WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĘŻAR to:

waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 6 lit.)CIĘŻKOŚĆ to:

waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIĘŻAR

CIĘŻAR to:

waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 6 lit.)CIĘŻAR to:

konieczność zrobienia czegoś, wymóg konkretnego zachowania, który wynika z kwestii obyczajowch, moralnych (na 6 lit.)CIĘŻAR to:

coś, co utrudnia jakieś działania, ciąży komuś, przeszkadza (na 6 lit.)CIĘŻAR to:

obiekt, który dużo waży, coś ciężkiego (na 6 lit.)CIĘŻAR to:

mający określoną masę przedmiot przeznaczony do wykonywania ćwiczeń siłowych z obciążeniem (na 6 lit.)CIĘŻAR to:

pieniężna wartość czegoś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.319

KOLEJKA, KOMPLEKSJA, DESER, FILAR, WAGA RZYMSKA, ŚWINIA CELEBESKA, DEKORATYWNOŚĆ, PŁACHETEK, PRETENSJA, ŁUSKA, KLĘK PROSTY, MILIWOLT, OGÓRCZAK, KONTYNGENT, PRZYWODZICIEL, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, SYMETRIA FIGURY, CHARAKTER, SAMORÓBKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, SÓWKI, SPROŚNOŚĆ, ŁABUŃ DŁUGONOGI, APEL, BUNKIER, TEMPERATURA BARWOWA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, OKRĄGŁOŚĆ, LEASINGOBIORCA, NAPOINA, SZMAT, BRZEG, SPRAWUNEK, SEQUEL, POZOSTAŁOŚĆ, TYP, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, OPUSZCZENIE, SPŁYW, OBIEKT, ZDRADA, ODPOWIEDNIOŚĆ, OSKÓREK, NEGATYWIZM, WARSTWA, RYŻOJAD, ZAŁOŻENIE PARKOWE, CHEMIA POWIERZCHNI, ZASIĘG, OBWÓD MAGNETYCZNY, EKSPLOATACJA, NIUTOMETR, INSTYTUCJA PRAWNA, WAGA, STANDARDZIK, CIĘŻAR WŁASNY, PODRYG, CYKL ZEGAROWY, KROCZE, OPÓR AERODYNAMICZNY, UDŹWIG, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, OPTOMETR, TERAWOLT, GARSTKA, FAKTURA, OKUPOWANIE, WUEF, KOMPLIKACJA, ZACHÓD, PATAS, MEDYCYNA NUKLEARNA, SYLWETA, STRATEGIA, UKŁAD PLANETARNY, URNA KANOPSKA, GLOBUS, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, GWIAZDA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, WROTKARNIA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, RUCH, WAGA SZALKOWA, KLĘK PODPARTY, NAKRYWKA, ZIEMIA, SZCZYT, ZACHOWANIE, OBIEKT, ZAKRĘT, MENISK WKLĘSŁY, NIEŚCISŁOŚĆ, SKAŻENIE CHEMICZNE, BUDOWA, INTERWENCJA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, KANAŁ, ROZMIAR, KANADYJSKI CUTTING HORSE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ŚCIANKA, PRZEPUKLINA UDOWA, PRZEPROST, ROTACJA, HIPERMOCARSTWO, BAINOCERATOPS, AUTODESTRUKCJA, EKWIPARTYCJA, OBCHODY, GWÓŹDŹ, ANALIZA, OSTATNIA DROGA, KAPITAŁ, OJCZYZNA, POZIOM, SUMIK KORALOWY, TYŁ, MIKROWAGA, GONIOMETRIA, BEARS, RANA WYLOTOWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZAROBEK, TECZKA PERSONALNA, DEKOLT, ŚRODEK MASY, KAMPANIA, PO, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, STYGOFIL, RACHUBA CZASU, STORMBERGIA, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, PDL, DZIEŁO POŚREDNIE, LANAZAUR, MASZYNKA DO GOLENIA, KLUBOWICZKA, WIELOFAZOWOŚĆ, APOASTRON, APASTRON, OBIEKT MATEMATYCZNY, TRZONEK, ZIEMIA, PRZECIWSTAWIENIE, OKUPOWANIE, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, AFISZOWANIE SIĘ, NOŻYCE CEN, AUTOTOMIA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CIĘŻAR GATUNKOWY, BOLOMETR, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, MOTORYKA DUŻA, CHOROBA RUBARTHA, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, OPOZYCJA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, AERODYNAMIK, EKTOMORFIK, CIĘGŁO, DORABOWATE, WANNANOZAUR, AURA WITALNA, PODPORA, ZIEMIA, CZUCIE GŁĘBOKIE, NAWALANKA, KINEZJOLOGIA, OKOP, AKREDYTACJA, SYNTEZA, TEMPO, GRUSZKA, BEZKLASOWOŚĆ, SOS MONACHIJSKI, SZEFEL, KWATERUNEK, MIKROCZUJNIK, ŚCIĘCIE, SPADOCHRON, KAMERALNOŚĆ, PYKNIK, SILUOZAUR, WINNICA NABOTA, ZDARZENIE, ELIOT, ŁASKOTKI, BÓBR EUROPEJSKI, ZASADA EKWIPARTYCJI, ATLETA, GORS, PRZYKRYWKA, AMEBA, PŁAT, RAKIETA, EPICYKL, RELIKWIA, ODWŁOK, ZIARNIAK, TROFEUM ŁOWIECKIE, PROGLOTYD, KSIĘGA, DESEREK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, CZŁONY, PERYASTRON, IRYGATOR, BACKGROUND, WIROPŁAT, REWIZJA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, DRINKER, POZIOM, WZÓR, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, CHUDOŚĆ, NIESKWAPLIWOŚĆ, ZBIÓR ROZMYTY, ENERGIA ŚWIETLNA, SOLÓWKA, WAŁECZEK, BRYŁA, REGRES, DYSLOKOZAUR, CZUCIE MIĘŚNIOWE, PRZEWRÓT, ODCHÓD, PŁONINA, DETAL, DUBLET, CZŁONECZEK, ŚCISKACZ, GERANOZAUR, KARTOTEKA, SZUANGMIAOZAUR, DATOUZAUR, ZADRAPNIĘCIE, BRAT, KORYTOZAUR, EKWANT, SIŁA POCIĄGOWA, ALFA I OMEGA, ZIMNO, OBIEKT STEROWANIA, TYRANIA, SZCZEPONOGI, WSKAŹNIK WALORYZACJI, STOPKA, WIZJER, AUTSAJDERKA, DUPLIKACJA, REGNOZAUR, SPÓDNICZKA, BARWA, POND, ARENA, BRZĘKADŁO, WZÓR UŻYTKOWY, BEZWŁAD, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, GILBERT, CZEREP, ZIEMIA, NIEDOKŁADNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, KONTUR, EGZAMIN KIERUNKOWY, MOMENT PĘDU, ZAPRZĄG, KAPITUŁA, BUGENAZAURA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, AMPLITUDA, IMMUNOLOGIA, FAKTOR, PIEKŁO, OURANOZAUR, DEZORGANIZACJA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, WAGA, AZYMUT, EV, ODPADEK, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, WAGA ELEKTRONICZNA, WKŁADKA, DONATELLO, PORUSZENIE, PROCENT SKŁADANY, PROCES FIZYCZNY, CIŚNIENIE PARCJALNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ?MAGNES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĘŻAR waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 6 lit.)
CIĘŻKOŚĆ waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĘŻAR
waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 6 lit.).
CIĘŻKOŚĆ
waga jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikająca z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 8 lit.).

Oprócz WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WAGA JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCA Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x