Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTWORKOWATOŚĆ to:

ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.240

RYBACZKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PREZYDENCJA, MURRINA, ŻWACZ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, BLIN, KATAPULTA, EURINOZAUR, MUFA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, TĘPOZĘBNE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, SKOK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, PRZESTĘPNOŚĆ, DEKORACJA, PLAMISTOŚĆ, DOŁEK, SILNIK PNEUMATYCZNY, STOŻAR, EOZYNOFIL, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SEKSTOLA, MAZUREK, ZBROJEC, PLAMKA FORDYCE'A, PSYCHIATRIA WOJSKOWA, SILNIK INDUKCYJNY, SZYSZKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, FARBIARSTWO, KOZA SAANEŃSKA, MIKROCHEMIA, RULETKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, POCHWIAK OKAZAŁY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, PLAZMA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NACIĄG, BILLING, USPOKOJENIE, LINIA WIDMOWA, ZARODNIKOWCE, FOTEL GINEKOLOGICZNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, POCIĄG METRA, FRASZKA, WYPRYSK POTNICOWY, KREDYT ZAUFANIA, HIMALAJE, BADYL, KOŃ HOLSZTYŃSKI, KONCHYLIOLOGIA, MINUCJA, LARP, ORGIAZM, KRASNOLUDEK, KOALICYJKA, KOKSIARZ, MIĘSOŻERNOŚĆ, HIPOPOTAMOWATE, SIEDZISKO, WSTĘŻNIAKI, PERKOZ WIELKI, REWIZJA NADZWYCZAJNA, CYTRYNIAN, OPALENIZNA, MONOFAGI, LICHWIARSTWO, JEZIORO SAPROTROFICZNE, OPOZYCJONISTKA, NAWALANKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, PREPER, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, KRATKA ŚCIEKOWA, KOŚCIÓŁ FARNY, MINOCYKLINA, WYJADACZ, OGNISKO, CENA SKUPU, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, WYRAŹNOŚĆ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, BRZEG, PLUSKWIAK WODNY, TERMOLUMINESCENCJA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ŚWIATOWOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, ROZPIERACZ, CHLOASMA, BUTYL, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, PSI GRZYB, JEDNOPŁAT, SYMFONIK, DEKONTAMINACJA, BAT, CHOCHELKA, ARABESKA, PANEGIRYSTA, OBIEKT, PALMETA, ŁAD KORPORACYJNY, OWCA FRYZYJSKA, AZYDEK, KOŃCÓWKA, RYCZAŁT, UWAGA, DUROMER, ROK ZEROWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, EXPAT, DOBRO PRYWATNE, ZNAMIĘ, BAGAZJA, KALENDARZ, ŚWIŃSKA MORDA, SELEKTOR, KARTACZ, KOTWA, KLEĆ, ALKILACJA, ODROŚL, DERYWAT, CUDEŃKO, SPAD, JAJECZNICA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, LANAZAUR, TARANTELA, AMANT, WODOROSIARCZEK, NIEOCZYWISTOŚĆ, CHRYSTIANIA, TYGIEL, NOZDRZE TYLNE, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, OLEJ MIGDAŁOWY, UNKWILLOZAUR, TERRANIE, WISZER, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SCENKA RODZAJOWA, OBIPIĘTA, KIELICH, SPÓŁKA, GĘSIARZ, MŁOTOWNIA, DROGA ZBIORCZA, CYKL POETYCKI, ZUPA, WYDATKI, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, DIMORFODON, KARMEL, BOMBA EKOLOGICZNA, NAWA GŁÓWNA, LENIWIEC PSTRY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KLAPA, SEROKONWERSJA, ETOLOGIA, PĘTÓWKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CHWYT PONIŻEJ PASA, KRAŃCOWOŚĆ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, BATON, GIBBON, REGULACJA KASKADOWA, JOGURT, TURZYCA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, CENTRALA RYBNA, NAPRĘŻACZ, SCENKA, DEFLEKTOR, ZAWODNIK, OPERATOR BITOWY, ŻYWNOŚĆ, FORNALKA, ANARCHISTKA, BOLUS, HALON, MASZYNA TURINGA, NUMER BURTOWY, WÓR, DYPTYCH, ZNACZENIE, TROGLOFIL, ŁOWCZY, ŁAPACZ, KACERSTWO, PRZĄDEK, ECHOLOKACJA, IMPERIUM KHMERSKIE, PIĘCIOZŁOTÓWKA, SROGOŚĆ, DEWOLUCJA, APLIKACJA, PKB PER CAPITA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KUNA, CZERWONE, FORTUNA, TROL, GNIAZDO, ZABURZENIE NASTROJU, SZKARADA, ŚMIGŁOŚĆ, POKŁAD, SZMAT, AKCENT, FANATYK, SYMPTOM, HAFCIARSTWO, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SCENOPISARSTWO, WSPARCIE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, REDAKTOR TECHNICZNY, POPITA, OCHRONA INDYWIDUALNA, NEOTENIA, KOŁOWROTEK, PUNKT ODNIESIENIA, GRAMATYK, DWÓJNIK, DRAPACZ CHMUR, PIÓRO, CYKLON, WYSMUKŁOŚĆ, GRA, CHRONOLOGIA, KURANT, RAK PRĘGOWATY, OGNISKO, LABIRYNT, RÓWNONOGI, EROZJA WĄWOZOWA, WAGNER, TYROMANCJA, SCENARIUSZ, PAWIE OKO, CHOPINISTKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, DOM TOWAROWY, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ROZEDMA PŁUC, ZGRZEBŁO, HARACZ, ALTERNAT, AKTUALIZOWANIE SIĘ, KOCIA WIARA, JEZIORO KOSMICZNE, KASETOFON, JAŚ WĘDROWNICZEK, PORFIROBLAST, PIONEK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, SZPATUŁKA, PERYPATETYK, ŁAŃCUSZEK, DZIEŻKA, EUTEKTOID, UNIŻONOŚĆ, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ŁUK TRIUMFALNY, ÓSEMKA, GRA POJEDYNCZA, ULTRABOOK, INTUICYJNOŚĆ, MODYFIKACJA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, WIOSŁO, WĄŻ, OWODNIOWCE, STARTER, KWASJA, ZAMEK, GRA KOMPUTEROWA, LAMPA CROOKESA, SOCJOBIOLOG, KROPKOWANIE, BATALIA, JADZICA, JAJKO W KOSZULCE, CYGAN, UŻYTEK ZIELONY, TEOLOGIA MORALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKIE WADY WRODZONE POWSTAŁE WSKUTEK ZABURZENIA PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH W OKRESIE EMBRIONALNYM, WYWOŁANYCH CZYNNIKAMI GENETYCZNYMI LUB TERATOGENAMI, MOGĄ SIĘ Z NICH ROZWINĄĆ NOWOTWORY, BARDZO CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DECYZJI O ABORCJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
potworkowatość, ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTWORKOWATOŚĆ
ciężkie wady wrodzone powstałe wskutek zaburzenia podziałów komórkowych w okresie embrionalnym, wywołanych czynnikami genetycznymi lub teratogenami, mogą się z nich rozwinąć nowotwory, bardzo często są przyczyną decyzji o aborcji (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x