Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSSUARIUM to:

budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSSUARIUM

OSSUARIUM to:

pojemnik na kości i prochy zmarłego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.176

KÓŁECZKO, BAJT, ZWIERZĘ, BAJKA, CZEK IMIENNY, EKONOMIK, PRZENIKLIWOŚĆ, MIGRACJA PLANETARNA, NIEŁUPKA, GĄSIENICZKI, TOPIALNIA, FASKA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, SZARPANINA, LAMPA ŁUKOWA, SARABANDA, ZESTAWIK, FRYZ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, INTERPRETATOR, FUTRO, DOKUMENT LOKACYJNY, DYSZKANCIK, SIŁA NOŚNA, MALARSTWO MINIATUROWE, PRAWO GŁOSOWE, EDYKUŁA, ISTOTA ZBITA, SKÓRNICTWO, SKARGA, CYGARNICA, STANICA, ZBAWCZYNI, GORZKI RYDZEK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PRAWO BERNOULLIEGO, KLEROMANCJA, HIPERESTEZJA, SEJM, CYTRYNIAN, ŁOWCA, SERWER WIDEO, BESZBARMAK, SZMUGLERZ, SŁUPICA, WĘŻÓWKA, OCZKO POLODOWCOWE, PLUJKA, GUZ KULSZOWY, SPADOCHRON, CHRANCUSKI, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, RYBA AMFIDROMICZNA, CASUS, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MŁODZIEŻOWIEC, ZARAZA, OCZKO, ZWARCIE, KONDOMINIUM, GRAF EULEROWSKI, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ARTEFAKT, GRUSZKA, KONKURENCJA, MIECHOWITA, KOFAKTOR, AMORFIK, TLENOWNIA, OFICER PRASOWY, KOPARKA CHWYTAKOWA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, OBDUKCJA, DYWDYK, ŁUPEK HUMUSOWY, PUNKT KOPULACYJNY, HAMULEC, SZYSZKA, POLIPTYK, PASSACAGLIA, PODSTAWA, KAWA ZBOŻOWA, CHORĄGIEW STRZELCZA, CHRONOMETR, RULETKA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PENETRACJA GENU, FELER, MYŚLIWY, WIZYTÓWKA, FOTEL OBROTOWY, EKRANOPLAN, PROGRESJA, APOSTOŁ, ALTERNATYWA, ROPUCHA BLOMBERGA, ŻELE, KARACENA, SZLAM, PRZEBITKA, SEMITKA, PADWAN, INDYWIDUALIZM, PLUJKA, PRZYGODA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, LÓD DENNY, SKURCZ, TREPANG, RÓŻA, RACHUBA, WAGON POCZTOWY, HARAS, EPIKSYLON, KROSNO, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ŻURAW, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PATENA, ARMATA POLOWA, MELINA, OBIEKT KUBATUROWY, MUSLI, ZBOŻE, ESTRADA, HAIŃSKI, ODSZCZEPIEŃSTWO, MELODYJNOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, NAGAR, WOJOWNICZOŚĆ, OTWIERANIE SERCA, ARBORETUM, KAFLARZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, BROŃ DRZEWCOWA, MISIO, REALISTA, FIŃSKI, PIASTR, ORGANIZM, CENZOR, ROŚLINA FIKCYJNA, RYZYKO KREDYTOWE, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NIESTAWIENNICTWO, ANOMALIA MAGNETYCZNA, STATUS SPOŁECZNY, TCHÓRZLIWOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, POŁOŻENIE, MASER, POJAWIENIE SIĘ, WAFELEK, HEAD-HUNTER, PIEPRZYK, MARUDER, DRESZCZE, OFICERKI, TERAPIA GESTALT, IZOLAT, ULTRAPRAWICA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, DOŻYWOCIE, SERIA, KONSONANS, PAŃSTWO, ZAKUTA PAŁA, KRAWAT, ARCYPASTERZ, TARCZKA, KORONKA, GLAZURA, ODTLENIACZ, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, BROSZA, DRUMFILL, EKSPLOATATOR, IRLANDZKOŚĆ, SANDWICZ, ŚREDNIA KWADRATOWA, SYSTEM PRZYPOROWY, PICA, HRABINA, CZYSZCZARNIA, KUŹNICA, PACHOŁ, ZNIECZULENIE, WĄŻ, WARTOŚĆ DODANA, EWOKACJA, SURF, KOŚĆ ŁOKCIOWA, OZDOBNIK, PASOŻYT, ALARM POŻAROWY, WĄŻ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ADRES WYDAWNICZY, RODZIMOŚĆ, PĘTLA, BROGSY, SIANO, PRZEDMIOT, WĘZEŁ SA, GŁUPIĄTKO, MITOLOGIZM, PROLIFERACJA, ŁUPIEŻ PSTRY, BURZA, CEL, MASELNICZKA, GAŁGAN, PŁYWACZEK, KANTON, SĄD KOLEŻEŃSKI, TEUTOŃSKI, HOMOGENIZATOR, DYWIZ, KOSZT BEZPOŚREDNI, ZŁOTY DESZCZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, POWTÓRZENIE, PORTRECISTKA, KOŁOWROTEK, MONIT, KARTA, ROZSTRZYGNIĘCIE, DYSONANS, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, SEROKONWERSJA, WARCHOŁ, USARIA, KLASTER DYSKOWY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, MONITORING, TECHNIKA OPERACYJNA, PAKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, HOL, DZIURAWKA, SUMATOR, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, BBS, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, DZIDA, AUTOKEMPING, ŁODYGA KWIATONOŚNA, BONANZA, RÓJ METEORÓW, EDYKUŁ, RYTM, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ASEKURANTKA, GĄSIOREK, PODSTEROWNOŚĆ, AMULET, TRZECI, ABISAL, FALC, PROCES GEOLOGICZNY, DIECEZJA, OLEJ, TWIERDZENIE REESA, ZIELONE, BACIK, ABNEGATKA, REKIN OWSONA, INŻYNIERIA TKANKOWA, DĘTKA, ODPŁYW, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, KLAUZULA UMOWNA, MŁOTKOWY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ŻABA DARWINA, SIŁA WYŻSZA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ZBIORNIK, MINOGOWATE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ŁUPEK WĘGLISTY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, CHÓR, STAW BIODROWY, PIKNIK, OSA, KULFON, PISTACJA, RPG, RIGAUDON, PODLIZYWACZ, DZIESIĄTY, PULARES, AHA, METEORYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA SEPULKRALNA, W KTÓREJ UMIESZCZAŁO SIĘ KOŚCI, A CZĘSTO I INNE SZCZĄTKI ZMARŁYCH, ZAKŁADANO JE ZWŁASZCZA NA MIEJSCACH BITEW LUB PO EPIDEMIACH, GDY ZMARŁYCH JEDNOCZEŚNIE BYŁO WIELU (ZDARZAŁO SIĘ, ŻE OBOK OSSUARIUM ZAKŁADANO CAŁY NOWY CMENTARZ), CZASEM BYŁY TO TEŻ PO PROSTU MIEJSCA EKSPOZYCJI KOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ossuarium, budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSSUARIUM
budowla sepulkralna, w której umieszczało się kości, a często i inne szczątki zmarłych, zakładano je zwłaszcza na miejscach bitew lub po epidemiach, gdy zmarłych jednocześnie było wielu (zdarzało się, że obok ossuarium zakładano cały nowy cmentarz), czasem były to też po prostu miejsca ekspozycji kości (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x