PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIECIÓWKA to:

podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIECIÓWKA

SIECIÓWKA to:

bilet sieciowy (na 9 lit.)SIECIÓWKA to:

karta sieciowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.792

KUKUŁCZE JAJO, GALERIA, KRĄŻNIK, PROCES KARNY, WIERZEJE, REKLAMA, SZKLIWO CERAMICZNE, JARZYNA, PLOTER TNĄCY, WIHAJSTER, ŚLISKOŚĆ, INTERMEZZO, DEKADA, POMURNIK, DYKTA, STOWARZYSZENIE, OBCIĄŻENIE, PAS BEZPIECZEŃSTWA, SPIEK, UKŁAD NIEINERCJALNY, GNU PASIASTE, FLET PROSTY, UDERZENIE, SUWNICA BRAMOWA, BULWAR, MIKS, ZMIANA WSTECZNA, LEPIARKOWATE, BANIA, HADIS, SZWADRON ŚMIERCI, PŁACA MINIMALNA, KACZKA DZIENNIKARSKA, BABUŚKA, PRĘGA, OMFALOMANCJA, LATARNIA, ROZPRUWACZ, SULFOTLENEK, KROPELKA, IMMUNITET PARLAMENTARNY, BYTOWNIT, ABFARAD, TRAWA MORSKA, MISO, HEL, SYNTETYK, AKATALEKSA, RODODENDRON, ZGĘSTEK, CZTEROTAKT, SZEW, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MARSZ PATROLOWY, SKUPIENIE, ROPNICA, AUGMENTATIVUM, KUSTOSZ, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, LEKTURKA, BIFURKACJA, DZIEGCIARZ, KIEŁ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, CYTOKININA, PONCZÓWKA, WINDSURFING, KANAŁOPATIA, GLIKOLIPID, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ANEGDOTA, WATA, KALINA, BINDA, WIELOKROTNOŚĆ, ŁOŻE, DIAGNOSTYK, DYMISJA, WIKARY, SZCZYTNICA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, MARIONETKA, GRZANKI, RUCHANKA, TITR, PUSTELNIA, PLAKAT, ZESTAWIK, REFERENDUM LOKALNE, CERATA, BŁĄD LEKARSKI, RETROGRADACJA, SEJSMOAKUSTYKA, OPAŁ, BEATA, SKUN, DYSK KOMPAKTOWY, AGREGATOR, APOKATASTAZA, SŁOMA TARGANA, ZAWISAK, MYDELNICZKA, METYS, BALOT, PASMANTERIA, SILNIK INDUKCYJNY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, STEROWNIK URZĄDZENIA, DUKLA, REJKA, UKŁAD PLANETARNY, ŚMIETANKA, TYMPAN, ZJADACZ CHLEBA, GARKUCHNIA, KIWI, FIRMANCTWO, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KANAPKA, BELKOWANIE, AZJATA, ESCALIVADA, CIELISTOŚĆ, RAMIENICOWE, GAJNIK LŚNIĄCY, PREDESTYNACJA, SAMOGONKA, DOKŁADNOŚĆ, LISTA TRANSFEROWA, CASTING, EMBARGO, POSTAĆ, BEZSENS, ISTOTA, ŚMIECH, ROZTRUCHAN, PODATEK, NIEMIECKI, DIAGRAM FAZOWY, TARCZA, ORBITER, SUROGATOR, KONOTATKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SPECJAŁ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DESPOTYZM, KONFISKACJA, KOMPRESJA DYNAMIKI, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PORTFEL, SENIOR, ALBULOWATE, PUNKT, POSTAWA, NANERCZ, POUSSIN, DERYWAT, WAFELEK, ŻONATY, BENEDYKCJA, PEDAGOG, CIEMNOŚĆ, JANÓW, PŁAWINA, OKRES PÓŁTRWANIA, PANEL ADMINISTRACYJNY, LITOBENTOS, WOLUMEN OBROTÓW, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PRZEWIELEBNOŚĆ, STÓJKA, LOGIKA ZDAŃ, JĘZYK OBCY, KRÓLEWNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MIEJSCE, DEKLARANT, KURACJA WSTRZĄSOWA, ADRENALINKA, HALOGENEK ALKILOWY, PAKIET, MIESZANIEC, SYGNAŁ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, REJESTRANT, REKONWERSJA, DRAMAT, MUŁY, NIEBIOSA, BECZKA Z PROCHEM, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SZMATA, SMOLT, KRAINA, SEJSMOGRAM, CZASZA LODOWA, KAMICA, ZRAZIK, SET, DOBRO OSOBISTE, KONWENT, BABA JAGA, ISKIERNIK OCHRONNY, SCYT, ROZJAZD, KREDYT KASOWY, KOLEC, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SOK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AURA, GEN LETALNY, PRANIE MÓZGU, PONCZOWNICA, EMISJA WTÓRNA, ANTYSOWIETYZM, GÓRALSKI, PASTWA, ZATOKA, DOMEK, ULĘGAŁKA, OBIEKT, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, AGONISTA, POTWIERDZENIE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PROFIT, DOPING, MYDLARNIA, MIŃSZCZANKA, PLECIONKA, SOFCIK, WARSZTAT, PRZEMOC, KOCIOŁEK SKALNY, STRATYFIKACJA, POŁYSK, NET, KANONIK, GROSZ PRZY DUSZY, MIŚ, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, DIABEŁEK, SKUPISKO, WĘDRÓWKA, SZOPKARZ, KOLATOR, MATECZNIK, STRATEGIA, PUZANEK, KATEDRA, GRUBOŚĆ, SERENADA, POWINOWACTWO, BERLACZ, PIONIER, BIELIZNA, ŻURNALISTA, ŁOWCA GŁÓW, DYFUZJA CHEMICZNA, URSZULA, POLSKI, BEZCZYNNOŚĆ, SEKSTURYSTYKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOMIN, NAKŁAD INWESTYCYJNY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KOCHAŚ, EKONOMIA POLITYCZNA, SZWEDZKI, PREMIERA, JOSE, EMOTIKONA, SATYNA, LUD, ADRES WZGLĘDNY, ŁACINNICZKA, DWURÓG, KNEDLE, DEKORTYKACJA, PROFANATORKA, KLEJ, KLIENT, PODATEK, PŁATEW, PRZEDJĄDRZE, KOPARKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, STOPIEŃ ETATOWY, FORMA, SERIA, BULLA, ANTURAŻ, CHROBOTEK, ŚLĄSKOŚĆ, ANORAK, ?CHAŁUPNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIECIÓWKA podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIECIÓWKA
podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.).

Oprócz PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x