Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OBSMAŻANIE PRODUKTU NA OLEJU LUB MAŚLE TAK, BY ZEWNĘTRZNA, PRZYSMAŻONA WARSTWA ZATRZYMYWAŁA SOKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAUTE to:

obsmażanie produktu na oleju lub maśle tak, by zewnętrzna, przysmażona warstwa zatrzymywała soki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSMAŻANIE PRODUKTU NA OLEJU LUB MAŚLE TAK, BY ZEWNĘTRZNA, PRZYSMAŻONA WARSTWA ZATRZYMYWAŁA SOKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.177

KWAS LINOLENOWY, SKAŁA WULKANICZNA, LABIRYNT, KURANT, ŚMIERDZIEL, TYTOŃ, TRYBUNAŁ, RYBA MASŁOWA, UŻYTEK ZIELONY, RODZICIELSKOŚĆ, PASEK, KOMONICA, WYPRAWA, KWARTET, KONKURENCJA, KLUCZ, OTULINA, KORONA, LEADER, BUGAJ, PROSZEK DO PIECZENIA, SKRYTKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, DRZEWCE, UWŁOSIENIE, KLERK, NAPÓJ, SKŁADKA, ATRYBUCJA, TROPOSFERA, GRUSZKA, KIŚCIEŃ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WIELOPIĘTROWIEC, PRZESZUKANIE, PASKUDNIK, BONET, TYSIĄC, LOT, ARYTMOMETR, LINIA CZYSTA, VIP, S.Y, GARMAŻERIA, ZAKŁADKA, PASZTETÓWKA, ODROBEK, WYGŁOS ABSOLUTNY, DZIWKARZ, WYSTARCZALNOŚĆ, WERMUT, MELIORACJA WODNA, PORA, KOCIOŁ WIROWY, USZAK, BLACHOWNIA, KULUARY, MAKATA, KASZTAN, WATA, SZCZYTNICA, WIELKOŚĆ, WIZJA LOKALNA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, WESTFALKA, INWOLUCJA, KASZKIET, MIKROMETR, SERIA, INTYNA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PIŁA, SIEMIĘ LNIANE, PLENNOŚĆ, BON OŚWIATOWY, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, ALLELUJA, POŻYCZKA, ATAWIZM, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ODPRAWA POŚMIERTNA, FILET, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PLOTER TNĄCY, ZAŁOŻENIE, IDEAŁ PIERWSZY, KORYTARZ, CZWORONÓG, BIDULA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, TARTINKA, DIALOGIZM, KAPUŚCIANA GŁOWA, MĄKA JĘCZMIENNA, TWARZOWIEC, MATRYCA STRUKTURALNA, FAJECZKA, TERMINAL PASAŻERSKI, REZYGNACJA, PIERWSZOŚĆ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, JARZMO MOSTOWE, MOCZ, TESSERA, STOMIA, GALARETKA, JAPOŃSKOŚĆ, MANEWR PRINGLE’A, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NOWOROCZNIK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ORBITER, AJENCJA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, WSPÓLNOTA, TRANSPORT AKTYWNY, RACA, UPIĘCIE, ZAŚPIEW, TAUKA, RETABULUM, BALOT, KAULIKARPIA, JARZĘBIAK, WAHADŁO, BIEŻNIK, UZYSK, PĘCHERZ, TERMINAL, RZEKOTKA DRZEWNA, ODNIESIENIE, PAWIMENT, KACZKA, ORBITAL, SPACJA, MASKULINIZM, STANDING FINANSOWY, METAMERIA, DIAMENT, FALANDYZACJA PRAWA, PACHOŁ, TORTILLA, PIÓRKO, SZYNA, ASESOR, PINGWINARIUM, DACHÓWKA, JĘZOR LODOWCOWY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, EDYKUŁ, PODLEW, WINIETA, DEZINSTALACJA, KARP PO KRÓLEWSKU, LANDO, CISZA PRZED