ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJEMNOŚĆ POLOWA to:

ilość wody, jaka może być przechowywana pomimo grawitacji przez naturalną ziemię przez 2 dni po dłuższym okresie opadów lub po odpowiedniej irygacji (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.316

POTENCJAŁ DZETA, SZYBKA RANDKA, SEMAFOR, RAJFURSTWO, DELUWIUM, SAFIZM, AMIDEK, KLIENT, BAWEŁNA, CHYLUS, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, AKOMODACJA, JAMOCHŁON, KABESTAN, KOPOLIMER, NIEPEWNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, PRACA, RZĄD KOALICYJNY, PARZYSTOŚĆ, PATRYLINEARNOŚĆ, KUPIEC, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PIEROGI, POLITYKA ENERGETYCZNA, STUDNIA, KATATONIA, HIACYNT, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, STRASZYK, BISEKSUALISTA, POLIETER, PANDRAK, ANTAŁEK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, HUSLE, MIĘKISZ WODNY, TYMPANON, CZUJKA, GALANTYNA, ODKŁADNICA, STOPNIOWALNOŚĆ, ADWEKCJA, BARWICZKA, WRAK, SZWAGROSTWO, FANTOM, POŁYKACZ, OCHRONNIK, KAJMAKAM, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SATYRA, DOŚWIADCZENIE, RODZICIELSKOŚĆ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ESPADRYLA, IMPLIKANT PROSTY, MASŁO, ZRZESZENIE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, ISTOTA, GARNITUR, CZUCHA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, APERCEPCJA, MUNK, SKOCZEK EGIPSKI, LUBASZKA, WANIENKA, POZIOM, RÓŻE, WOLTAŻ, DZIELNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, NICI, KANAŁ JONOWY, LĄD, KOHEZJA, UDŹWIG, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, RADIOODTWARZACZ, MECHANIZM OBRONNY, TERYNA, RPG, OBRAZ OPTYCZNY, TUNIKA, FALA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KOKORYCZKA, PAROBEK, PAŃSZCZYZNA, PODKŁAD GEODEZYJNY, UROBEK, PRAKTYCZNOŚĆ, LEADER, KONEW, MIGDAŁ, TRYSKAWKA, ARYBALLOS, KIRPAN, BOKÓWKA, SAMOWOLA, MIŚ, PĘDRAK, FROTKA, LENIWOŚĆ, BIOTRANSFORMACJA, PLAKIETA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ODPŁYW, FIRMANCTWO, KIEŁZNO, KOTURN, ŁAPOWNICTWO BIERNE, RABAT, ŚMIECIARZ, KAPŁAK, CALYPSO, ROSA, COŚ, PEPICZKA, DOMINACJA, REGIMENTARZ, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, GARY, EKSPOZYCJA, ZASUWNICA, LAMPA ŁUKOWA, ESCUDO GWINEJSKIE, STRZAŁA, GLORIETTA, CHAŁAT, DAN, MIASTO UMARŁYCH, GUL, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZNAK, JĘZYK ANGIELSKI, NARTA, OKALECZENIE, EKSPRES PRZELEWOWY, PIŁSUDCZYZNA, OPERACJA, GALASÓWKA, MIESIERKA, GAJA, FISZBINOWCE, WYCHODZTWO, WĘZEŁ GORDYJSKI, KAPSUŁA ZRZUTOWA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, PRZEWÓD BOTALLA, TARTINKA, KURKA ŻÓŁTA, ADHEZJA, ANTYSZTUKA, FOTOSENSYBILIZATOR, BOMBARDA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, HELIOCENTRYZM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, POLITYKA DYSKONTOWA, KARMANIOLA, GUMA, OSADNIK, STRONA TYTUŁOWA, OWCA OLKUSKA, BARWA OCHRONNA, NIESTOSOWNOŚĆ, ZRZUTKA, KLAN, CIĄGI, LICZNOŚĆ, PIWO, DOWCIPNIŚ, TAMARYND, DYSTANS, HOLOWNIK, ADRESAT, MASZYNA ENERGETYCZNA, BERMYCA, GRZYB PIASKOWY, EDYKUŁA, LAKONIZM, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, SMAROWNICA, SPACJA, GŁOS, MIESIĄC, GATUNEK MIESZANY, KOLOSTOMIA, SZYBOLET, SERM, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, ZAPROSZENIE, MONASTYR, PRZESTRZELENIE, SIDARA, MIARA, SEKS ANALNY, ARABICA, TRYCYKL, REGENERAT, NISKOROSŁOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE, JOŃSKI, REPARACJA WOJENNA, WADERY, GAZ, ELEMENT, ROZSZCZEPIENIE, KAUKAZ, DOPPELGANGER, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, BRZEZINA, SZCZEPONOGI, KALANDER, KRAŃCOWOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, SERWITORIAT, PIEC KOKSOWNICZY, TEREN, PATYK, RASA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, OBIEKT, AMBER GOLD, REDINGOTE, ARESZT TYMCZASOWY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KURATOR SĄDOWY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KALINA, GURDA, PIDŻIN, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KONTYNGENT, MIÓD SZYTY, CZYTANKA, POZYCJA, OTOCZKA MIELINOWA, AUSZPIK, ORTOGRAFIA, LOARA, WÓŁ, POMAZANIEC, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, EKSYKATOR, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OGNISKO, PAGON, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ZŁOTKO, TOR PRZEWODOWY, DIPLOTOMODON, COCKNEY, NOTACJA DIRACA, MŁYNEK, KRAWAT, WISZNICA, KONGREGACJA, CACHAÇA, OCHRONA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KOMORA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WIELKI PORZĄDEK, SZOS, RODZINA KATYŃSKA, KRATER, CHŁODNIK, TALASOTERAPIA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SPRZĘT, PASTA CURRY, OLGA, ZASADA PODCZEPIENIA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, BAŃKA MYDLANA, MERZYK OBRZEŻONY, ROZPADLISKO, ANTYDOGMATYZM, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, BRUDY, KALENDARZ ŻYDOWSKI, BANDOLIER, KULTYWAR, ANGINA PRINZMETALA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, JAŁOWIEC, DAMA, GLIKOZYD FENOLOWY, RODZINA INDEKSOWANA, JAD KIEŁBASIANY, NARYS POLIGONALNY, ?OSEŁEDEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJEMNOŚĆ POLOWA ilość wody, jaka może być przechowywana pomimo grawitacji przez naturalną ziemię przez 2 dni po dłuższym okresie opadów lub po odpowiedniej irygacji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJEMNOŚĆ POLOWA
ilość wody, jaka może być przechowywana pomimo grawitacji przez naturalną ziemię przez 2 dni po dłuższym okresie opadów lub po odpowiedniej irygacji (na 15 lit.).

Oprócz ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ILOŚĆ WODY, JAKA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA POMIMO GRAWITACJI PRZEZ NATURALNĄ ZIEMIĘ PRZEZ 2 DNI PO DŁUŻSZYM OKRESIE OPADÓW LUB PO ODPOWIEDNIEJ IRYGACJI. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x