OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁOWODZIE to:

oligohydramnion - stan, w którym ilość płynu owodniowego jest za mała; małowodzie rozpoznaje się, gdy ilość płynu owodniowego w 32.-36. tygodniu ciąży jest mniejsza niż 500 ml, albo gdy indeks płynu owodniowego (wskaźnik AFI) wynosi poniżej 5-6 (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.086

PUSZKARSTWO, KODOWANIE PREFIKSOWE, ETOLOGIA, PAS, PRAWO PRYWATNE, SKALA STAROGRECKA, BAR SAŁATKOWY, BURAK, PIĘĆSETKA, TUŁACZKA, KNOCKDOWN KARATE, MATEMA, HARD ROCK, KOMPARATYSTYKA, ECHOMETR, BARBARZYŃSKOŚĆ, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, GEODEZJA OGÓLNA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, MASTOLOGIA, WYCZARTEROWANIE, MIMBAR, ANTYPERTYT, SIKSA, MINUTA, GRUCZOŁ SUTKOWY, MALUCZKOŚĆ, KSIĘGA HIPOTECZNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, IRYZACJA, GRANKULKA, KOPERTA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, WODOROSIARCZAN(VI), MARTWOTA, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, STOŻAR, MORION, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, POEMAT OPISOWY, ORGANOWCE, ZRYWKA, PIECZONKA, PLĄSAWICA CIĘŻARNYCH, TREN, LEUKOCYT, NAFTOWNICTWO, KECZUA, PAREJAZAURY, CUDZOŚĆ, PŁYN ETYLOWY, BINOKLE, LUDY TURAŃSKIE, PLEŚNIAK, GENIUSZ, LIRYCZNOŚĆ, RZEZAK, PATOFIZJOLOGIA, POZAOSIOWOŚĆ, KWALIFIKACJA, PASZA, ABSOLUTORIUM, RĘKA BOSKA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, BARANIA GŁOWA, CIENISTKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, MAŁA LITERA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FINAŁ, POWIEŚĆ BRUKOWA, NATURYZM, KISIEL, IRIANKA MAŁA, BEZIDEOWOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MAFIJNOŚĆ, UCHWYT, OBCHÓD, ASTROCYT, GUARANA, STANOWOŚĆ, MAKSI, OSIEDLENIEC, ZDOBYWCA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, NIEOSTROŚĆ, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, HIPERTONIA, SUTASZ, NAWA GŁÓWNA, TROPIK, ADHD, UCHO ZEWNĘTRZNE, ANUCZIN, ZARYBIENIE, KRUŻA, MAFIA, SILNIK KOMUTATOROWY, RICOTTA, SINGIEL, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ZAPALCZYWOŚĆ, ALTERNATYWA, PIJAWKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, TERMINAL KONTENEROWY, POSMAK, PALEOMAGNETYZM, NIEŻYCIOWOŚĆ, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, MINOCYKLINA, MSZYCZNIK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ALOCHTON, IN MEDIAS RES, RUBIN, MIECZOGONY, WIOSNA, GARKOTŁUK, SAMOZAPŁON, OLEFINA, NIEJAWNOŚĆ, ALPINARIUM, EUROPEJSKOŚĆ, KORZONEK, REKOMPILACJA, MŁYN, KLISZA, INTERNAT, KONFEKCJA, MDŁOŚĆ, KOD BINARNY, SŁUGA BOŻA, ROZDZIELCZOŚĆ, SINIAK, KOSTUREK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, CHRZĄSTKA, MACIERZ KWADRATOWA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KRAKELURA, WODOPÓJKI, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ALLEGRETTO, GRA KARCIANA, KOŃCZYNA GÓRNA, ABNEGATKA, SOS MALTAŃSKI, MONARCHISTA, KLERK, MECENAS, SKÓRZAK, EUROSTREFA, BEZINWAZYJNOŚĆ, KOPROFAGI, AZYL, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, OPOZYCJONISTA, POPYT NIEELASTYCZNY, KRAWĘŻNICA, POMPA ŁYDKOWA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, NIMFA, GANGRENA, BEZWŁAD, GŁOWA