Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA WAPIENNA to:

wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.738

AKOMPANIAMENT, KARTACZ, TWARDZIAK, ZESZYT, SUSZ PASZOWY, BAT, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, DRUŻYNA, KOMUNIKATOR, REALIZM, RACHUNEK ZDAŃ, ERPEG, PERFUZJA, PÓŁTUSZA, KATECHEZA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ŁUSZCZAK, JUJUBA, SAMOOKALECZENIE, DINAR, SULFADIMIDYNA, LEJNOŚĆ, CHOCHOŁEK, JĘZYK RETOROMAŃSKI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIFE, LÓD MARTWY, SAKI SZATANKA, KALKA, LIAZA, ARCHETYPOWOŚĆ, BAREŻ, ZROZUMIAŁOŚĆ, AKSELBANT, PRZYLEPNOŚĆ, KOLOROWOŚĆ, KOMBAJN GÓRNICZY, JEDNOŚLADOWIEC, MILBRANA, PRZEWIĄSŁO, OLEJEK HASZYSZOWY, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, MANTY, BŁĘKIT PARYSKI, MARKA, DIKSONIOWATE, KONOTATKA, STRADIVARIUS, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DYLIŻANS, SYSTEM POWIERNICZY, ZAJĄCZEK BŁOTNY, SULFON, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, MORGA, PARKAN, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ZIARNECZKO, OSAD ABYSSALNY, STARA GWARDIA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KURS, GENEZA, OSIEMNASTKA, ROZSZCZEP WARGI, KAPUŚCIANA GŁOWA, KORZYSTNOŚĆ, MIASTO, RACA, ZASÓB, SAMOTOK, MUZYKA PROGRAMOWA, PAGI, CEDRAT, CZĘŚĆ ZDANIA, INKUBATOR, PERSPEKTYWA, ZATOROWOŚĆ, ŻARNIK, NIECKA ARTEZYJSKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, KAMIEŃ, ZAPRZĘG, SPRYCIULA, NIEWYDAJNOŚĆ, POTWÓR, TARNOWIANIN, WENDAT, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, TEST NASKÓRKOWY, OKADIA PRĘGOWANA, WROŚNIAK, AGENT, PICOWNIK, TARTYNKA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, MURARKA RUDA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PRZELICZNIK, RAMIENICA OMSZONA, FLANSZA, PRYSZNIC, WELIN, PASKUDA, RYFAMPICYNA, CZELUŚĆ, ROSA MIODOWA, DUŃSKOŚĆ, ALLOMETRIA, SPARING, WARP, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PŁATEW, POLIETER, WPRAWKA, CHWALCA, PROMIEŃ, ARMATOR, NIEŻYWOŚĆ, SOFCIK, GOTOWIEC, ANGLOFOBIA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ETANOLOAMINA, KB, CIAŁO NIEBIESKIE, CZOŁO, LEMIESZKA, KONZI, DOK, KIEŁ, LOG, ACETYLOKOENZYM, NOKAUT TECHNICZNY, PSYCHOFARMAKOLOGIA, MADZIARKA, OCEANNIKI, PREZENTER, MOŁOTOW, ZŁOCISZ, TANGO, DRAMATURGIA, ŚCIĄGACZ, SKALA, STYL KOLONIALNY, KRÓLOWA RENET, KWARTET, GAL, PLEŚNIAK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, OBIEKTYW, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PINGLE, ŚMIECIARZ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, GUZ, RAJSTOPY, EMPIRYZM, TEREM, BRZYDOTA, STARA MALUTKA, ŁADOWARKA, HYBRYDA, NALEŚNIK, KARTA WIZYTOWA, POMURNIK, KARAKUŁY, DRUK AKCYDENSOWY, PACHWINA, DNO, OKULARY, KAWA BEZKOFEINOWA, PIRANIA, DWUDZIESTY SZÓSTY, ASTROWCE, ALIENACJA, GRZEBIEŃ, BUTLA GAZOWA, RĘKA BOSKA, ROKIET, PUNK ROCK, HAMERNIA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, PRZEZIERNIK, TREP, ZJAWISKO SEEBECKA, KORYFEUSZ, KIERAT, DEPESZOWIEC, CABAN, BUDYŃ, MARGARYNA, MIASTO STAROŻYTNE, BATERIA AA, SERŻA, ROŚLINA PASTEWNA, KOMEDIA GRECKA, BUTLA, OKNO, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KELOWEJ, KLISZA RASTOWA, IDIOM, MIĘKISZ WODNY, PODKŁAD, XHOSA, POTWORKOWATOŚĆ, LINIA ABSORPCYJNA, GOTYK, ULOT, TRYL, DAO, WYPRYSK KONTAKTOWY, SOSNA BŁOTNA, ROTOR FLETTNERA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KORMORAN BIAŁOLICY, ZBROJNIK, WĘGLAN WAPNIA, PANTOFAG, MECHANIZM, WINIARZ, NOTKA, BODZIEC, BOROWODOREK LITU, MA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, MIKROKROPKA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, POZYCJA, OFIARA, TRANSPORTOWIEC, MUSZLA KLOZETOWA, SILNIK ZAMKNIĘTY, FACH, PLĄTANA, OŚLE UCHO, RETROGRADACJA, MISIO, PREFEKTURA, GALERIA, ARTEFAKT, ZYSK, FASOLA, DWUDZIESTY PIERWSZY, SZARABAN, PÓŁROZKROK, WĘGIEL BRUNATNY, PRAŻONKA, ZUPA, DEKORTYKACJA, COLE, MITSUBISHI, PIŁA CZOPOWA, FUTRO, ANHYDRYT, STRETCH, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MASZTÓWKA, ROZGWIAZDA, PALPACJA, RZEMIOSŁO, MŁODZI, OPATRZNY, COLCANNON, WOJNA, MORGAN, KHMER, MEDALION, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PROJEKT TECHNICZNY, PIONIER, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SEKSTET, GAŁĘZIAK, GABARDYNA, ADAPTOWANIE SIĘ, ŁOM, PŁYN HYDRAULICZNY, WELUR, GRZYBIARZ, KRÓLEWICZ, MARATON, DOBRA STRONA, TRAIL, PUSTELNIA, KRYZA, AGAMA PERSKA, WINA UMYŚLNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, CZYNNIK CHŁODNICZY, AZOTYN AMYLU, PŁYWACZEK, WIEŚ, ATRYBUCJA, GAŁKA BOSMAŃSKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, PAPIER FOTOGRAFICZNY, DRAPERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WAPIEŃ, SKAŁA OSADOWA (CHEMOGENICZNA LUB ORGANOGENICZNA) ZBUDOWANA GŁÓWNIE Z WĘGLANU WAPNIA, PRZEDE WSZYSTKIM W POSTACI KALCYTU; STOSOWANY POWSZECHNIE M.IN. JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY I OKŁADZINOWY (OKŁADZINY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW), MIMO ŻE ULEGA ŁATWO WIETRZENIU FIZYCZNEMU; DOBRY MATERIAŁ RZEŹBIARSKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
skała wapienna, wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA WAPIENNA
wapień, skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu; stosowany powszechnie m.in. jako materiał budowlany i okładzinowy (okładziny wewnątrz budynków), mimo że ulega łatwo wietrzeniu fizycznemu; dobry materiał rzeźbiarski (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x