MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUDZIESTOGROSZÓWKA to:

moneta lub banknot (dawniej) o wartości 20 gr (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.937

IMPLIKACJA MATERIALNA, KILKAKROTNOŚĆ, SRAKA, PIĄTKA, PEŁZAK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, KARL, AZYDEK, DYWIZJA, USKOK, PARAMETR, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, HYDROBUS, ROZMARYN, PLUDRY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RATOWNIK MEDYCZNY, SZPRING, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, OBSZAR WODNY, PŁEĆ, RZĘSISTEK, KĄT OSTRY, NEOPOGANIZM, DOMINANTA, EKSPRES, TŁO, TUNIKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PRZECIWIEŃSTWO, BASENIK, PERUKARNIA, TELEWANGELIZM, PLECHA, BÓG, DINAR, BUTLA, REMIZA, WAWRZYN, PODGATUNEK, STÓŁ, RASA, AGLOMERACJA, ZDRADA, TECHNOKRATA, KOJEC, LURA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, OBYWATELKA, LEKTURA, ATOL, HALO, PRZYKRYWKA, HEGEMON, DOMINACJA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PROCES BIOLOGICZNY, PAJĄCZEK, SINICA, PASJA, TERMOS BUFETOWY, POLE GOLFOWE, AUTOBUS SZYNOWY, LYCRA, ANTENA YAGI-UDA, STADIONIK, KASA, CYRK LODOWCOWY, MACZANKA, HERBATA, LICENCJA PRAWNICZA, WARTOWNIK, UNIFORM, REMONT BIEŻĄCY, ODCHYŁ, KORDON, WARIACJA, FALKA, WRAK, NEKROMANCJA, TOLERANCJA, BROŃ OBUCHOWA, SPRAWNOŚĆ, HUBA, KIERAT, ARENA, GRANICA, MARSKOŚĆ, TRANSFORMATORNIA, PUSTAK, TYSIĄC, MASZKARON, LATARNIA MORSKA, WYWIAD, DZIADZIENIE, PŁETWA STEROWA, POLIMER FLUOROWY, BRONA, PRZEPAŚĆ, SPRZEDAŻ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KLUCZ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, RZECZOWNIK, BRUK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ODPRYSK, OBCHODOWY, ŁOWCA GŁÓW, BOSS, MAPA MENTALNA, OPUS, ZASIŁEK OKRESOWY, KOŁO, LAWINA GRUZOWA, RZUT, KANCONETA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WYRAŻENIE, AGAMA, RUGI, FRANCUSKI, DESOCJALIZACJA, KOŃ TROJAŃSKI, PLATER, SZCZUR TUNELOWY, ŁASZT, ZBIORNIK, PREFEKT APOSTOLSKI, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, MYSZ, FLAKI, POMOC, PAWANA, MYRMEKOFIL, KSIĘGA PARAFIALNA, MIEJSCE, RETRANSMISJA, KOMORA MINOWA, TEATR, ELKI, CIOS, USZYSKO, RING, KUWETA, RYT, REGENERATOR, LAPARENTOZAUR, RAMA, AMARANTOWOŚĆ, PERKAL, TAUKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, GAD, STRZĘP LUDZKI, GŁOWA, DZIEŁO SZTUKI, PRAŻONKA, STECZKA, STEK, KRAWĘDŹ, OPARY, KURAWONGA ZMIENNA, ŁAPA, METADANE, LIBELLA, MUZA, TRESA, INERCYJNOŚĆ, ZATROSKANIE, NAGRODZENIE, AC, KOSZTORYS INWESTORSKI, PARK MIEJSKI, JEDNOSTKA METRYCZNA, IRANIZACJA, GASTROFAZA, KURATORSTWO, ROMANTYZM, WSPÓŁRZĄDCA, SIŁA, SEMAFOR, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZIEMIA ODNIESIENIA, KARNATAKA, SEK, MURRINA, HUBA ŻÓŁTA, SŁODKA BUŁKA, POWTÓRZENIE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, SMAROWNICA, RETENCJA, WALKA, MASYW GÓRSKI, WAKUOLA, BZDET, SURMA, ELEGIA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MARKIETANIN, PRZEPŁYW, MODUŁ MIESZKALNY, PUCHAR, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ROSYJSKI, DYMA, ROZPADLISKO, CHIŃSKI, KLESZCZE, TARANOWANIE, WULGARYZM, LIFTING, BUTWA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, POCHMIEL, STRZAŁA, BEZPIECZNY SEKS, PINGLE, KRAŃCÓWKA, WYSYP, GYMKHANA, SIEROTA SPOŁECZNA, ZEZWŁOK, ZNAK PRZESTANKOWY, CZOSNEK, PASOŻYT, KONCERN, TATAR, MIRAŻ, TYŁÓWKA, BEREJTER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PERKOLACJA, TUBA, KARŁOWATOŚĆ, MAH JONG, SZYLDWACH, CENT, PIEPRZ RÓŻOWY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, NADZIEWARKA, WITAMINA, STWORZENIE NIEBOŻE, IMMUNOSUPRESOR, SEMANTYKA FORMALNA, MELANODERMIA, PRACA, ŚLEPA AMUNICJA, KURATOR, SAKLA, YORKSHIRE PUDDING, AUREOLA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, RAMKA, PIEPRZÓWKA, MAZUREK, PRADZIAD, ASSAPAN, AGREGACJA, PAROKSYTON, LENIWOŚĆ, BLOKADA, MELANIZM, URLOP WYCHOWAWCZY, KOMPLIKACJA, KIEŁ, ELEKTORAT, KWASZONKA, TŁO, CMOKIER, OLEJEK ABSOLUTNY, KESON, DOM REKOLEKCYJNY, REMONT KAPITALNY, GLORIA, WCIĄGARKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, APARAT SZPARKOWY, LARGO, DZIRYT, DZIESIĘCIOEURÓWKA, MOŁDAWSKI, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SEANS, PION ŻYROSKOPOWY, AEROZOL SIARCZANOWY, SYLWETA, SPRYCIARKA, JASZCZURECZKA, NKAYI, CYTADELA, SKRAJNIK DZIOBOWY, RAWA, WYZIEWY, BÓR BAGIENNY, ?KAROTENOID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUDZIESTOGROSZÓWKA moneta lub banknot (dawniej) o wartości 20 gr (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUDZIESTOGROSZÓWKA
moneta lub banknot (dawniej) o wartości 20 gr (na 19 lit.).

Oprócz MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 20 GR. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast