KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOROZWÓJ to:

ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOROZWÓJ

NIEDOROZWÓJ to:

w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności) i ogranicznie procesów poznawczych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.748

ALPAGA, LOKACJA, WÓDZ, SCENARIUSZ, RZEKA ROZTOKOWA, REŻYSER, ELIPSA, UJŚCIE, BOMBARDA, PRZYDZIAŁ, ANALIZATOR WZROKOWY, ZACIERKA, WYŚCIGI, SIEĆ KOLEJOWA, CYKADA WIELOLETNIA, KRWIOPIJCA, KORNIK, HIENA CMENTARNA, MAGAZYN, KOD ROZWINIĘTY, AEROBIONT, SEKS ORALNY, SERIA, KABRIOLECIK, MUSZLA, PLOTER PŁASKI, TRÓJKA, ZAPRZĘG, MISIEK, NACIEK, RELING, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MIKROMIERZ, LEGITKA, UMIEJĘTNOŚĆ, BĘCKI, OCENA, BILANS BRAMKOWY, ENTODERMA, DYWESTYCJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SSAK, UFNOŚĆ, CYGANECZKA, KAWA MIELONA, NAŚLADOWNICTWO, PRZETWÓRCZOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ODPUST, SOCJALDEMOKRATA, KANONIERKA, WÓR, HACZYK, HISZPAŃSKOŚĆ, RYCERZYK, SPIĘCIE, CAŁKA PIERWSZA, MAGNEZJA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ŚLIWA, EMALIA, DODATEK STOPOWY, KONTROLA DOSTĘPU, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KNEL, SUMATOR, SZACHULEC, CIEŃ, PAPRYKARZ, KOŁOWRÓT, KAMIKADZE, PERCEPAN, CZYNNIK BIOTYCZNY, SUCHORYT, KASZKIET, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ŁUPEK MARGLISTY, WYBUCH, MORESKA, CZUWANIE, TURBINA GAZOWA, PODRODZAJ, KONDOMINIUM, DUJKERY, ROSTBEF, SOLANKA, PŁAWA SONAROWA, GAMEPLAY, LOT, PRZEKŁADNIA, GAMBIT, CHIŃSKI, SZABROWNIK, N-GRAM, PAROSTATEK, ABAKUS, SINICA, PAPROĆ WODNA, KASA, EWANGELIZATOR, ŚWIATŁO POSTOJOWE, ADAPTACJA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, NIESTAWIENNICTWO, TOPENANT, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, IZOMER GEOMETRYCZNY, PUSZCZA, SPRYTNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, STATYKA, START-UP, WĘGAREK, SPEAKER, PIANKA, OBRÓŻKA, TINTORETTO, ŻYWA PAGINA, SŁODKA BUŁKA, MUNICYPIUM, JOGURT, WRĘGA, BYCZEK, KWAS, KALWARIA, DWÓJNIK, CIOS, LIBRA, MERENGA, HARFA EOLSKA, WIATROWNICA, KONFISKATA, ZAŻALENIE, SPÓŁKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, CIECZ WYCZERPANA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KARMNIK, BARWY, ELKI, KOŁACZYK, PLATYKLADUS, DESTRUKCYJNOŚĆ, TYGIEL, ELEWATOR ZBOŻOWY, GRODZISZCZANKA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, NĘDZARZ, PAZUR, PRAKTYKA, KAPITANA, BECZKA Z PROCHEM, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, TREPANACJA, BEZAN MASZT, ZŁUDZENIE, DŻEMIK, BĘCKI, SZALKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, WF, STROIK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PODZIAŁ, ULEGŁOŚĆ, KORA, APSYDA, PRACA DOMOWA, KLIN, KAZAMATA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KONKURS, HAK, RELIGIJNOŚĆ, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ANON, PORA, PROGRAMOTWÓRCA, ZRAZÓWKA, BALROG, SAKWA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, RANGA, SKUPINA, ZAIMEK, CHŁOPOWINA, BATY, JARZMO MOSTOWE, WIĄZADŁO, DYKTAT, WOJSKO, KRYTYCZNOŚĆ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ZAWRÓT, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SZNUR, PRZYSMAK, ISTOTA FANTASTYCZNA, MINIATURA FORTEPIANOWA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CIĄŻA MNOGA, ULOTKA, FILIŻANKA, GIMNASTYKA, PODZIEMIE, TOM, DROMOS, MGŁA, CZARNA KSIĘGA, RENTA INWALIDZKA, TRANSURAN, TERMOJONIZACJA, GADATLIWOŚĆ, KAMIEŃ OZDOBNY, KOMUNIA, BADYL, DOSTAWCA, ODCZYNNIK, KLASZTOR, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, SĄD WOJSKOWY, ANASTOMOZA, JĘZYK URZĘDOWY, PRZEOBRAŻENIE, SPLOT, TEORBAN, KRZYŻÓWKA, TERAPIA SZOKOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, FOTOTROPIZM DODATNI, FOKI, BEZIDEOWOŚĆ, KARTANA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KONTRABANDA, PROLIFERACJA, ZADANIE, PRZESŁUCHANIE, GENEZA, PAJĄCZEK, PIEPRZ MNISI, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, NÓŻ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KANADYJKA, WSPÓLNOTA, WSPARCIE, PREIMPLANTACJA, AZOLLA DROBNA, PRACOWNIK NAUKOWY, TAKTYK, LAWATERZ, CZĄBER, JAMRAJ, PIEROGI, ZARZĄD, ZIARENKOWIEC, PELAGRA, KIBITKA, ANTYFONA, SZURPEK MISECZKOWATY, SÓL, KARTA MOBILIZACYJNA, PUNKT WYJŚCIA, RZECZ, HOKEJ, IZBA ROZLICZENIOWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PAJAC, SŁUPEK, SZCZENIACZEK, IRRADIACJA, CHOCHOŁEK, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ROŚLINA OZDOBNA, TUM, FUJARKA, SSAK, PICA, PODKŁADKA, KOREKTOR, WYRAZ, ŻACHWA, KUPON, WSPÓŁUCZENNICA, SODÓWKA, WARZONKA, SKARBNIK, BAGNIAK ZDROJOWY, TASIEMIEC, ZAĆMIENIE, PRZYCZÓŁEK, LOCO, PCHACZ, TUTOR, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WZROK, PISZCZEK, ?MOSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOROZWÓJ ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOROZWÓJ
ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.).

Oprócz KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KTOŚ, KOGO ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE OCENIANE SĄ ŹLE, FAKTYCZNIE OPÓŹNIONY W ROZWOJU LUB KTOŚ, KTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ OPÓŹNIONY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast