WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA WAPIENNA to:

wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.403

FAŁSZYZM, ODSTĘP, PŁYTA KONTYNENTALNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, FISKUS, SKLEPIENIE PALMOWE, KROKIET, STALLA, MINIWAN, KĄT PEŁNY, ŻACHWY, KIWI, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SMAROWNICA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SKAŁA MACIERZYSTA, RUMIENIDŁO, PODŁOŻE MALARSKIE, ZABAWKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BERLINGER, ŚLĄSKIE NIEBO, ZASTRZAŁ STAWOWY, SZCZĘK ORĘŻA, MASCARPONE, WAPNICA, TRÓJKĄT, WITAMINA, BUTELKA MIAROWA, JEŻOWIEC, GLIKOZYD FENOLOWY, DOBRY ZNAJOMY, MALKONTENCTWO, ORBITA BIEGUNOWA, SZNAPS, LYDDIT, ZAPRAWA NASIENNA, STATUS, PIEC DYMARSKI, DOGMATYCZNOŚĆ, RUBLÓWKA, PAS MIEDNICOWY, TRAIL, POSZYCIE KARAWELOWE, PYRETRYNA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, SOS SOJOWY, RÓŻA BAZALTOWA, KONEWKA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, KAWA MIELONA, NAMIAR, NIEDODMA PŁUC, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, PIGMALIONIZM, LIGATURA, DOPPELGANGER, CHARAKTER, GAJ, DWUDZIESTY PIĄTY, GALICKI, MATKA BOSKA ZIELNA, GOL SAMOBÓJCZY, PESTO, DOROBKOWICZ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, ROŚLINA AKWARIOWA, KARBROMAL, KUC ISLANDZKI, PÓŁOKRĄG, WŁOSKOŚĆ, ŻUŻEL, HEJT, DRELICH, KRAŃCOWOŚĆ, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, TRESER, GLIF, ALBUMIK, RZUT WOLNY, GŁOWA, , ŻUBR KARPACKI, BAKTEROID, SEC, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, STORYTELLING, PULARES, ABSORPCJA, MIKROOTWÓR, RODAMINA, EPITET, HAK, WIECHA, POTWORKOWATOŚĆ, CLIPART, GRUCZOŁ TARCZKOWY, SPOILER, TENREK ZWYCZAJNY, ARENDARZ, RUNO, PRZYWODZICIEL, TORTILLA, ŁAMANIE, IDENTYFIKACJA, EDWARD, AŁYCZA, KASTRAT, NADLOTKA, TERGAL, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, BUTADIEN, GRZYB PASOŻYTNICZY, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, LODOŁAM, ODPADY STAŁE, FLUID, WIDLICZKA, BŁOTNIAK, SPRZĘŻNICA, KOFERDAM, KRA, PAŁA, WASABI, ŚRODEK KARNY, JAN, PRZEWÓD SCHEMATOWY, GAPA, KOMISUROTOMIA, IDIOGRAFIZM, MONARCHIA DESPOTYCZNA, DEGENERACJA, KASECIAK, KONFEDERACJA, SPIRALA, KUCHENKA, GIPS, MEDALIK, BEDŁKA, OSPA, UNIFIKACJA, APOLOGETA, ISTOTA FANTASTYCZNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ASTRAGAL, MONSTRUM, KLATKA PIERSIOWA, JOGURTERIA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ZŁOTKO, MELIORACJA WODNA, ALLELUJA, CHLOROETAN, MARATON, ZATAR, INSTYTUT, BEJCA, GLIF, PALCÓWKA, KSIĘGA PARAFIALNA, TRAŁ, DEROGACJA, GRUSZE WSCHODNIE, BILL, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SSAK, FAZA, LINIA ABSORPCYJNA, AŻUR, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, MORAWSKI, ZABIEG KOSMETYCZNY, MAZER, KUC AUSTRALIJSKI, PRESKRYPTYWIZM, DELEGACJA, BETON ŻUŻLOWY, SSE, PROWENIENCJA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KARAWAN POGRZEBOWY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, LUKRECJA, KĄTOWNICA, ŻALE, WAPITI, CHOROBA ZAKAŹNA, MAK NIEBIESKI, ŁĄCZE ABONENCKIE, WINA NIEUMYŚLNA, SZTUFADA, WATA SZKLANA, REMONTANTY, LUKRECJA, PAWĘŻ, KULT SOLARNY, SUKA, WYDERKA, SZYDLARZ, OKRES INTERGLACJALNY, WORKOWCE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, RUCHY TEKTONICZNE, MATERAC, WALONKI, PRZEJEMCA, PAJACYK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OSTRY DYŻUR, DESKA ŚNIEŻNA, STACJA POSTOJOWA, SKARB PAŃSTWA, INDEKSACJA, KWINTYLIARD, NOSICIEL, LEK ANALEPTYCZNY, EMBLEMAT, METYZACJA, KUKLIK POSPOLITY, KIT, SZARABAN, MATERIAŁ, GWARA, KAWA BEZKOFEINOWA, ROSZCZENIE REGRESOWE, TRANSGEN, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, CYSTA BAKERA, SKRAJNOŚĆ, STRYCH, SPOJLER, MOŻLIWOŚĆ, MORENA BOCZNA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, AUDIOBUS, MELUZYNA, BRUDAS, PAUTSCH, WYZNANIE RELIGIJNE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, RAMA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BEFSZTYK, REFREN, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PARCIAKI, CHEMOLAK, ABSYDA, REWIZJONISTA, BOLOMETR, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, SZOPKARZ, ROŚLINA TRUJĄCA, OGONEK, ELANA, FRAGMENTARYZACJA, POWÓZ, KRYMINAŁ, FERMA, SPÓJNIK, PULPA, SSAK, RAGDOLL, BYK SPIŻOWY, DONARYT, KUCZBAJ, ŚWINIARKA, ANARCHIA, PASZTETÓWKA, TUMULUS, IGRASZKA SŁOWNA, ZASMARKANIEC, OKARYNA, EMBLEMAT, OCEANNIKI, HACZYK, KRUCHTA, REKINEK PSI, GNAT, OGNIWO SREBROWE, TRINAKSODON, ZIELENICE WŁAŚCIWE, STRZYKWY, AGRESJA, ANTAGONISTA, ZASADA, ACHEIROPITA, CAP, ŁOBUZIAK, DZIKA KARTA, PŁASKORYT, OBMUROWANIE, REKOMENDACJA, GANC EGAL, PEŁNE MLEKO, ŁADUNEK, ?OKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA WAPIENNA wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA WAPIENNA
wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.).

Oprócz WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x