SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FASETA to:

sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu; również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FASETA

FASETA to:

w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami (na 6 lit.)FASETA to:

w drukarstwie: ukośnie ścięty brzeg kliszy siatkowej służący do jej mocowania w łamie (na 6 lit.)FASETA to:

skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 6 lit.)FASETA to:

w językoznawstwie: pewne profilowanie pojęcia, jedna z płaszczyzn jego rozumienia, funkcjonowania; termin używany głównie w językoznawstwie kognitywnym i przy opisach językowego obrazu świata (na 6 lit.)FASETA to:

w jubilerstwie: oszlifowana powierzchnia kamienia szlachetnego (na 6 lit.)FASETA to:

półkoliste połączenie sufitu ze ścianą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.418

ZIOMKOSTWO, ISKRA ELEKTRYCZNA, BELKA STARTOWA, OBCHÓD, KLUCZ NASADOWY, AFRYKANISTYKA, MAHDI, BRUDNIAK, JONOFOREZA, WZNIESIENIE, SZEREG HARMONICZNY, ZBIÓR DYSKRETNY, COCKNEY, ROZSTRZAŁ, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ODSIEDZENIE, FUNDUSZ MIESZANY, CYKL GRANICZNY, LANDLORD, CUKRÓWKA, ZANIECZYSZCZENIE, UPRAWA, PRZEJEZDNY, OSTRONÓG, TENOR LIRYCZNY, POTENCJAŁ, METKA, ŚCIANA, TACKA, UDERZENIE, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, WKŁAD GRUNTOWY, HARMONIJKA, APANAŻE, RUCHLIWOŚĆ, NAUKI GEOLOGICZNE, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, SZWEDZKI, PODRÓŻ, SUKIENNIK, NAROŻNICA, PRZESUWALNOŚĆ, FUNDUSZ SOŁECKI, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, TROLLKONTO, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, GRZYBEK JAPOŃSKI, ROSA, KRYTERIUM HURWICZA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, SMAR, POSTRZELENIEC, ADAMITA, SPŁACHETEK, ROZMIARÓWKA, PRZEBIERANIEC, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, CMOKIERSTWO, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, UNIŻENIE, OSTROGA PIĘTOWA, ELIKSIR, SUBWOOFER AKTYWNY, SMOK WAWELSKI, RZEP, PALEOKLIMATOLOGIA, POTASZ, LEK NASENNY, ETNOPSYCHOLOGIA, ZAPŁON, MOSTEK SCHERINGA, WĘZEŁ, PITA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PREZENTACJA, OSUTKA SOSEN, EKSPEKTORACJA, PRZEKUPKA, YERBA MATE, PARTER OGRODOWY, ODCIEŃ, EKLIPTYKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, AKT PŁCIOWY, ERA KENOZOICZNA, ABISAL, LINIJKA, SANKCJA, KLIK, BATERIA AKUMULATOROWA, NADCZUŁOŚĆ, KONCEPTUALIZM, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, KOGUT GALIJSKI, INTENSJONALNOŚĆ, BATERIA ANODOWA, PANEW, KRATKA KSIĘCIA WALII, LODOWICA, LOTNOŚĆ, KWESTURA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, PAMPUCH, ROŚLINA NASIENNA, LUZAK, DOGADZANIE SOBIE, RAKIETKA TENISOWA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PIKIEL, MAPA WYOBRAŻENIOWA, STYPENDIUM SOCJALNE, MARUNA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, ZOROASTER, NIEZNAJOMOŚĆ, GEOFAG, BALONET, BEZGRANICZNOŚĆ, SOLICYTACJA, ELEKTRONOWOLT, HEGEL, KRUP, ORGANIZACJA, DESIGN, WEŁNA, POMYWAK, RYBY MORSKIE, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ROKOKO, FLAWONOID, SYGNAŁ HARMONICZNY, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WYKLUCZENIE, ROMANISTYKA, PRZYGODA, KOSZYKARSTWO, ACENA