CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWELIZACJA to:

częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOWELIZACJA

NOWELIZACJA to:

zapis aktu prawnego modyfikującego wcześniejsze przepisy prawa; w polskiej praktyce prawodawczej nowelizacje są zawsze ustawami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.492

HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, PION, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, KOSMETYK, POLER, COKÓŁ, SATELITA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DZIEŃ PAPIESKI, DELEGATURA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, KOREKTA WŁASNA, PĘK PROSTYCH, ENTOMOFAUNA, CZOŁÓWKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NASZYWKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, WIEK, KRWAWNIK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, FILM S-F, KONSERWATOR ZABYTKÓW, AUREOLA, SZUWAR TATARAKOWY, ZMORA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, PLAKAT, TAHITI, KORNET, WYPIS ŹRÓDŁOWY, KĄT PÓŁPEŁNY, NORMALIZACJA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, TOR, KOŁO MŁYŃSKIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, GŁOWNIA, STAGNACJA LODOWCA, HAJDUK, DOROTA, SAUTE, ROTOR, JĘZYKI MUNDA, WIWAT, FOLKSDOJCZ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, FILTR GĄBKOWY, ALGEBRA LIEGO, LATANIE, ATREZJA POCHWY, DZIELNIK, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KOMENDATARIUSZ, RDZA ZBOŻOWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PATRONTASZ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, SZATRA, ALFABET WIĘZIENNY, POLIMORFIZM, BELA, TIC TAC, BOMBA, JEŻOZWIERZOWATE, POŁAWIACZ, ZAPAŚNICTWO, MAPA AKUSTYCZNA, FAWORYT, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, LEJ, KWAS, SEKCJA, KWATERODAWCA, EMISJA, SYGNATURA, ZGORZEL, EINSIEDLER, SZEKEL, ZEGAR WIEŻOWY, PALNIK ARGANDA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, LAGUNA, TRIDUUM, ZADZIORNICA WŁOCHATA, EFEKT MNOŻNIKOWY, OBRZMIENIE, BRYZOL, CIUPAGA, DELEGOWANY, PREPAID, TĘSKLIWOŚĆ, BURT, TRUST, POSZKODOWANA, ANTENA YAGI, CEREMONIALNOŚĆ, REFERENDUM LOKALNE, SUBSKRYBENTKA, INFORMACJA POUFNA, SARI, PRODUKCJA WTÓRNA, GRYPS, AKCENT, DESZCZ, KIJ BEJSBOLOWY, SASAFRAS, KOŃ DOŃSKI, TARANOWANIE, SOCJALIZM NAUKOWY, KOMÓRCZAK, CHOROBA DARLINGA, PROKARBAZYNA, ASYNCHRONIZM, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, LORDOSTWO, SPIRYT, WYROCZNIA, NIEGOTOWOŚĆ, PYZA, SAFIZM, FLAMAND, DEINSTALACJA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SYMBOLICZNOŚĆ, DECEPCJA, BAZYLIANIE, SZYSZKA, ESKORTA, RACHUNEK CAŁKOWY, LEPTOSPIROZA, KOMBAJN, FERMENTACJA METANOWA, KRAB, KAKAO, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ROK SYDERYCZNY, BAT, BABULA, GĘŚL, PODRÓŻ, NAKŁADKA, MIŚ, BROSZA, SZATAN, PIÓRO, PSZENICA DURUM, PIES PASTERSKI, KAPSLA, EDYKUŁ, FORT, SZUM, GOL KONTAKTOWY, OKAP, FOTEL ROZKŁADANY, HAIN, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, RAD, RZEZALNIA, GARKUCHNIA, REDYNGOT, AEDICULA, KLINIKA ODWYKOWA, MIRABELKA, SZYFON, MYCA, ASTRONOMIA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, KĄT WYPUKŁY, NARYS POLIGONALNY, PRZEMYT MRÓWKOWY, OKULARKI, CHOROBA GENETYCZNA, LIGOWIEC, CUKIER WANILIOWY, IZBA CZELADNA, WIZJA LOKALNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ZASADA HUYGENSA, ODSTRZAŁ, ŻYŁA JĄDROWA, JUBILEUSZ, ŻÓŁW MALOWANY, BATERIA WODOCIĄGOWA, REWITALIZACJA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, LAWABO, KADETT, SIAD, SZCZOTKA, AKT, PRÓBA JĄDROWA, KRAS, UZBROJENIE, SPORRAN, POSTĘP TECHNICZNY, MAKARONIARZ, IDIOMAT, RZĄD, BIEL, TABULA RASA, ZAŚPIEW, NAMIESTNICZKA, ZBOCZENIEC, MOCZ, PRYWATYZACJA, ZMOWA CENOWA, BIAŁA BIERKA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KLASYCZNY HATTRICK, ĆWICZENIA, OJCIEC CHRZESTNY, CHOCHOŁEK, BŁYSK, TERYNA, TRZĘSIDŁA, INWAZJA, KĄT POZIOMY, SPOILER, SPÓJNIK WYNIKOWY, KREM, PODWIĘŹ, FILTR ANTYSPAMOWY, TEMPERA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, CZOPEK, OTWÓR, ZŁORZECZENIE, BRZOZOWATE, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZESPÓŁ LEŚNY, TARPAN, DYWERGENCJA, ELEGIA, ANTROPOCENTRYZM, KONFIRMACJA, SZASZŁYKARNIA, BANKROFT, HORYZONT, PODODDZIAŁ, STACJA, OCZOJEBKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, BAT, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, GRZECHOT, STEK, APOSTOŁ, TWIERDZENIE STOKESA, ZADZIERZGNIĘCIE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, COKÓŁ, STEREOTYPIA, ARCHIKONFRATERNIA, DŻINS, PŁUCZKA WIERTNICZA, PĘDNIK, AFERA, POST, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, LISTEK, STEROWIEC SZKIELETOWY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KOTWICA KINESTETYCZNA, SERIA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KOZAK, TILAKA, GREK, KOSÓWKA, WIELOKULTUROWOŚĆ, BYK, GRECKI, SZTUKI PLASTYCZNE, PERMISYWNOŚĆ, ALERT, ALBUMIK, PARAGRAF, LITOMANCJA, SONDA, ZIELONE PŁUCA, MACZUGOWIEC, IMPRESJA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, S/Y, CZEPIEC, MANSZETA, RYKSIARZ, GULASZ IRLANDZKI, MOŁOTOW, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MAGAZYN, SELSKIN, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ISKIERNIK OCHRONNY, ?POŁAĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWELIZACJA częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWELIZACJA
częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚCIOWA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO AKTU PRAWODAWCZEGO PRZEZ INNY AKT NORMATYWNY TEJ SAMEJ LUB WYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ, PÓŹNIEJ WYDANY. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x