COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIRAMIDA to:

coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIRAMIDA

PIRAMIDA to:

starożytna egipska budowla w kształcie ostrosłupa prostokątnego, służąca jako grobowiec faraona (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

w prekolumbijskim Peru i Meksyku typowy schodkowy kształt świątyni, niekiedy grobowca (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

przenośnie: ogromna ilość (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

sterta czegoś ułożona w kształt górki z ostrym zakończeniem (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

układ krystalograficzny kształtem przypominający ostrosłup prawidłowy (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

bryła geometryczna, ostrosłup prawidłowy czworokątny (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

figura akrobatyczna, w której akrobaci tworzą kształt piramidy (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

instrument muzyczny - prototyp pianina; dawna odmiana klawikordu mająca pionowo rozpięte struny w pudle rezonansowym o kształcie ostrosłupa (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

przeszkoda do pokonywania konno, złożona z trzech ustawionych równolegle stacjonat, z których środkowa jest wyższa od dwóch zewnętrznych (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

monumentalny grobowiec egipskich władców w kształcie ostrosłupa na planie kwadratu (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

zespołowe ćwiczenie akrobatyczne, w którym część ćwiczących trzyma ponad ziemią pozostałych (na 8 lit.)PIRAMIDA to:

grobowiec faraona (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.308

ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PANTOGRAF, DWUDZIESTKA, PRZEDMORZE, FUNDUSZ SOŁECKI, PROMIEŃ ALFA, CNOTA, STRATEGIK, PINGWIN ADELI, SAMOWOLNOŚĆ, GŁODOMÓR, OBRZYDŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, MIĘSO, SEPARACJONIZM, OPIS, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, EPUZER, STATEK, KRÓTKI WZROK, ŁACINA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, POTENCJAŁ DZETA, IMMUNOCHEMIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KRYJÓWKA, PATOLOG, FAZA, CEREMONIA HERBACIANA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, PLEBS, LANGOSZ, SZRAPNEL, GNIOTOWNIK, BANAN, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, CENTRUM, JEDNOSTRONNOŚĆ, USŁUGA OBCA, TRASZKA SARDYŃSKA, OGI, WYRAŹNOŚĆ, MROŹNIA, ODMOWA, KOMEDIANTKA, JATKA, SIODLARSTWO, CHAM, DENIALIZM, STRATYFIKACJA, APLET, PETARDA, OBRAZ POZORNY, SIEWECZKA, SPLENDOR, MECHANIKA TEORETYCZNA, ZASIĘG, BOGRACZ, KOALICYJNOŚĆ, GASTROENTEROLOGIA, CZTERDZIESTKA, DIALOG, ŚWIETLISTOŚĆ, CHAMEFIT, RÓW TEKTONICZNY, PROPAGACJA, WARZYWNIAK, DOWÓD WPROST, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CHLUBA, KICHA, SOLICYTACJA, WYRÓB CUKIERNICZY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRZEWALENIE SIĘ, RZECZYWISTOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ZAKOLE, RADIO TAXI, URZĄD IMIGRACYJNY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, KROPKA, FALKA, AKT, PRĄD STAŁY, EKONOMIA, KOMPANIA, DERBY, PŁOMIENIE, HELIKAZA, PEPTON, OSIEMNASTKA, RYGIEL, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, WIDZENIE MASZYNOWE, TALON, KONCHYLIOLOGIA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KARPLE, PŁÓCIENNIK, EGZEMPLARZ, POINT AND CLICK, FIGURA, PRZYZWYCZAJENIE, AUŁ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, WOSKOWNIA, ZATOCZKA, PRAELEMENT, CHAŁTURNICTWO, SANKI, KOPARKA POPRZECZNA, JEŻOWIEC, OSKRZELE, GEOELEKTRYKA, POJAZD SZYNOWY, JEDNOLITOŚĆ, MIHRAB, UMIEJSCOWIENIE, DZIENNIK OKRĘTOWY, KLOSZ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ŁAGODNOŚĆ, TEORIA PIERŚCIENI, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, EKOLOGIA, YGGDRASIL, NATURYZM, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRODUKT LECZNICZY, OBUSTRONNOŚĆ, HYDROMETRIA, RYTUAŁ, CYLINDER, TUŁACTWO, TABLICA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRAWO BERNOULLIEGO, DRĄGOWINA, BŁAGANIE, OTĘPIENIE, IRRADIACJA, INTENSYWNOŚĆ, HACEL, WĄŻ W KIESZENI, KÓŁECZKO, STOCZNIA ZŁOMOWA, KOD BINARNY, NOŚNIK, KATEGORYCZNOŚĆ, PŁYTA OCEANICZNA, NATRĘT, UCHWYT, ŁUPEK, ŻEBRO, MORSZCZYNA, CHIRURG PLASTYCZNY, LOTNOŚĆ, DWUTLENEK SIARKI, STEREOIZOMER, DZIEWIĘTNASTKA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, KOPALINA SKALNA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ROMANISTYKA, LOSOWANIE PROSTE, ŻYCIAN, OBIEKTYWNOŚĆ, WYWÓZKA, MARKGRAF, ŻÓŁTLICA, OSZCZĘDNIŚ, CUDOTWÓRCZYNI, PRZYPŁYW, ROZBITEK, ŁUK WYSP, DERMATOGLIFIKA, GORZKA ZGNILIZNA, ICHTIOBIOLOGIA, KANONISTYKA, RADIO TRANZYSTOROWE, ROSZCZENIOWOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, BIURO MATRYMONIALNE, DZIERŻAWCA, TUBA, WALENTYNKA, KORPUS, PODLIZYWACZ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, NAGAR, WPŁYWOWOŚĆ, DEFERENT, TRZĘSIENIE ZIEMI, FILECIK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, OSADA, MISKA, FRAMUGA, BITNOŚĆ, TANYSTROF, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ŚLIZGAWKA, UMBRA, ZANZA, TŁUSZCZAK, POGROBOWIEC, NIEPUNKTUALNOŚĆ, ZLEWKA, CHOROBA MIKROFALOWA, SZESNASTKA, AUTOSYFON, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, ZOOMETRIA, FAŁD GŁOSOWY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, PAJĄK, NAMYSŁ, NIEOBLICZALNOŚĆ, KOLCZATKA, AFERA ROZPORKOWA, PROMIENIOWANIE ALFA, WODA GEOTERMALNA, PUNKT ZLEWNY, GOTOWOŚĆ, POŚLIZGI, SZPACHLARZ, AS W RĘKAWIE, PROTEZOWNIA, LODOWIEC SZELFOWY, KOCIEŁ, SZEŚĆSETKA, NIERUCHOMOŚĆ, MUZYKA, SZOWINISTA, BERGAMOTA, CZOPUCH, ZAKOCHANY, SYNKOPA, DEKANTER, MISYJNOŚĆ, SOFCIK, RAJTARIA, DZIADZIENIE, ATALIA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, DRINK-BAR, SZWEDY, INDYJSKI, HUTNICTWO, PRYMATOLOGIA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, STRAŻ OGNIOWA, FACET, PLEBEJUSZ, ŚCIĘCIE, BIURO PODAWCZE, AFRYKATA, NAUKA ŚCISŁA, SILNIK TŁOKOWY, EKLEZJALNOŚĆ, TEORIA MODELI, TRZEŹWOŚĆ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, SIŁA WYŻSZA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KOŃCOWOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, OZIMINA, PLACEK, ANTYKWARNIA, ODRĘTWIENIE, GALIARDA, IMMUNOGLOBINA E, ZWID, DZIEŃ, DEGRENGOLADA, MODEL REDUKCYJNY, SIATKA, MONOCHORD, GEN HIPOSTATYCZNY, UBARWIENIE OCHRONNE, PEDIATRIA, UKŁAD MOCZOWY, KABOTYŃSTWO, WSTRZYMANIE, KREOLSKI HAITAŃSKI, WAGA MIEJSKA, TASZCZYN PSZCZELI, STACJA ZBORNA, PROFITENT, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KOMISANT, ODLEWARKA, ?PIES NA BABY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRAMIDA coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIRAMIDA
coś, co ma kształt piramidy - kwadratową podstawę i ściany zwężające się ku górze (na 8 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - COŚ, CO MA KSZTAŁT PIRAMIDY - KWADRATOWĄ PODSTAWĘ I ŚCIANY ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast