MLECZNY LUB KAWOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAR to:

mleczny lub kawowy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAR

BAR to:

część lokalu gastronomicznego, np. restauracji czy pubu, przy której serwuje się napoje alkoholowe (na 3 lit.)BAR to:

lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego (na 3 lit.)BAR to:

jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10E+6 dyn/cm2 = 10E+6 b (na 3 lit.)BAR to:

miasto położone na Ukrainie, nad rzeką Rów, na Podolu, w obwodzie winnickim, siedziba władz rejonu barskiego (na 3 lit.)BAR to:

ludzie znajdujący się w barze - lokalu gastronomicznym, w którym konsumuje się zamówione wcześniej dania i napoje alkoholowe, głównie piwa oraz drinki i wódkę (na 3 lit.)BAR to:

miasto na Ukrainie nad rzeką Row (dopływ Bohu); konfederacja Barska (na 3 lit.)BAR to:

mleczny - z kopytkami (na 3 lit.)BAR to:

lokal szybkiej obsługi (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MLECZNY LUB KAWOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.201

KASTRAT, LATOROŚL, DEZASEMBLER, FLAKI, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PISMO IDEOGRAFICZNE, PRĄTNIK ALPEJSKI, ZAPRZĄG, PRZYSZŁOŚĆ, ZEW, WYBUCHOWOŚĆ, HERBICYD, ALAIN, BROKAT, KATAPULTOWANIE, PREZENTER, SZYDLARZ, NAMASZCZENIE CHORYCH, OKAP, WYLEW, SIÓDMA WODA PO KISIELU, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, UDAR, METAL CIĘŻKI, PAŃSTWO, OBSADA, BARWA OCHRONNA, FORMA ODLEWNICZA, LEPIARKOWATE, CZOŁOWNICA, SUCHORYT, WIEŻA KONTROLNA, WYRZUTNIA, BLOKADA EKONOMICZNA, ROZDZIAŁKA, AUTOCASCO, ZABUDOWANIE, BASEN PORTOWY, EMOCJA, DIAGRAM FAZOWY, GENERALISSIMUS, WARSZTAT, TARTINKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KACOWE, JAŁOWIEC CHIŃSKI, BIEG DYSTANSOWY, ZŁOTÓWKA, DOLNOPŁAT, ZIĘCIASZEK, POŁYSK, PERCEPAN, ROZPUSZCZALNIK, PODCENTRALA, OSADA, DZIERŻAWCZOŚĆ, METYLOTROFIA, BABINIEC, AZJATYCKOŚĆ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, DYL, DYKTAT, SIEDMIOKROTNOŚĆ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, DRUK ROZSTRZELONY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KAPELMISTRZ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ABLACJA LODOWCOWA, OBIEG, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, CHRYZOFITY, CZUB, KOALICJANT, TRIO, RACICA, MŁYNEK, SUBSTANTYWNOŚĆ, STAROWINA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ADIUTANT, OKUCIE, WIDEOMANIAK, PODKŁAD, HANKA, INTELIGENCJA WERBALNA, KOLOR LUKOWY, UMOWA ADHEZYJNA, BROŃ JĄDROWA, MOST PONTONOWY, WERYFIKACJA, BONET, ROZJAZD, SUCHORYT, ROZWÓJ WSTECZNY, POLE, WŁÓKNO, BEJCA, WSPÓŁZAWODNICTWO, PRZECIWIEŃSTWO, ESTAKADA, TAROT, AUTOKEMPING, KASZTANEK, ŁUPEK ILASTY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KOMPLEMENTARIUSZ, NISKOROSŁOŚĆ, UDERZENIE, TECHNIKA GRAFICZNA, TANIEC, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KANTOR, SŁUPICA, PANOWANIE, STWORZENIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, WJAZD, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, TRANSFER