ARGENTYŃSKA, KRANIOMETRIA, CETOLOGIA, AZOLLA, KORKOWIEC, BARIATRA, WRZAWA, NOTORYCZNOŚĆ, POJEDYNEK, PRZECZENIE, TRAGIZM, ŚNIOT, TYK, GURKHA, ALBUMIK, SKŁAD, ŚRYŻ, SEMITKA, OBIEG, KALOSZEK, AGREGAT, MUMIA, GŁOS ELEKTORSKI, RĘKOSKRZYDŁE, NAJEMNIK, CZAPKA SPORTOWA, STRATEG, CIASNOŚĆ, PUSZKA, MECHANIKA NIEBA, KARALNOŚĆ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, CHODZĄCA REKLAMA, FILM ANIMOWANY, GŁUPI, FIKOLOGIA, TABLETKA, TELETRANSMISJA, SIŁACZ, TEORIA POTENCJAŁU, PALUCH, CEWKA INDUKCYJNA, FUNT ANGIELSKI, CHMURA KŁĘBIASTA, KUPON, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ZBROJA ŁUSKOWA, CEREMONIALNOŚĆ, KOMBINACJA, CERKIEWNY, KLOZET, LALKARSTWO, REWANŻ, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, PUSZKARSTWO, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, UKŁAD INERCJALNY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, TŁUK PANCERNY, LARP, FISZBINOWIEC, RACHUBA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, HAMBURGER, DRZWI WAHADŁOWE, BILOKACJA, GRIGORIJ POTIOMKIN, KOMBINACJA, MOLOSOWATE, BAZA NOCLEGOWA, FALA DŹWIĘKOWA, KÓŁKO, COROCZNOŚĆ, KAMERTON, ODGAŁĘZIACZ, TURMA, KĄTNIK ŚCIENNY, KAULIKARPIA, RYCERZ, FORTUNA, NAŚLADOWNICTWO, OBSERWATOR, CZARNY PIOTRUŚ, TABULACJA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, OZONOSFERA, WATÓWKA, CIĄGOTY, SNYCERZ, HUMOR, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, DOPEŁNIENIE ZBIORU, KASTANIETY, FILM DOKUMENTALNY, ŚREDNICA KĄTOWA, WYRZUT, INTENDENT, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, RONDO, ZRAZ, DOLAR FIDŻI, NIUCHACZ, EMPIRE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, RAMA, WINNICKI, GEREZA BIAŁOBRODA, LEKCJA, FAŁ, JEZIORO SUBGLACJALNE, DWUNASTKA, ŁOKIEĆ TENISISTY, EKRANOPLAN, APARAT SZPARKOWY, LABIRYNT, MISJA WERYFIKACYJNA, ANTYNOMIA, RYK, SŁUCHAWECZKA, ARTYSTKA, WIEŻA ZEGAROWA, BRUZDKOWANIE, EMIRAT, MOTYL DZIENNY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ROMANISTYKA, WAGON PULMANOWSKI, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PODSTAWKA, STAROŻYTNICTWO, KIKUTNICE, PARODIA, OKOT, MODEL HERBRANDA, BIERNAT, GUNIAK, SARABANDA, MARNOTRAWCA, FONOTEKA, MAN, EPONIM, CIELĘCE LATA, KOLEBKA, TRANSFORMACJA FALKOWA, ROZCZAROWANIE, MIECZ DŁUGI, PROFESOR, NIEŚMIAŁOŚĆ, KOLORYT LOKALNY, WYŁĄCZNIK, PANTOMIMA, INTERNAT, PUNKT KONSTRUKCYJNY, TAJNIAK, ROZDRABNIACZ, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, NASIENNICTWO LEŚNE, OBRAZ STEREOSKOPOWY, OPĘTANIE, BADANY, ?ACYDURIA MEWALONIANOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FASETA sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu; również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FASETA
sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu; również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu (na 6 lit.).

Oprócz SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SPOSÓB REPREZENTACJI WIEDZY O JAKIMŚ OBIEKCIE, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU; RÓWNIEŻ: KRYTERIUM, WEDŁUG KTÓREGO OPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI JAKIEGOŚ BYTU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast