NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOCENT to:

nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOCENT

DOCENT to:

tytuł zawodowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.471

ŚCIANKA, SPUSZCZANIE, ŁADOWANIE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, FIRMANCTWO, PRZEJRZYSTKA, ARTEFAKT, BURZA DZIEJOWA, BŁYSK, KASZKIET, SILNIK INDUKCYJNY, ADADŻIO, MASZYNA PROSTA, PIANOLA, AZOLLA, OBRONA WŁASNA, ŁUK SKRZELOWY, SPODECZEK, HAMULEC, KATAFALK, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZYLEPNOŚĆ, WÓZKOWY, WIĄZANIE, WELUR, REKOMENDACJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, UŁAMEK PIĘTROWY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, HURMA, TROL, ODRĘBNOŚĆ, ROZSZCZEP WARGI, CZŁONEK RODZINY, AKADEMIK, STECZKA, PIGUŁKA, LOKACJA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KRYSTALOMANCJA, MATRYKUŁA, GABINECIK, JABŁOŃ KWIECISTA, FARBA OLEJNA, DOBYTEK, KALIMBA, FUS, WOJSKO, AUSZPIK, WIDEO, POLSKOŚĆ, ZIARENKO, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NALEPKA, ZBIÓRKA, PRZEKAŹNIK, RZEMIOSŁO, KANALIZACJA KABLOWA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DYSZKANCIK, DROGA, KREDYT KASOWY, KRAJ NORDYCKI, KIKS, SIEROCTWO SPOŁECZNE, JAN, LIPA, RATOWNIK MEDYCZNY, KAMIZELKA, DŻINS, KIA, KROPLA, SKURCZ, GRAFFITI, ŻŁÓB, LANISTA, ZASKARŻENIE, AUTOMAT, PĘCHERZ, ZNAK, CZŁON SKŁADNIOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KAKEMONO, KOALICYJKA, LICEUM, SIŁA AERODYNAMICZNA, RÓŻANIEC, NIEWYPARZONY PYSK, PODZIEMIE, USZYSKO, WYSTRÓJ, AMULET, POJAZD LATAJĄCY, PLANETKA, IDIOMATYZM, NET, UNIWERSYTET, MŁOTEK, STAUROPIGIA, DŁUGODZIÓB, KOŃCÓWKA, GARNITUR, SZKLARKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WYWOŁYWACZ, GRZEBIEŃ, JASZCZURECZKA, KASATA, KROPELKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, CEMBROWANIE, ARONIÓWKA, LESZCZYNA, WĘGAR, CHŁODNIK, SER TOPIONY, ISTOTA, KONWERSJA , PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, OKALECZENIE, KOŁOWROTEK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KRAKOWIACZEK, DROGI, ALOES, KARES, WIERCIPIĘTKA, ZESPÓŁ, KOŁO HISTORII, WSTĘŻNICE, GRZYB ATOMOWY, EMBRION, RÓG, ŁAŃCUCH, TRIANGULACJA, ANTONOMAZJA, ŚLISKOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POMOCNIK, ŁUPACZKA, MÓŻDŻEK, KRZEŚLISKO, TOR, AMFIPRION, PERSONALNIK, NUMEREK, DOWÓD, TRUP, POŁYKACZ, OTTER, PODIUM, TKANKA MIĘKKA, NIEDOŻYWIANIE, SWETER, KNOTNIK ZWISŁY, TRZYDZIESTKA, KOMBATANTKA, BEANIA, KARABINIER, PUŁAP, DZIAŁOWIEC, WPRAWKA, NAWÓZ SZTUCZNY, DAWCA NARZĄDÓW, CAP, GDERACTWO, KANAŁ PRZERZUTOWY, KUNDMAN, OBSTRUKCJA, ARTUR, LITEWSKOŚĆ, KUFF, INTERCEPCJA, ŻYŁKA, WOKALISTA, LODOWIEC NORWESKI, TEREN ZAKRYTY, JODEK, ABSYDA, LINA, MNICH, WICIOKRZEW, KRATOWNICA, MOCZ, ELIZJA, MAKIMONO, RAMPA, POPRAWKA, BROŃ MIOTAJĄCA, FILTRACJA, WSZECHSIŁA, BRAMA TRIUMFALNA, NOS, CARL, ANSAMBL, OWADOŻERNOŚĆ, DRABINOWIEC MROCZNY, ROGALIK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CZAPKA TEKTONICZNA, REKTOR, KLIPER, WĘGLIK SPIEKANY, ZASTRZALIN, MILANEZ, KOŃ TROJAŃSKI, TYC, KOROZJA BIOLOGICZNA, LARGO, DANA, PROTETYKA, PŁUŻEK, NOŻYK, KUBECZEK, FOKA, ALBINOS, ODSZCZEPIEŃSTWO, PIERWOTEK, HERMA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KRUSZYNA, BEZPIECZNY SEKS, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PASEK, KOŃ, KATALIZA, CEGŁA DZIURAWKA, PIESZCZOSZEK, FAKTOR, KWASJA, FINAŁ, KWACZ, GODZINA, ZAJĘCIE, OGÓREK, OFLAG, PORNOGRAFIA, METROPOLIZACJA, SCYT, REKREACJA, PRZEKĄSKA, ŚWIĘTO, TRZYMADŁO, PŁOTEK, TECZKA PERSONALNA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, KLASA, MATECZNIK, LIBELLA, NIEODZOWNOŚĆ, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ELEKTROLUMINESCENCJA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TONAŻ, PAŁANKA, PREZYDENCJA, RESTART, HOLOGRAM, KONSOLA, MUR, DZIELNIK, KIEŁ, FOTOTROPIZM DODATNI, SZYBKOŚĆ, BAKTERIA, TOINA, RADCA, GEMISTA, BEZWŁAD, ZRAZÓWKA, RZECZ PRZYSZŁA, HEKSACHLOROFEN, TOREBKA, OBRONA, CZYTNIK, NAWAŁNICA, WARIATKA, REOFILE, PARAFRAZA, CHITON, SALTARELLO, OLEJARZ, PIĘCIOZŁOTÓWKA, OLEJ LNIANY, ERPEG, ADAPTOR, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WYZIEW, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, OGNISKO, ANALIZA LOGICZNA, SPRAWA, PRÓCHNO, FILC, DĘTKA, IMACZ, TYGIEL, ?ŚWIATŁOCIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOCENT nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOCENT
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych (na 6 lit.).

Oprócz NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - NAUCZYCIEL AKADEMICKI; PRACOWNIK DYDAKTYCZNY UCZELNI WYŻSZYCH LUB INSTYTUTÓW BADAWCZYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x