BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSSUARIUM to:

budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSSUARIUM

OSSUARIUM to:

pojemnik na kości i prochy zmarłego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.988

PROTEZOWNIA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, LIRA, OBRONA PIRCA, MISTRZU, OFICJAŁ, SWAR, WODA, REKOMPILACJA, ŁUPEK BENTONITOWY, KWINTET, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TLENOWNIA, DEPORTOWANY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, STRAŻ OGNIOWA, FOLKSDOJCZ, ANGOBA, GLORIETKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PLANTAGENECI, AKLIMATYZACJA, ZBRODNIARZ WOJENNY, KIPA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, STRUKTURA MACIERZOWA, INDYWIDUALIZM, KONWOJER, HIGIENA WETERYNARYJNA, JACK, STRUNA GŁOSOWA, JAZZ, KOSZÓWKI, OPŁATA ADIACENCKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, NIETOLERANCJA, ORNITOLOGIA, SIEKIERA, PĘCHERZOWCE, WSTRZYMANIE, REZERWACJA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BEZPARDONOWOŚĆ, POMNIK, SKARBNICA, FOSFORYT, TROLLING, SOLAMNIA, DRABIK DRZEWKOWATY, SZEKSPIR, POPYCHŁO, FALKONKA, ARSENAŁ, KORD, POLEROWNIK, WĄŻ, PRZEGRYZEK, RIKSZARZ, PODWODA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, CIEKAWIEC, HAITAŃSKI, ANIOŁEK, OSTENTACJA, POGROBOWISKO, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, KORONA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ZNAJOMY Z WIDZENIA, RYBA UKWIAŁOWA, TRZYMAK, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PŁOW, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KARABIN AUTOMATYCZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, ŚMIESZKA, ASTERION, GLONY, WIELOETATOWOŚĆ, KOMUNIKACJA, RUMSZTYK, MIEJSCÓWKA, KONTRAST NASTĘPCZY, KOMIN GEOTERMALNY, ŁATWOPALNOŚĆ, NYLON, FIGURA GEOMETRYCZNA, SZATA, STROIK, KROPLA, ALKOWA, BĘBEN, REKWIZYCJA, TANIEC, PRZECIĄGANIE LINY, MIESZEK, KUCZBAJ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, KUCZBAJA, KOPROFAGI, INTERES PRAWNY, DIRCIK, TEORIA GRAFÓW, MANDŻURSKI, BALDACH, PŁYN ZŁOŻOWY, PRÓCHNO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ŻABA LEOPARDOWA, EWALUACJA, ZSZYWARKA, LEJNOŚĆ, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, NIEWIDKA, KYZYŁ, ELEKTRON WALENCYJNY, MOGISYGMATYZM, GAWORZENIE, WINA, SUFFOLK, DWUDZIESTA CZWARTA, WYGASZACZ, OKRES AMAZOŃSKI, LUDZIK, WARKOCZ, KAPTUR, REAKCJA ORIENTACYJNA, ZATOCZKA, TASIEMCE, RENTA INWALIDZKA, MUTUŁY, BYLINA, MANIERY, KUCHMISTRZ, NAJEŹDŹCA, REZYDENT, ŁOBODA, KRÓL ZWIERZĄT, WYKRZTUSZANIE, SKLEJACZ, SEKSUOLOGIA, ŁUSKOWIEC, ZDRADA, GURU, MOTYLEK, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, BIEG PATROLOWY, PASIBRZUCH, ASNYK, GORĄCZKA DUM-DUM, ŚMIECIARZ, CYWIL, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KROPIELNICA, STOŁÓWKA, STYMULATOR, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, POWOLNOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, RUCH, EDYCJA, NADAWCA, DRUK WYPUKŁY, SOSNÓWKA, PASJA, KIR, DOMINANTA, GASTROENTEROLOGIA, NASTĘP, KONGA, ANTYLITERATURA, PROSIĘ, DUOLA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, EMIGRACYJNOŚĆ, RĘKOSKRZYDŁE, DOBRO PRYWATNE, TUNEL MORRISA-THORNE'A, INTERWENCJA HUMANITARNA, KARTKA, KORZENIONÓŻKI, MIEDZIANE CZOŁO, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, COB IRLANDZKI, PŁYWACZ, BRATEK, WĘDKA, GENETYKA KLINICZNA, SYLWA, ZACHŁYŚNIĘCIE, SEKS ORALNY, PRZEŁYKANIE, SKARB, DIAKON, ADMINISTRATYWISTA, SKRĘT, KASETOWIEC, WIADRO, NAWÓZ SZTUCZNY, ANGIELSKI, BATERIA, SABOT, MULTIKULTURALIZM, AMYLAZA, WRZUTA, KUFEL, KOŚĆ PROMIENIOWA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, AEDICULA, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SIŁA AERODYNAMICZNA, PLANETA WEWNĘTRZNA, KASZKIET, DUJKERY, KATEGORIA OPEN, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, MONOPOLISTA, GRA SIECIOWA, ASYSTENTKA, MIŚ, OKAP, ENKLAWA, HUZAR, PAS, UROZMAICENIE, ŻABA SZCZEKAJĄCA, PŁOMYK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, HYDRA, KOŚCISTOŚĆ, WILCZAR, ELF, SZCZEP, ZNACZENIE, PANORA, WSPÓŁCZYNNIK, METEORYZM, ALKOHOL, ALLELUJA, MEZOMORFIA, DRUCIARZ, RAJZBRET, KORONKA BRABANCKA, DŻIHAD, TEATROMAN, PINGWIN RÓWNIKOWY, ŚWIDOŚLIWKA, DRABINKI, POTKNIĘCIE, MUTACJA ZMIANY SENSU, BLASTOGENEZA, WSPORNIK, PSYCHODYDAKTYKA, CHLOASMA, SZYNION, PRZĘŚLICA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, OWOCNIA, OIOM, GARBARSTWO, STROJNICA, CLERK, PUENTA, LAS OCHRONNY, POLARYZACJA JONOWA, PIEGUSEK, KOZŁOWATE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KIEP, CHOINKA, AKSJOMAT INDUKCJI, SCHLUTER, GLIKOZYD NASERCOWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DROGA RZYMSKA, LAWENDA, WÓZEK, GORZKI RYDZEK, ALBULOKSZTAŁTNE, ROBOTA, OPERACJA, ASTROSPEKTROSKOPIA, CUG, WINDA, INWOLUCJA, ŁĄCZNIK, ŚWIT, BUDOWLA, MYJNIA, UNDERGROUND, OPAŁ, SAMOTNA MATKA, BEDŁKA FIOLETOWA, UPADŁY ANIOŁ, ?TER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.988 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSSUARIUM budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSSUARIUM
budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.).

Oprócz BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x