DOMU, MAUA, MINNESOTA, PROMIENNOŚĆ, PRZEDMORZE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, AGONIA, ALUMINOGRAFIA, SPEKULANT, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SPICIE SIĘ NA UMÓR, BIAŁACZKA SZPIKOWA, SPACHACZ ZIELONAWY, WIDOWNIA, SPEDYTOR, KARMIDŁO, CHASEREK, JĘZYK STAROEGIPSKI, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, UNIWERSYTET, CZEP, TWIERDZENIE WILSONA, CAŁUSEK, ELIPSOIDA ZIEMSKA, STRZELANKA, SAMOWOLKA, SKALICA, KLUCZ, SZYBIK, ALABAMA, RADIOTECHNIK, ROPOMOCZ JAŁOWY, ZWODNICZOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, TYRANIA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, STYL KORYNCKI, AUTOMAT, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KURZ, CZERWONE, WIOSKA TEMATYCZNA, ŚWIECZKA, WŁOSKOWATOŚĆ, PRZESUWALNOŚĆ, PSYCHOLOGIA, PUCHLINA, OWCA CZTEROROGA, CEGŁA SUSZONA, PIASZCZYSTOŚĆ, WYROK SKAZUJĄCY, GŁÓD, RELA, ŚLIZGACZ, WORECZEK, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, SYMULATOR, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, RASOWOŚĆ, ZESZYT W LINIE, PRZEZORNOŚĆ, OGNIK SZKARŁATNY, TECHNOKRATYZM, OBRONA BAŁTYCKA, SMOLUCH, TRYBADYZM, RYBA AKWARIOWA, SOCZEWKA, RACJONALIZM, NAWŁOĆ, ZAPAŁECZKA, ŻEGLAREK, LOGIKA PRAWNICZA, ŚWIĄTYNIA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NAWIJACZ, OKRUSZEK, OSET SIWY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, URBANIZACJA, AMINOKWAS BIOGENNY, ŁUSZCZAK, PURANA, OTWIERANIE DUSZY, MIANOWNIK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, TAKSÓWKARKA, STREAMING, PENITENCJA, ORZEŁ, PROMIEŃ ALFA, FOTOLABORATORIUM, PODEJRZANA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KIERZANKA, UŚMIECH, HERMENEUTYKA, DROGA, OGIEŃ KRZYŻOWY, OPAL, RÓWNOŚĆ, KONTRMANIFESTACJA, DORYCKI, ROCKOWIEC, PRZEMIANA POLITROPOWA, PROJEKT UNIJNY, CELEKOKSYB, WARSTWA JASNA, INDEKS, MODELARSTWO LOTNICZE, BALDACH ZŁOŻONY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, BULANŻERIA, PRÓBA, BÓR MIESZANY, USTNOŚĆ, ALBUMIK, NIERUCHOMOŚĆ, KOLANÓWKA, AMFIBIA, HIPERPRZESTRZEŃ, EKSMĄŻ, KRYMINAŁ, ?WKRĘTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁOWODZIE oligohydramnion - stan, w którym ilość płynu owodniowego jest za mała; małowodzie rozpoznaje się, gdy ilość płynu owodniowego w 32.-36. tygodniu ciąży jest mniejsza niż 500 ml, albo gdy indeks płynu owodniowego (wskaźnik AFI) wynosi poniżej 5-6 (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁOWODZIE
oligohydramnion - stan, w którym ilość płynu owodniowego jest za mała; małowodzie rozpoznaje się, gdy ilość płynu owodniowego w 32.-36. tygodniu ciąży jest mniejsza niż 500 ml, albo gdy indeks płynu owodniowego (wskaźnik AFI) wynosi poniżej 5-6 (na 10 lit.).

Oprócz OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6 sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OLIGOHYDRAMNION - STAN, W KTÓRYM ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO JEST ZA MAŁA; MAŁOWODZIE ROZPOZNAJE SIĘ, GDY ILOŚĆ PŁYNU OWODNIOWEGO W 32.-36. TYGODNIU CIĄŻY JEST MNIEJSZA NIŻ 500 ML, ALBO GDY INDEKS PŁYNU OWODNIOWEGO (WSKAŹNIK AFI) WYNOSI PONIŻEJ 5-6. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast