METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATAFOREZA to:

metoda pokrywania powierzchni, na przykład malowania lub zabezpieczania przed korozją, oparta na technologii elektrochemicznej, polegająca na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze przy jednoczesnym podłączeniu napięcia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATAFOREZA

KATAFOREZA to:

ruch dodatnio naładowanych cząstek fazy rozproszonej w kierunku katody (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.434

ENUMERACJA, GORGONZOLA, PRZEDWOJNIE, PRZEWŁOKA, PERFUZJA, ŁUPACZKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PORT MORSKI, PODZAMCZE, ANTYKADENCJA, STAUROPIGIA, NASKÓREK, ZIMÓWKA, KANONIERKA, ANIMACJA, KOMBAJN ROLNICZY, MISIEK, WIDLICZKA, TOST FRANCUSKI, SYFON, MIECZNIK, GARKUCHNIA, TYCZKA, KAPUSTA KWASZONA, BUDKA, SPADEK, NASTURAN, LATARNIOWIEC, SZPACHLA, ZŁOTOGŁÓW, KAPISZON, ZAKŁAD, DŁUGONOGOŚĆ, LEON, DEZASEMBLER, CZĘSTOKÓŁ, KILOGRAM, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, WYRAŻENIE, RĄCZNIK, SERYJNY MORDERCA, PŁASZKA, FAŁSZYZM, TRUBADUR, POLONISTYKA, KALKA JĘZYKOWA, WYWIAD, NEUROTRANSMITER, WERSET, SAMOTOK, PUNKT MOTORYCZNY, TELETURNIEJ, CZŁON KONSTYTUTYWNY, FILET, MARSZ, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ANALIZA SKŁADNIKOWA, ROZMIAR, ANIOŁ STRÓŻ, ROBOTY PRZYMUSOWE, KANOPA, DERYWACJA PROZODYCZNA, POTENTAT, LIMFOBLAST, SPOJLER, FILIGRAN, KASETA, RÓŻA BAZALTOWA, LUGIER, SZLAM, ŚMIAŁOŚĆ, KAMIENNIK, GUFFA, PORĘBA, TUSZKA, DOROSŁOŚĆ, GŁĘBSZY, RETRANSMISJA, MEMORIAŁ, ANGINA MONOCYTOWA, KOT, KONFEDERACJA, KUSAK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, WIEŻA STRAŻNICZA, EDYKUŁA, HELLEŃSKOŚĆ, LINIA ŚREDNICOWA, STOLIK NOCNY, MIECH, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, BAWOLE OKO, KUNICE, KUCHENKA, NARYS POLIGONALNY, ZBAWCZYNI, PROCES GEOLOGICZNY, KAZALNICA, BARIERA JĄDROWA, KROPKOWANIE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NIT, BEZPIECZNIK, WIECZOREK POETYCKI, ROZCHODNIACZEK, SELSYN, ZAŻALENIE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, USZAK, TEMPERATURA ZAPALENIA, RELAKSACJA, FASCYNATOR, BUTWA, KOLONADA, OWOCNIK, KRYZA, STOŻEK WULKANICZNY, KAWOWIEC, KUTNER, DWUDZIESTA TRZECIA, OPERACJA LOGICZNA, KOLEBKA, STYMULATOR, POŁYKACZ, KLEROMANCJA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, SMUTNI PANOWIE, ORGANOLEPTYKA, FIGÓWKA, ANOMALIA, ESPRESSO, MANDARYŃSKI, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, AZJATA, ZAZDROŚĆ, SAKWA, VOTUM, STREETBALL, KOMPILACJA, LEJBIK, ZAKOLE, FOTOGRAM, ZBAWICIELKA, OCZOJEBKA, ADRES, EWANGELIA, RUCH OPORU, AGENCJA RATINGOWA, OPIŁKI, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, FRANCZYZA, ZADYMKA, WERYFIKACJA, PAS, ZRĘBICA, PRZYLŻEŃCE, INIEKCJA, CIOTCZYSKO, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PRZEZIERNOŚĆ, SKOK W BOK, EWOLUCJA, RECYTATOR, ZŁOTA RENETA, CIŚNIENIE, AGAMA PERSKA, KOCZ, KEFALINA, PRZECHYŁKA, NOOB, PRZYJEZDNY, PERON, SĄD, NANERCZ, KWADRATURA