PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIECIÓWKA to:

podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIECIÓWKA

SIECIÓWKA to:

bilet sieciowy (na 9 lit.)SIECIÓWKA to:

karta sieciowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.792

KROPLÓWKA, RZUTKA, AWIZO, GŁOWA KOŚCIOŁA, BLUES, PYRKONOWIEC, CWIBAKÓWKA, KOŁO MŁYŃSKIE, DRUT, ALEC, POMYŁKA FREUDOWSKA, MARIO, TONAŻ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SEMAFOR, MATRYKUŁA, CZŁONEK, DANE, TOST FRANCUSKI, ESKORTA, SORBET, TORT, PIERŚCIEŃ, FLUIDYZACJA, ASCEZA, POŁYKACZ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GADZINA, INTENSJA, LICZKO, GETRY, HACKAMORE, SIECIÓWKA, WIDEOMAN, EMISJA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, WYTWÓR, LOGOFET, BĄK, ZAGRYWKA, PLIK GRAFICZNY, AORYST SYGMATYCZNY, KONFEDERACJA, TERAKOTA, ŁOŻE, LOBELIA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, TERAPIA REINKARNACYJNA, ONE-LINER, HOKEJ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SCHAB, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PERŁOWIEC, KOZŁEK LEKARSKI, LIMFOBLAST, PRZESŁANIE, ADHEZJA, ODKRYCIE, WARUNEK LOKALOWY, HEBRA, WNIOSEK, BAJKA, POJAZD SPECJALNY, APATIA, INWAZJA, DEWELOPER, WILGOTNOŚĆ, WCINKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ABLACJA, DEVELOPER, PASSIVUM, SUTANELA, BETON JAMISTY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CHMURSKO, CHŁODNIK, ŁUPEK WĘGLOWY, MNOŻENIE MACIERZY, KRYMINALISTYKA, GAMA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, ZNAK LEGITYMACYJNY, FIGURKA TANAGRYJSKA, SZCZĘKOT, BĘBEN, HOMOSEKSUALIZM, KREDYT KUPIECKI, ODRÓBKA, AHISTORYCYZM, PŁATECZEK, AKADEMIA, CZYN, SZPILKA, CIS POSPOLITY, ZASILANIE SIECIOWE, KIERDEL, SPIRYT, DIADEM, OBÓJ, EDYKUŁ, HAFCIARSTWO, TOFFI, POKRYWA, ŻYŁKA, HAMBURGER, PIÓRO, GRA W BUTELKĘ, KNOT, KATAR SIENNY, KAPUSTA KISZONA, BOŚNIACKOŚĆ, OBRONA WŁASNA, CZOSNEK, PRAWO MATERIALNE, TERMIN ZAWITY, BELETRYSTYKA, KRYKIET, WERSJA LEKTORSKA, PAPIERZAK, ROZDZIAŁEK, DRAMAT GANGSTERSKI, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, KREACJA, SSAK KRĘTOROGI, PÓŁWEŁNA, CYC, PODDAŃCZOŚĆ, WTRYSK, UPUST, DUROPLAST, POŁYSK, BLEJTRAM, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, FLASZOWIEC, GENDER, UCHWYT, ECCHI, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, MOWA WIĄZANA, ŚWIETLIK, OGIEŃ KRZYŻOWY, MANDORLA, SPUST, AUTOTEMATYZM, KAMARYLA, ZAPRZĘG, ADOPCJA, SZURPEK MISECZKOWATY, ANALIZA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ŚREDNIOPŁAT, SIEDLISKO, TRANSMUTACJA, KWATERA GŁÓWNA, ŹREBIĘCINA, LATRY, ROD, PRZETACZANIE KRWI, AUTOBUS CZŁONOWY, LWIA CZĘŚĆ, SZKLANKA, FINISZ, AGENT, WILCZA PASZCZA, KARTA MOBILIZACYJNA, OPERACJA LOGICZNA, PLAN ZDJĘCIOWY, KASTRAT, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PRĄD, WÓZEK, BECZKA, SOLANKA, REFERENDUM LOKALNE, ROZDŹWIĘK, DANE SENSYTYWNE, NAPĘD, ZAWIESZKA, BRUKSELA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, STEREOTAKSJA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, OCZKO, GARNITUR, MENTALNOŚĆ, PATRONAT, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GŁOSKA NOSOWA, WŚCIBSKOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, TUMBA, LEMONIADA, KAPITALNY REMONT, PODCAST, INDEKS, MYŚLIWIEC, EKSTRAKCJA, WALTORNIA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, PAKLON, KREDKA, SZARY SOS, ODTWÓRSTWO, PLURALIZM, KRATER, INTERPRETATOR, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, LAMUS, BISEKSUALISTA, DRELICH, DENAT , TROLLING, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, HB, MANDAT, DAWCA NARZĄDÓW, ACEFALIA, LEN, LITERATKA, KASZA, KIWI, RENATA, MAKRO, POŁĄCZENIE, KAWA ZBOŻOWA, DWUDZIESTY PIERWSZY, BAKTERIOLIZYNA, AGENT CELNY, BĘBEN, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, KLIN, POSTĘPOWANIE KARNE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, RYNKA, EKONOMIKA, FALA, DEFORMACJA, SZAMBELAN PAPIESKI, DASZEK, OSTATNIE NAMASZCZENIE, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ORZECHÓWKA, UNIWERSAŁ, POMOC, SPAMIK, OLIWA, ZASZŁOŚĆ, ZGRZEBŁO, ZABYTEK, PIĘCIOKROTNOŚĆ, OBROŃCA, PODCENTRALA, PRZEŚCIERADŁO, SKRZYNIA BIEGÓW, DYREKTOR KREATYWNY, RADIOMAGNETOFON, BŁONA ZEWNĘTRZNA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, SUMAK, SZAŁWIA, KSIĄŻKA ADRESOWA, PRANIE MÓZGU, METATEKST, BEFSZTYK, BULLA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, UGRUPOWANIE, LEGALIZACJA PONOWNA, KROKIEW, EDUKATOR, UDŹWIG, HUNTER, MINIATURA FORTEPIANOWA, KLAPAK, WYNACZYNIENIE, DEKLARACJA, ADAPTER, ŁOTEWSKOŚĆ, DZIEGCIARZ, NARYS POLIGONALNY, SIEDLISKO, PODATEK EKOLOGICZNY, BORDER, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MANGANIAN, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PALATYNKA, BUTLONOS, TOCCATA, LAZANIA, NACIEK JASKINIOWY, BLINDAŻ, FATAMORGANA, ?PROPAROKSYTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIECIÓWKA podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIECIÓWKA
podmiot gospodarczy, najczęściej o charakterze handlowym lub usługowym, mający strukturę sieciową (na 9 lit.).

Oprócz PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - PODMIOT GOSPODARCZY, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB USŁUGOWYM, MAJĄCY STRUKTURĘ SIECIOWĄ. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast