ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GĄBECZKA to:

element wykonany z gąbki, często będący częścią jakiegoś urządzenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GĄBECZKA

GĄBECZKA to:

cienka warstwa gąbki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.613

KOALOWATE, SIMPLEKS, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ADIDAS, MOSTEK, CHORAŁ, DECORUM, TARCZA, ŁYŻWA, DZIUPLA, WINNICA NABOTA, GRAJCAR, OPŁOTKI, KLEKOTKA, STACJE ZLEWNE, GRA WSTĘPNA, SPROŚNOŚĆ, CARTRIDGE, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, STROIK, MÓZG, SZAJBUS, TRUNKOWY, KLUCZ, ESTER, PATOLOGIA NARZĄDOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, HANGAR, ŚMIESZKA, SĄD APODYKTYCZNY, KOSTKA BRUKOWA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PODOLOGIA, PRZEWRÓT, KORBKA, TRANZYSTOR, ZŁODZIEJKA, MIKROSATELITA, PIRAT, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, CZERWONOGWARDZISTA, CEFTAZYDYM, KANCONA, BIPOLARNOŚĆ, GRAMOFON CYFROWY, CHORÓBKA, BLASZKA, STENOKARDIA, NIECNOTA, DEKIEL, RZUT WOLNY, AMOK, REMONT ŚREDNI, PÓŁBOŻEK, LAJKRY, KOKSIARZ, WĄŻ, WSZYSTKOWIDZĄCY, MANIPULATOR KULKOWY, WRĘGA, KONWIKTOR, BERLACZ, ZRZESZONY, ODDZIAŁ ZAPOROWY, GŁÓWKA, RAMIĘ, BURZA, PISZCZAŁKA ORGANOWA, STACHANOWIEC, SZCZYTÓWKA, GŁOWNIA, KRZYKACTWO, NAŚLADOWANIE, MIKROOTWÓR, SYSTEM WBUDOWANY, MĘTLIK, KLAWIATURKA, FIBRYNOLIZA, BRZĄKNIĘCIE, SZNAPSBARYTON, STOŻEK NAPŁYWOWY, ODBÓJ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TRĄDZIK, MIECZNIK, HETERODONTOZAUR, PODMIANKA, ODGAŁĘZIACZ, ZWYCZAJ LUDOWY, GŁADZIK, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, KIJEK NARCIARSKI, GĄBKI ZWYCZAJNE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PRZYŚPIESZENIE, TRACKBALL, ZEGAREK KIESZONKOWY, ZAKRYWKA, ŻYŁA UDOWA, DRZWI, WĘGLÓWKA, GNOJEK, SIATKA, MIOTEŁKA, PALISADA, SAMPEL, KOŁECZEK, SĄCZEK, KIMONO, MIKROKROPKA, WYKRZTUSZANIE, CIURKADEŁKO, WODZIK, OCZKO, PODPORA, ABORCJONISTKA, ZAWIESZKA, SIEKIERA, KIOSK, ŁĄCZNIK, GRZYB DĘBOWY, MATKA, OKALECZENIE, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, KOTLINA KŁODZKA, SIŁA WYŻSZA, TRANSMISJA, AUDIOBUS, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KSIĘGA, ETANERCEPT, TROGLOKSEN, ŚWIECA, SMARKACZ, WZOREK, TUBUS, HOSTIA, NAJEZDNIK, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KOŃ HUCULSKI, LINIA, GRUDA, SASZETKA, WYCHODŹSTWO, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KLEJNOT, DŻINS, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, OBYWATELKA, SZACHOWNICA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, GORZKI RYDZEK, ORZECH, IGIEŁECZKA, SIEĆ MNIEJSZA, GENERACJA, KLEĆ, NICIEŃ, GRADIENT, PAŁECZKA, ORGANELLA, BIEGANINA, SZTUCZKA, PAS ORTOPEDYCZNY, USTERKA, POMNIK, NADZIEWKA, KOMUTATOR, IGNORANCJA, WELON, ZŁĄCZKA, SKARGA, NATURA, REKLAMÓWKA, UŻYTEK EKOLOGICZNY, DESKA SNOWBOARDOWA, ROZRZĄD, DONOSIK, LICZBA PORZĄDKOWA, AGOGIKA, CENTRALA, WRZECIONO, PRAWO GÓRNICZE, SERWER WIDEO, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, SÓL, SPOJLER, TALMUDYZM, KASETOFON, SŁUPEK, MIECZNIK, DELFIN UZDECZKOWY, ZASILANIE, ZDROWIE, SKRĘTKOWCE, BASTION, JĘZYK FRYZYJSKI, KLUCZ, WAŁECZEK, MUSZLA KLOZETOWA, ODKOS, ANTOCYJANINA, PALIUM, SFERA ARMILARNA, AKCJONARIUSZ, MISTERIUM, KIESZONKA, ZAPONA, MIMOŚRÓD, NEGATYWIZM, REPULSOR, SANKCJA, INDUKTOR, SŁUP, KOORDYNAT, DODATEK, WALC ANGIELSKI, SZYNEL, ROZGAŁĘZIACZ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, POLÓWKA, PIĘTKA, OSTRA AMUNICJA, STÓŁ, DYSZA WYLOTOWA, DOM STUDENCKI, ŚLIMAK, SULFAMID, CEFOTAKSYM, DEKOLT, DUROPLAST, PODGLĄD, OPUSZKA PRĄCIA, BASTEJA, PRZYPORA, CIĘGŁO, SŁODYCZ, BYT ABSOLUTNY, KANAŁ, KLAUZULA HORNA, CZAPKA GARNIZONOWA, UCIOS, ŁĘK, KWIT DEPOZYTOWY, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, PRYSZNIC, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, ZASILANIE SIECIOWE, UCHO, CZŁOWIEK CZYNU, RUSAŁKA, MĘTY SPOŁECZNE, KLUSKI, CZYNNIK ABIOTYCZNY, LITERATURA NARODOWA, KONWENT, COROCZNOŚĆ, MISJONARZ, TRICK, PRZEKAZ, NACZÓŁEK, ŁADOWNIA PUBLICZNA, GODZINA, BORDER, TRZEWIKODZIÓB, PROKLAMA, KASZA, ŁUPEK BENTONITOWY, BOLERO, AKCEPTACJA, KARTON, GRZESIEK, WSCHÓD, GLIKOL ETYLENOWY, KU, OBSADA, PANTOFELNIK, POLER, FORMACJA, KLAPKA, PŁYTA DETONACYJNA, NIEWINNOŚĆ, GASTROFAZA, OKOLICZNOŚĆ, KAPUŚNIAK, GROOMING, GALERIA SŁAWY, DZIWKARZ, GRYZIEL ZACHODNI, CACKO, DZIANINA, PAS, LALA, OKUPOWANIE, BOJAR PUTNY, IMPLEMENTACJA, OSTROKÓŁ, CHŁODNIK LITEWSKI, ?UZIOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GĄBECZKA element wykonany z gąbki, często będący częścią jakiegoś urządzenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GĄBECZKA
element wykonany z gąbki, często będący częścią jakiegoś urządzenia (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ELEMENT WYKONANY Z GĄBKI, CZĘSTO BĘDĄCY CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast