CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTWORKOWATOŚĆ to:

ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.995

LABORATORIUM, WOLNY, UNTERWALDEN, INSTRUMENT DŁUŻNY, PINGWIN ADELI, AHA, SĄD, KOLARSTWO GÓRSKIE, MIKROHADROZAUR, SIEĆ, PĘDRAK, PIECZYWO, POWINOWATY, POLEWACZKA, EFEKT LOTOSU, E-LIQUID, PLAŻÓWKA, WZMACNIAK, LENIUSZEK, NEOGOTYK, SLAJS, PRZEDPOLE, KOKPIT, KICZ, PISIOR, ZRAZIK, SZKŁO LABORATORYJNE, ULUBIENIEC MUZ, RENTA INWALIDZKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KARTAGIŃSKI, DAGLEZJA SINA, ESPERANTYSTA, OTOLARYNGOLOGIA, LOKAL SOCJALNY, OSAD, PRZYSTAŃ MORSKA, BOLUS, DESIGNERKA, CIELICZKA, KANIBALIZACJA, BOROWODOREK, BRZYTWA, DALEKOWIDZTWO, PRZYRODA, PUNKT, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KOŁO POLARNE, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PROPAGANDÓWKA, KONGA, SYNDROM WILKOŁACZY, BONANZA, LUZAK, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, ANTAŁEK, SER ŻÓŁTY, MECENASOSTWO, METAMORFIZACJA, DENTYSTA, KOMA, JATKA, PODGÓRZE, BŁONA, CEROWNIA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, MASZOPERIA, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, PLAC, ZAPOZNANIE, RAK, STARZENIE MORALNE, DOBRA, TABLICA MENDELEJEWA, KUR, KMIEĆ, TABU, MIENIE, BĄK, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KULTURA KRETEŃSKA, RDZEŃ, NIEDBAŁOŚĆ, WINKULACJA, HUTA SZKŁA, MELUZYNA, ANTABA, LAPILLI, KUSZTYCZEK, KOMPENSACJA, EMAKI, TERYNA, STYGMAT, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ZIELENICE WŁAŚCIWE, STAN TRZECI, PRYMAT, OBEDIENCJA, MIKSER, ODEZWA, CIĄG, TAJEMNICA, PROCYNOZUCH, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MAJMA, TUNIKA, MAKAK, BEZ, WIELOCUKIER, CYLINDER, SINGEL, PAJĘCZAK, BLISKIE SPOTKANIE, ŚMIAŁEK, RYT, PUCHAR, ZANZA, SPIEK, PRZEŚMIEWKA, ZDZIADZIENIE, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ROLA, REFLEKS, DETALISTKA, PAWĘŻ, SMARKUL, NAJEM, MIŁOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, UDAR, CYTRYNIAN, REAKCJA ZAPALNA, PAPROTNIK, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, POEMAT DYGRESYJNY, ALBUM, POZYTYWIZM, BOCZEK, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, KASZKIET, POWSTANIE LISTOPADOWE, PRZEZIERNIK, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, FRYZ ARKADOWY, NACISK, RACJONALIZM, BANOWINA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ZESPÓŁ, GATUNEK CELOWY, CHŁODNIK, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SUKCESJA, LIGA OBRONY KRAJU, MAJĄTEK, ROBER, MROZIWO, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, STATUS SPOŁECZNY, FICTIO PERSONAE, BASEN PORTOWY, SAMOGON, CIENNIK, NOŚNOŚĆ, KASZTANEK, ŁAŹNIA, CYKL MIESIĘCZNY, FILEMON CIENKODZIOBY, PONCZ, FAZA, ŚLEPY TOR, ROZRABIACZ, LARWA, ROZCHWIEJ, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WARZYWNIAK, SINICA OBWODOWA, KRAŃCÓWKA, BERLACZ, GWAJAK, KSIĘGOWA, DOBROSĄSIEDZTWO, CYKLON, ŚLIZGACZ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, OWALNICA, PRZEDWIECZNY, KYZYŁ, NISZA NIWALNA, ALERT, BUTERSZNYT, KISZKA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, LISZAJ PŁASKI, UPROWADZENIE, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, DZBANEK, DRĄG, PARNOŚĆ, KOSZATNICZKA, KASA, ŻYDOWSKOŚĆ, PLAFON, KOMBATANTKA, MUSZLOWCE, ABSURD NAZWOWY, PIEKARNIA, BESTIA, DWUBÓJ, MARSZ, EGZOTYK, DYWIZ, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, WALDORAPTOR, POSIADY GÓRALSKIE, REGENT, POTNIK, PRZYBŁĘDA, PRAWO PIĘŚCI, ŚWIADEK KORONNY, INTERROGACJA, WYCINEK, BURLESKA, PIERWORODZTWO, DWUBÓJ KLASYCZNY, ZIELSKO, WAŁ, MYDLARNIA, SYNTEZA JĄDROWA, ANTYDOGMATYZM, SZPECIELE, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZMIENNA ZWIĄZANA, ADALINA, SURFAKTANT, PRZECIĘTNIACTWO, MALAKOLOGIA, TEORIA PIERŚCIENI, KOJARZENIE, PERYGLACJAŁ, IGŁA MAGNETYCZNA, PETROCHEMIKALIA, KREDKA, SPEKTAKL, EKSPLANTAT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, MADISON, SZKŁA, MALARSTWO IKONOWE, PŁOMYCZEK, PAJAC, SEKRET, SKRZYNECZKA, CEREMONIA, OPERA, WIDZENIE OBWODOWE, OWOC SZUPINKOWY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, NIMFA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, SAMOLOT, IKAR, GABINECIK, FALAFEL, KISZKA PASZTETOWA, KAREL, SIEJBA, PIKSEL, WATAHA, SUPERKOBIETA, KONFRONTACJA, MIMOZA, PROCES CHEMICZNY, ARKANZAUR, BURSZTYNIARZ, ENERGETYKA WIATROWA, CZŁON CZUCIOWY, GIROSKOP, CORBETT, SZKOCKI, NATRYSK, KIEROWNIK MUZYCZNY, OKOŃ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, GAD, DOMENA MAGNETYCZNA, WYKLUCZENIE, OPERATOR BITOWY, ORLOG, TAŚMA FILMOWA, CYGAN, KOMEDIANT, ORBITER, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ASYMILOWANIE SIĘ, ŁOPATKA, ?UBRANIE OCHRONNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTWORKOWATOŚĆ ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTWORKOWATOŚĆ
ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.).

Oprócz CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast