danego terenu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDOWNICTWO WODNE
dział budownictwa zajmujący się wznoszeniem budowli wodnych (np. jazów, kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych) w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi danego terenu (na 16 lit.).

Oprócz DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIAŁ BUDOWNICTWA ZAJMUJĄCY SIĘ WZNOSZENIEM BUDOWLI WODNYCH (NP. JAZÓW, KANAŁÓW, ŚLUZ, WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH) W CELU RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI DANEGO TERENU. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x