KOŁA, FONDUE CZEKOLADOWE, MONETA BULIONOWA, REOGRAF, CHRZEST, RACHUNEK POMOCNICZY, TAJEMNICA FATIMSKA, PRZEDWIECZERZ, MIGRACJA, BATUTA, SZYLING AUSTRYJACKI, SMREKUN, ANALIZA WARIANCJI, SAMOOKALECZENIE, BASEN, PASIERB, WAŁ MORENOWY, HORYZONT ZDARZEŃ, TĘSKLIWOŚĆ, KOREKTOR, PÓŁKA SKALNA, LANDO, PRZYWODZICIEL, HOLOWNIK, GRZYB, OFICER FLAGOWY, PLANETA, DOBRA STRONA, NAMIAR, MATECZNIK, ŁOTEWSKI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, AGENT ROZLICZENIOWY, HALE, ATOL, GOLEC, MIKROMETR, NOSICIEL, PODUSZKA POWIETRZNA, WIR PYŁOWY, DRĘTWA, GĄSKA, NIEUWAŻNOŚĆ, ODPUST, WESTERPLATTE, MERZYK GROBLOWY, CZÓŁNO, OŚLIZGŁOŚĆ, KLAMKA, OKREŚLENIE, SŁUPISKO, BOJKA, MOŁDAWSKI, TERMOMETR RNA, FALA, DWUDZIESTY TRZECI, SILNIK OBCOWZBUDNY, CECHA, SIŁA AERODYNAMICZNA, KADŁUB, GŁUCHY TELEFON, KOSZÓWKOWATE, ANTYRELIGIA, REPETYCYJNOŚĆ, PATYCZAK, RUGI, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, BADANY, PRACA INTERWENCYJNA, SZEZLONG, EPIZOOCJA, DYREKTOR KREATYWNY, WŁÓKNO, TORNADO, CENZUS MAJĄTKOWY, ŁAPACZ, ZDRADA, SZWEDZKOŚĆ, DWUTAKT, POCHODNA FORMALNA, ADIDASEK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, OGNISKO, GORSET ORTOPEDYCZNY, PANTOFELNIK, BOCZEK, WEDETA, ODTWARZANIE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PARÓWKA, KOŚCIEC MORALNY, ZAOPATRZENIE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PRZESIĘK, WYPAD, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KOSZ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, MORGA, CZASTUSZKA, KASZLAK, PRESTIŻ, MOŁODYCA, RAKSOLOTY, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ŁASKAWCA, KURATORKA, ŚWIAT, AMBASADOR, ŁAN POLSKI, JAN, DEPILACJA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SALAMI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, AMARANT, ŁUK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BAŃKA MYDLANA, LÓD MARTWY, GROŃ, ?ANASTOMOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.434 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATAFOREZA metoda pokrywania powierzchni, na przykład malowania lub zabezpieczania przed korozją, oparta na technologii elektrochemicznej, polegająca na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze przy jednoczesnym podłączeniu napięcia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATAFOREZA
metoda pokrywania powierzchni, na przykład malowania lub zabezpieczania przed korozją, oparta na technologii elektrochemicznej, polegająca na katodowym lakierowaniu powierzchni metalowych w zanurzeniu w specjalnym roztworze przy jednoczesnym podłączeniu napięcia (na 10 lit.).

Oprócz METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - METODA POKRYWANIA POWIERZCHNI, NA PRZYKŁAD MALOWANIA LUB ZABEZPIECZANIA PRZED KOROZJĄ, OPARTA NA TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ, POLEGAJĄCA NA KATODOWYM LAKIEROWANIU POWIERZCHNI METALOWYCH W ZANURZENIU W SPECJALNYM ROZTWORZE PRZY JEDNOCZESNYM PODŁĄCZENIU NAPIĘCIA. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast