OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAKIET to:

określona liczba akcji lub udziałów, traktowana jako całość przy sprzedaży (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAKIET

PAKIET to:

w informatyce, telekomunikacji - zestaw danych; jednostka informacji (na 6 lit.)PAKIET to:

zbiór rzeczy, najczęściej z papieru, powiązanych ze sobą fizycznie (na 6 lit.)PAKIET to:

całość, struktura złożona z powiązanych ze sobą elementów, np. pakiet ustaw, pakiet biurowy (na 6 lit.)PAKIET to:

szereg arkuszy blach stalowych ułożonych jeden na drugim (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.304

MANIERKA, PIĘTRO, GRAJCAR, ZBRODNIA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, DOMEK, GAWOT, KRĄG KAMIENNY, MATERIAŁ, TAŚMA, IDENTYFIKACJA, ŚMIERDZIEL, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SALSA, DYRYGENTURA, ZACIĘTOŚĆ, NEKROMANCJA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, START-UP, ROŻEK, BALOT, FILC, SZCZI, MAŁY PODATNIK, TOLERASTIA, MOTYLEK, OLEJ TALOWY, SODA, KŁADKA, TRAWA KANARYJSKA, SKOPEK, OŁATKA, GRUBOŚĆ, KOSARZ, DRGANIE AKUSTYCZNE, GRECKI, CIOS PROSTY, PISEMKO, CZĘSTOKÓŁ, RYWALIZACJA, KIKS, KŁAK, PASSA, KOMEDIA GRECKA, PSYCHOLOGIA, BISIOR, SOPRANISTA, GAZ, TĘPOLISTKA, GABINET, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, TACZKA, PASSEPIED, CHARAKTER, RAMIĘ, CZARNINA, PODBIERACZ, RZEKA EPIZODYCZNA, KOMPARYCJA, KRAJ, FILODENDRON, MAGNES, ZŁOTOGŁÓW, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ESENCJA, SIÓDMY, PIWO, TWIST, PRZEGRYZKA, MONODIA, IZBA ROZLICZENIOWA, SZAŁAS, CIĄG NORMALNY, SEKCJA RYTMICZNA, DZIESIĘCINA, KAZBA, KOLIMATOR, SZKOŁA, KONIEC ŚWIATA, WAŁ, POLITYCZNY, ŻYWOT, KWASEK CYTRYNOWY, ZASILANIE, MIASTO STAROŻYTNE, ODSUWACZ, ŻYWOPŁOT, OCZKO, GONG, MIĘKISZ SPICHRZOWY, M, STRZAŁ, PREFEKTURA, STATEK, BARYCENTRUM, WAPIEŃ MUSZLOWY, SZPILKA, JOŁOP, REGENERACJA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ŁUPINA, SZEŚĆSETKA, BLOK, PRZEDSTAWIENIE, DRELICH, SEKULARYZACJA, SYNTEZA, BALDACHIM, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, CHÓR, BANIA, UKRES, RYBAŁT, ŚWIECA, POPRZECZNICA, MAJĘTNOŚĆ, REKWIZYCJA, MODYFIKACJA, MIKROMIERZ, REFORMA ROLNA, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ELASTYK, SONIFIKACJA, FUTRO, POJEDYNKA, BIOGEN, SZPILKOWE, DYMKA, PODKOWIŃSKI, AKTYWNOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, ZNACZENIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, IMIGRACJA, ROŚLINA AKWARIOWA, FANTOM, PREZENTER, POWTÓRKA, TITR, PIĄTY, KORYTO RZEKI, OŚMIOKROTNOŚĆ, KOBYŁA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, GERANIUM, MARKETING INWAZYJNY, WITAMINKA, PYLICA ALUMINIOWA, MIECHUNKA, CYGANECZKA, GRA TOWARZYSKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, OBWÓD REZONANSOWY, KRUPCZATKA, PRZEMYTNICTWO, CYRK, TWAROŻEK, PRZECHÓW, HIERARCHIA, LOGIKA MATEMATYCZNA, HISTOPATOLOGIA, BUDKA, BUZIA, B, PORNOGRAFIA, KATAFALK, OPERATOR, SYRENA, EWANGELIA, KREM, ŻYWOTOPIS, TERMOJONIZACJA, MOLOS, GOŁĘBIĄTKO, TIRET, SZEFEL, MADAPOLAM, PASTA, TEŚCIK, LIST ZASTAWNY, ATRYBUCJA, KASZUBSKI, MAZUREK, GŁOWICA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, TAROCISTA, ZATOKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, GUMA, PATRON, DYSZKANCIK, FORUM, ŁAPANIE, MEDIALNOŚĆ, AGENDA, AZYL, SYR, TŁUSZCZ, STWORZYCIEL, GRAF MIESZANY, GOUROCK, REPRODUKCJA, STAŁOŚĆ, DEPTAK, OPONA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, SPÓD, CZYR, ŻEGLARZ, SONG, ELEW, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PUNKT, SAŁO, CYCEK, TELEFON, STRONA INTERNETOWA, AMARANT, HYBRYD, SEKS, PRACA, IMPEDYMENTA, LEK PRZECIWARYTMICZNY, KALININ, JONIZACJA, FRAMUGA, PUSZYSTOŚĆ, FALA, SEKSTET, TERAPIA, SERWIS, DAMAST SKUWANY, MIKROKASETA, PACHOŁEK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, REGIMENTARZ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KORONECZKA, KRÓLIK, ANATOL, SQUAW, CZECHOSŁOWACKI, SYSTEM, WYWŁASZCZENIE, AKATALEKSA, GRANAT, PASTORALE, ZWORNIK, RUSAŁKA OSETNIK, OCENA, WODOROSIARCZEK, ŁOWCA , RZEPY, ZAWIŁOŚĆ, ŚWIECA, ORGANDYNA, BALET, FOSA ORKIESTROWA, ODPRZĘG, LOKSAPINA, LICHWA, CIOS, ANASTYLOZA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ROZMIAR, DUCHOWY OJCIEC, LIMETA, HIGIENISTKA, RUGBY, INSTRUMENT FINANSOWY, DOMEK LORETAŃSKI, LEUKOTOMIA, DYSPEPSJA, GORCZYCZNIK, DZIABA, LEN, AKT, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, MONOPOL NATURALNY, KUCZBAJ, UCHO, DYREKCJA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SPLENDID ISOLATION, ROZGAŁĘŹNIK, MSZA, WAGNER, EMERYTURA POMOSTOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, LICZBA, OBŁOK SREBRZYSTY, SALETRA, ŁYCHA, CELKA, CHARYZMA, ZIELONE, GARNITUR, DYSPOZYTURA, ?GAŁKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAKIET określona liczba akcji lub udziałów, traktowana jako całość przy sprzedaży (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAKIET
określona liczba akcji lub udziałów, traktowana jako całość przy sprzedaży (na 6 lit.).

Oprócz OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OKREŚLONA LICZBA AKCJI LUB UDZIAŁÓW, TRAKTOWANA JAKO CAŁOŚĆ PRZY SPRZEDAŻY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x