BURZĄ, MARKA, WSPARCIE FINANSOWE, HEMOSTAZA, PRZECIER, FILTR, WYBRANEK, BACKGROUND, PINCETA, LAGUNA, NASZ CZŁOWIEK, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KOREGENT, EMPIRYZM GENETYCZNY, MIĘDLARKA, METRYKA, EKSPOZYCJA, GRYBOSZ, SKIP, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ROLA, DOBRO POZYCJONALNE, CZŁON SKŁADNIOWY, WSZYSTKOŻERCA, KRÓWSKO, PLURALIZM, BĄK AMERYKAŃSKI, DIWA, WCISTEK, KOGUT, POZYCJA TESTOWA, ODTWÓRCA, TURECKI, REHABILITACJA, SUPERNOWA TYPU IC, ARESZT DOMOWY, LINA, KWAS BUTANOWY, WANIENECZKA, RETROGRADACJA, MEDYCYNA SPORTOWA, KOKPIT, APANAŻE, ABLACJA LODOWCOWA, INICJATOR, DONUT, MONOPOL, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CZYR, GRODZISZCZANKA, PULPIT STEROWNICZY, TRANSKRYPCJA, ROŚLINA ZIELNA, UDRĘKA, ZRZESZENIE, ILLOKUCJA, DOŻYWOTNOŚĆ, WYCZARTEROWANIE, PUŁAPKA OFSAJDOWA, TĘTNICA BIODROWA ZEWNĘTRZNA, BAJECZNOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, KORONKA, TURBINA SPALINOWA, MIOTEŁKA, BEZANMASZT, ŹREBAK, GADZINA, ZNAKOMITOŚĆ, HEBAN, WZÓR JAWNY, ASYSTA, FAZA, CZAS PÓŁTRWANIA, MUSZNIK, INTERVIEW, BAŃKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, GRODŹ, BBS, PRÓCHNO, OBIEG, MIKROMACIERZ DNA, PURUSZA, STEMPEL, ALLOSTERIA, MARATON, MORENA ABLACYJNA, TEKST JAWNY, SZTYFT, POWŁOKA GALWANICZNA, WYBRANKA, PRZERYWACZ BLOKADY, CZARODZIEJSTWO, MIŚ, ZAWAŁ BLADY, MISIEK, KISIEL, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, RÓŻANKA, RAPORT, KAPTUR, BAWOLE OKO, AGREGACJA, ÓSEMKA, POWIEŚĆ S-F, ZNAK INTERPUNKCYJNY, INTERCEPCJA, HETERODYNA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WYBUCH, DROGA KONIECZNA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, POMPA OBIEGOWA, KONTYNGENT, CYGARNICA, PIANOLA, CZÓŁNO, USTERKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TABULA RASA, STOPA ZWROTU, DOWÓZ, PEŁZAK, BARSZCZ, TRAŁ, KOMPRADOR, EKSPOZYCJA, CHRUST, BAGATELA, KABOTAŻ, ĆWICZENIE, STATUS, NEOGOTYK, WODA PODSKÓRNA, TĘPOLISTKA, PRZEPLOTKA, GROŹBA, CZARNA MAGIA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, METALICZNOŚĆ, AKREDYTACJA, PODKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.177 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: obsmażanie produktu na oleju lub maśle tak, by zewnętrzna, przysmażona warstwa zatrzymywała soki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSMAŻANIE PRODUKTU NA OLEJU LUB MAŚLE TAK, BY ZEWNĘTRZNA, PRZYSMAŻONA WARSTWA ZATRZYMYWAŁA SOKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
SAUTE, obsmażanie produktu na oleju lub maśle tak, by zewnętrzna, przysmażona warstwa zatrzymywała soki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAUTE
obsmażanie produktu na oleju lub maśle tak, by zewnętrzna, przysmażona warstwa zatrzymywała soki (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x