BIEŻĄCY, ŻARNIK, BRAMOWNICA, BIZA, MAFIJNOŚĆ, TARPAN, NARYS FORTYFIKACYJNY, PODBIERACZ, METFORMINA, NOK, KURATORSTWO, ZIELENIEC, KOLEGA PO FACHU, CHOROBA EULENBURGA, INSTRUMENT, KOBIETA SPOD LATARNI, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BOHATER POZYTYWNY, TRANSPARENT, ROBOTA, SAMPLER, PRZESTRZEŃ, SPRZĘCIOR, MOŻLIWOŚĆ, PARA, NAWALANKA, BATALIA, KANAŁ, SQUAW, KARAFECZKA, POWIEŚĆ RZEKA, BROSZURA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PODATEK DOCHODOWY, KRYKIET, KOSMOS, AMARANT, DOBA, CIĄGNIK, TOALETA, DEKALKOMANIA, DEKONCENTRACJA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, MIESZACZ, MANIFEST, POLIGYNANDRIA, PIĘCIOGROSZÓWKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PICUŚ, WRZUTA, NAPPA, BOCZNIAK, PROPAROKSYTON, KLUCZ, SENSYBILIZATOR, POŻYCZKA, OBRAZ, ZNACHOR, NACZYNIAK, PULPIT, PRZENOŚNOŚĆ, BABINIEC, ADAGIO, KULE, LICZBA PRZESTĘPNA, OBRONA, OLEJEK, PRALNIA, GUFFA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PARKIET, TERYNA, EDUKATOR, NIEWIERNOŚĆ, KAPITAN, NIEPRZYJACIEL, KATAR KISZEK, LEK, GŁOWOCIS, ADWENTYSTA, ESPRINGOLA, DYSTONIA TORSYJNA, PRZEPRÓCH, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, AKALKULIA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZĄB MLECZNY, HIPNOTERAPIA, BÓG, ANALIZA LOGICZNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, WAŁ MORENOWY, ROWER POZIOMY, SŁODZIAK, WADA DREWNA, MIMETYZM FORMALNY, CZYTELNIA, DUPLEKS, BROŃ NUKLEARNA, GODZINA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, INTENSJA, POMOST, GLIKOZYD FENOLOWY, BYDLĘ, SER PODPUSZCZKOWY, REDUTA, MOMENT, SEQUEL, SZAŁAS, AZOLLA PAPROTKOWA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PROTETYKA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, MARSREJA, KARTANA, AKCENT, REFERENDUM LOKALNE, PIGMALIONIZM, ACETYLENEK MIEDZI, WKŁADKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ALARM, LATARNIA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, RING, NIEWYPARZONY PYSK, MANDOLA, ROŚLINA KOPALNA, RICOTTA, PĘCHERZ, TRĄBKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, MONOPARTYJNOŚĆ, ESDEK, ŻACHWY, ALIT, TACZKA, TONAŻ, STACZ, INDUKTOR, ODKAŻACZ, PORT, EMISJA POLOWA, USZAK, MACERACJA, NIC, PELA, ÓSMY, KORPUS, SKRZYDEŁKO, DOMENA PUBLICZNA, RATOWNIK MEDYCZNY, AKSAMIT, DYWIZJA, LIBERIA, KRATER WULKANICZNY, KULTYSTA, NIEBIOSA, KOLEJ LINOWA, KURS, KREW, RYBONUKLEAZA, PERKALIK, JAGODÓWKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, KOMŻA, POMIAR, AGRESOR, KUBEK, SZLAM, KARIN, PLUTON, ROZTWÓR WZORCOWY, PORCELANKA, PRZEZWISKO, BIDULA, KHMERKA, ?AZOLLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MLECZNY LUB KAWOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MLECZNY LUB KAWOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAR mleczny lub kawowy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAR
mleczny lub kawowy (na 3 lit.).

Oprócz MLECZNY LUB KAWOWY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - MLECZNY LUB KAWOWY. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast